הוספת הנתונים שנאספו דרך הודעות דואר אלקטרוני למסד הנתונים של Access

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לאסוף או לעדכן מידע באמצעות הודעות דואר אלקטרוני באמצעות Microsoft Access 2010 עם Microsoft Outlook 2010. Access מדריך אותך ביצירת טופס איסוף נתונים ושליחת הטופס בהודעת דואר אלקטרוני. כאשר נמעני הדואר האלקטרוני מחזירים את הטפסים הממולאים, באפשרותך לבחור לעבד את הנתונים שנאספו ולאחסן אותם באופן אוטומטי במסד נתונים של Access שצוין. שיטה זו של איסוף נתונים יכולה לחסוך זמן ומאמץ שמוקדשים בדרך כלל לתהליכי העתקה והדבקה או הזנת נתונים ידנית. להלן כמה תרחישים שבהם תוכל להשתמש בתהליך זה לאיסוף נתונים:

סקרים   : שבאפשרותך לבצע סקר והידור את התוצאות על-ידי יצירת מסד נתונים של Access עם טבלאות הצורך כדי לאחסן את התוצאות ולאחר שימוש באשף כדי ליצור טופס סקר ולאחר מכן לשלוח אותם למשתתפים בסקר. כאשר המשתתפים ישיבו, הנתונים סקר מאוחסנים באופן אוטומטי במסד הנתונים.

דוחות מצב   : בין אם מדובר המצב רמת מלאי העדכני ביותר או את המידע העדכני על ממתינות בעיות, הצוות שלך באפשרותך להשאיר אותך על-ידי שליחת דואר אלקטרוני של הודעות המכילות את המידע הנוכחי במרווחי זמן קבועים.

ניהול אירוע   : בעת ארגון ועידה או הדרכה או אירועים אחרים, באפשרותך לשלוח אחת או יותר טפסים כדואר אלקטרוני הודעה כדי לאסוף העדפות יצירת הקשר של מידע, נסיעות ומלון, וכן הלאה. אם תבחר שהתשובות יעובדו באופן אוטומטי, למשתתפים תהיה אפשרות לשנות את העדפותיו בכל עת מבלי להודיע לך, ואם יש לך גישה לנתונים העדכניים ביותר למטרות החלטות תמיד.

מאמר זה מסביר מה נדרש כדי להשתמש בתהליך זה, כיצד להתחיל להשתמש באשף, ומידע נוסף על שלבים שונים כדי שתוכל לקבל החלטות מושכלות בעת השימוש באשף

הערה: לא תוכל להוסיף את הנתונים שנאספו אם הנמען שלך נעשה שימוש באפשרות Hotmail או Yahoo לשלוח לך את הטופס אוסף נתונים.

לפני שתתחיל

אם זו הפעם הראשונה שבה אתה אוסף נתונים באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, בצע את השלבים הבאים:

 1. ודא שהתקנת את היישומים הבאים במחשב שלך:

  • Access 2007 או Access 2010.

  • Outlook 2007 או Outlook 2010. עליך להתקין את Outlook ולהגדיר אותו במחשב שבו אתה משתמש לשליחת הודעות הדואר האלקטרוני. אם Outlook הותקן בו אך עדיין לא הוגדר, הפעל את Outlook ופעל בהתאם להוראות ב- Outlook Startup Wizard. לקבלת עזרה עם האשף עיין בעזרה של Outlook.

  • אם בכוונתך להשתמש בטופס של InfoPath, ודא ש- InfoPath 2007 ואילך מותקן אצלך, והנמענים יצטרכו גם הם לוודא ש- InfoPath מותקן במחשבים שלהם.

  • נמעני הדואר האלקטרוני זקוקים ל- InfoPath או ללקוח דואר אלקטרוני שתומך בתבנית HTML במחשבים שלהם כדי שיוכלו להציג ולערוך את הטופס.

   הטופס המשמש לאיסוף נתונים באמצעות הודעות דואר אלקטרוני אינה טופס של Access. האשף מפיק טופס מיוחד בתבנית HTML או InfoPath.

   זהה מסד נתונים המהווה יעד. מסד הנתונים יכול להיות בתבנית ‎.mdb או ‎.accdb בנוסף, קיימת תמיכה בקבצי ‎.mde ו- ‎.accde אם אינך רוצה להשתמש במסד נתונים קיים, עליך ליצור אחד חדש.

 2. זיהוי או צור את הטבלאות שבהן אתה מעוניין מאוכלס הנתונים מכל התשובות דואר אלקטרוני. אם אתה אוסף נתונים עבור טבלאות קיימות, ודא שהטבלאות אינן מוגדרות לקריאה בלבד ושיש לך את ההרשאות הדרושות כדי להוסיף או לעדכן את התוכן שלהם.

