הוספה, שינוי או ניקוי של עיצובים מותנים

השתמש בעיצוב מותנה המסייע לך באופן חזותי לסקור ולנתח נתונים, להבחין בבעיות קריטיות ולזהות דפוסים ומגמות.

עיצוב מותנה מאפשר לסמן בקלות תאים או טווחי תאים מעניינים, להדגיש ערכים יוצאי דופן ולהציג נתונים באופן חזותי באמצעות סרגלי נתונים, סרגלי צבעים וערכות סמלים. עיצוב מותנה משנה את המראה של טווח תאים על בסיס תנאים (או קריטריונים). אם התנאי הוא בעל ערך True, טווח התאים מעוצב על בסיס תנאי זה; אם התנאי הוא בעל ערך False, טווח התאים אינו מעוצב על בסיס תנאי זה.

באפשרותך למיין ולסנן לפי עיצוב, לרבות צבע רקע תא וצבע גופן, בין אם עיצבת את התאים באופן ידני או באופן מותנה. הדוגמה הבאה מציגה עיצוב מותנה המשתמש בצבעי רקע של תאים, ערכת סמלים של 3 חצים וסרגלי נתונים.

רקעי תאים, קבוצות סמלים וסרגלי נתונים המשמשים כעיצוב מותנה

ניתן להחיל עיצוב מותנה על טווח תאים, על טבלת Excel או על דוח PivotTable. קיימים הבדלים חשובים שיש להבין בעת שימוש בעיצוב מותנה בדוח PivotTable.

הערה: בעת יצירת עיצוב מותנה, באפשרותך להפנות לתאים אחרים רק באותו גליון עבודה, או במקרים מסוימים, לתאים בגליונות עבודה באותה חוברת עבודה הפתוחה כעת. אין באפשרותך להשתמש בעיצוב מותנה בהפניות חיצוניות לחוברת עבודה אחרת.

עיצוב מותנה עבור דוח PivotTable

עיצוב מותנה בדוח PivotTable שונה מעיצוב מותנה בטווח תאים או בטבלת Excel בכמה היבטים:

 • אם תשנה את הפריסה של דוח PivotTable על-ידי סינון, הסתרת רמות, כיווץ והרחבה של רמות או הזזת שדה, העיצוב המותנה יישמר כל עוד השדות בנתונים המשמשים כבסיס לא הוסרו.

 • טווח העיצוב המותנה עבור שדות באזור ערכים יכול להתבסס על הירארכיית הנתונים והוא נקבע לפי כל הצאצאים הגלויים (הרמה הנמוכה הבאה בהירארכיה) של אב (הרמה הגבוהה הבאה בהירארכיה) בשורות עבור עמודה אחת או יותר או בעמודות עבור שורה אחת או יותר.

  הערה: בהירארכיית הנתונים, צאצאים אינם יורשים עיצוב מותנה מהאב, והאב אינו יורש עיצוב מותנה מהצאצאים.

 • קיימות שלוש שיטות להגדרת טווח העיצוב המותנה של שדות באזור 'ערכים': לפי בחירה, לפי שדה מתאים ולפי שדה ערך.

שיטת ברירת המחדל להגדרת טווח שדות באזור 'ערכים' היא לפי בחירה. באפשרותך לשנות את שיטת הגדרת הטווח לשדה או לשדה הערך המתאימים באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על, תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש או תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב.

שיטה

השתמש בשיטה זו אם ברצונך לבחור

הגדרת טווח לפי בחירה

 • סידרת שדות רציפים באזור 'ערכים', כגון כל הסכומים הכוללים של המוצר עבור אזור אחד.

 • סידרת שדות שאינם רציפים באזור 'ערכים', כגון סכומים כוללים של המוצר עבור אזורים שונים ברמות שונות בהירארכיית הנתונים.

הגדרת טווח לפי שדה ערך

 • להימנע מבחירת אזורים בלתי רציפים רבים.

