הוספת בר-קוד דואר לתוויות או למעטפות ב- Publisher

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

שירות הדואר של ארה"ב (USPS) פיתח את הבר-קוד של נקודת המשלוח (DPBC) כדי לסייע באוטומציה של דואר מכתבים ליותר מ- 100 מיליון נקודות משלוח ייחודיות בארצות הברית. כשאתה מוסיף בר-קודי דואר לכל מעטפה או תווית במשלוח שלך, אתה עשוי להיות זכאי להנחת אוטומציה.

תווית כתובת עם ברקוד

בנושא זה

דרישות בר-קוד

הוספת ברקודי רשימת נמענים

פתיחה או יצירה של פרסום מעטפה או תווית

השתמש במיזוג דואר כדי להוסיף את הברקודים לפרסום

תצוגה מקדימה והדפסה של המעטפות או התוויות

דרישות בר-קוד דואר

לפני שאתה מוסיף בר-קודי דואר לתוויות ולמעטפות, צריך להיות מותקן גופן של בר-קוד דואר במחשב שלך. באפשרותך להשיג גופני בר-קוד מחברות שונות. לאיתור חברה המציעה גופני בר-קוד, חפש "גופן ברקוד" או "גופן בר-קוד" ב- Microsoft Office Marketplace שב- Office Online או בעזרת מנוע חיפוש באינטרנט.

קרא בעיון את התיעוד המגיע עם גופן הבר-קוד שאתה רוכש. על התיעוד להבהיר בדיוק אילו תווים ומספרים עליך להקליד כדי ליצור בר-קוד חוקי, וכן את גודל הגופן בו עליך להשתמש אם ברצונך לענות על הדרישות של USPS, אופן היצירה של קווים ארוכים שימסגרו את ההתחלה והסוף של הבר-קוד, ועוד.

הנחיות USPS ברקודי משתנות בהתאם לסוג המשלוח (מכתב, דואר מענה, כתבי עת וכן הלאה). הקפד לבדוק את ההנחיות לדרישות הקשורות לשימוש הספציפי שלך. שיעורי משלוח בצובר נדרש לבצע את ההליכים משלוח והגשה מסוימות. בנוסף, USPS משנה מעת לעת את האופן שבו הוא מחשב בר-קודי. מסיבות אלה, עליך לעבוד עם סניף הדואר המקומית שלך.

לראש הדף

הוספת בר-קודי דואר לרשימת נמענים

אתה מוסיף בר-קודים לתוויות או למעטפות באותו אופן שבו אתה מוסיף את השמות והכתובות, על-ידי הכנת מקור נתונים ושימוש במיזוג דואר.

מקור הנתונים הוא רשימת נמענים של Microsoft Office Publisher, טבלת מסד נתונים של Microsoft Office Access, גליון עבודה של Microsoft Office Excel, רשימת אנשי קשר של Microsoft Office Outlook או קובץ מובנה אחר שבו אחסנת את השמות והכתובות שברצונך למזג לתוויות או למעטפות.

עליך ליצור עמודת בר-קוד במקור נתונים זה. כל שורה בעמודת הבר-קוד חייבת להכיל שילוב של תווים ומספרים שיודפסו בגופן של בר-קוד דואר כשני קווים ארוכים התוחמים את הבר-קוד, קוד ה- ZIP+4, קוד נקודת המשלוח ותו התיקון.

גליון עבודה של Excel המכיל עמודת ברקוד

1. כל עמודה במקור נתונים מייצגת קטגוריית מידע. באפשרותך להוסיף את המידע הספציפי המאוחסן בכל שורה של עמודה לתוויות ולמעטפות המודפסות שלך על-ידי הוספת מציין מיקום עמודה (נקרא גם שדה נתונים) לפרסום ההתחלה של תווית או מעטפה.

2. התווים והמספרים בתא זה מגדירים את בר-קוד הדואר עבור הכתובת המופיעה באותה שורה. בדוגמה זו, סוגריים מייצגים את התווים הארוכים המשמשים כמסגרת לבר-קוד. בדוק את התיעוד המגיע עם הגופן של בר-קוד הדואר שלך כדי לגלות באילו תווים עליך להשתמש.

3. המידע בכל שורה תואם למידע שיופיע בתווית או במעטפה אחת.