הערה: שדות מסוג קובץ מצורף, מספור אוטומטי, OLE ושדות מרובי ערכים אינם מאפשרים איסוף באמצעות הודעות דואר אלקטרוני

אם פעולת איסוף הנתונים שלך מאכלס שתי טבלאות או יותר, עליך ליצור שאילתת בחירה ולהשתמש בו כמקור הרשומה של הטופס. ודא כי השאילתה כוללת את כל השדות הדרושים מהטבלאות המשמשות כבסיס. אם אתה משתמש שאילתה קיימת, ודא שהשאילתה אינה לקריאה בלבד ושיש לך את ההרשאות הדרושות כדי להוסיף או לעדכן את תוכנו. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת שאילתה המבוססת על שתי טבלאות או יותר, עיין במאמר מבוא לשאילתות.

אחסן את הנתונים בתור רשומות חדשות במצבים הבאים:

 • אם הנתונים יאכלסו טבלאות מרובות.

 • אם לטבלת היעד אין שדה מפתח ראשי. ערכי המפתח הראשי דרושים למיפוי כל תשובה לרשומה קיימת. אם טבלת היעד אינה כוללת שדה מפתח ראשי, הוסף אותו כעת או הקצה שדה קיים עם ערכים ייחודיים בתור מפתח ראשי.

 • אם טבלת היעד אינה מכילה רשומות כלשהן. אם הטבלה ריקה, האשף מניח שברצונך להוסיף רשומות.

 • אם כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים אינן מאוחסנות כשדה במסד הנתונים. בעת איסוף נתונים לעדכון רשומות, לא תהיה לך אפשרות להקליד את הכתובות באופן ידני בהודעה שהאשף הפיק. שדה הכתובת חייב להיות בטבלת היעד, או בטבלה המקיימת קשרי גומלין עם טבלת היעד.

לראש הדף

תחילת העבודה

 1. פתח את מסד הנתונים שבו יאוחסנו הנתונים שייאספו.

 2. כדי להוסיף את הנתונים לטבלה יחידה, בחר את הטבלה בחלונית הניווט. כדי לאכלס טבלאות קשורות מרובות, בחר את השאילתה שמאוגדת לטבלאות אלה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להפעיל את האשף:

  • בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה אסוף נתונים, לחץ על צור דואר אלקטרוני.

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה או השאילתה ולאחר מכן לחץ על אסוף ועדכן נתונים באמצעות דואר אלקטרוני.

   הערה: אם הטבלה אינה מכילה שדות כלשהם, או מכיל רק את מספור אוטומטי, אובייקט OLE, קובץ מצורף או סוגי שדות בדיקת מידע מרובה ערכים, Access יציג את ההודעה הבאה: הטבלה או השאילתה שנבחרו אין שדות התומכים באיסוף נתונים באמצעות דואר אלקטרוני.

אם הטבלה מכילה שדות שתומכים באיסוף נתונים, האשף מופעל. אם טבלת היעד תומכת בהוספה ועדכון של נתונים,האשף ידריך אותך לאורך השלבים הדרושים לאיסוף נתונים באמצעות הודעות דואר אלקטרוני.

היעזר בסעיפים הבאים לכל שאלה שתעלה במהלך שבעת השלבים העיקריים הבאים של התהליך.

 1. בחר בסוג טופס הזנת הנתונים שברצונך לשלוח

 2. בחר אם לאסוף נתונים חדשים או לעדכן נתונים קיימים

 3. ציין את הנתונים שברצונך לאסוף

 4. ציין עיבוד נתונים אוטומטי או ידני

 5. בחר כיצד ברצונך לציין את כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים

 6. סקור וציין את רשימת הנמענים

 7. צור ושלח את הודעת הדואר האלקטרוני

לראש הדף

בחר בסוג טופס הזנת הנתונים שברצונך לשלוח

בחר את סוג הטופס בהתבסס על קלות השימוש עבורך ועבור הנמענים.

