הוספה, שינוי, חיפוש או ניקוי של עיצובים מותנים

השתמש בעיצוב מותנה המסייע לך באופן חזותי לסקור ולנתח נתונים, להבחין בבעיות קריטיות ולזהות דפוסים ומגמות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

למד עוד אודות עיצוב מותנה

עיצוב כל התאים באמצעות סרגל דו-צבעי

עיצוב כל התאים באמצעות סרגל תלת-צבעי

עיצוב כל התאים באמצעות סרגלי נתונים

עיצוב כל התאים באמצעות ערכת סמלים

עיצוב תאים המכילים ערכי טקסט, מספר, תאריך או שעה בלבד

עיצוב ערכים המדורגים עליונים או תחתונים בלבד

עיצוב ערכים מעל או מתחת לממוצע בלבד

עיצוב ערכים ייחודיים או כפולים בלבד

שימוש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים יש לעצב

חיפוש תאים עם עיצובים מותנים

ניקוי עיצובים מותנים

למד עוד אודות עיצוב מותנה

עיצוב מותנה מסייע לך לענות באופן חזותי על שאלות ספציפיות אודות הנתונים. באפשרותך להחיל עיצוב מותנה על טווח תאים, על טבלת Microsoft Excel או על דוח PivotTable. קיימים הבדלים חשובים שיש להבין בעת שימוש בעיצוב מותנה בדוח PivotTable.

היתרונות של עיצוב מותנה

כאשר אתה מנתח נתונים, לעתים קרובות אתה שואל את עצמך שאלות כגון:

 • היכן החריגים בסיכום רווחים של חמש השנים האחרונות?

 • מהן המגמות בסקר דעת קהל שיווקי בשנתיים האחרונות?

 • למי היו מכירות בשווי של למעלה מ- $50,000‏‎‏ החודש?

 • מהי התפלגות הגילאים הכוללת של העובדים?

 • אילו מוצרים מניבים עליות של יותר מ- 10% בהכנסות משנה לשנה?

 • מיהם הסטודנטים בעלי ההישגים הטובים ביותר והגרועים ביותר בשנה הראשונה?

עיצוב מותנה מסייע לענות על שאלות אלה בכך שהוא מאפשר לסמן בקלות תאים או טווחי תאים מעניינים, להדגיש ערכים יוצאי דופן ולהמחיש באופן חזותי נתונים באמצעות סרגלי נתונים, סרגלי צבעים וערכות סמלים. עיצוב מותנה משנה את המראה של טווח תאים על בסיס תנאים (או קריטריונים). אם התנאי מתקיים (בעל ערך True), טווח התאים יעוצב על בסיס תנאי זה; אם התנאי אינו מתקיים (בעל ערך False), טווח התאים לא יעוצב על בסיס תנאי זה.

באפשרותך למיין ולסנן לפי עיצוב, לרבות צבע תא וצבע גופן, בין אם עיצבת את התאים באופן ידני או באופן מותנה.

נתונים ממוינים ומסוננים לפי צבע עם מקרא

הערה: בעת יצירת עיצוב מותנה, באפשרותך להפנות לתאים אחרים רק באותו גליון עבודה או, במקרים מסוימים, לתאים בגליונות עבודה באותה חוברת עבודה הפתוחה כעת. אין באפשרותך להשתמש בעיצוב מותנה בהפניות חיצוניות לחוברת עבודה אחרת.

עיצוב מותנה עבור דוח PivotTable

עיצוב מותנה בדוח PivotTable שונה מעיצוב מותנה בטווח תאים או בטבלת Excel בכמה היבטים:

 • אם תשנה את הפריסה של דוח PivotTable על-ידי סינון, הסתרת רמות, כיווץ והרחבה של רמות או הזזת שדה, העיצוב המותנה יישמר כל עוד השדות בנתונים המשמשים כבסיס לא הוסרו.

 • טווח העיצוב המותנה עבור שדות באזור ערכים יכול להתבסס על הירארכיית הנתונים והוא נקבע לפי כל הצאצאים הגלויים (הרמה הנמוכה הבאה בהירארכיה) של אב (הרמה הגבוהה הבאה בהירארכיה) בשורות עבור עמודה אחת או יותר או בעמודות עבור שורה אחת או יותר.

  הערה: בהירארכיית הנתונים, צאצאים אינם יורשים עיצוב מותנה מהאב והאב אינו יורש עיצוב מותנה מהצאצאים.

 • קיימות שלוש שיטות להגדרת טווח העיצוב המותנה של שדות באזור 'ערכים': לפי בחירה, לפי שדה מתאים ולפי שדה ערך.