הוספת בר-קודים למקור נתונים

אם עדיין אין לך רשימת דיוור שבהם תוכל להשתמש כמקור הנתונים שלך, עליך ליצור אחת. לקבלת מידע אודות יצירת רשימות דיוור, ראה עצות אודות רשימות דיוור.

אם כבר יש לך רשימת דיוור, עליך להוסיף את מספרי הבר-קוד לכל רשומה. באפשרותך להקליד מספרים אלה לעמודה של מקור הנתונים שבה בכוונתך להשתמש עבור מיזוג הדואר.

אם יצרת את מקור הנתונים שלך ב- Publisher, באפשרותך להשתמש בפרוצדורה הבאה לשם עדכון מקור הנתונים שלך. אם יצרת את מקור הנתונים שלך ב- Access, ‏Excel, ‏Outlook או בתוכנית אחרת, תוכל לעדכן את מקור הנתונים שלך בדרך הטובה ביותר באותה תוכנית שבה השתמשת כדי ליצור אותה. באפשרותך גם לערוך מקור נתונים שנוצר בכל אחת מהתוכניות הללו לאחר שתתחבר לרשימת הנמענים במהלך מיזוג דואר ב- Publisher.

עדכון מקור הנתונים

 1. ב- Publisher, בתפריט כלים, הצבע על הודעות דואר וקטלוגים ולאחר מכן לחץ על עריכת רשימת כתובות... .

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחת רשימת כתובות , בחר במקור הנתונים ולאחר מכן לחץ על פתח.

 3. בתיבת הדו-שיח עריכת מקור נתונים , לחץ על התאמה אישית של עמודות... .

 4. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של רשימת כתובות , לחץ על הוספה.

 5. בתיבת הדו-שיח הוספת שדה, הקלד שם שדה (או כותרת עמודה), כגון ברקוד , לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור פעם נוספת.

 6. בתיבת הדו-שיח עריכת מקור נתונים, לחץ על התא הראשון בעמודה החדשה שבה ברצונך להזין את הנתונים.

 7. הקלד בר-קוד ולאחר מכן הקש על מקש החץ למטה כדי לעבור לשורה שמתחת.

 8. חזור על הפעולה עד שכל הבר-קודים בהם בכוונתך להשתמש יופיעו ברשימה.

 9. לחץ על אישור לשמירת ולסגירת הקובץ שלך.

  הערה: גם אם מקור הנתונים שלך כולל עמודת בר-קוד, עדיין תצטרך עמודת קוד דואר נפרדת אם ברצונך שמיקודים או קודי דואר אחרים יופיעו בכתובת שעל המעטפות או התוויות המודפסות.

לראש הדף

פתיחה או יצירה של פרסום מעטפה או תווית

לאחר שהגדרת את מקור הנתונים שלך, אתה מוכן לפתיחת פרסום המעטפה או התווית שלך. אם כבר יש לך פרסום בו השתמשת למשלוחים בעבר, באפשרותך פשוט לפתוח את הפרסום. אם אתה מתחיל מאפס, פתח פרסום התואם לגודל המעטפות או התוויות שעליהן בכוונתך להדפיס שמות, כתובות ובר-קודים. אם אתה מדפיס תוויות, שים לב למספר המוצר, כגון 5160 או L7163, המשויך לחבילת התוויות שרכשת. מספר זה יידרש לך לשם פתיחת הפרסום הנכון.

פתיחת פרסום קיים

 1. הפעל את Publisher.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על פתיחה.

 3. בתיבת הדו-שיח פתיחת פרסום, אתר את פרסום המעטפה או התווית הרצוי ולאחר מכן לחץ על פתח.

התחלה מאפס עם מעטפות

 1. הפעל את Publisher.

 2. ברשימה סוגי פרסומים בצע אחת מהפעולות שלהלן:

  • להתחלה במעטפה ריקה ופשוטה, לחץ על גדלי עמודים ריקים ולאחר מכן לחץ על מעטפות.

  • להתחלה במעטפה שעוצבה מראש, תחת סוגי פרסום, לחץ על מעטפות ולאחר מכן התאם אישית את הפרסום שלך על-ידי ביצוע כל השינויים הרצויים.