טופס HTML בחר    טופס HTML ניתן להצגה ולעריכה על-ידי כל משתמש שלקוח הדואר האלקטרוני שלו תומך ב- HTML

בחר Microsoft InfoPath טופס    תראה אפשרות זו שרק InfoPath אם מותקן במחשב שלך. בחר באפשרות זו רק אם כל שלנמענים שלך יש InfoPath ו- Outlook מותקן במחשבים שלהם. טופס InfoPath מציע סביבת עריכה, והזנת נתונים טובה יותר

עמוד האשף הבא שיוצג תלוי בתמיכה של אובייקט היעד בעדכון הנתונים. אם האובייקט הוא שאילתה המבוססת על שתי טבלאות או יותר, או שמדובר בטבלה שאינה כוללת שדה מפתח ראשי או שאינה כוללת רשומות כלשהן, האשף מניח שברצונך להוסיף רשומות חדשות, ומציג בפניך בקשה לבחור את שדות הטופס. בכל יתר המקרים, האשף מציג בפניך בקשה לציין אם ברצונך להוסיף או לעדכן נתונים לפני שהוא מבקש ממך לבחור את שדות הטופס.

לראש הדף

בחר אם לאסוף נתונים חדשים או לעדכן נתונים קיימים

ציין מה ברצונך לעשות עם הנתונים. סוג הטופס שבו אתה משתמש משפיע על מספר הרשומות החדשות שלנמען יש אפשרות לשלוח אליך בתשובה יחידה. בעת עדכון נתונים, מספר הרשומות שנמען חייב לעדכן מזהה את מספר הטפסים שהושלמו מראש אשר ייכללו בהודעה.

הערה: כדי להוסיף רשומות חדשות, הקלד את כתובות הדואר האלקטרוני בתיבת הכתובת של הודעת הדואר האלקטרוני בעת יצירת ההודעה. כדי לעדכן נתונים קיימים, כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים חייבות להיות מאוחסנות כשדה בשאילתה או בטבלה המשמשת כבסיס, או בטבלה קשורה.

לראש הדף

ציין את הנתונים שברצונך לאסוף

בעת בחירת השדות להכללה בטופס, אין צורך לכלול בטופס כל שדה שקיים בטבלה או בשאילתה המשמשת כבסיס. עם זאת, יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • שדות נדרשים:    שדות המסומנים עם סימן כוכבית (*), הם שדות נדרשים. אם אתה אוסף רשומות חדשות, האשף יכלול באופן אוטומטי את כל השדות המאפיין נדרש שלו מוגדר ככן. אם רשומה כלשהי השדות הדרושים של ריק, Access נכשל להוסיף את הרשומה לטבלה.

 • סוגי שדות שאינם נתמכים:    לא תוכל לכלול סוגי שדות מסוימים בטופס כגון, מספור אוטומטי, קובץ מצורף, אובייקט OLE או שדות בדיקת מידע מרובה ערכים.

 • שדה מפתח ראשי:    למשתמש תהיה אפשרות להקליד ערך בשדה בעת הוספת רשומות ההמלצה התשובה לא יעובדו אם הערך שצוין נמצא כבר בשימוש.

  הערה: עבור כל שדה שנכלל, תחת מאפייני שדה, ציין תווית ולחץ על לקריאה בלבד אם אין ברצונך שהמשתמש ישנה את הנתונים בשדה זה.

לראש הדף

ציין עיבוד נתונים אוטומטי או ידני

באפשרותך לבחור עיבוד אוטומטי או ידני של תשובות. עיבוד אוטומטי פירושו שבעת קבלת התשובות, Outlook ו- Access עובדים יחד כדי לייצא את הנתונים לטבלאות היעד במסד הנתונים. עיבוד אוטומטי יכול לחסוך לך זמן ומאמץ. עיבוד ידני פירושו רק שאתה מפעיל את פעולת הייצוא להעברת הנתונים מתיקיה שצוינה ב- Outlook לטבלת היעד ב- Access.

התשובות מיוצאות בהצלחה לטבלת היעד כל עוד התנאים הבאים מתקיימים כאשר התשובה מגיעה לתיבת הדואר שלך:

 • Outlook חייב כבר לפעול במחשב שלך. אם Outlook אינו פועל, העיבוד יתחיל בפעם הבאה שבה תפעיל את Outlook.

 • אסור ש- Access יהיה מוגן באמצעות סיסמה או פתוח במצב בלעדי. לשם או למיקום של מסד הנתונים אסור היה להשתנות מאז ששלחת את הודעת הדואר האלקטרוני.

 • שמות הטבלאות והשאילתות, והמאפיינים של השדות הכלולים בטופס, חייבים להיות זהים לשהיו בעת שליחת הודעת הדואר האלקטרוני, ולא לעבור כל שינוי מאותו רגע.

 • עליך להיות בעל ההרשאות הנדרשות להוספה או עדכון של תוכן הטבלאות והשאילתה המשמשות כבסיס.

  הערה: אם העיבוד האוטומטי נכשל, נסה לתקן כל בעיה ולאחר מכן יצא באופן ידני את התשובות שנכשלו. כל התשובות שיגיעו אל תיבת הדואר הנכנס שלך לאחר שתפתור את הבעיות ימשיכו להיות מעובדות באופן ידני.

