הוספת אנשי קשר מחוץ לחברה

באפשרותך להוסיף אנשי קשר מחוץ לחברה לרשימת אנשי הקשר של Communicator.

 • אם לחברה יש רישיון לקישוריות אינטרנט ציבורית, באפשרותך להוסיף משתמש של תוכנת הודעות מיידיות מ- AOL‏, Yahoo‏, MSN או רשת Windows Live של שירותי אינטרנט. לאחר מכן, תוכל להחליף הודעות מיידיות עם אותו משתמש.

 • אם החברה מקושרת לחברה אחרת, חיצונית, באפשרותך להוסיף את המשתמש לרשימת אנשי הקשר של Communicator. לאחר מכן, תוכל לנהל תקשורת עם משתמש זה במצבי תקשורת כגון צ'אט, טלפון ווידאו שבהם תומכים שני הארגונים.

 • אם משתמש מחוץ לחברה אינו נחשב לאיש קשר חיצוני או של תוכנת הודעת מיידיות ציבורית, תוכל להוסיף אותו בתור איש קשר של "טלפון בלבד" לרשימת אנשי הקשר. לדוגמה, ייתכן שתרצה להוסיף בן משפחה לרשימת אנשי הקשר כדי שתוכל להתקשר אליו בקלות באמצעות התקשרות בלחיצה אחת.

אם אינך בטוח אם החברה תומכת בקישוריות אינטרנט ציבורית או אם הארגון מוגדר כגוף חיצוני של חברה אחרת, פנה אל מנהל המערכת.

מה ברצונך לעשות?

הוספת משתמש מחוץ לחברה לרשימת אנשי הקשר

שינוי רמת הגישה עבור איש קשר

הוספת משתמש מחוץ לחברה לרשימת אנשי הקשר

איש קשר מחוץ לחברה (אינו רשום במדריך הכתובות של החברה) עשוי להיות:

כיצד ניתן להוסיף אנשי קשר של תוכנת הודעות מיידיות ציבורית לרשימת אנשי הקשר?

Office Communicator מוגדר לתמיכה בקישוריות ציבורית של הודעות מיידיות (צ'אט), כך שבאפשרותך להוסיף אנשי קשר של הודעות מיידיות מ- AOL‏, Yahoo‏, MSN ורשת Windows Live™‎ של שירותי אינטרנט לרשימת אנשי הקשר של Office Communicator. בעת הוספת איש קשר של תוכנת הודעות מיידיות ציבורית, באפשרותך ליצור עימו קשר באמצעות הודעות מיידיות. עם זאת, שיחות ב- Communicator (שיחות העברת קול באינטרנט או VoIP), שיחות וידאו ושיחות ועידה בשמע/וידאו אינן מצבי תקשורת שבהם יש תמיכה עם אנשי קשר של תוכנת הודעות מיידיות ציבורית.

שיטת העבודה המומלצת להוספת איש קשר של תוכנת הודעות מיידיות ציבורית היא להשתמש בתיקיה אנשי קשר של Outlook להוספת מספר הטלפון בבית, הטלפון הנייד ומספרים אחרים של איש הקשר. הדבר מאפשר לך להתקשר לאיש הקשר באמצעות התכונה 'לחץ להתקשרות' של Communicator.

 1. ב- Office Outlook, פתח את התיקיה אנשי קשר ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. בתיבה שם מלא, הזן את שמו של איש הקשר. הזנת המידע בתיבות חברה, תפקיד ותייק בתורנתונה לבחירתך.

 3. תחת אינטרנט, הזן כתובת דואר אלקטרוני עבור איש הקשר ולאחר מכן מלא את התיבות הבאות:

  • הצג בתור     השם שברצונך שיופיע ברשימת אנשי הקשר של Communicator.

  • כתובת הודעות מיידיות     כתובת ההודעות המיידיות של איש הקשר. אם שדה זה לא מלא, לא תוכל להוסיף את איש הקשר לרשימת אנשי הקשר של Communicator. (אם לאיש הקשר אין כתובת הודעות מיידיות או אם אינך יודע מהי, הזן כתובת בדויה כמציין מיקום, כגון username@msn.com, ולאחר מכן החלף אותה בכתובת המדויקת.)