 • לעצב באופן מותנה סידרת שדות באזור 'ערכים' עבור כל הרמות בהירארכיית נתונים.

 • לכלול סכומי ביניים וסיכומים כוללים.

הגדרת טווח לפי שדה תואם

 • להימנע מבחירת אזורים בלתי רציפים רבים.

 • לעצב באופן מותנה סידרת שדות באזור 'ערכים' עבור רמה אחת בהירארכיית הנתונים.

 • לא לכלול סכומי ביניים.

בעת עיצוב מותנה של שדות באזור 'ערכים' עבור ערכים גבוהים, נמוכים, מעל הממוצע או מתחת לממוצע, הכלל מתבסס על כל הערכים הגלויים כברירת מחדל. עם זאת, בעת הגדרת טווח לפי שדה מתאים, במקום להשתמש בכל הערכים הגלויים, באפשרותך להחיל את העיצוב המותנה עבור כל שילוב של:

 • עמודה ושדה שורת האב שלה.

 • שורה ושדה עמודת האב שלה.

הערה: ניתוח מהיר אינו זמין ב- Excel 2010 ובגירסאות קודמות.

השתמש בלחצן 'ניתוח מהיר' לחצן 'ניתוח מהיר' כדי להחיל עיצוב מותנה שנבחר על הנתונים שנבחרו. לחצן 'ניתוח מהיר' מופיע באופן אוטומטי בעת בחירת נתונים בגיליון האלקטרוני שלך.

 1. בחר את הנתונים בגיליון האלקטרוני שלך. לחצן ניתוח מהיר בפינה השמאלית התחתונה של הקטע הנבחר.

  הנתונים שנבחרו עם לחצן 'ניתוח מהיר'

 2. לחץ על לחצן ניתוח מהיר לחצן 'ניתוח מהיר' , או הקש Ctrl+Q.

 3. לאחר מכן, בכרטיסיה עיצוב , העבר את העכבר מעל לאפשרויות השונות כדי לראות תצוגה מקדימה חיה של הנתונים שלך, ולאחר מכן לחץ על אפשרות עיצוב.

  הכרטיסיה 'עיצוב' בגלריית 'ניתוח מהיר'

  הערות: 

  • אפשרויות העיצוב המופיעות בכרטיסיה עיצוב יהיו תלויות בנתונים שבחרת. אם הבחירה שלך מכילה טקסט בלבד, האפשרויות הזמינות הן טקסט, שכפל, ייחודי, שווה ל ונקה. כאשר הבחירה מכילה מספרים בלבד, או טקסט ומספרים, האפשרויות הן סרגלי נתונים, צבעים, ערכות סמלים, גדול מ, 10% עליונים ונקה.

  • תצוגה מקדימה חיה תעובד רק עבור אפשרויות העיצוב שניתן להשתמש בהן בנתונים. לדוגמה, אם התאים הנבחרים לא מכילים נתונים מתאימים ואתה בוחר שכפל, התצוגה המקדימה החיה לא תפעל.

 4. אם תיבת הדו-שיח טקסט המכיל מופיעה, הזן את אפשרות העיצוב שברצונך להחיל ולחץ על אישור.

אם צרכי העיצוב המותנה שלך מורכבים יותר, באפשרותך להשתמש בנוסחה לוגית כדי לציין את קריטריוני העיצוב. לדוגמה, ייתכן שתרצה להשוות ערכים לתוצאה שהוחזרה על-ידי פונקציה מסוימת או להעריך נתונים בתאים הנמצאים מחוץ לטווח שנבחר, העשויים להימצא בגליון עבודה אחר בתוך אותה חוברת עבודה.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים.

  עיצוב מותנה

  תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מופיעה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש. תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מופיעה.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באפשרותך לשנות את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים החדש בגליון העבודה או בגליונות עבודה אחרים ולאחר מכן בחירה בהרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל. תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מופיעה.

