הוספת בורר תאריכים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בורר תאריכים הוא פקד המאפשר למשתמשים להזין במהירות תאריכים בטופס של Microsoft Office InfoPath על ידי לחיצה על לוח שנה מוקפץ קטן. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בבורר תאריכים כדי לאסוף תאריכי לידה מאנשים בטופס ביטוח. תוכל גם להשתמש בבורר תאריכים כדי להציג תאריכים מוגדרים מראש, כגון התאריך העדכני.

במאמר זה

מתי להשתמש בבורר תאריכים

חווית המשתמש

שיקולי תאימות

הוספת בורר תאריכים

הצגת התאריך העדכני בבורר התאריכים

הצגת התאריך והשעה העדכניים בבורר התאריכים

עצות לפריסה

מתי להשתמש בבורר תאריכים

השתמש בבורר תאריכים כשברצונך:

 • לאפשר למשתמשים להזין תאריכים לפי בחירתם בטופס, כגון תאריכי התחלה וסיום עבור פרוייקט מסוים.

 • השתמש בפונקציות todayוכעת כדי להציג את התאריך והשעה של היום בטופס.

 • להציג תאריכים ממקור נתונים חיצוני, כגון תאריכי חיוב ומשלוח ממסד נתונים של הזמנות לקוחות.

באיור הבא, בורר התאריכים משמש לתבנית טופס בקשת נסיעה כדי לאסוף תאריך יציאה עבור טיסה.

תאריך עזיבה הוזן בפקד בורר התאריכים בטופס

באפשרותך להתאים אישית את בורר התאריכים כך שיתאים לצרכיך על ידי לחיצה כפולה על הפקד בתבנית הטופס ולאחר מכן שינוי המאפיינים שלו. לדוגמה, באפשרותך לציין תאריך ברירת מחדל או לשנות את הדרך בה התאריך מוצג בטופס.

לראש הדף

חווית המשתמש

בוררי תאריכים נראים כמו תיבות טקסט, מלבד העובדה שסמל לוח שנה מופיע בצד הימני של התיבה. כדי לפתוח לוח שנה מוקפץ, משתמשים לוחצים על סמל לוח השנה. כאשר לוח השנה מופיע, משתמשים יכולים ללחוץ על התאריך הרצוי בלוח השנה או להשתמש בלחצנים ימין ושמאל כדי לגלול בין החודשים. אם משתמשים רוצים להוסיף את התאריך העדכני, הם יכולים ללחוץ על לחצן היום בתחתית לוח השנה.

לוח שנה מוקפץ

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, באפשרותך לבחור מצב תאימות ספציפי העיצוב של תבנית טופס תואמת דפדפן. כאשר תבנית טופס תואמת דפדפן שפורסם בשרת שבו פועל InfoPath Forms Services ולאחר מכן המותאמות לשימוש בדפדפן, ניתן להציג טפסים המבוססים על תבנית הטופס בדפדפן אינטרנט. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, פקדי מסוימים אינם זמינים בחלונית המשימות פקדים מכיוון שאין אפשרות להציגם בדפדפן אינטרנט.

על אף שבוררי תאריכים זמינים בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, קח בחשבון את המגבלות הבאות:

 • בוררי תאריכים נתמכים באופן מלא בדפדפנים של Windows Internet Explorer בלבד. בדפדפני אינטרנט אחרים, בורר התאריכים מופיע כתיבת טקסט, למרות שאפשרויות עיצוב התאריך נתמכות בתיבת הטקסט.

 • טקסט מציין המיקום הוא הטקסט שמופיע בתוך פקד בתבנית טופס. דוגמה של טקסט מציין המיקום הוא "לחץ כאן והקלד." אמנם באפשרותך להשאיר מציין מיקום טקסט הגדרות עבור תבניות טפסים המותאמות לשימוש בדפדפן, טקסט זה אינו מופיע דפדפני האינטרנט.

לראש הדף

הוספת בורר תאריכים

ההליך להוספת בורר תאריכים שונה בהתאם לאם אתה מעצב תבנית חדשה וריקה או מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על מסד נתונים או מקור נתונים חיצוני אחר.

