הוספת גליון נתונים לתוך טופס

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

גליון נתונים הוא תצוגה פשוטה של נתונים מסודרים בשורות ובעמודות. אם תלחץ פעמיים על טבלה בחלונית הניווט, Access יציג את הטבלה כגליון. עקב שלהם מצגת קומפקטי של נתונים, גליונות נתונים פועלות היטב בהם כטופס משנה להצגת נתונים מצד ה"רבים" של קשר גומלין של יחיד-לרבים. מאמר זה מתאר כיצד באפשרותך להוסיף גליונות נתונים לטפסים ב- Access.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הצגת דוגמה של גליון נתונים בטופס

גרור ושחרר גליון נתונים לתוך טופס

הוספת גליון נתונים לתוך טופס קיים באמצעות תצוגת פריסה

הוספת גליון נתונים לתוך טופס קיים באמצעות תצוגת עיצוב

הכרת ההבדלים בין טופס מפוצל וטופס המכיל גליון נתונים

הצגת דוגמה של גליון נתונים בטופס

נניח שברצונך ליצור טופס המציג נתונים אודות קטגוריות מוצרים ואת כל המוצרים בתוך קטגוריות אלה. הנתונים בטבלה Categories מייצג את צד ה"יחיד" של קשר הגומלין ו- הנתונים בטבלה Products מייצג ה"רבים" של קשר הגומלין. כל קטגוריה יכולה להכיל מוצרים רבים.

טופס עם טופס משנה

1. הטופס הראשי מציג נתונים מצד ה"יחיד" של קשר הגומלין.

2. גליון הנתונים מציג נתונים מצד ה"רבים" של קשר הגומלין.

גרור ושחרר גליון נתונים לתוך טופס

הדרך המהירה ביותר כדי להוסיף גליון הנתונים הקיימת לתוך טופס היא לפתוח את הטופס בתצוגת עיצוב ולאחר מכן לחץ על, החזק וגרור בטופס גליון נתונים קיים מחלונית הניווט אל אזור עיצוב טופס.

אם תגדיר את קשרי הגומלין כראוי לפני שהתחלת הליך זה, Access מגדיר באופן אוטומטי את קישור שדות צאצא ואת המאפיינים קישור שדות אב עם הערכים הנכונים לקשר את הטופס הראשי לגליון הנתונים.

שלי המאפיינים קישור שדות צאצא וקישור שדות אב ריקים

אם Access אינו יכול לקבוע את אופן הקישור של פקד טופס המשנה לטופס הראשי, הוא משאיר את המאפיינים קישור שדות צאצאוקישור שדות אב של פקד טופס המשנה ריק. עליך להגדיר מאפיינים אלה באופן ידני.

הוספת גליון נתונים לתוך טופס קיים באמצעות תצוגת פריסה

אם כבר הגדרת את קשרי הגומלין בין הטבלאות במסד הנתונים שלך, באפשרותך להוסיף במהירות גליון נתונים לטופס קיים באמצעות תצוגת פריסה. בעת הוספת שדה מהצד "רבים" של קשר גומלין לטופס שמבוסס בצד ה"יחיד" של קשר הגומלין, Access יוצר באופן אוטומטי גליון נתונים כדי להציג את הרשומות הקשורות.

 1. פתח את הטופס הקיים בתצוגת פריסה על-ידי לחיצה עליו בחלונית הניווט ולאחר מכן לחיצה על תצוגת פריסה בתפריט הקיצור.

  אם החלונית רשימת שדות אינה מוצגת:

  • הקש ALT+F8.

   – או –

   בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על הוסף שדות קיימים.

   שים לב החלונית רשימת שדות מחלקת את הטבלאות למקטעים: שדות זמינים עבור תצוגה זו , ומתחת, שדות זמינים בטבלאות קשורות. בחלק התחתון של החלונית רשימת שדות , טבלאות אחרות שאינן קשורות ישירות לטבלה הראשית מפורטים תחת שדות זמינים בטבלאות אחרות.

 2. במקטע שדות זמינים בטבלאות קשורות , הרחב את הטבלה המכילה את השדה הראשון הרצוי בגליון הנתונים שלך ולאחר מכן גרור את השדה אל הטופס. Access יוצר גליון נתונים ומוסיף את השדה אליו.

 3. כדי להוסיף שדות נוספים גליון הנתונים החדש, תחילה עליך ללחוץ על גליון הנתונים כדי לבחור אותו. שים לב כי Access מסדר מחדש החלונית רשימת שדות כדי שתוכל השדות הזמינים עבור גליון הנתונים בחלק העליון. מהמקטע שדות זמינים עבור תצוגה זו , גרור את השדות הרצויים אל גליון הנתונים. בעת גרירת כל שדה אל גליון הנתונים, Access מצייר פס הוספה כדי להראות לך היכן יצורף השדה כאשר תשחרר את לחצן העכבר.

 4. המשך להוסיף שדות לטופס הראשי או על גליון הנתונים על-ידי לחיצה תחילה את הטופס הראשי או על גליון נתונים כדי לבחור אותו ולאחר מכן לגרור את השדה מתוך החלונית רשימת שדות .

המקטע שדות זמינים בטבלאות אחרות של החלונית רשימת שדות מכיל טבלאות שאינן קשורות ישירות על הטבלה או השאילתה שעליה מבוסס הטופס הנבחר. אם הגדרת את כל קשרי הגומלין טבלה חוקי בחלון ' קשרי גומלין ', ולאחר מכן השדות במקטע שדות זמינים בטבלאות אחרות אינם יהיו בחירות חוקי עבור הטופס שאתה בונה. אם תגרור שדה ממקטע זה אל הטופס, Access מציג את תיבת הדו-שיח ציון קשרי גומלין . עליך להזין את השדה או השדות המכילים את שתי טבלאות קשורות זו לזו לפני שתמשיך. אם תעשה זאת, החלונית רשימת שדות ימוינו עוד למקטעים לפי קשרי מוגדרת מראש. ייתכן שעדיף ללחוץ על ביטול בתיבת דו-שיח זו ולבדוק את קשרי הגומלין של הטבלה במקום זאת. לקבלת מידע נוסף אודות קשרי גומלין, עיין במאמר יצירה, עריכה או מחיקה של קשר גומלין.

