הוספת אנשי קשר מחוץ לחברה

באפשרותך להוסיף לרשימת אנשי הקשר של Communicator אנשי קשר מחוץ לחברה.

 • אם לחברה יש רישיון לקישוריות אינטרנט ציבורית, באפשרותך להוסיף משתמש צ'אט מ- AOL‏, Yahoo‏, MSN או הרשת או שירותי האינטרנט של Windows Live. לאחר מכן, באפשרותך להחליף עם אותו משתמש הודעות מיידיות.

 • אם החברה מקושרת לחברה אחרת, חיצונית, באפשרותך להוסיף את המשתמש לרשימת אנשי הקשר של Communicator. לאחר מכן, יהיה באפשרותך לנהל תקשורת עם משתמש זה במצבי תקשורת כגון צ'אט, טלפון ווידאו, הנתמכים בשני הארגונים.

 • אם משתמש חיצוני לא מוגדר כמשתייך לגוף חיצוני של החברה או כאיש קשר צ'אט בתקשורת ציבורית, באפשרותך להוסיף את איש הקשר לרשימת אנשי הקשר שלך כאיש קשר מסוג "טלפון בלבד". לדוגמה, ייתכן שתרצה להוסיף קרוב משפחה לרשימת אנשי הקשר כך שתוכל להתקשר אליו בקלות באמצעות התקשרות בלחיצה אחת.

אם אינך בטוח אם החברה תומכת בקישוריות אינטרנט ציבורית או אם הארגון מוגדר כגוף חיצוני של חברה אחרת, פנה אל מנהל המערכת.

מה ברצונך לעשות?

הוספת משתמש מחוץ לחברה לרשימת אנשי הקשר

שינוי רמת הגישה עבור איש קשר

הוספת משתמש מחוץ לחברה לרשימת אנשי הקשר

איש קשר מחוץ לחברה (לא מצוין במדריך הטלפונים של החברה) יכול להיות:

כיצד ניתן להוסיף אנשי קשר של הודעות מיידיות לרשימת אנשי הקשר?

תצורת Office Communicator מוגדרת לתמיכה בקישוריות העברת הודעות (צ'אט) ציבורית, כך שבאפשרותך להוסיף אנשי קשר של הודעות מיידיות מ- AOL‏, Yahoo‏, MSN והרשת או שירותי האינטרנט של Windows Live™‎ לרשימת אנשי הקשר שלך ב- Office Communicator. כאשר אתה מוסיף איש קשר של הודעות מיידיות בתקשורת ציבורית, באפשרותך לנהל תקשורת עם איש הקשר באמצעות הודעות מיידיות. לעומת זאת, שיחות ב- Communicator‏ (שיחות Voice over IP או VoIP), שיחות וידאו ושיחות ועידה בשמע/וידאו אינן מצבים נתמכים של תקשורת עם אנשי קשר של הודעות מיידיות בתקשורת ציבורית.

שיטת העבודה המומלצת להוספת איש קשר של הודעות מיידיות בתקשורת ציבורית היא להשתמש בתיקיה אנשי קשר של Outlook להוספת מספרי הטלפון של אנשי הקשר בבית, בעבודה ומספרי טלפון אחרים. הדבר מאפשר לך להתקשר אל איש הקשר באמצעות תכונת הלחיצה להתקשרות של Communicator.

 1. ב- Office Outlook, פתח את התיקיה אנשי קשר ולאחר מכן, לחץ על חדש.

 2. בתיבה שם מלא, הזן שם עבור איש הקשר. הזנת מידע בתיבות חברה, תפקיד ותייק בתור היא אופציונלית.

 3. תחת אינטרנט, הזן כתובת דואר אלקטרוני עבור איש הקשר ולאחר מכן מלא את התיבות הבאות:

  • הצג כ     השם שברצונך שיופיע ברשימת אנשי הקשר של Communicator.

  • כתובת IM     כתובת ה- IM של איש הקשר. אם שדה זה נותר ריק, לא תוכל להוסיף את איש הקשר לרשימת אנשי הקשר של Communicator. (אם לאיש הקשר אין כתובת IM או אם כתובת ה- IM שלו לא ידועה לך, הזן כתובת בדויה כמציין מקום, לדוגמה username@msn.com והחלף אותה לאחר מכן בכתובת הנכונה.)