 4. הזן מספרי טלפון עבור איש הקשר בתבנית E.164 עבור קידומת המדינה, קידומת האזור והמספר המקומי ללא מקפים. לדוגמה, מספר בארצות הברית יכול להיראות כך: 14255550101, כאשר 1 הוא קידומת המדינה, 425 הוא קידומת האזור ו- 5550101 הוא המספר המקומי.

 5. שמור את איש הקשר.

 6. פתח את Office Communicator ולאחר מכן בתיבה חיפוש, הקלד את השם שהזנת בשדה הצג בתור ב- outlook. שם איש הקשר יופיע בתיבה תוצאות חיפוש.

 7. גרור את איש הקשר מהתיבה תוצאות חיפוש לתוך קבוצה ברשימת אנשי הקשר. כעת תוכל לנהל שיחות של הודעות מיידיות עם איש הקשר. ניתן גם ללחוץ על לחצן הטלפון לצד שמו של איש הקשר. אין תמיכה בשיחות ב- Communicator עבור אנשי קשר של תוכנות הודעות מיידיות ציבוריות, אך באפשרותך לבצע שיחות לטלפונים בבית, בעבודה או לטלפון הנייד של איש הקשר.

כיצד ניתן להוסיף אנשי קשר חיצוניים לרשימת אנשי הקשר?

Office Communicator ו- Office Communications Server 2007 תומכים ביכולת להתאחד (להתחבר) עם ארגונים אחרים ובכך לאפשר לך להוסיף אנשי קשר מארגונים אלה לרשימת אנשי הקשר. בעת הוספת איש קשר חיצוני לרשימת אנשי הקשר, באפשרותך לנהל תקשורת עם איש הקשר בכל אמצעי תקשורת ששני הארגונים תומכים בו. לדוגמה, אם שני הארגונים תומכים בשיחות, שיחות וידאו ושיחות ועידה בשמע/וידאו של Communicator, תוכל להשתמש באמצעי תקשורת אלה כדי לנהל תקשורת עם איש הקשר החיצוני.

 1. בתיבה חיפוש של Communicator, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני או כתובת ההודעות המיידיות של אותו איש קשר.

 2. גרור את שם איש הקשר מהתיבה תוצאות חיפוש אל רשימת אנשי הקשר. אנשי קשר חיצוניים ברשימת אנשי הקשר מציגים סמל חיצוני משמאל לשם איש הקשר.

כיצד ניתן להוסיף מספרי טלפון של אנשי קשר חיצוניים שנמצאים ברשימת אנשי הקשר?

כדי להוסיף מספר טלפון לאיש קשר חיצוני, בקש מאיש הקשר להעלות את רמת הגישה שלך לצוות או אישי.

לחלופין, באפשרותך למחוק את איש הקשר מרשימת אנשי הקשר ולאחר מכן להוסיף אותו באמצעות התיקיה 'אנשי קשר' של Outlook.

 1. פתח את Communicator, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם איש הקשר ולאחר מכן לחץ על הסר מרשימת אנשי הקשר.

 2. ב- Office Outlook, פתח את התיקיה אנשי קשר ולאחר מכן לחץ על חדש.

 3. בתיבה שם מלא, הזן את שמו של איש הקשר. הזנת המידע בתיבות חברה, תפקיד ותייק בתור נתונה לבחירתך.

 4. תחת אינטרנט, הזן כתובת דואר אלקטרוני עבור איש הקשר ולאחר מכן מלא את התיבות הבאות:

  • הצג בתור השם שברצונך שיופיע ברשימת אנשי הקשר של Communicator.

  • כתובת הודעות מיידיות כתובת ההודעות המיידיות של איש הקשר. אם שדה זה לא מלא, לא תוכל להוסיף את איש הקשר לרשימת אנשי הקשר. (אם לאיש הקשר אין כתובת הודעות מיידיות או אם אינך יודע מהי, הזן כתובת בדויה כמציין מיקום, כגון username@msn.com, ולאחר מכן החלף אותה בכתובת המדויקת.)