 3. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה:    לחץ על התאים הנבחרים.

  • שדה מתאים:    לחץ על כל התאים המציגים ערכים של <שדה ערך>.

  • שדה ערך:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עבור <שורה>.

 4. תחת בחר סוג כלל לחץ על השתמש בנוסחה כדי לקבוע אילו תאים לעצב.

  1. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב ערכים כאשר נוסחה זו נכונה, הזן נוסחה.
   עליך להתחיל את הנוסחה בסימן שוויון (=), ועל הנוסחה להחזיר ערך לוגי של TRUE‏ (1)‎ או FALSE‏ (0)‎.

  2. לחץ על עיצוב אובייקט כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

  3. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא ממלא את התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.
   באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

   דוגמה 1: שימוש בשני עיצובים מתונים באמצעות קריטריונים המשתמשים במבחני AND ו- OR   

   בדוגמה המוצגת כאן, הכלל הראשון מעצב שני תאים בירוק אם שני התנאים נכונים. אם התוצאה של מבחן זה אינה True, הכלל השני מעצב שני תאים באדום אם אחד מהתנאים הוא False.

   התאים B4 ו- B5 עונים לתנאים, כך שהם מעוצבים בירוק

   רוכש דירה מקציב עד 75,000$ כתשלום מקדמה ועד 1,500$ כתשלומי משכנתא חודשיים. אם גם תשלום המקדמה וגם התשלומים החודשיים מתאימים לדרישות אלה, התאים B4 ו- B5 מעוצבים בירוק.

   אם לא תשלום המקדמה ולא התשלום החודשי עומדים בתקציב הרוכש, התאים B4 ו- B5 מעוצבים באדום. שנה ערכים מסוימים, כגון ה- APR, משך ההלוואה, תשלום המקדמה וסכום הרכישה כדי לראות מה קורה עם התאים בעלי העיצוב המותנה.

   הנוסחה עבור הכלל הראשון (החלה של צבע ירוק)

   ‎==AND(IF($B$4<=75000,1),IF(ABS($B$5)<=1500,1))‎

   הנוסחה עבור הכלל השני (החלה של צבע אדום)

   ‎=OR(IF($B$4>=75000,1),IF(ABS($B$5)>=1500,1))‎

   דוגמה 2: הצללת כל שורה שניה באמצעות הפונקציות MOD ו- ROW   

   עיצוב מותנה המוחל על כל תא בגליון עבודה זה מצליל כל שורה שניה בטווח של תאים בצבע תא כחול. באפשרותך לבחור את כל התאים בגליון עבודה על-ידי לחיצה על הריבוע מעל שורה 1, הנמצא מימין לעמודה A. הפונקציה MOD מחזירה שארית לאחר חילוק מספר (הארגומנט הראשון) במחלק (הארגומנט השני). הפונקציה ROW מחזירה את מספר השורה הנוכחית. כאשר אתה מחלק את מספר השורה הנוכחית ב- 2, אתה מקבל תמיד שארית 0 עבור מספר זוגי או שארית 1 עבור מספר אי-זוגי. מכיוון ש- 0 הוא FALSE ו- 1 הוא TRUE, כל שורה שמספרה הוא אי-זוגי מעוצבת. הכלל משתמש בנוסחה זו: ‎=MOD(ROW(),2)=1.

   כל שורה שניה מוצללת בכחול

   הערה: באפשרותך להזין הפניות לתאים בנוסחה על-ידי בחירה ישירה של תאים בגליון העבודה או בגליונות עבודה אחרים. בחירת תאים בגליון העבודה מוסיפה הפניות מוחלטות לתאים. אם ברצונך ש- Excel יתאים את ההפניות לכל תא בטווח שנבחר, השתמש בהפניות יחסיות לתאים.

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בנוסחאות בעיצוב מותנה, ראה שימוש בנוסחה כדי להחיל עיצוב מותנה.