שיטת ברירת המחדל להגדרת טווח שדות באזור 'ערכים' היא לפי בחירה. באפשרותך לשנות את שיטת הגדרת הטווח לשדה או לשדה הערך המתאימים באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על, תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש או תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב. שלוש השיטות להגדרת טווח (הכרטיסיה בית, הקבוצה סגנונות, הפקודה עיצוב מותנה) מעניקות לך גמישות גדולה יותר בהתאם לצרכיך:

הגדרת טווח לפי בחירה    השתמש בשיטה זו אם ברצונך לבחור:

 • סידרת שדות רציפים באזור 'ערכים', כגון כל הסכומים הכוללים של המוצר עבור אזור אחד.

 • סידרת שדות לא רציפים באזור 'ערכים', כגון הסכומים הכוללים של מוצר עבור אזורים שונים על-פני רמות שונות בהירארכיית הנתונים.

הגדרת טווח לפי שדה ערך    השתמש בשיטה זו אם ברצונך:

 • להימנע מביצוע בחירות רבות לא רציפות.

 • לעצב באופן מותנה סידרת שדות באזור 'ערכים' עבור כל הרמות בהירארכיית נתונים.

 • לכלול סכומי ביניים וסיכומים כוללים.

הגדרת טווח לפי שדה תואם    השתמש בשיטה זו אם ברצונך:

 • להימנע מביצוע בחירות רבות לא רציפות.

 • לעצב באופן מותנה סידרת שדות באזור 'ערכים' עבור רמה אחת בהירארכיית הנתונים.

 • לא לכלול סכומי ביניים.

בעת עיצוב מותנה של שדות באזור 'ערכים' עבור ערכים גבוהים, נמוכים, מעל הממוצע או מתחת לממוצע, הכלל מתבסס על כל הערכים הגלויים כברירת מחדל. עם זאת, בעת הגדרת טווח לפי שדה מתאים, במקום להשתמש בכל הערכים הגלויים, באפשרותך להחיל את העיצוב המותנה עבור כל צירוף של:

 • עמודה ושדה שורת האב שלה.

 • שורה ושדה עמודת האב שלה.

עיצוב מותנה בין גליונות עבודה

באפשרותך להשתמש בעיצוב מותנה בתאים שמתבצעת אליהם הפניה בגליון עבודה אחר באותה חוברת עבודה. יכולת זו אינה זמינה בין חוברות עבודה.

לראש הדף

עיצוב כל התאים באמצעות סרגל דו-צבעי

סרגלי צבעים הם קווים מנחים חזותיים המסייעים לך להבין התפלגות ושונות של נתונים. סרגל דו-צבעי מסייע לך להשוות טווח תאים על-ידי מעבר הדרגתי בין שני צבעים. הצללת הצבע מייצגת ערכים גבוהים יותר או נמוכים יותר. לדוגמה, בסרגל בצבעים ירוק ואדום, באפשרותך לציין שלתאים בעלי ערך גבוה יותר יהיה צבע ירוק יותר ולתאים בעלי ערך נמוך יותר יהיה צבע אדום יותר.

אם תא אחד או יותר בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על הטווח כולו. כדי לוודא שהעיצוב המותנה חל על הטווח כולו, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך השונה מערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על סרגלי צבעים.

  הקבוצה 'סגנונות' בכרטיסיה 'בית'

 3. בחר סרגל דו-צבעי.

  רחף מעל סמלי סרגלי הצבעים כדי לראות איזה סמל הוא סרגל דו-צבעי. הצבע העליון מייצג ערכים גבוהים יותר והצבע התחתון מייצג ערכים נמוכים יותר.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן אפשרויות עיצוב שמופיע לצד שדה PivotTable שמוחל עליו עיצוב מותנה.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • כל התאים עבור תווית 'ערך', לחץ על כל התאים המציגים ערכים של <תווית ערך>.

  • כל התאים עבור תווית 'ערך', למעט סכומי משנה והסכום הכולל, לחץ על כל התאים המציגים ערכים של <תווית ערך> עבור <תווית שורה>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם (ברירת מחדל).

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר סרגל דו-צבעי.

 7. כדי לבחור סוג בתיבה סוג עבור מינימום ומרבי, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר    בחר הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר.

   במקרה זה, אל תזין ערךמינימום ומרבי.

  • עיצוב ערך מסוג מספר, תאריך או שעה    בחר מספר ולאחר מכן הזן ערךמינימום ומרבי.

  • עיצוב אחוז    בחר אחוז ולאחר מכן הזן ערךמינימום ומרבי.

   ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100. אל תזין סימן אחוז.

   השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר שהתפלגות הערכים היא יחסית.

  • עיצוב אחוזון    בחר אחוזון ולאחר מכן הזן ערךמינימום ומרבי.

   אחוזונים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100.

   השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג חזותית קבוצת ערכים גבוהים (כגון האחוזון ה- 20 ‏העליון) ביחס של דירוג צבעים אחד וערכים נמוכים (כגון האחוזון ה- 20 ‏ התחתון) ביחס של דירוג צבעים אחר, מאחר שהם מייצגים ערכים קיצונים שעלולים לעוות את התצוגה החזותית של הנתונים שלך.

  • עיצוב תוצאה של נוסחה    בחר נוסחה ולאחר מכן הזן ערכים עבור מינימום ומרבי.

   הנוסחה חייבת להחזיר ערך מסוג מספר, תאריך או שעה. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לנסות את הנוסחה כדי לוודא שהיא אינה מחזירה ערך שגיאה.

   הערות   

   • ודא שערך המינימום נמוך מהערך המרבי.

   • באפשרותך לבחור סוג שונה עבור הערכים מינימום ומרבי. לדוגמה, באפשרותך לבחור מספר עבור מינימום ואחוז עבור מרבי.

 8. כדי לבחור סרגל צבעים של מינימום ומרבי, לחץ על צבע עבור כל אחד מהם ולאחר מכן בחר צבע.

  אם ברצונך לבחור צבעים נוספים או ליצור צבע מותאם אישית, לחץ על צבעים נוספים. סרגל הצבעים שבחרת מוצג בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב כל התאים באמצעות סרגל תלת-צבעי

סרגלי צבעים הם קווים מנחים חזותיים המסייעים לך להבין התפלגות ושונות של נתונים. סרגל תלת-צבעי מסייע לך להשוות טווח של תאים על-ידי שימוש במעבר הדרגתי בין שלושה צבעים. הצללה של הצבע מייצגת ערכים גבוהים יותר, בינוניים או נמוכים יותר. לדוגמה, בסרגל בצבעים ירוק, צהוב ואדום, באפשרותך לציין שתאים עם ערכים גבוהים יותר יהיו בצבע ירוק, שתאים עם ערכים בינוניים יהיו בצבע צהוב ושתאים עם ערכים נמוכים יותר יהיו בצבע אדום.

אם תא אחד או יותר בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על הטווח כולו. כדי להבטיח שהעיצוב המותנה יחול על הטווח כולו, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך שתציין (כגון 0 או "N/A") במקום ערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על סרגלי צבעים.

  הקבוצה 'סגנונות' בכרטיסיה 'בית'

 3. בחר סרגל תלת-צבעי. הצבע העליון מייצג את הערכים הגבוהים יותר, הצבע האמצעי מייצג את ערכי הביניים, והצבע התחתון מייצג את הערכים הנמוכים יותר.

  רחף מעל סמלי סרגלי הצבעים כדי לראות איזה סמל הוא סרגל תלת-צבעי.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן אפשרויות עיצוב שמופיע לצד שדה PivotTable שמוחל עליו עיצוב מותנה.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר סרגל תלת-צבעי.

 7. בחר סוג עבור מינימום, נקודת אמצע ומרבי. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר    בחר נקודת אמצע.

   במקרה זה, אל תזין ערךנמוך ביותר וגבוה ביותר.

  • עיצוב ערך מסוג מספר, תאריך או שעה    בחר מספר ולאחר מכן הזן ערך מינימום, נקודת אמצע ומרבי.

  • עיצוב אחוז    בחר אחוז ולאחר מכן הזן ערך מינימום, נקודת אמצע ומרבי.

   ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100. אל תזין סימן אחוז (%).

   השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר ששימוש באחוזים מבטיח שהתפלגות הערכים תהיה יחסית.

  • עיצוב אחוזון    בחר אחוזון ולאחר מכן הזן ערך מינימום, נקודת אמצע ומרבי.

   אחוזונים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100.

   השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג חזותית קבוצת ערכים גבוהים (כגון האחוזון ה- 20‏ העליון) ביחס של דירוג צבעים אחד וערכים נמוכים (כגון האחוזון ה- 20‏ התחתון) ביחס של דירוג צבעים אחר, מאחר שהם מייצגים ערכים קיצונים שעלולים לעוות את התצוגה החזותית של הנתונים שלך.

  • עיצוב תוצאה של נוסחה    בחר נוסחה ולאחר מכן הזן ערך מינימום, נקודת אמצע ומרבי.