 4. הזן מספרי טלפון עבור איש הקשר באמצעות תבנית E.164 של קוד מדינה, אזור חיוג ומספר מקומי ללא מקפים. לדוגמה, מספר בארה"ב עשוי להיראות כך: 14255550101, כאשר 1 הוא קוד המדינה, 425 הוא אזור החיוג ו- 5550101 הוא המספר המקומי.

 5. שמור את איש הקשר.

 6. פתח את Office Communicator ובתיבה חיפוש, הקלד את השם שהזנת בשדה הצג כ ב- Outlook. שם איש הקשר יופיע בתיבה תוצאות חיפוש.

 7. גרור את איש הקשר מהתיבה תוצאות חיפוש לתוך קבוצה ברשימת אנשי הקשר. כעת באפשרותך לנהל שיחות צ'אט עם איש הקשר. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על לחצן הטלפון שנמצא משמאל לשם איש הקשר. אין תמיכה בשיחות Communicator עבור אנשי קשר צ'אט בתקשורת ציבורית, אך באפשרותך לבצע שיחות למספרי הטלפון בבית, בעבודה או בנייד של איש הקשר.

כיצד ניתן להוסיף אנשי קשר חיצוניים לרשימת אנשי הקשר?

Office Communicator ו- Office Communications Server 2007 תומכים ביכולת להגדיר ארגונים אחרים כגופים חיצוניים (מחוברים), מה שמאפשר לך להוסיף אנשי קשר מארגונים אלה לרשימת אנשי הקשר שלך. כאשר אתה מוסיף איש קשר המוגדר כמשויך לגוף חיצוני לרשימת אנשי הקשר שלך, באפשרותך לנהל עימו תקשורת באמצעות כל אחד ממצבי התקשורת שנתמכים על-ידי שני הארגונים. לדוגמה, אם שני הארגונים תומכים בשיחות ב- Communicator, בשיחות וידאו ובשיחות ועידה בשמע/וידאו, באפשרותך להשתמש במצבי תקשורת אלה לניהול תקשורת עם איש הקשר החיצוני.

 1. בתיבת החיפוש של Communicator, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני או כתובת ה- IM של איש הקשר.

 2. גרור את שם איש הקשר מהתיבה תוצאות חיפוש לרשימת אנשי הקשר. אנשי קשר חיצוניים ברשימת אנשי הקשר מציגים את סמל השיוך לגוף חיצוני של החברה משמאל לשם איש הקשר.

כיצד ניתן להוסיף מספרי טלפון לאנשי קשר חיצוניים ברשימת אנשי הקשר?

כדי להוסיף מספר טלפון עבור איש קשר חיצוני, בקש מאיש הקשר להעלות את רמת הגישה שלך לצוות או אישי.

לחלופין, באפשרותך למחוק את איש הקשר מרשימת אנשי הקשר שלך ולהוסיפו לתיקיה 'אנשי קשר' ב- Outlook.

 1. פתח את Communicator, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השם של איש הקשר ולאחר מכן לחץ על הסר מרשימת אנשי הקשר.

 2. ב- Office Outlook, פתח את התיקיה אנשי קשר ולאחר מכן, לחץ על חדש.

 3. בתיבה שם מלא, הזן שם עבור איש הקשר. הזנת מידע בתיבות חברה, תפקיד ותייק בתור היא אופציונלית.

 4. תחת אינטרנט, הזן כתובת דואר אלקטרוני עבור איש הקשר ולאחר מכן מלא את התיבות הבאות:

  • השם שברצונך שיופיע ברשימת אנשי הקשר של Communicator.

  • כתובת IM כתובת ה- IM של איש הקשר. אם שדה זה נותר ריק, לא תוכל להוסיף את איש הקשר לרשימת אנשי הקשר. (אם לאיש הקשר אין כתובת IM או אם כתובת ה- IM שלו לא ידועה לך, הזן כתובת בדויה כמציין מקום, לדוגמה username@msn.com והחלף אותה לאחר מכן בכתובת הנכונה.)

 5. הזן מספרי טלפון עבור איש הקשר באמצעות תבנית E.164 של קוד מדינה, אזור חיוג ומספר מקומי ללא מקפים. לדוגמה, מספר בארה"ב עשוי להיראות כך: 14255550101, כאשר 1 הוא קוד המדינה, 425 הוא אזור החיוג ו- 5550101 הוא המספר המקומי.