   תחת התאמה אישית, באפשרותך לציין ערכות צבעים וגופנים ואת ערכת המידע העסקי שיש להחיל על העיצוב.

 3. לחץ על צור.

התחלה מאפס עם תוויות

ניתן להגדיר פרסומים רבים להדפסה על מוצרי תווית של יצרן ספציפי. לדוגמה, באפשרותך לעצב תוויות בעזרת אחד מהעיצובים ב- Publisher ולאחר מכן להדפיס את הפרסום על דף תווית ספציפי של היצרן, כגון Avery, ‏NCR או Printec.

 1. הפעל את Publisher.

 2. ברשימה סוגי פרסום, לחץ על גדלי עמודים ריקים ולאחר מכן לחץ על תוויות דיוור, תוויות מדיה, או תוויות אחרות.

  תחת התאמה אישית, באפשרותך לציין ערכות צבעים וגופנים ואת ערכת המידע העסקי שיש להחיל על העיצוב.

 3. חפש את שם היצרן על התוויות שלך והרחב את הרשימה.

 4. גלול בין פרסומי התוויות, לחץ על מספר או גודל המוצר התואם לאלה של חבילת התוויות שלך ולאחר מכן לחץ על צור.

  אם אינך רואה מספר פרסום התואם במדויק למספר שעל החבילה שלך, הסתכל על החבילה ועל המידע שהגיע עם התוויות. ברשימה עשויים להופיע מספרי מוצרים אחרים הזמינים ב- Publisher, ששווים בגודלם ובפריסתם לתוויות בחבילה שרכשת. לדוגמה, להדפסה ב- Avery 8163, באפשרותך לבחור ב- Avery 8463, 8663, 15163, או 18163 ב- Publisher.

לראש הדף

שימוש במיזוג דואר לשם הוספת הבר-קודים לפרסום

כאשר פרסום התווית או המעטפה פתוח, באפשרותך לחבר אותו למקור נתונים, שהוא קובץ המכיל את השמות, הכתובות והבר-קודים שברצונך להוסיף. לאחר שתיצור את החיבור, תוכל להוסיף מצייני מיקום (מיזוג שדות) לפרסום ההתחלה כדי לציין היכן הכתובת והבר-קוד יופיעו על התוויות או המעטפות המודפסות.

אם ברצונך למזג תמונות בדפי הפרסום שלך — להוספת סמל החברה, לדוגמה — מקור הנתונים שלך לכלול שמות קבצים או נתיבים עבור קבצי התמונה שברצונך למזג. אל תכלול את התמונות בפועל או תמונות במקור הנתונים שלך.

התחברות למקור נתונים

 1. בתפריט כלים, הצבע על הודעות דואר וקטלוגים ולאחר מכן לחץ על מיזוג דואר .

 2. בחלונית המשימות מיזוג דואר , תחת צור רשימת נמענים , לחץ על השתמש ברשימה קיימת ולאחר מכן לחץ על הבא: צור או התחבר לרשימת נמענים .

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, לחץ על מקור הנתונים המכיל את הבר-קודים.

  כברירת מחדל, Microsoft Publisher מאחסן את מקורות הנתונים בתיקיה מקורות הנתונים שלי. ייתכן שתצטרך לדפדף כדי לאתר את מקור הנתונים שלך

 4. לחץ על פתח.

  בהתאם לסוג מקור הנתונים בו בחרת, ייתכן שיופיעו תיבות דו-שיח אחרות המבקשות מידע ספציפי. לדוגמה, אם מקור הנתונים שלך הוא חוברת עבודה של Microsoft Office Excel הכוללת מידע אודות גליונות עבודה מרובים, עליך לבחור את גליון העבודה המכיל את המידע הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על אישור.

 5. תיבת הדו-שיח נמעני מיזוג דואר. מאפשרת לך לצמצם או למיין את הערכים בקובץ הנתונים. לדוגמה, ייתכן שתרצה לשלוח רק ללקוחות בעיר מסוימת. אם אין ברצונך לצמצם או למיין את המידע, לחץ על אישור. אם ברצונך לצמצם או למיין את המידע, באפשורתך לבצע חלק או את כל הפעולות הבאות לפני שתלחץ על אישור.