   הנוסחה חייבת להחזיר ערך מסוג מספר, תאריך או שעה. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לנסות את הנוסחה כדי לוודא שהיא אינה מחזירה ערך שגיאה.

   הערות   

   • באפשרותך להגדיר ערך מינימום, נקודת אמצע וערך מרבי עבור טווח התאים. ודא שערך המינימום קטן מערך נקודת האמצע ושערך נקודת האמצע קטן מהערך המרבי.

   • באפשרותך לבחור סוג שונה עבור מינימום, נקודת אמצע ומרבי. לדוגמה, באפשרותך לבחור מספר מינימום, אחוזון נקודת אמצע ואחוז מרבי.

   • במקרים רבים, הערך 50 אחוזים המוגדר כברירת המחדל של נקודת האמצע הוא המתאים ביותר, אך באפשרותך להתאים אותו כדי לענות על דרישות ייחודיות.

 8. כדי לבחור סרגל צבעים של מינימום, נקודת אמצע ומרבי, לחץ על צבע עבור כל אחד מהם ולאחר מכן בחר צבע.

  אם ברצונך לבחור צבעים נוספים או ליצור צבע מותאם אישית, לחץ על צבעים נוספים.

  סרגל הצבעים שבחרת מוצג בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב כל התאים באמצעות סרגלי נתונים

סרגל נתונים מסייע לך לראות את ערכו של תא ביחס לתאים אחרים. אורך סרגל הנתונים מייצג את הערך בתא. סרגל ארוך יותר מייצג ערך גבוה יותר וסרגל קצר יותר מייצג ערך נמוך יותר. סרגלי נתונים מסייעים באיתור מספרים גבוהים יותר ונמוכים יותר, בפרט עם כמויות גדולות של נתונים, כגון הצעצועים בעלי קצב המכירה הגבוה ביותר והנמוך ביותר בדוח מכירות של חג.

עצה: אם תא אחד או יותר בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על הטווח כולו. כדי להבטיח שהעיצוב המותנה יחול על הטווח כולו, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך שתציין (כגון 0 או "N/A") במקום ערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה, לחץ על סרגלי נתונים ולאחר מכן בחר סמל סרגל נתונים.

  הקבוצה 'סגנונות' בכרטיסיה 'בית'

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר סרגל נתונים.

 7. בחר סוגמינימום ומרבי. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר     בחר הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר.

   במקרה זה, אל תזין ערך עבור מינימום ומרבי.

  • עיצוב ערך מסוג מספר, תאריך או שעה     בחר מספר ולאחר מכן הזן ערךמינימום ומרבי.

  • עיצוב אחוז    בחר אחוז ולאחר מכן הזן ערך מינימום ומרבי.

   ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100. אל תזין סימן אחוז (%).

   השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר ששימוש באחוזים מבטיח שהתפלגות הערכים תהיה יחסית.

  • עיצוב אחוזון    בחר אחוזון ולאחר מכן הזן ערך מינימום ומרבי.

   אחוזונים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100.

   השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג חזותית קבוצת ערכים גבוהים (כגון האחוזון ה- 20‏ העליון) ביחס של סרגל נתונים אחד וערכים נמוכים (כגון האחוזון ה- 20‏ התחתון) ביחס של סרגל נתונים אחר, מאחר שהם מייצגים ערכים קיצונים שעלולים לעוות את התצוגה החזותית של הנתונים שלך.

  • עיצוב תוצאה של נוסחה    בחר נוסחה ולאחר מכן הזן ערך מינימום ומרבי.

   הנוסחה חייבת להחזיר ערך מסוג מספר, תאריך או שעה. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לנסות את הנוסחה כדי לוודא שהיא אינה מחזירה ערך שגיאה.

   הערות   

   • ודא שערך המינימום נמוך מהערך המרבי.

   • באפשרותך לבחור סוג שונה עבור מינימום ומרבי. לדוגמה, באפשרותך לבחור מספר מינימום ואחוז מרבי.

 8. כדי לבחור סרגל צבעים של מינימום ומרבי, לחץ על צבע עמודה.

  אם ברצונך לבחור צבעים נוספים או ליצור צבע מותאם אישית, לחץ על צבעים נוספים. צבע העמודה שבחרת מוצג בתיבה תצוגה מקדימה.

 9. כדי להציג רק את סרגל הנתונים ולא את הערך בתא, בחר הצג עמודה בלבד.

 10. כדי להחיל גבול מלא על סרגלי נתונים, בחר בגבול מלא בתיבת הרשימה גבול ובחר צבע עבור הגבול.