האיור הבא מראה כיצד בורר התאריכים נראה כאשר הוא נבחר במצב עיצוב.

בורר התאריכים נבחר במצב עיצוב

פקדים יכולים להיות מאוגדים או לא מאוגדים. כאשר פקד מאוגד, הוא מחובר לשדה או לקבוצה במקור הנתונים, כך שהנתונים המוזנים בפקד נשמרים בקובץ הטופס המשמש כבסיס (‎.xml). כאשר פקד לא מאוגד, הוא אינו מחובר לשדה או לקבוצה, והנתונים המוזנים בפקד אינם נשמרים. בעת בחירת פקד או העברת המצביע מעליו, מופיעים טקסט וסמל איגוד בפינה השמאלית העליונה של הפקד. הטקסט מציין את הקבוצה או השדה שאליהם הפקד מאוגד במקור הנתונים. הסמל מציין אם הפקד מאוגד כראוי לקבוצה או לשדה אלה. כאשר האיגוד תקין, מופיע סמל ירוק. אם קיימת בעיה באיגוד, תראה סמל כחול או אדום במקום זאת.

מקור הנתונים עבור תבנית הטופס מכילה השדות והקבוצות המופיעות תצוגה היררכית בחלונית המשימות מקור נתונים. פקדי בורר תאריכים מאוגדים תמיד לשדות. בדוגמה הבאה, בורר התאריכים תאריך יציאה בתבנית הטופס מאוגד לשדה departureDate בחלונית המשימות מקור נתונים.

קשרי גומלין בין בורר התאריכים בתבנית טופס ובין שדה מתאים במקור נתונים

הוספת בורר תאריכים בתבנית טופס חדשה וריקה

בעת עיצוב תבנית טופס ריקה חדשה, תיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים נבחרת כברירת מחדל. הדבר מאפשר ל- InfoPath ליצור באופן אוטומטי שדות וקבוצות במקור הנתונים בעת שאתה מוסיף פקדים לתבנית הטופס. שדות וקבוצות אלה מיוצגים על-ידי סמלי קובץ ותיקיה בחלונית המשימות מקור נתונים.

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על בורר התאריכים.

 4. כדי להוסיף תווית לפקד, הקלד טקסט מעל או מימין לפקד, ואחריו נקודתיים (:).

 5. כדי לציין את הדרך בה התאריך מוצג בטופס, לחץ פעמיים על בורר התאריכים שנוסף בתבנית הטופס.

 6. לחץ על הכרטיסיה נתונים ולאחר מכן לחץ על תבנית.

 7. ברשימה הצג את התאריך כך, בתיבת הדו-שיח תבנית תאריך, לחץ על עיצוב התצוגה הרצוי.

  הערה: באפשרותך לשנות את עיצוב התצוגה של התאריך רק כאשר סוג נתונים הוא טקסט, תאריך או תאריך ושעה.

הוספת בורר תאריכים בתבנית טופס המבוססת על מקור נתונים קיים

אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על קובץ שפת סימון מורחבת (XML) קיים, מסד נתונים, או שירות אינטרנט, InfoPath גוזר את השדות והקבוצות בחלונית המשימות מקור נתונים ממקור נתונים קיים זה. בתרחיש זה, באפשרותך להוסיף בורר תאריכים על-ידי גרירת שדה בורר תאריכים מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס או על-ידי הוספת בורר תאריכים באמצעות חלונית המשימות פקדים, כפי שמתואר בהליך הבא:

 1. בתבנית הטופס, מקם את הסמן במקום שבו ברצונך להכניס את הפקד.

 2. אם חלונית המשימות פקדים אינה גלויה, לחץ על פקדים נוספים בתפריט הוספה או הקש ALT+ה, ק.

 3. תחת הוסף פקדים, לחץ על בורר התאריכים.