סרגלי צבעים הם קווים מנחים חזותיים המסייעים לך להבין התפלגות ושונות של נתונים. סרגל דו-צבעי מסייע לך להשוות טווח תאים על-ידי מעבר הדרגתי בין שני צבעים. הצללת הצבע מייצגת ערכים גבוהים יותר או נמוכים יותר. לדוגמה, בסרגל צבעים ירוק וצהוב, כפי שמופיע להלן, באפשרותך לציין שלתאים בעלי ערך גבוה יותר יהיה צבע ירוק יותר ולתאים בעלי ערך נמוך יותר יהיה צבע צהוב יותר.

עיצוב של כל התאים בעזרת סולם של שני צבעים

עצה: אם תאים כלשהם בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על תאים אלה. כדי לוודא שהעיצוב המותנה חל על תאים אלה, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך השונה מערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על סרגלי צבעים.

  עיצוב מותנה

 3. בחר סרגל דו-צבעי.

  רחף מעל סמלי סרגלי הצבעים כדי לראות איזה סמל הוא סרגל דו-צבעי. הצבע העליון מייצג ערכים גבוהים יותר והצבע התחתון מייצג ערכים נמוכים יותר.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן אפשרויות עיצוב שמופיע לצד שדה PivotTable שמוחל עליו עיצוב מותנה.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים. תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מופיעה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש. תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מופיעה.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באפשרותך לשנות את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן בחירה באפשרות הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל. תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מופיעה.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה: לחץ על התאים הנבחרים.

  • כל התאים עבור תווית 'ערך': לחץ על כל התאים המציגים ערכים של <תווית ערך>.

  • כל התאים עבור תווית 'ערך', למעט סכומי משנה והסכום הכולל: לחץ על כל התאים המציגים ערכים של <תווית ערך> עבור <תווית שורה>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם (ברירת מחדל).

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר סרגל דו-צבעי.

 7. כדי לבחור סוג בתיבה סוג עבור מינימום ומקסימום, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר:    בחר הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר.

   במקרה זה, אל תזין ערךמינימלי ומרבי.

  • עיצוב ערך מסוג מספר, תאריך או שעה:    בחר מספר ולאחר מכן הזן ערךמינימלי ומרבי.

  • עיצוב אחוז אחוזים:    הזן ערךמינימלי ומרבי.

   ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100. אל תזין סימן אחוז.

   השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר שהתפלגות הערכים היא יחסית.

  • עיצוב אחוזון:     בחר אחוזונים ולאחר מכן הזן ערךמינימלי ומרבי. אחוזונים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100.

   השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג באופן חזותי קבוצה של ערכים גבוהים (כגון האחוזון ה- 20 העליון) ביחס דירוג צבע אחד וערכים נמוכים (כגון האחוזון ה- 20 התחתון) ביחס דירוג צבע אחר, משום שהם מייצגים ערכים קיצוניים העשויים להטות את ההצגה החזותית של הנתונים שלך.

  • עיצוב תוצאת נוסחה:     בחר נוסחה ולאחר מכן הזן ערכים עבור מינימלי ומרבי.

   • הנוסחה חייבת להחזיר ערך מסוג מספר, תאריך או שעה.

   • התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=).

   • התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל.

   • מומלץ לנסות את הנוסחה כדי לוודא שהיא אינה מחזירה ערך שגיאה.

    הערות: 

    • ודא שערך המינימום נמוך מהערך המרבי.

    • באפשרותך לבחור סוג שונה עבור הערכים מינימום ומרבי. לדוגמה, באפשרותך לבחור מספר עבור מינימום ואחוז עבור מרבי.

 8. כדי לבחור סרגל צבעים של מינימום ומרבי, לחץ על צבע עבור כל אחד מהם ולאחר מכן בחר צבע.