 6. שמור את איש הקשר.

 7. פתח את Office Communicator ובתיבה חיפוש, הקלד את השם שהזנת בשדה הצג כ ב- Outlook. שם איש הקשר יופיע בתיבה תוצאות חיפוש.

 8. גרור את איש הקשר מהתיבה תוצאות חיפוש לתוך קבוצה ברשימת אנשי הקשר. כעת באפשרותך לנהל שיחות צ'אט עם איש הקשר. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על לחצן הטלפון שנמצא משמאל לשם איש הקשר. אין תמיכה בשיחות Communicator עבור אנשי קשר צ'אט בתקשורת ציבורית, אך באפשרותך לבצע שיחות למספרי הטלפון בבית, בעבודה או בנייד של איש הקשר.

כיצד ניתן להוסיף לרשימת אנשי הקשר של Communicator איש קשר חיצוני שאינו מוגדר כחלק מגוף חיצוני של החברה או כאיש קשר צ'אט בתקשורת ציבורית?

כדי להוסיף לרשימת אנשי הקשר איש קשר מחוץ לחברה שלא מוגדר כמשויך לגוף חיצוני של החברה או כאיש קשר של הודעות מיידיות בתקשורת ציבורית, השתמש בתיקיה אנשי קשר של Outlook כדי להוסיף את מספרי הטלפון של איש הקשר בבית, בעבודה וכן הלאה. הדבר מאפשר לך להתקשר אל איש הקשר באמצעות תכונת הלחיצה להתקשרות של Communicator. עם אנשי קשר חיצוניים שאינם מוגדרים כמשויכים לגוף חיצוני של החברה או כאנשי קשר של הודעות מיידיות בתקשורת ציבורית, באפשרותך להתקשר אל מספרי הטלפון של אנשי הקשר, אך לא לנהל עימם תקשורת באמצעות הודעות מיידיות, לבצע שיחות ב- Communicator או שיחות וידאו, או לקיים שיחות ועידה של שמע/וידאו ב- Communicator.

 1. ב- Outlook, פתח את התיקיה אנשי קשר ולאחר מכן, לחץ על חדש.

 2. בתיבה שם מלא, הזן שם עבור איש הקשר. מילוי התיבות חברה, תפקיד ותייק בתור הוא אופציונלי.

 3. תחת אינטרנט, הזן כתובת דואר אלקטרוני עבור איש הקשר ולאחר מכן מלא את התיבות הבאות:

  • הצג כ     השם שברצונך שיופיע ברשימת אנשי הקשר.

  • כתובת IM     כתובת ה- IM של איש הקשר. אם שדה זה נותר ריק, לא תוכל להוסיף את איש הקשר לרשימת אנשי הקשר. (אם לאיש הקשר אין כתובת IM או אם כתובת ה- IM שלו לא ידועה לך, הזן כתובת בדויה כמציין מקום, לדוגמה, username@msn.com והחלף אותה לאחר מכן בכתובת הנכונה.)

 4. הזן מספרי טלפון עבור איש הקשר באמצעות תבנית E.164 של קוד מדינה, אזור חיוג ומספר מקומי ללא מקפים. לדוגמה, מספר בארה"ב עשוי להיראות כך: 14255550101, כאשר 1 הוא קוד המדינה, 425 הוא אזור החיוג ו- 5550101 הוא המספר המקומי.

 5. שמור את איש הקשר.

 6. פתח את Office Communicator ולאחר מכן, בתיבה חיפוש, הקלד את השם שהזנת בשדה הצג כ ב- Outlook. שם איש הקשר יופיע בתיבה תוצאות חיפוש.

 7. גרור את איש הקשר מהתיבה תוצאות חיפוש לתוך קבוצה ברשימת אנשי הקשר. כעת באפשרותך לנהל שיחות צ'אט עם איש הקשר. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על לחצן הטלפון שנמצא משמאל לשם איש הקשר. אין תמיכה בשיחות Communicator עבור אנשי קשר צ'אט בתקשורת ציבורית, אך באפשרותך לבצע שיחות למספרי הטלפון בבית, בעבודה או בנייד של איש הקשר.

כיצד ניתן להוסיף אנשי קשר מסוג "טלפון בלבד" לרשימת אנשי הקשר?