 4. בתיבת הדו-שיח איגוד בורר התאריכים, בחר את השדה בו ברצונך לאחסן את נתוני בורר התאריכים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. InfoPath משתמש בשם של שדה או קבוצה כתווית של הפקד. במידת הצורך, שנה את טקסט התווית.

 6. כדי לציין את הדרך בה התאריך מוצג בטופס, לחץ פעמיים על בורר התאריכים שנוסף בתבנית הטופס.

 7. בכרטיסיה נתונים, לחץ על תבנית.

 8. בתיבה הרשימה הצג את התאריך כך, בתיבת הדו-שיח תבנית תאריך, לחץ על תבנית התצוגה הרצויה.

  הערה: באפשרותך לשנות את תבנית התצוגה של התאריך רק אם סוג הנתונים הוא טקסט, תאריך או תאריך ושעה.

עצה: באפשרותך גם להשתמש בחלונית המשימות מקור נתונים כדי להוסיף פקדים. בחלונית המשימות מקור נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה שאליו ברצונך לאגד את בורר התאריכים ולאחר מכן לחץ על בורר התאריכים בתפריט הקיצור.

לראש הדף

הצגת התאריך העדכני בבורר התאריכים

כדי להוסיף באופן אוטומטי את התאריך העדכני בטופס כאשר משתמשים יפתחו אותו, באפשרותך להשתמש בפונקציה today עם פקד בורר התאריכים.

 1. הוסף בורר תאריכים בתבנית הטופס.

 2. לחץ פעמיים על בורר התאריכים שהוספת בתבנית הטופס.

 3. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 4. תחת ערך ברירת מחדל, לחץ על הוספת נוסחה תמונת לחצן .

 5. בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, לחץ על הוספת פונקציה.

 6. ברשימה קטגוריות בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה, לחץ על תאריך ושעה.

 7. ברשימה פונקציות, לחץ על today ולאחר מכן לחץ על אישור פעמיים כדי לחזור לתיבת הדו שיח מאפייני בורר התאריכים.

  שים לב שtoday() מופיע בתיבה ערך.

 8. תחת ערך ברירת מחדל, נקה את תיבת הסימון עדכן ערך זה כאשר תוצאת הנוסחה מחושבת מחדש.

  הערה: אם תנקה תיבת סימון זו, התאריך לא יעודכן באופן אוטומטי בכל פעם שהמשתמש יפתח טופס המבוסס על תבנית טופס זו. אפשרות זו אידיאלית במצבים בהם ברצונך שמשתמשים יראו את התאריך בו נוצר הטופס. באפשרותך להשאיר את תיבת הסימון נבחרת במצבים בהם קיים שדה עודכן לאחרונה ב או נפתח לאחרונה ב, כאשר ברצונך שהתאריך ישתנה בכל פעם שהטופס נפתח.

 9. לחץ על אישור כדי לחזור לתבנית הטופס.

 10. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

 11. ודא שהתאריך המופיע בבורר התאריכים מוצג באופן הרצוי. אם לא, באפשרותך לשנות את האופן בו התאריך או השעה מוצגים על-ידי לחיצה על לחצן תבנית בתיבת הדו-שיח מאפייני בורר התאריכים.

לראש הדף

הצגת התאריך והשעה העדכניים בבורר התאריכים

כדי להוסיף באופן אוטומטי את התאריך והשעה העדכניים לטופס כאשר משתמשים יפתחו אותו, תוכל להשתמש בפונקציה now עם פקד בורר התאריכים.

 1. הוסף בורר תאריכים בתבנית הטופס.

 2. לחץ פעמיים על בורר התאריכים שהוספת בתבנית הטופס.

 3. לחץ על הכרטיסיה נתונים.

 4. בתיבה סוג נתונים, לחץ על תאריך ושעה (dateTime) .

 5. לחץ על תבנית.

 6. בתיבת הדו-שיח תבנית תאריך ושעה: , ברשימה הצג את השעה כך: , לחץ על האפשרות הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. בתיבת הדו-שיח מאפייני בורר תאריכים , תחת ערך ברירת מחדל, לחץ על הוספת נוסחה תמונת לחצן .