  • אם אין ברצונך שהמידע בשורה אחת מסוימת יופיע על תווית או מעטפה, לחץ על תיבת הסימון שבתחילת השורה כדי לנקותה.

  • למיון השורות בסדר עולה או יורד של מידע בעמודה מסוימת, לחץ על כותרת העמודה.

  • לצמצום רשימת השורות לפי קריטריונים מסוימים, לחץ על החץ ליד כותרת של עמודה.

   הערה: אם השתמשת בקובץ אנשי קשר של Outlook כמקור הנתונים שלך ואחסנת בר-קודים באחד משדות המשתמש (לדוגמה, שדה משתמש 1), יהיה עליך לגלול מרחק רב ימינה בתיבת הדו-שיח נמעני מיזוג דואר כדי לראות שדה זה. באפשרותך לשנות את המיקום של שדה בתיבת הדו-שיח על-ידי גרירת כותרת העמודה של השדה ימינה או שמאלה.

 6. לחץ על אישור לחזרה לחלונית המשימות מיזוג דואר.

הוספה ועיצוב של מצייני מיקום

מצייני מיקום, הנקראים גם שדות נתונים, תואמים לכותרות של עמודות ממקור הנתונים שלך. כשאתה מציב שדה נתונים של בר-קוד בפרסום של תווית או מעטפה, אתה מציין היכן ברצונך שהמידע מעמודת הבר-קוד יופיע בעותקים המודפסים. באפשרותך לעצב שדות כך שהמידע בתוויות או המעטפות המודפסות ייראה כפי שברצונך שייראה. עליך לעצב את שדה הבר-קוד כך שהמידע בשדה זה יודפס בגופן של בר-קוד דואר.

הוספה ועיצוב של מצייני מיקום על מעטפות

 1. אם יצרת ערכת מידע עסקי, היא מתווספת ככתובת השולח. אם לא עשית זאת ואינך מדפיס על מעטפות שכתובת השולח שלך כבר מודפסת עליהן, או אם התחלת בגודל דף ריק כדי ליצור את פרסום המעטפה שלך, הוסף את כתובת השולח.

  • אם ישנו טקסט דוגמה עבור כתובת השולח, לחץ עליו ולאחר מכן הקלד את כתובת השולח שלך.

  • אם אין תיבת טקסט של כתובת השולח, בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על תיבת הטקסט תמונת לחצן . על המעטפה, גרור באלכסון כדי ליצור תיבת טקסט עבור כתובת השולח ולאחר מכן הקלד את כתובת השולח.

 2. כעת, הוסף שדות עבור הכתובת והבר-קוד.

  • אם ישנו טקסט דוגמה עבור הכתובת למשלוח על המעטפה, עבור לשלב הבא.

  • אם אין תיבת טקסט עבור כתובת המשלוח, בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על תיבת הטקסט תמונת לחצן . על המעטפה, גרור באלכסון כדי ליצור תיבת טקסט עבור כתובת המשלוח.

 3. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ שוב על תיבת הטקסט תמונת לחצן . על המעטפה, מעל תיבת טקסט כתובת מען, גרור באלכסון כדי ליצור תיבת טקסט נוספת עבור הברקוד. צייר תיבת הטקסט בהתאם היסט הכתב שצוין על-ידי USPS פס הנחיות קוד. לדוגמה, הברקוד להניח חייב להיות לפחות אינצ'ים.04 העליון של תיבת הטקסט כתובת מען, התחתון של תיבת הטקסט ברקוד, לבין הקצה של המעטפה. תיבת הטקסט ככל הנראה יהיה עליך להיות כמעט 3 אינצ'ים כדי להכיל הברקוד מודפס כולה.

  הערה: הקפד לבדוק את ההנחיות של USPS לקבלת מדידת ההיסט מרכיבים אחרים במעטפה.

 4. לחץ בתיבת הטקסט של הכתובת למשלוח.

 5. בחלונית המשימות מיזוג דואר, תחת פריטים נוספים, לחץ על שינוי בלוק כתובת .

 6. בתיבת הדו-שיח הוספת בלוק כתובת, בחר את התבנית עבור שמות נמענים ולאחר מכן לחץ על התאמת שדות.