 5. הזן מספרי טלפון עבור איש הקשר בתבנית E.164 עבור קידומת המדינה, קידומת האזור והמספר המקומי ללא מקפים. לדוגמה, מספר בארצות הברית יכול להיראות כך: 14255550101, כאשר 1 הוא קידומת המדינה, 425 הוא קידומת האזור ו- 5550101 הוא המספר המקומי.

 6. שמור את איש הקשר.

 7. פתח את Office Communicator ולאחר מכן בתיבה חיפוש, הקלד את השם שהזנת בשדה הצג בתור ב- Outlook. שם איש הקשר יופיע בתיבה תוצאות חיפוש.

 8. גרור את איש הקשר מהתיבה תוצאות חיפוש לתוך קבוצה ברשימת אנשי הקשר. כעת תוכל לנהל שיחות של הודעות מיידיות עם איש הקשר. ניתן גם ללחוץ על לחצן הטלפון לצד שמו של איש הקשר. אין תמיכה בשיחות ב- Communicator עבור אנשי קשר של תוכנות הודעות מיידיות ציבוריות, אך באפשרותך לבצע שיחות לטלפונים בבית, בעבודה או לטלפון הנייד של איש הקשר.

כיצד ניתן להוסיף איש קשר מחוץ לחברה, שאינו איש קשר חיצוני או של תוכנת הודעות מיידיות ציבורית, לרשימת אנשי הקשר של Communicator?

כדי להוסיף איש קשר מחוץ לחברה שאינו חיצוני או איש קשר של תוכנת הודעות מיידיות ציבורית, השתמש בתיקיה אנשי קשר של Outlook להוספת מספר הטלפון בבית, הטלפון הנייד ומספרים אחרים של איש הקשר. הדבר מאפשר לך להתקשר לאיש הקשר באמצעות התכונה 'לחץ להתקשרות' של Communicator. כאשר מדובר באנשי קשר שאינם חיצוניים או של תוכנת הודעות מיידיות ציבורית, באפשרותך להתקשר למספרי הטלפון שלהם אך אין באפשרותך לנהל עימם תקשורת באמצעות הודעות מיידיות, לבצע שיחות ב- Communicator או שיחות וידאו, או לנהל שיחות ועידה בשמע/וידאו של Communicator.

 1. ב- Outlook, פתח את התיקיה אנשי קשר ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. בתיבה שם מלא, הזן את שמו של איש הקשר. מילוי התיבות חברה, תפקיד ותייק בתור נתון לבחירתך.

 3. תחת אינטרנט, הזן כתובת דואר אלקטרוני עבור איש הקשר ולאחר מכן מלא את התיבות הבאות:

  • הצג בתור     השם שברצונך שיופיע ברשימת אנשי הקשר.

  • כתובת הודעות מיידיות     כתובת ההודעות המיידיות של איש הקשר. אם שדה זה לא מלא, לא תוכל להוסיף את איש הקשר לרשימת אנשי הקשר. (אם לאיש הקשר אין כתובת הודעות מיידיות או אם אינך יודע מהי, הזן כתובת בדויה כמציין מיקום, כגון username@msn.com, ולאחר מכן החלף אותה בכתובת המדויקת.)

 4. הזן מספרי טלפון עבור איש הקשר בתבנית E.164 עבור קידומת המדינה, קידומת האזור והמספר המקומי ללא מקפים. לדוגמה, מספר בארצות הברית יכול להיראות כך: 14255550101, כאשר 1 הוא קידומת המדינה, 425 הוא קידומת האזור ו- 5550101 הוא המספר המקומי.

 5. שמור את איש הקשר.

 6. פתח את Office Communicator ולאחר מכן בתיבה חיפוש, הקלד את השם שהזנת בשדה הצג בתור ב- Outlook. שם איש הקשר יופיע בתיבה תוצאות חיפוש.

 7. גרור את איש הקשר מהתיבה תוצאות חיפוש לתוך קבוצה ברשימת אנשי הקשר. כעת תוכל לנהל שיחות של הודעות מיידיות עם איש הקשר. ניתן גם ללחוץ על לחצן הטלפון לצד שמו של איש הקשר. אין תמיכה בשיחות ב- Communicator עבור אנשי קשר של תוכנות הודעות מיידיות ציבוריות, אך באפשרותך לבצע שיחות לטלפונים בבית, בעבודה או לטלפון הנייד של איש הקשר.