Office Communicator לא מספק דרך להוספה ישירה של אנשי קשר מסוג "טלפון בלבד" לרשימת אנשי הקשר. השתמש בהוראות המפורטות ב: כיצד ניתן להוסיף לרשימת אנשי הקשר איש קשר חיצוני שאינו מוגדר כחלק מגוף חיצוני של החברה או כאיש קשר צ'אט בתקשורת ציבורית?

מדוע לא ניתן להוסיף איש קשר מתוך אנשי הקשר שניהלת עימם פעילות לאחרונה לרשימת אנשי הקשר?

ייתכן שאיש קשר מוגדר כאיש קשר מסוג "טלפון בלבד" שלא מופיע במדריך הטלפונים של החברה. ייתכן שאתה התקשרת אל איש הקשר או שהוא התקשר אליך. Communicator לא מאפשר לך להוסיף ישירות איש קשר שלא נמצא במדריך הטלפונים של החברה. השתמש בהוראות המפורטות ב: כיצד ניתן להוסיף לרשימת אנשי הקשר איש קשר חיצוני שאינו מוגדר כחלק מגוף חיצוני של החברה או כאיש קשר צ'אט בתקשורת ציבורית?

אילו מצבי תקשורת נתמכים עם אנשי קשר של הודעות מיידיות בתקשורת ציבורית?

באמצעות Communicator, באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות מיידיות מלקוחות של יישומי הודעות מיידיות מ- AOL‏, Yahoo‏, MSN והרשת או שירותי האינטרנט של Windows Live™‎. תקשורת עם אנשי קשר צ'אט בתקשורת ציבורית מוגבלת להעברת הודעות מיידיות. אין תמיכה בהעברת קבצים, שיחות ב- Communicator, שיחות וידאו וניהול שיחות ועידה של שמע/וידאו עם אנשי צ'אט בתקשורת ציבורית.

איזו פונקציונליות מסופקת לניהול תקשורת עם אנשי קשר חיצוניים?

באמצעות Communicator, באפשרותך לנהל תקשורת עם אנשי קשר חיצוניים באמצעות מצבי התקשורת הנתמכים על-ידי שתי החברות. לדוגמה, אם החברה שלך והחברה של איש הקשר החיצוני תומכות בשיחות וידאו של שמע/וידאו, באפשרותך לנהל שיחות ועידה של שמע/וידאו עם איש הקשר. אם שתי החברות תומכות ביכולות מלאות של שמע ווידאו, באפשרותך לבצע ולקבל שיחות ב- Communicator ושיחות וידאו.

כיצד ניתן לדעת אילו חברות מוגדרות כגוף חיצוני של החברה?

בדוק עם מנהל המערכת כדי לקבוע אם חברה של איש קשר מסוים מוגדרת כגוף חיצוני של החברה.

האם יש להשתמש בתפריט 'הוספת איש קשר' כדי להוסיף אנשי קשר לרשימת אנשי הקשר?

לא. עבור אנשי קשר בתוך הרשת של החברה, באפשרותך פשוט להקליד את שמו או כתובת הדואר האלקטרוני של אותו אדם בתיבת החיפוש ולאחר מכן לגרור את איש הקשר מהתיבה תוצאות חיפוש לתוך קבוצה ברשימת אנשי הקשר. כברירת מחדל, Communicator יערוך חיפוש במדריך הטלפונים של החברה ובתיקיה אנשי קשר ב- Outlook.

לראש הדף

שינוי רמת הגישה עבור איש קשר

עם הוספת משתמש צ'אט מ- AOL‏, Yahoo‏, MSN, ‏Windows Live, או איש קשר חיצוני לרשימת אנשי הקשר של Communicator, איש הקשר נוסף כברירת מחדל לרמת הגישה ציבורי. עם קבלת רמת הגישה ציבורי, באפשרותך לקבל הודעות והודעות מיידיות מאיש הקשר. כמו כן, איש הקשר יכול לראות את מצב הנוכחות שלך (בין אם מקוון או לא מקוון). אם ברצונך לשתף עם איש הקשר מידע נוכחות נוסף, כגון מספר הטלפון הנייד או מידע לוח שנה, באפשרותך לשנות את רמת הגישה של איש הקשר.

כדי לשנות את רמת הגישה של איש קשר

 • ברשימת אנשי הקשר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על איש הקשר, הצבע על שנה את רמת הגישה ולאחר מכן בחר את רמת הגישה.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×