  אם ברצונך לבחור צבעים נוספים או ליצור צבע מותאם אישית, לחץ על צבעים נוספים. סרגל הצבעים שבחרת מוצג בתיבה תצוגה מקדימה.

סרגלי צבעים הם קווים מנחים חזותיים המסייעים לך להבין התפלגות ושונות של נתונים. סרגל תלת-צבעי מסייע לך להשוות טווח תאים על-ידי שימוש במעבר הדרגתי בין שלושה צבעים. הצללה של הצבע מייצגת ערכים גבוהים יותר, בינוניים או נמוכים יותר. לדוגמה, בסרגל בצבעים ירוק, צהוב ואדום, באפשרותך לציין שתאים עם ערכים גבוהים יותר יהיו בצבע ירוק, שתאים עם ערכים בינוניים יהיו בצבע צהוב ושתאים עם ערכים נמוכים יותר יהיו בצבע אדום.

עצה: אם תאים כלשהם בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על תאים אלה. כדי להבטיח שהעיצוב המותנה יחול על אותם תאים, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך שתציין (כגון 0, או "N/A") במקום ערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על סרגלי צבעים.

  עיצוב מותנה

 3. בחר סרגל תלת-צבעי. הצבע העליון מייצג את הערכים הגבוהים יותר, הצבע האמצעי מייצג את ערכי הביניים, והצבע התחתון מייצג את הערכים הנמוכים יותר.

  רחף מעל סמלי סרגלי הצבעים כדי לראות איזה סמל הוא סרגל תלת-צבעי.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן אפשרויות עיצוב שמופיע לצד שדה PivotTable שמוחל עליו עיצוב מותנה.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים. תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מופיעה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש. תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מופיעה.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באפשרותך לשנות את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן בחירה באפשרות הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל. תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מופיעה.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה:    לחץ על תאים אלה בלבד.

  • שדה מתאים:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר סרגל תלת-צבעי.

 7. בחר סוג עבור מינימום, נקודת אמצע ומרבי. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר:    בחר נקודת אמצע.

   במקרה זה, אל תזין ערךנמוך ביותר וגבוה ביותר.

  • עיצוב ערך מסוג מספר, תאריך או שעה:    בחר מספר ולאחר מכן הזן ערך מינימלי, נקודת אמצע ומרבי.

  • עיצוב אחוז:    בחר אחוז ולאחר מכן הזן ערך עבור מינימום, נקודת אמצע ומרבי. ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100. אל תזין סימן אחוז (%).

   השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר ששימוש באחוזים מבטיח שהתפלגות הערכים תהיה יחסית.

  • עיצוב אחוזון:    בחר אחוזון ולאחר מכן הזן ערך עבור מינימום, נקודת אמצע ומרבי.

   אחוזונים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100.

   השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג באופן חזותי קבוצה של ערכים גבוהים (כגון האחוזון ה- 20 העליון) ביחס דירוג צבע אחד וערכים נמוכים (כגון האחוזון ה- 20 התחתון) ביחס דירוג צבע אחר, משום שהם מייצגים ערכים קיצוניים העשויים להטות את ההצגה החזותית של הנתונים שלך.

  • עיצוב תוצאת נוסחה:    בחר נוסחה ולאחר מכן הזן ערך עבור מינימלי, נקודת אמצע ומרבי.

   הנוסחה חייבת להחזיר ערך מסוג מספר, תאריך או שעה. התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=). התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל. מומלץ לנסות את הנוסחה כדי לוודא שהיא אינה מחזירה ערך שגיאה.

   הערות: 

   • באפשרותך להגדיר ערך מינימום, נקודת אמצע וערך מרבי עבור טווח התאים. ודא שערך המינימום קטן מערך נקודת האמצע ושערך נקודת האמצע קטן מהערך המרבי.

   • באפשרותך לבחור סוג שונה עבור מינימום, נקודת אמצע ומרבי. לדוגמה, באפשרותך לבחור מספר מינימום, אחוזון נקודת אמצע ואחוז מרבי.