 11. כדי לבחור בין עמודה מלאה לעמודה הדרגתית, בחר במילוי מלא או במילוי הדרגתי בתיבת הרשימה מילוי.

 12. כדי לעצב עמודות שליליות, לחץ על ערך שלילי וציר ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הגדרות ערך שלילי וציר, בחר אפשרויות עבור צבעי המילוי והגבול של עמודות שליליות. באפשרותך לבחור הגדרות מיקום וצבע עבור הציר. לאחר שתסיים לבחור אפשרויות, לחץ על אישור

 13. באפשרותך לשנות את הכיוון של סרגלים על-ידי בחירת הגדרה בתיבת הרשימה כיוון סרגל. הגדרת ברירת המחדל היא הקשר, אך באפשרותך לבחור בין כיוון שמאל-לימין וימין-לשמאל, בהתאם לאופן שבו ברצונך להציג את הנתונים.

לראש הדף

עיצוב כל התאים באמצעות ערכת סמלים

השתמש בערכת סמלים כדי להוסיף ביאורים לנתונים ולסווג אותם לשלוש עד חמש קטגוריות המופרדות באמצעות ערך סף. כל סמל מייצג טווח ערכים. לדוגמה, בערכת הסמלים של 3 חצים, החץ הירוק המצביע למעלה מייצג ערכים גבוהים יותר, החץ הצהוב המצביע הצידה מייצג ערכים בינוניים והחץ האדום המצביע למטה מייצג ערכים נמוכים יותר.

באפשרותך לבחור להציג סמלים רק עבור תאים העומדים בתנאי מסוים. לדוגמה, הצגת סמל אזהרה עבור התאים שערכם נמוך מערך קריטי מסוים ואי-הצגת סמלים עבור התאים שערכם גבוה מערך זה. לשם כך, יש להסתיר סמלים על-ידי בחירה באפשרות ללא סמל תא מתוך רשימת הסמלים הנפתחת לצד הסמל בעת הגדרת תנאים. באפשרותך גם ליצור שילוב ערכות סמלים משלך; לדוגמה, סימן ביקורת של "סמל" ירוק, "רמזור" צהוב ו"דגל" אדום.

בעיה: עיצוב מותנה אינו מופיע עבור התאים בטווח   

אם תא אחד או יותר בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על הטווח כולו. כדי להבטיח שהעיצוב המותנה יחול על הטווח כולו, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך (כגון 0 או "N/A") במקום ערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה, לחץ על ערכת סמלים ולאחר מכן בחר ערכת סמלים.

  הקבוצה 'סגנונות' בכרטיסיה 'בית'

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר ערכת סמלים.

  1. בחר ערכת סמלים. ברירת המחדל היא 3 אורות רמזור (ללא מסגרת). מספר הסמלים, האופרטורים של ההשוואה המשמשים כברירת מחדל וערכי הסף עבור כל סמל עשויים להשתנות עבור כל ערכת סמלים.

  2. אם תרצה, באפשרותך להתאים את האופרטורים של ההשוואה ואת ערכי הסף. טווח הערכים המשמש כברירת מחדל עבור כל סמל שווה בגודלו, אך באפשרותך להתאים אותו כדי לענות על דרישות ייחודיות. ודא שערכי הסף מסודרים ברצף לוגי מהגבוה ביותר ועד לנמוך ביותר, מלמעלה למטה.

  3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • עיצוב ערך מסוג מספר, תאריך או שעה    בחר מספר.

   • עיצוב אחוז    בחר אחוז.

    ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100. אל תזין סימן אחוז (%).

    השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר ששימוש באחוזים מבטיח שהתפלגות הערכים תהיה יחסית.

   • עיצוב אחוזון    בחר אחוזון.

    אחוזונים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100.

    השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג חזותית קבוצת ערכים גבוהים (כגון האחוזון ה- 20‏ העליון) באמצעות סמל מסוים וערכים נמוכים (כגון האחוזון ה- 20‏ התחתון) באמצעות סמל אחר, מאחר שהם מייצגים ערכים קיצונים שעלולים לעוות את התצוגה החזותית של הנתונים שלך.

   • עיצוב תוצאה של נוסחה    בחר בנוסחה ולאחר מכן הזן נוסחה בכל תיבת ערך.

    הנוסחה חייבת להחזיר ערך מסוג מספר, תאריך או שעה. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לנסות את הנוסחה כדי לוודא שהיא אינה מחזירה ערך שגיאה.