 7. בתיבת הדו-שיח התאמת שדות, ודא שכל אחד מרכיבי הכתובת הרשומים מימין בהם אתה משתמש בכתובות שלך תואם לעמודה ממקור הנתונים שלך משמאל. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור פעם נוספת.

  שדה «בלוק הכתובת» מופיע בפרסום המעטפה.

 8. לחץ בתיבת הטקסט של הבר-קוד. בחלונית המשימות מיזוג דואר, תחת הכן את הפרסום שלך , לחץ על שדה הנתונים של הבר-קוד ברשימה כדי להוסיף שדה «בר-קוד» לפרסום המעטפה.

  רשימת שדות נתונים בחלונית המשימות 'מיזוג דואר'

  אם אתה ממזג ברקודים מקובץ אנשי קשר של Outlook, השדה המכיל את הברקודים קרוי ככל הנראה שדה משתמש 1, שדה משתמש 2, שדה משתמש 3 או שדה משתמש 4.

 9. בחר בשדה «בר-קוד» או «שדה משתמש» שהוספת כעת, כולל הסוגריים הזוויתיים (« »).

 10. בתפריט עיצוב, לחץ על גופן.

 11. בתיבת הדו-שיח גופן, תחת גופן, בחר בגופן של בר-קוד הדואר. תחת גודל, בחר בגודל הגופן שבהתאם לתיעוד הגופן שלך עונה על הדרישות של USPS.

 12. לחץ על אישור.

  השדה «ברקוד» או «שדה משתמש» עשוי לשנות את גודלו ואת מראהו.

  באפשרותך לשנות את הגופן, הגודל, הצבע ועוד, גם עבור הטקסט של הכתובת למשלוח. פשוט בחר בשדה «בלוק כתובת», כולל הסוגריים הזוויתיים (« »), והחל את העיצוב הרצוי.

הוספה ועיצוב של מצייני מיקום על תוויות

 1. הוסף שדות לכתובת ולבר-קוד על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ישנו טקסט דוגמה על התווית, לחץ עליו. מקם את המצביע מעל מעגל עגול ונקי בחלק העליון של תיבת הטקסט. גרור למטה כדי שגודל תיבת הטקסט יהיה כשני שלישים או כחצי מגודלה המקורי. לחץ מחוץ לתיבת הטקסט לביטול הבחירה בתיבת הטקסט.

  • אם אין טקסט דוגמה על התווית, בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על תיבת הטקסט תמונת לחצן . בתווית, גרור באלכסון כדי ליצור תיבת טקסט כתובת משלוח שנמצא בנוגע חצי עד שני שליש אינצ'ים הגובה ואת אורך התווית, למעט בנוגע.25 מלא כמעט בכל אחד מהקצוות. הקפד להשאיר בקירוב אינצ'ים.125 שטח בחלק התחתון של התווית גם.

 2. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על תיבת הטקסט תמונת לחצן .

 3. גרור אלכסונית כדי ליצור תיבת טקסט של בר-קוד בחלק העליון הריק של התווית. צור את תיבת הטקסט החדשה באותו האורך של תיבת הטקסט האחרת שעל התווית והשאר רווח של לפחות 0.04 אינץ' בין החלק העליון של תיבת הטקסט והחלק העליון של התווית, וכן בין החלק התחתון של תיבת הטקסט של הבר-קוד ותיבת הטקסט שמתחתיה.

 4. לחץ בתיבת הטקסט של הכתובת למשלוח על התווית. בחלונית המשימות מיזוג דואר תחת פריטים נוספים, לחץ על בלוק כתובת.

 5. בתיבת הדו-שיח הוספת בלוק כתובת, בחר את התבנית עבור שמות נמענים ולאחר מכן לחץ על התאמת שדות.

 6. בתיבת הדו-שיח התאמת שדות, ודא שכל רכיב כתובת הרשום בצד ימין ושבו אתה משתמש בכתובות שלך תואם לעמודה מקובץ הנתונים שלך בצד שמאל. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור פעם נוספת.

  שדה «בלוק כתובות» מופיע בפרסום התווית.

 7. לחץ בתיבת הטקסט של הבר-קוד. בחלונית המשימות מיזוג דואר, תחת הכן את הפרסום שלך , לחץ על שדה הנתונים של הבר-קוד ברשימה כדי להוסיף שדה «בר-קוד» לפרסום המעטפה.