   • במקרים רבים, הערך 50 אחוזים המוגדר כברירת המחדל של נקודת האמצע הוא המתאים ביותר, אך באפשרותך להתאים אותו כדי לענות על דרישות ייחודיות.

 8. כדי לבחור סרגל צבעים של מינימום, נקודת אמצע ומרבי, לחץ על צבע עבור כל אחד מהם ולאחר מכן בחר צבע.

  • כדי לבחור צבעים נוספים או ליצור צבע מותאם אישית, לחץ על צבעים נוספים.

  • סרגל הצבעים שבחרת מוצג בתיבה תצוגה מקדימה.

סרגל נתונים מסייע לך לראות את ערכו של תא ביחס לתאים אחרים. אורך סרגל הנתונים מייצג את הערך בתא. סרגל ארוך יותר מייצג ערך גבוה יותר, וסרגל קצר יותר מייצג ערך נמוך יותר. סרגלי נתונים מסייעים באיתור מספרים גבוהים יותר ונמוכים יותר, בפרט עם כמויות גדולות של נתונים, כגון הצעצועים בעלי נפח המכירות הגבוה ביותר והנמוך ביותר בדוח מכירות בחגים.

הדוגמה המוצגת כאן משתמשת בסרגלי נתונים כדי לסמן ערכים חיוביים ושליליים דרמטיים. באפשרותך לעצב סרגלי נתונים כך שסרגל הנתונים מתחיל באמצע תא ונמתח שמאלה עבור ערכים שליליים.

סרגלי נתונים שמדגישים ערכים חיוביים ושליליים

עצה: אם תאים כלשהם בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על תאים אלה. כדי להבטיח שהעיצוב המותנה יחול על אותם תאים, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך שתציין (כגון 0, או "N/A") במקום ערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה, לחץ על סרגלי נתונים ולאחר מכן בחר סמל סרגל נתונים.

  עיצוב מותנה

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים. תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מופיעה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש. תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מופיעה.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באפשרותך לשנות את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן בחירה באפשרות הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל. תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מופיעה.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה:    לחץ על תאים אלה בלבד.

  • שדה מתאים:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר סרגל נתונים.

 7. בחר סוגמינימום ומרבי. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר:     בחר הערך הנמוך ביותר והערך הגבוה ביותר.

   במקרה זה, אל תזין ערך עבור מינימום ומרבי.

  • עיצוב ערך מסוג מספר, תאריך או שעה:     בחר מספר ולאחר מכן הזן ערךמינימלי ומרבי.

  • עיצוב אחוז:    בחר אחוז ולאחר מכן הזן ערך עבור מינימום ומרבי.

   ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100. אל תזין סימן אחוז (%).

   השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר ששימוש באחוזים מבטיח שהתפלגות הערכים תהיה יחסית.

  • עיצוב אחוזון    בחר אחוזון ולאחר מכן הזן ערך עבור מינימלי ומרבי.

   אחוזונים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100.

   השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג באופן חזותי קבוצה של ערכים גבוהים (כגון האחוזון ה- 20 העליון) ביחס סרגל נתונים אחד וערכים נמוכים (כגון האחוזון ה- 20 התחתון) ביחס סרגל נתונים אחר, משום שהם מייצגים ערכים קיצוניים העשויים להטות את ההצגה החזותית של הנתונים שלך.

  • עיצוב תוצאת נוסחה    בחר נוסחה ולאחר מכן הזן ערך עבור מינימלי ומרבי.

   • הנוסחה חייבת להחזיר ערך מסוג מספר, תאריך או שעה.

   • התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=).

   • התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל.

   • מומלץ לנסות את הנוסחה כדי לוודא שהיא אינה מחזירה ערך שגיאה.

  הערות: 

  • ודא שערך המינימום נמוך מהערך המרבי.