  4. כדי שהסמל הראשון ייצג ערכים נמוכים יותר והסמל האחרון ייצג ערכים גבוהים יותר, בחר באפשרות הפוך את סדר הסמלים.

  5. כדי להציג רק את הסמל ולא את הערך בתא, בחר הצג סמל בלבד.

   הערות: 

   1. ייתכן שיהיה עליך להתאים את רוחב העמודה לגודל הסמל.

   2. יש שלושה גדלים של סמלים. גודל הסמל המוצג תלוי בגודל הגופן המשמש בתא זה.

לראש הדף

עיצוב תאים המכילים ערכי טקסט, מספר, תאריך או שעה בלבד

כדי למצוא ביתר קלות תאים ספציפיים בתוך טווח תאים, באפשרותך לעצב תאים ספציפיים אלה בהתבסס על אופרטור השוואה. לדוגמה, בגליון עבודה של רשימת מלאי הממוין לפי קטגוריות, באפשרותך לסמן בצהוב את המוצרים שפחות מעשרה פריטים שלהם זמינים במלאי. לחלופין, בגליון עבודה המכיל סיכום של חנות, באפשרותך לזהות את כל החנויות בעלות רווחים הגדולים מ- 10%, נפח מכירות הקטן מ- $100,000 ואזור השווה ל"דרום מזרח".

הערה: אין באפשרותך לעצב באופן מותנה שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי טקסט או תאריך, אלא רק לפי מספר.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי סימון תאים.

  הקבוצה 'סגנונות' בכרטיסיה 'בית'

 3. בחר בפקודה הרצויה, כגון בין, שווה לטקסט המכיל או תאריך המתרחש.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר עיצוב.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באפשרותך לשנות את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים החדש בגליון העבודה או בגליונות עבודה אחרים ולאחר מכן בחירה בהרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב רק תאים המכילים.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב רק תאים עם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב לפי מספר, תאריך או שעה    בחר ערך תא, בחר אופרטור השוואה ולאחר מכן הזן מספר, תאריך או שעה.

   לדוגמה, בחר בבין ולאחר מכן הזן 100 ו- 200, או בחר בשווה ל ולאחר מכן הזן 1/1/2009.

   באפשרותך גם להזין נוסחה המחזירה ערך מסוג מספר, תאריך או שעה. אם אתה מזין נוסחה, התחל אותה בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לנסות את הנוסחה כדי לוודא שהיא אינה מחזירה ערך שגיאה.

  • עיצוב לפי טקסט    בחר בטקסט מסוים, בחר אופרטור השוואה ולאחר מכן הזן טקסט.

   לדוגמה, בחר באפשרות מכיל ולאחר מכן הזן Silver, או בחר באפשרות מתחיל ב ולאחר מכן הזן Tri.

   ציטוטים נכללים במחרוזת החיפוש ובאפשרותך להשתמש בתווים כלליים. האורך המרבי של מחרוזת הוא 255 תווים.

   באפשרותך גם להזין נוסחה המחזירה טקסט. אם אתה מזין נוסחה, התחל אותה בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לנסות את הנוסחה כדי לוודא שהיא אינה מחזירה ערך שגיאה.

  • עיצוב לפי תאריך    בחר באפשרות תאריכים המתרחשים ולאחר מכן בחר השוואת תאריכים.

   לדוגמה, בחר אתמול או שבוע הבא.

  • עיצוב תאים עם ריקים או ללא ריקים    בחר ריקים או ללא ריקים.

   ערך ריק הוא תא שאינו מכיל נתונים והוא שונה מתא המכיל רווח אחד או יותר (רווחים נחשבים כטקסט).

  • עיצוב תאים עם ערכי שגיאה או ללא ערכי שגיאה    בחר שגיאות או ללא שגיאות.

   ערכי שגיאה כוללים: #####,‏ ‎#VALUE!‎, ‏‎#DIV/0!‎, ‏‎#NAME?‎, ‏‎#N/A, ‏‎#REF!‎, ‏‎#NUM!‎ ו- ‎#NULL!‎.

 7. כדי לציין עיצוב, לחץ על עיצוב אובייקט.

  תיבת הדו-שיח עיצוב תאים מוצגת.

 8. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב ערכים המדורגים עליונים או תחתונים בלבד

באפשרותך למצוא את הערך הגבוה ביותר והנמוך ביותר בטווח תאים בהתבסס על ערך רף שתציין. לדוגמה, באפשרותך למצוא את 5 המוצרים הנמכרים ביותר בדוח אזורי, את המוצרים הנכללים ב- 15% התחתונים בסקר לקוחות או את 25 המשכורות הגבוהות ביותר בניתוח עובדי מחלקה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי עליונים/תחתונים.