הגדרת מאפיינים כדי לפקח על העיבוד האוטומטי של התשובות

כדי לציין תיקיה אחרת של Outlook לאחסון תשובות, בעמוד האשף ציין כיצד ברצונך לעבד את התשובות, לחץ על שם התיקיה. בתיבת הדו-שיח בחירת תיקיה, בחר תיקיה אחרת או לחץ על חדש ליצירת תיקיה חדשה.

אם לחצת על הגדר מאפיינים כדי לפקח על העיבוד האוטומטי של התשובות כדי לשנות או להתאים הגדרות ייבוא, עיין בטבלה הבאה לקבלת מידע על האפשרויות הזמינות:

אפשרות

תוצאה

מחיקת תשובות של אנשים אליהם לא שלחת את ההודעה   

בחר תיבת סימון זו אם ברצונך לעבד באופן אוטומטי תשובות שנשלחו מהנמענים המקוריים של ההודעה בלבד. תשובות ממשתמשים אחרים יאוחסנו בתיקיית היעד, אך לא יעובדו באופן אוטומטי.

קבל תשובות מרובות מכל נמען   

בחר תיבת סימון זו אם ברצונך שרק התשובה הראשונה מכל נמען תעובד באופן אוטומטי. התשובה השניה והתשובות שאחריה מאוחסנות בתיקיית היעד, אך אינן מעובדות באופן אוטומטי.

הערה: הגדרה זו שולטת רק במספר התשובות, ולא במספר הרשומות בתשובה יחידה שעוברות עיבוד. במילים אחרות, אם אתה שולח טופס InfoPath, למשתמש יש אפשרות לשלוח לך רשומות מרובות בתשובה יחידה, ו- Access מעבד באופן אוטומטי את כל הרשומות בתשובה, אפילו אם תיבת סימון זו לא נבחרה.

אפשר עדכונים של נתונים קיימים בלבד   

כאשר נמענים משתמשים בטופס InfoPath לעדכון נתונים, באפשרותם לשלוח לך רשומות חדשות בנוסף לעדכונים לרשומות קיימות. בחר תיבת סימון כדי לעבד רק את העדכונים לרשומות קיימות.

מספר התשובות לעיבוד   

הקלד את מספר התשובות הכולל (מכל הנמענים) שברצונך שיעובדו באופן אוטומטי. אם ברצונך שכל התשובות יעובדו באופן אוטומטי, הזן ערך גדול, כגון 5000, בתיבת הטקסט. תשובות שיתקבלו לאחר ההגעה לערך שצוין יאוחסנו בתיקיית היעד, אך לא יעובדו באופן אוטומטי.

תאריך ושעה לעצירה   

ציין מתי יופסק העיבוד האוטומטי של תשובות עבור הודעת דואר אלקטרוני זו. תשובות שיתקבלו אחרי תאריך ושעה אלה יאוחסנו בתיקיית היעד, אך לא יעובדו באופן אוטומטי.

כדי לשנות אפשרויות אלה במועד מאוחר יותר, בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה אסוף נתונים, לחץ על נהל תשובות. בתיבת הדו-שיח ניהול של הודעות איסוף נתונים, בחר את ההודעה שעבורה ברצונך לשנות את ההגדרות ולאחר מכן לחץ על אפשרויות הודעה. השינויים שתבצע בתיבת הדו-שיח ישפיעו על כל התשובות הבאות שתקבל עבור הודעה זו.

עיבוד ידני של תשובות

כדי לקבוע מתי ואילו תשובות מעובדות, אל תבחר באפשרות של העיבוד האוטומטי. התשובות יאוחסנו בתיקיה שצוינה ב- Outlook עד שתבחר ותלחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כל תשובה בתיקיה ותלחץ על יצא נתונים ל- Microsoft Access בתפריט הקיצור.

במקרים מסוימים, ייתכן שתצטרך גם לעבד באופן ידני את התשובות שעיבודן האוטומטי נכשל.

זכור את הפרטים הבאים לפני ייצוא הנתונים

 • אסור שמסד הנתונים של Access יהיה פתוח במצב בלעדי, ואין לשנות את השם או המיקום של מסד הנתונים מרגע השליחה של הודעת הדואר האלקטרוני.

 • שמות הטבלאות והשאילתות, והמאפיינים של השדות הכלולים בטופס, חייבים להיות זהים לשהיו בעת שליחת הודעת הדואר האלקטרוני, ולא לעבור כל שינוי מאותו רגע.

