הוספת אפקטים לטקסט

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Word

PowerPoint

Excel

Word

כאשר ברצונך להוסיף עומק חזותי למסמך שלך, יש לך אפשרויות רבות. באפשרותך להוסיף WordArt, סידרה של אפקטי טקסט קבועים מראש שמותחים או מעקלים טקסט בדרכים מעניינות. לחלופין, באפשרותך להחיל סגנונות טקסט על טקסט שכבר הוספת, בין אם טקסט עצמאי או טקסט בתיבת טקסט.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

החלת אפקט טקסט על טקסט קיים

 1. בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' ולאחר מכן בחר את האפקט שברצונך להחיל על הטקסט.

  עצה: כדי להחיל עיצוב טקסט ואפקטים אחרים (לדוגמה, רישיות מוקטנות או קו חוצה כפול), בתפריט עיצוב, לחץ על תפריט גופן.

הוספת WordArt

 1. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת רכיבי טקסט, לחץ על WordArt ולאחר מכן לחץ על ה- WordArt הרצוי.

 2. הקלד את הטקסט הרצוי.

עיצוב טקסט כרישיות מוקטנות

 1. בחר את טקסט האותיות הקטנות שברצונך לעצב כרישיות מוקטנות.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על גופן.

 3. תחת אפקטים, לחץ על רישיות מוקטנות.

הפיכת טקסט כדי ליצור תמונת ראי

באפשרותך להשתמש בתיבת טקסט כדי להפוך טקסט על מנת ליצור תמונת ראי, לדוגמה, כדי להדפיס על נייר מיוחד לצורך גיהוץ על בד.

 1. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על תיבת טקסט.

  הכרטיסיה 'בית' ב- Word, הקבוצה 'הוספה'

 2. גרור כדי ליצור את תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט בתוכה.

 3. לחץ על הגבול של תיבת הטקסט ולאחר מכן, בתפריט עיצוב, לחץ על צורה.

 4. לחץ על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן תחת סיבוב, בתיבה X, הקלד 180.

הוספת השתקפות

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' , הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על סגנון ההשתקפות הרצוי.

הוספת צל

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' , הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על סגנון הצל הרצוי.

הוספת זוהר

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' , הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על סגנון הזוהר הרצוי.

הוספת אפקטים אחרים

באפשרותך להחיל אפקטים אחרים על טקסט בתיבת טקסט או על WordArt. לדוגמה, באפשרותך לעקל טקסט או להפוך אותו לתלת-ממדי.

 1. בחר את תיבת הטקסט או את ה- WordArt שברצונך לעצב ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות טקסט, לחץ על אפקטים, הצבע על אפקט ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות טקסט'

הוספת צל [מצב תאימות]

מצב תאימות מציין שהמסמך נוצר באמצעות גירסה קודמת של Word, או שהוא נשמר בתבנית קובץ קודמת.

 1. בחר את תיבת הטקסט או את ה- WordArt שברצונך לעצב ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת אפקטי צל, לחץ על צל.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'אפקטי צל'

למידע נוסף

שינוי גודל של אובייקט

החלה או הסרה של סגנונות ואפקטים מאובייקטים

העתקת עיצוב בין אובייקטים או טקסט

החלה או שינוי של סגנון או אפקט עבור תמונה

הוספה או שינוי של צבע המילוי

PowerPoint

כאשר ברצונך להוסיף עומק חזותי למסמך שלך, יש לך אפשרויות רבות. באפשרותך להוסיף WordArt, סידרה של אפקטי טקסט קבועים מראש שמותחים או מעקלים טקסט בדרכים מעניינות. לחלופין, באפשרותך להחיל סגנונות טקסט על טקסט בתיבת טקסט או אובייקט.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

החלת אפקט טקסט על טקסט קיים

 1. בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' ולאחר מכן בחר את האפקט שברצונך להחיל על הטקסט.

  עצה: כדי להחיל עיצוב טקסט ואפקטים אחרים (לדוגמה, רישיות מוקטנות או קו חוצה כפול), בתפריט עיצוב, לחץ על תפריט גופן.

הוספת WordArt

 1. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על טקסט ולאחר מכן לחץ על WordArt.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

 2. הקלד את הטקסט הרצוי.