  הקבוצה 'סגנונות' בכרטיסיה 'בית'

 3. בחר בפקודה הרצויה, כגון 10 הפריטים העליונים או 10% תחתונים.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר עיצוב.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את שדות הטווח באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב רק ערכים המדורגים עליונים או תחתונים.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב ערכים המדורגים בין, בחר העליונים או התחתונים.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין מספר עליון או תחתון, הזן מספר ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון % מהטווח שנבחר. ערכים חוקיים הם ערכים בין 1 ל- 1000.

  • כדי לציין אחוז עליון או תחתון, הזן מספר ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון % מהטווח שנבחר. ערכים חוקיים הם ערכים בין 1 ל- 100.

 8. באפשרותך לשנות את האופן שבו העיצוב מוחל על שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable שהטווח שלהם מוגדר לפי שדה מתאים.

  כברירת מחדל, העיצוב המותנה מבוסס על כל הערכים הגלויים. עם זאת, בעת הגדרת טווח לפי שדה מתאים, במקום להשתמש בכל הערכים הגלויים, באפשרותך להחיל את העיצוב המותנה עבור כל צירוף של:

  • עמודה ושדה שורת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת עמודות.

  • שורה ושדה עמודת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת שורות.

 9. כדי לציין עיצוב, לחץ על עיצוב אובייקט.

  תיבת הדו-שיח עיצוב תאים מוצגת.

 10. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב ערכים מעל או מתחת לממוצע בלבד

באפשרותך למצוא ערכים מעל או מתחת לממוצע או לסטיית תקן בטווח תאים. לדוגמה, באפשרותך למצוא את בעלי הביצועים מעל לממוצע בסקירת ביצועים שנתית או לאתר חומרים שיוצרו אשר דירוג האיכות שלהם נמצא מתחת לשתי סטיות תקן.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי עליונים/תחתונים.

  הקבוצה 'סגנונות' בכרטיסיה 'בית'

 3. בחר בפקודה הרצויה, כגון מעל הממוצע או מתחת לממוצע.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר עיצוב.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב רק ערכים מעל או מתחת לממוצע.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב ערכים שהם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעצב תאים שהם מעל או מתחת לממוצע עבור כל התאים בטווח, בחר מעל או מתחת.

  • כדי לעצב תאים שהם מעל או מתחת לאחת, שתיים או שלוש סטיות תקן עבור כל התאים בטווח, בחר סטיית תקן.

 7. באפשרותך לשנות את האופן שבו העיצוב מוחל על שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable שהטווח שלהם מוגדר לפי שדה מתאים.

  כברירת מחדל, העיצוב המותנה מבוסס על כל הערכים הגלויים. עם זאת, בעת הגדרת טווח לפי שדה מתאים, במקום להשתמש בכל הערכים הגלויים, באפשרותך להחיל את העיצוב המותנה עבור כל צירוף של:

  • עמודה ושדה שורת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת עמודות.

  • שורה ושדה עמודת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת שורות.

 8. לחץ על עיצוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

 9. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

עיצוב ערכים ייחודיים או כפולים בלבד

הערה: אין באפשרותך לעצב באופן מותנה שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable על-ידי ערכים ייחודיים או משוכפלים.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי סימון תאים.

  הקבוצה 'סגנונות' בכרטיסיה 'בית'

 3. בחר ערכים כפולים.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר עיצוב.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שהטבלה או גליון העבודה המתאים נבחר בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באופן אופציונלי, שנה את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, על-ידי בחירת טווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן, על-ידי בחירת הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 4. תחת בחירת סוג כלל, לחץ על עצב ערכים ייחודיים או כפולים בלבד.

 5. תחת ערוך את תיאור הכלל:, בתיבת הרשימה עצב הכל, בחר ייחודי או כפול.

 6. לחץ על עיצוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

 7. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

לראש הדף

שימוש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים יש לעצב

אם צרכי העיצוב המותנה שלך מורכבים יותר, באפשרותך להשתמש בנוסחה לוגית כדי לציין את קריטריוני העיצוב. לדוגמה, ייתכן שתרצה להשוות ערכים לתוצאה שהוחזרה על-ידי פונקציה מסוימת או להעריך נתונים בתאים הנמצאים מחוץ לטווח שנבחר, העשויים להימצא בגליון עבודה אחר בתוך אותה חוברת עבודה.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

הקבוצה 'סגנונות' בכרטיסיה 'בית'

תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מוצגת.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש.

   תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מוצגת.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. לחלופין, באפשרותך לשנות את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים החדש בגליון העבודה או בגליונות עבודה אחרים ולאחר מכן בחירה בהרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על עריכת כלל.

    תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מוצגת.

 2. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה, לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים, לחץ על כל התאים המציגים ערכים של <שדה ערך>.

  • שדה ערך, לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עבור <שורה>.

 3. תחת בחר סוג כלל לחץ על השתמש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים לעצב.

  1. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב ערכים כאשר נוסחה זו נכונה, הזן נוסחה.

   עליך להתחיל את הנוסחה בסימן שוויון (=), ועל הנוסחה להחזיר ערך לוגי של TRUE‏ (1)‎ או FALSE‏ (0)‎.

   דוגמה 1: שימוש בעיצוב מותנה אחד עם קריטריונים מרובים והפניות לתאים מחוץ לטווח התאים   

   בנוסחה זו, עיצוב מותנה אחד עם קריטריונים מרובים המוחל על הטווח A1:A5 מעצב את התאים בירוק אם הערך הממוצע עבור כל התאים בטווח גדול מהערך בתא F1 ולכל תא בטווח יש ערך מינימלי הגדול מהערך ב- G1 או שווה לו. התאים F1 ו-G1 נמצאים מחוץ לטווח התאים שעליו מוחל העיצוב המותנה. הפונקציה AND משלבת קריטריונים מרובים, והפונקציות AVERAGE ו- MIN מחשבות את הערכים.

נוסחה

עיצוב

‎=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)‎

צבע תא ירוק

דוגמה 2: הצללת כל שורה שניה באמצעות הפונקציות MOD ו- ROW   

נוסחה זו מצלילה כל שורה שניה בטווח התאים בצבע תא כחול. הפונקציה MOD מחזירה שארית לאחר חילוק מספר (הארגומנט הראשון) במחלק (הארגומנט השני). הפונקציה ROW מחזירה את מספר השורה הנוכחית. כאשר אתה מחלק את מספר השורה הנוכחית ב- 2, אתה מקבל תמיד שארית 0 עבור מספר זוגי או שארית 1 עבור מספר אי-זוגי. מכיוון ש- 0 הוא FALSE ו- 1 הוא TRUE, כל שורה שמספרה הוא אי-זוגי מעוצבת.

נוסחה

עיצוב

‎=MOD(ROW(),2)=1‎

צבע תא כחול

 1. לחץ על עיצוב כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

 2. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא עונה על התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

  באפשרותך להזין הפניות לתאים בנוסחה על-ידי בחירה ישירה של תאים בגליון העבודה או בגליונות עבודה אחרים. בחירת תאים בגליון העבודה מוסיפה הפניות מוחלטות לתאים. אם ברצונך ש- Excel יתאים את ההפניות לכל תא בטווח שנבחר, השתמש בהפניות יחסיות לתאים.

לראש הדף

חיפוש תאים עם עיצובים מותנים

אם בגליון העבודה שלך יש תא אחד או יותר עם עיצוב מותנה, באפשרותך לאתר אותם במהירות כדי שתוכל להעתיק, לשנות או למחוק את העיצובים המותנים. באפשרותך להשתמש בפקודה מעבר מיוחד כדי למצוא רק תאים עם עיצוב מותנה מסוים או למצוא את כל התאים עם עיצובים מותנים.

חיפוש כל התאים עם עיצוב מותנה

 1. לחץ על תא כלשהו עם עיצוב מותנה.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החץ שליד חיפוש ובחירה ולאחר מכן לחץ על עיצוב מותנה.

חיפוש תאים עם אותו עיצוב מותנה בלבד

 1. לחץ על התא עם העיצוב המותנה שברצונך לחפש.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החץ שליד חיפוש ובחירה ולאחר מכן לחץ על מעבר מיוחד.

 3. לחץ על עיצובים מותנים.

 4. לחץ על זהים תחת אימות נתונים.

לראש הדף

ניקוי עיצובים מותנים

 • בצע אחת מהפעולות הבאות:

  בגליון עבודה   

  1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על נקה כללים.

  2. לחץ על הגליון כולו.

   בטווח תאים, טבלה או PivotTable   

  3. בחר בטווח התאים, הטבלה או ה- PivotTable שברצונך לנקות את העיצובים המותנים שלהם.

  4. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על נקה כללים.

  5. בהתאם לבחירתך, לחץ על התאים הנבחרים, טבלה זו או PivotTable זו.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×