כיצד ניתן להוסיף אנשי קשר של "טלפון בלבד" לרשימת אנשי הקשר?

ב- Communicator 2007 R2, באפשרותך להוסיף אנשי קשר של טלפון בלבד לרשימת אנשי הקשר כדי שתוכל להתקשר בקלות הביתה או לאנשי קשר שאין ברשותם Communicator. כדי להוסיף איש קשר של טלפון בלבד לרשימת אנשי הקשר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • הקלד את מספר הטלפון בתיבה 'חיפוש' ולאחר מכן גרור אותו אל קבוצה ברשימת אנשי הקשר.

 • אם חייגת לאחרונה למספר הטלפון והוא מופיע בקבוצה 'אנשי קשר שניהלת עימם פעילות לאחרונה', גרור אותו אל קבוצה אחרת ברשימת אנשי הקשר.

באילו אמצעי תקשורת יש תמיכה כאשר מדובר באנשי קשר של תוכנת הודעות מיידיות ציבורית?

ב- Communicator, באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות מיידיות מלקוחות הודעות מיידיות מ- AOL‏, Yahoo‏, MSN ורשת Windows Live™‎ של שירותי אינטרנט. התקשורת עם אנשי קשר של תוכנת הודעות מיידיות ציבורית מוגבלת להודעות מיידיות. אין תמיכה בהעברת קבצים, שיחות ב- Communicator, שיחות וידאו ושיחות ועידה בשמע/וידאו באנשי קשר של תוכנת הודעות מיידיות ציבורית.

איזו פונקציונליות זמינה לתקשורת עם אנשי קשר חיצוניים?

ב- Communicator, באפשרותך לנהל תקשורת עם אנשי קשר חיצוניים בכל אמצעי תקשורת ששתי החברות תומכות בו. לדוגמה, אם החברה שלך והחברה של איש הקשר החיצוני תומכות בשיחות ועידה בשמע/וידאו, תוכל לנהל שיחות ועידה מסוג זה עם איש הקשר. אם שתי החברות תומכות ביכולות מלאות של שמע ווידאו, תוכל לבצע ולקבל שיחות ב- Communicator ושיחות וידאו.

כיצד ניתן לדעת אילו חברות מוגדרות כחיצוניות לחברה שלי?

פנה אל מנהל המערכת כדי לקבוע אם חברה של אדם מסוים נחשבת לחיצונית לחברה שלך.

האם עלי להשתמש בתפריט 'הוספת אנשי קשר' כדי להוסיף אנשי קשר לרשימת אנשי הקשר?

לא. כאשר מדובר באנשי קשר בתוך רשת החברה, באפשרותך פשוט להקליד את השם או כתובת הדואר האלקטרוני של האדם בתיבה חיפוש ולגרור את איש הקשר מהתיבה תוצאות חיפוש אל קבוצה ברשימת אנשי הקשר. כברירת מחדל, Communicator יחפש במדריך הכתובות של החברה ובתיקיה אנשי קשר של Outlook‏.

לראש הדף

שינוי רמת הגישה עבור איש קשר

עם הוספת משתמש הודעות מיידיות מ- AOL‏, Yahoo‏, MSN, ‏Windows Live או איש קשר חיצוני לרשימת אנשי הקשר של Communicator, איש הקשר נוסף לרמת הגישה ציבורי כברירת מחדל. עם קבלת רמת הגישה ציבורי, באפשרותך לקבל הודעות והודעות מיידיות מאיש הקשר. כמו כן, איש הקשר יכול לראות את מצב הנוכחות שלך (אם אתה מקוון או לא מקוון). אם ברצונך לשתף עם איש הקשר מידע נוכחות נוסף, כגון מספר הטלפון הנייד או מידע מלוח השנה, באפשרותך לשנות את רמת הגישה של איש הקשר.

כדי לשנות את רמת הגישה של איש קשר

 • ברשימת אנשי הקשר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על איש הקשר, הצבע על שנה את רמת הגישה ולאחר מכן בחר את רמת הגישה.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×