עיצוב טקסט כרישיות מוקטנות

 1. בחר את טקסט האותיות הקטנות שברצונך לעצב כרישיות מוקטנות.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על גופן.

 3. תחת אפקטים בסיסיים, לחץ על רישיות מוקטנות.

הפיכת טקסט כדי ליצור תמונת ראי

באפשרותך להשתמש בתיבת טקסט כדי להפוך טקסט על מנת ליצור תמונת ראי, לדוגמה, כדי להדפיס על נייר מיוחד לצורך גיהוץ על בד.

 1. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על תיבת טקסט.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

 2. גרור כדי ליצור את תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט בתוכה.

 3. לחץ על הגבול של תיבת הטקסט ולאחר מכן, בתפריט עיצוב, לחץ על צורה.

 4. לחץ על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן תחת סיבוב, בתיבה X, הקלד 180.

הוספת השתקפות

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' , הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על סגנון ההשתקפות הרצוי.

הוספת צל

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' , הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על סגנון הצל הרצוי.

הוספת זוהר

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' , הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על סגנון הזוהר הרצוי.

הוספת אפקט תלת-ממדי

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' , הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על התבנית הרצויה.

הוספת מסגרת משופעת

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' , הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על סגנון המסגרת המשופעת הרצוי.

עיקול טקסט

 1. בחר את הטקסט או ה- WordArt שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת גופן, לחץ על אפקטי טקסט לחצן 'אפקטי טקסט' , הצבע על שינוי ולאחר מכן לחץ על סגנון השינוי הרצוי.

למידע נוסף

החלה או הסרה של סגנונות ואפקטים מאובייקטים

העתקת עיצוב בין אובייקטים או טקסט

החלה או שינוי של סגנון או אפקט עבור תמונה

הוספה או שינוי של צבע המילוי

Excel

כאשר ברצונך לשפר את המראה של טקסט במסמך שלך, יש לך אפשרויות רבות. באפשרותך להוסיף WordArt, סידרה של אפקטי טקסט קבועים מראש שמותחים או מעקלים טקסט בדרכים מעניינות. לחלופין, באפשרותך להחיל סגנונות על טקסט בתיבת טקסט.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

החלת אפקט טקסט על טקסט קיים

 1. בחר את הטקסט בתיבת טקסט שברצונך לעצב ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

  הערה: לא ניתן להחיל אפקטי טקסט על טקסט בתא.

 2. תחת סגנונות טקסט, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות טקסט'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

הוספת WordArt

 1. בתפריט הוספה, לחץ על WordArt.

 2. הקלד את הטקסט הרצוי.

הפיכת טקסט כדי ליצור תמונת ראי

באפשרותך להשתמש בתיבת טקסט כדי להפוך טקסט על מנת ליצור תמונת ראי, לדוגמה, כדי להדפיס על נייר מיוחד לצורך גיהוץ על בד.

 1. בתפריט הוספה, לחץ על תיבת טקסט.

 2. גרור כדי ליצור את תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט בתוכה.

 3. לחץ על הגבול של תיבת הטקסט ולאחר מכן, בתפריט עיצוב, לחץ על צורה.

 4. לחץ על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן תחת סיבוב, בתיבה X, הקלד 180.

הוספת השתקפות

 1. בחר את תיבת הטקסט או את ה- WordArt שברצונך לעצב ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות טקסט, לחץ על אפקטים, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על סגנון ההשתקפות הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות טקסט'

הוספת אפקטים אחרים

באפשרותך להחיל אפקטים אחרים על טקסט בתיבת טקסט או על WordArt. לדוגמה, באפשרותך להוסיף צל או זוהר מסביב לטקסט, לעקל טקסט, או להפוך טקסט לתלת-ממדי.

 1. בחר את תיבת הטקסט או את ה- WordArt שברצונך לעצב ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות טקסט, לחץ על אפקטים, הצבע על אפקט ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות טקסט'

למידע נוסף

החלה או הסרה של סגנונות ואפקטים מאובייקטים

העתקת עיצוב בין אובייקטים או טקסט

החלה או שינוי של סגנון או אפקט עבור תמונה

הוספה או שינוי של צבע המילוי

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×