 • עליך להיות בעל ההרשאות הנדרשות להוספה או עדכון של תוכן הטבלאות והשאילתה המשמשות כבסיס.

לראש הדף

בחר כיצד ברצונך לציין את כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים

אם אתה אוסף מידע חדש בלבד, באפשרותך לציין את כתובות הדואר האלקטרוני בשתי דרכים:

 • הקלד את כתובות הדואר האלקטרוני בנפרד בהודעות הדואר האלקטרוני של Outlook, או בחר את הכתובות מפנקס כתובות.

 • השתמש בשדה של כתובת הדואר האלקטרוני בטבלה או בשאילתה של מסד הנתונים הנוכחי של Access.

  הערה: בעת איסוף נתונים לעדכון רשומות קיימות, תיבת דו-שיח זו אינה מופיעה משום שכתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים צריכות תחילה להיות זמינות כשדה במסד הנתונים.

הזנת כתובות הדואר האלקטרוני ישירות ב- Outlook

אם אתה מציין את הנמענים ב- Outlook, באפשרותך להציג בתצוגה מקדימה ולהתאים אישית את ההודעה לפני שליחתה. גוף הודעת הדואר האלקטרוני כולל הסבר קצר וטופס. מומלץ שלא לבצע שינויים כלשהם בטופס. שינויים במבנה הטופס עלולים למנוע את עיבוד התשובה.

שימוש בכתובות הדואר האלקטרוני המאוחסנות בשדה במסד הנתונים

האפשרות בחר טבלה משויכת מפנה טבלאות קשורות. כדי להציג או לערוך קשרי גומלין בין טבלאות במסד הנתונים, בכרטיסיה כלי מסד נתונים., בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על קשרי גומלין

לקבלת מידע נוסף אודות קשרי גומלין, עיין במאמר מדריך לקשרי גומלין בין טבלאות.

לראש הדף

סקור וציין את רשימת הנמענים

השלב העיקרי האחרון כרוך בהצגה מקדימה והתאמה אישית של הודעת הדואר האלקטרוני, התאמת רשימת הנמענים ושליחת ההודעה לאיסוף הנתונים.

צור ושלח את הודעת הדואר האלקטרוני

כאשר האשף מודיע לך שניתן כעת ליצור את הודעת הדואר האלקטרוני ומראה לך כיצד להציג את מצב הדואר האלקטרוני באמצעות הפקודה נהל תשובות, הודעות אזהרה מסוימות עשויות להופיע. הטבלה הבאה מתארת כל אזהרה ואת הפעולה שבאפשרותך לבצע כדי לפתור אותה:

אזהרה הודעה

תיאור

S olution

מספר רשומות אינן מכילות כתובת חוקית בשדה כתובת הדואר האלקטרוני שצוין. לא יוחזרו נתונים עבור שורות אלו.

שדה כתובת הדואר האלקטרוני שבחרת מכיל ערכי Null.

אם ברצונך לאסוף נתונים עבור כל רשומה, צא מהאשף והחלף את ערכי ה- Null באמצעות כתובות דואר אלקטרוני. לאחר מכן הפעל שוב את האשף.

יש לך כעת מנעול בלעדי במסד הנתונים; עיבוד אוטומטי ייכשל עד שהמנעול ישוחרר.

מסד הנתונים פתוח כעת במצב בלעדי.

אם תבחר לעבד את התשובות באופן אוטומטי, העיבוד ייכשל, מאחר של- Access אין אפשרות להוסיף או לעדכן מסד נתונים שנעול בלעדית. סגור ופתח מחדש את מסד הנתונים במצב לא בלעדי מיד לאחר שליחת ההודעה

ייתכן שהודעות דואר אלקטרוני אלו כוללות נתונים סודיים או רגישים.

אתה אוסף נתונים לשם עדכון רשומות קיימות והטופס שאתה עומד לשלוח ימולא מראש בנתונים קיימים.

אם שדות טופס מסוימים מכילים נתונים רגישים, חזור לשלב באשף שבו בחרת את השדות והסר את השדות שמכילים נתונים רגישים מהטופס

לאחר ההצגה המקדימה וההתאמה האישית של ההודעה, באפשרותך לסנן את השדה של כתובת הדואר האלקטרוני ולבחור את הנמענים. בחר את כתובות הדואר האלקטרוני בהן תרצה להשתמש על-ידי בחירת תיבות הסימון המתאימות. אם תראה תיבת דו-שיח עם כתובות דואר אלקטרוני לא חוקיות, ציין לעצמך את הכתובות ברשימה ולחץ על יציאה. אמת את הכתובות הלא חוקיות, בצע תיקונים נדרשים ונסה לשלוח שוב את ההודעה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×