  רשימת שדות נתונים בחלונית המשימות 'מיזוג דואר'

  אם אתה ממזג ברקודים מקובץ אנשי קשר של Outlook, השדה המכיל את הברקודים קרוי ככל הנראה שדה משתמש 1, שדה משתמש 2, שדה משתמש 3 או שדה משתמש 4.

 8. בחר בשדה «בר-קוד» או «שדה משתמש» שהוספת כעת, יחד עם הסוגריים הזוויתיים (« »).

 9. בתפריט עיצוב, לחץ על גופן.

 10. בתיבת הדו-שיח גופן, תחת גופן, בחר את הגופן של בר-קוד הדואר. תחת גודל, בחר בגודל הגופן שלפי תיעוד הגופנים שלך עונה על הדרישות של USPS. לחץ על אישור.

  השדה «ברקוד» או «שדה משתמש» עשוי לשנות את גודלו ואת מראהו.

  באפשרותך לשנות גם את הגופן, הגודל, הצבע ועוד, גם עבור הטקסט של הכתובת למשלוח. פשוט בחר בשדה «בלוק כתובת» והחל את המידע הרצוי.

לראש הדף

תצוגה מקדימה והדפסה של המעטפות או התוויות

כעת אתה מוכן למזג מידע מקובץ הנתונים לפרסום כדי ליצור תווית או מעטפה חדשה עבור כל שורת מידע שבחרת למזג. כשאתה מציג תצוגה מקדימה של הפרסומים, באפשרותך לזהות את כל הבעיות שיש לתקן לפני שתדפיס אותן.

תצוגה מקדימה של הכתובות והבר-קודים

 1. כדי לסקור את הרשומות לפי הסדר, לחץ על לחצן הבא לחצני לחצן 'הקודם' הניווט כדי לראות כיצד ייראה כל ערך בפרסום הממוזג.

  כך עשוי פרסום ממוזג אחד להיראות:

  תצוגה מקדימה של תווית עם ברקוד

 2. אם אתה רואה בעיות, זה הזמן לתקן אותן. מספר דוגמאות לבעיות שאתה עשוי להיתקל בהן:

 3. אם אתה שבע רצון מהתצוגות המקדימות, בחלקה התחתון של חלונית המשימות לחץ על הבא: צור פרסומים ממוזגים .

חלק מהבר-קוד חסר

ייתכן שתיבת הטקסט של הבר-קוד קצרה מכדי לאפשר תצוגה של הבר-קוד בשלמותו. לחץ על הגבול שמסביב לתיבת הטקסט ולאחר מכן גרור נקודת אחיזה לבנה עד שתיבת הטקסט תגיע לאורך הנכון.

הכתובות אינן מוצגות כראוי

ייתכן כתובות לא יוצג כראוי. חלונית המשימות מיזוג דואר, לחץ על הקישור בלוק כתובת. הזז את המצביע לפינה השמאלית העליונה של תיבת הטקסט המכילה את בלוק כתובת, לחץ על התפריט הנפתח אפשרויות שדה מיזוג של שדה מיזוג ולאחר מכן לחץ על שינוי בלוק כתובת. בתיבת הדו-שיח שינוי בלוק כתובת, לחץ על התאמת שדות. בתיבת הדו-שיח התאמת שדות, ודא שכל רכיב כתובת הרשום בצד ימין שבו אתה משתמש בכתובות שלך תואם לעמודה ממקור הנתונים שלך בצד שמאל. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ שוב על אישור.

עיצוב הטקסט אינו נראה נכון

ייתכן שתרצה לשנות את הגופן או את גודל הגופן וצבעו בבלוק הכתובת. בחר בשדה «Address Block», כולל הסוגריים הזוויתיים (« »). בתפריט עיצוב, לחץ על גופן לפתיחת תיבת הדו-שיח גופן ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים.

הדפסת הפרסום הממוזג

כעת אתה מוכן להדפסה. אם אתה מדפיס את הכתובות ואת הבר-קודים על מעטפות, אתה מדפיס את הפרסומים כגליונות נפרדים. אם אתה מדפיס את הכתובות ואת הבר-קודים על תוויות, באפשרותך להדפיס טווח של כתובות ואת הבר-קודים המשויכים להן על גליון תוויות או להדפיס עותקים מרובים של אותה כתובת ואת הבר-קודים המשויכים אליה על כל התוויות בגיליון.