לראש הדף

הוספת גליון נתונים לתוך טופס קיים באמצעות תצוגת עיצוב

השתמש בהליך זה כדי להוסיף גליון נתונים שמבוסס באופן ישיר על טבלה או שאילתה לטופס קיים בתצוגת עיצוב.

 1. פתח את הטופס בתצוגת עיצוב על-ידי לחיצה על הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן לחיצה על תצוגת עיצוב.

 2. בכרטיסיה עיצוב , בקבוצה פקדים , אם הכלי השתמש באשפי בקרה נבחר, לחץ עליו כדי לא נבחרה.

  תמונת לחצן

  מדוע

  אם השתמשת, אשף פקד טופס המשנה בונה אובייקט טופס נפרד ולאחר מבסס את פקד טופס המשנה על אובייקט טופס זה. לעומת זאת, הליך זה יוצר גליון נתונים המבוסס על טבלה או שאילתה ולא טופס ישירות.

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, לחץ על לחצן טופס משנה/דוח משנה.

 4. ברשת העיצוב של טופס, לחץ במקום שבו ברצונך גליון הנתונים שיש להוסיף.

 5. שינוי מיקום ושינוי גודל של פקד טופס המשנה על-ידי גרירת נקודות האחיזה בקצוות ובפינות של הפקד.

 6. ערוך את התווית המצורפת עבור פקד טופס המשנה על-ידי לחיצה על התווית, לחיצה כפולה עליו כדי לבחור טקסט שלו ולאחר מכן הקלדת תווית חדשה. אם אתה מעדיף למחוק את התווית, לחץ על התווית פעם אחת ולאחר מכן הקש DELETE.

 7. אם גליון המאפיינים עדיין אינו מוצג, הקש F4 כדי להציגו.

 8. אם פקד טופס המשנה לא נבחר, לחץ עליו פעם אחת כדי לבחור אותו.

 9. בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים, לחץ על הרשימה הנפתחת אובייקט מקור ולאחר מכן לחץ על הטבלה או השאילתה שברצונך להציג בגליון הנתונים. לדוגמה, אם ברצונך להציג נתונים מהטבלה orders, לחץ על Table.Orders.

 10. אם תגדיר את קשרי הגומלין כראוי לפני שהתחלת הליך זה, Access מגדיר באופן אוטומטי את קישור שדות צאצא ואת המאפיינים קישור שדות אב עם הערכים הנכונים לקשר את הטופס הראשי לגליון הנתונים.

  שלי המאפיינים קישור שדות צאצא וקישור שדות אב ריקים

  אם Access אינו יכול לקבוע את אופן הקישור של פקד טופס המשנה לטופס הראשי, הוא משאיר את המאפיינים קישור שדות צאצאוקישור שדות אב של פקד טופס המשנה ריק. עליך להגדיר מאפיינים אלה באופן ידני על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. פתח את הטופס הראשי בתצוגת עיצוב.

  2. לחץ על פקד טופס המשנה פעם אחת כדי לבחור אותו.

  3. אם גליון המאפיינים אינו מוצג כעת, הקש F4.

  4. בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים, לחץ על () לצד תיבת המאפיין קישור שדות צאצא .

   תיבת הדו-שיח מקשר שדות טופס משנה מופיעה.

  5. ברשימות הנפתחות שדות ראשיים ושדות צאצא , בחר את השדות שברצונך לקשר לטפסים. אם אינך בטוח באילו שדות להשתמש, לחץ על הצע כדי ש- Access יקבע את השדות המקשרים. כשתסיים לחץ על אישור.

   אם אינך רואה את השדה שבו ברצונך להשתמש כדי לקשר את הטפסים, ייתכן שיהיה עליך לערוך את מקור הרשומה של הטופס הראשי או הצאצא כדי לוודא שהשדה נמצא בו. לדוגמה, אם הטופס מבוסס על שאילתה, ודא שהשדה המקשר קיים בתוצאות השאילתה.

  6. שמור את הטופס הראשי ועבור לתצוגת טופס כדי לוודא שהטופס עובד כצפוי.

 11. שמור את הטופס על-ידי לחיצה על שמור בסרגל הכלים לגישה מהירה או על-ידי הקשה על CTRL + S.

 12. עבור תצוגת טופס וודא כי גליון הנתונים פועל כצפוי.

לראש הדף

הכרת ההבדלים בין טופס מפוצל וטופס המכיל גליון נתונים

טופס המכיל גליון נתונים מציג נתונים ממקורות נתונים שונים (אך לרוב קשורים). לדוגמה, ייתכן שטופס יציג עובדים וייתכן שיכלול גליון נתונים המציג את כל הפעילויות שהוקצו לכל עובד. גליון הנתונים יש מקור נתונים שונה מהטופס המכיל אותו. לעומת זאת, לטופס מפוצל יש שני מקטעים (טופס וגליון נתונים), אך אותם נתונים מוצגים בשני המקטעים. שני הסעיפים ביניהם ולעקוב מעניקות לך שתי תצוגות שונות של הנתונים שלך בבת אחת.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירה ועבודה עם טופס מפוצל, עיין במאמר יצירת טופס מפוצל.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×