 8. בתיבת הדו-שיח הוספת נוסחה, לחץ על הוספת פונקציה.

 9. ברשימה קטגוריות בתיבת הדו-שיח הוספת פונקציה, לחץ על תאריך ושעה.

 10. ברשימה פונקציות, לחץ על now ולאחר מכן לחץ על אישור פעמיים כדי לחזור לתיבת הדו-שיח מאפייני בורר התאריכים.

  שים לב שnow() יופיע בתיבה ערך.

 11. תחת ערך ברירת מחדל, נקה את תיבת הסימון עדכן ערך זה כאשר תוצאת הנוסחה מחושבת מחדש.

  הערה: אם תנקה תיבת סימון זו, התאריך לא יעודכן באופן אוטומטי בכל פעם שהמשתמש יפתח טופס המבוסס על תבנית טופס זו. אפשרות זו אידיאלית במצבים בהם ברצונך שמשתמשים יראו את התאריך בו נוצר הטופס. באפשרותך להשאיר את תיבת הסימון נבחרת במצבים בהם קיים שדה עודכן לאחרונה ב או נפתח לאחרונה ב, כאשר ברצונך שהתאריך ישתנה בכל פעם שהטופס נפתח.

 12. לחץ על אישור כדי לחזור לתבנית הטופס.

 13. כדי לבדוק את השינויים שלך, לחץ על תצוגה מקדימה בסרגל הכלים רגיל או הקש CTRL+SHIFT+B.

 14. ודא שהתאריך המופיע בבורר התאריכים מוצג באופן הרצוי. אם לא, באפשרותך לשנות את האופן בו התאריך או השעה מוצגים על-ידי לחיצה על לחצן תבנית בתיבת הדו-שיח מאפייני בורר התאריכים.

לראש הדף

עצות לפריסה

השתמש בעצות הבאות כדי לסייע לך לשפר את המראה, את הגודל והיבטים אחרים של בורר תאריכים:

 • כדי לשנות את הגודל של מספר בוררי תאריכים בו זמנית, בחר את בוררי התאריכים שאת גודלם ברצונך לשנות, בתפריט עיצוב, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן בכרטיסיה גודל, בצע את ההתאמות הנחוצות.

 • כדי לשנות את הגבול או הצבע של בורר תאריכים, בחר את בורר התאריכים, בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה ולאחר מכן בצע את ההתאמות הנחוצות.

 • כדי להתאים אישית את הטקסט המופיע בבורר תאריכים, השתמש בתיבות גופן וגודל גופן בסרגל הכלים עיצוב. כדי לשנות את הגופן ואת גודל הגופן עבור כל בוררי התאריכים בתבנית הטופס שלך בו זמנית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בורר התאריכים המכיל את העיצוב הרצוי ולאחר מכן לחץ על החל גופן על כל הפקדים מסוג בורר התאריכים בתפריט הקיצור.

 • כדי לראות כיצד בורר התאריכים שלך יראה עם טקסט ממשי בתוכו, לחץ על נתונים לדוגמה בתפריט תצוגה. פעולה זו תסייע לך לקבל תחושה לגבי מראה הטופס כשמשתמשים ימלאו אותו.

 • לפעמים, ייתכן שהטקסט בתוך בורר התאריכים והתווית שבצד שמאל של בורר התאריכים ייראו מעט לא מיושרים. כדי ליישר אותם מחדש במהירות, לחץ פעמיים על בורר התאריכים, לחץ על ישר בכרטיסיה גודל ולאחר מכן לחץ על החל. אם התווית ובורר התאריכים נמצאים בתאים שונים בטבלת פריסה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התא שמכיל את התווית, לחץ על מאפייני טבלה בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על מרכז תחת יישור אנכי בכרטיסיה תא.

 • כדי לשנות את הדרך שבה התאריך מוצג, לחץ פעמיים על בורר התאריכים, לחץ על הכרטיסיה נתונים ולאחר מכן לחץ על לחצן תבנית. בחר תבנית תצוגה בתיבת הדו-שיח תבנית תאריך.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×