הדפסת הכתובות והבר-קודים על מעטפות

לאחר שיצרת את המעטפה שלך ובחרת את גודל הדף הרצוי, אתה מוכן להדפיס את המעטפה.

 1. בחלונית המשימות מיזוג דואר, לחץ על הדפסה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום .

 2. לחץ על חלון התצוגה המקדימה. אם אינך יודע בוודאות כיצד להכניס את המעטפה, לחץ על הצג כיצד יש להכניס נייר ולאחר מכן לחץ על פתח את תיבת הדו-שיח של הגדרת מעטפה. .

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרת מעטפה, התמונה עם הגבול הכחול עבה מציגה את האפשרות המומלצת עבור המדפסת שלך.
  איור הגדרת מעטפה

  מספר המגשים והאפשרויות משתנה בהתאם ליצרן, לסוג ולדגם המדפסת בו אתה משתמש.

 4. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על הדפסה.

 5. בתפריט קובץ, לחץ על שמור לשמירת הפרסום.

  הערה: זכור שמה שאתה שומר אינו ערכת המעטפות שהדפסת. אתה כן שומר את הפרסום עם החיבור שלו למקור הנתונים שלך ואת שדות מצייני המיקום שלו. על-ידי שמירת הפרסום, באפשרותך ליצור במהירות ערכת מעטפות אחרת בעת הצורך. הפרסום משמר את הקישור למקור הנתונים שאליו חיברת אותו כדי שתוכל לקפוץ הלאה אל שלב ההצגה בתצוגה מקדימה.

הדפסת הכתובות והבר-קודים על תוויות

 1. בתפריט קובץ, לחץ על הדפסה.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת הדפסה בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיר את התוויות שלך כך שכתובת שונה והבר-קוד המשויך אליה יודפסו על כל תווית בגליון, תחת אפשרויות הדפסה, לחץ על עמודים מרובים בכל גיליון ולאחר מכן לחץ על אישור.

  • להגדרת התוויות שלך כך שעותקים מרובים של אותה כתובת והבר-קוד המשויך אליה יודפסו על כל התוויות בכל גיליון, תחת אפשרויות הדפסה לחץ על עמודים מרובים בכל גיליון ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. הצג בתצוגה מקדימה את התוצאה המודפסת כדי לוודא שפרטי התווית מתיישרים כראוי על גליון התוויות שלך. בחלונית המשימות מיזוג דואר, תחת צור פרסומים ממוזגים , לחץ על הצג לפני הדפסה . במידת הצורך כוונן כדי ליישר את הכתובות ואת הבר-קודים על התוויות.

  כיצד?

  1. לחץ על סגור כדי לסגור את חלון ההצגה לפני הדפסה.

  2. בתפריט קובץ, לחץ על הגדרת עמוד.

  3. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, לחץ על מתקדם. בצע את שינויי השוליים והרווחים בתיבת הדו-שיח גודל עמוד מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על אישור פעמיים.

  4. בחלונית המשימות מיזוג דואר, תחת צור פרסומים ממוזגים , לחץ על הצג לפני הדפסה פעם נוספת לבדיקת הכוונונים שלך.

 4. לחץ על סגור כדי לסגור את חלון ההצגה לפני הדפסה.

 5. בחלונית המשימות מיזוג דואר, תחת צור פרסומים ממוזגים, לחץ על הדפסה. בחר באפשרויות ההדפסה הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. בתפריט קובץ לחץ על שמור לשמירת הפרסום.

  הערה: זכור שמה שאתה שומר אינו ערכת המעטפות שהדפסת. אתה כן שומר את הפרסום עם החיבור שלו אל מקור הנתונים שלך ואת שדות מצייני המיקום שלו. על-ידי שמירת הפרסום, באפשרותך ליצור במהירות ערכת מעטפות אחרת בעת הצורך. הפרסום משמר את הקישור למקור הנתונים שאליו חיברת אותו כדי שתוכל לקפוץ הלאה אל שלב ההצגה בתצוגה מקדימה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×