  • באפשרותך לבחור סוג שונה עבור מינימום ומרבי. לדוגמה, באפשרותך לבחור מספר מינימום ואחוז מרבי.

 8. כדי לבחור סרגל צבעים של מינימום ומרבי, לחץ על צבע עמודה.

  אם ברצונך לבחור צבעים נוספים או ליצור צבע מותאם אישית, לחץ על צבעים נוספים. צבע העמודה שבחרת מוצג בתיבה תצוגה מקדימה.

 9. כדי להציג רק את סרגל הנתונים ולא את הערך בתא, בחר הצג עמודה בלבד.

 10. כדי להחיל גבול מלא על סרגלי נתונים, בחר בגבול מלא בתיבת הרשימה גבול ובחר צבע עבור הגבול.

 11. כדי לבחור בין עמודה מלאה לעמודה הדרגתית, בחר במילוי מלא או במילוי הדרגתי בתיבת הרשימה מילוי.

 12. כדי לעצב עמודות שליליות, לחץ על ערך שלילי וציר ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הגדרות ערך שלילי וציר, בחר אפשרויות עבור צבעי המילוי והגבול של עמודות שליליות. באפשרותך לבחור הגדרות מיקום וצבע עבור הציר. כשתסיים לבחור אפשרויות, לחץ על אישור.

 13. באפשרותך לשנות את הכיוון של סרגלים על-ידי בחירת הגדרה בתיבת הרשימה כיוון סרגל. הגדרת ברירת המחדל היא הקשר, אך באפשרותך לבחור בין כיוון שמאל-לימין וימין-לשמאל, בהתאם לאופן שבו ברצונך להציג את הנתונים.

השתמש בערכת סמלים כדי להוסיף ביאורים לנתונים ולסווג אותם לשלוש עד חמש קטגוריות המופרדות באמצעות ערך סף. כל סמל מייצג טווח ערכים. לדוגמה, בערכת הסמלים של 3 חצים, החץ הירוק המצביע למעלה מייצג ערכים גבוהים יותר, החץ הצהוב המצביע הצידה מייצג ערכים בינוניים והחץ האדום המצביע למטה מייצג ערכים נמוכים יותר.

הדוגמה המוצגת כאן עובדת עם כמה דוגמאות של ערכות סמלים של עיצוב מותנה.

ערכות סמלים שונות עבור אותם נתונים

באפשרותך לבחור להציג סמלים רק עבור תאים העומדים בתנאי מסוים. לדוגמה, הצגת סמל אזהרה עבור התאים שערכם נמוך מערך קריטי מסוים ואי-הצגת סמלים עבור התאים שערכם גבוה מערך זה. לשם כך, יש להסתיר סמלים על-ידי בחירה באפשרות ללא סמל תא מתוך רשימת הסמלים הנפתחת לצד הסמל בעת הגדרת תנאים. באפשרותך גם ליצור שילוב ערכות סמלים משלך; לדוגמה, סימן ביקורת של "סמל" ירוק, "רמזור" צהוב ו"דגל" אדום.

עצה: אם תאים כלשהם בטווח מכילים נוסחה המחזירה שגיאה, העיצוב המותנה אינו מוחל על תאים אלה. כדי להבטיח שהעיצוב המותנה יחול על אותם תאים, השתמש בפונקציה IS או IFERROR כדי להחזיר ערך שתציין (כגון 0, או "N/A") במקום ערך שגיאה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה, לחץ על ערכת סמלים ולאחר מכן בחר ערכת סמלים.

  עיצוב מותנה

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים. תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מופיעה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש. תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מופיעה.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באפשרותך לשנות את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן בחירה באפשרות הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל. תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מופיעה.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה:    לחץ על תאים אלה בלבד.

  • שדה מתאים:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה סגנון עיצוב, בחר ערכת סמלים.

  1. בחר ערכת סמלים. ברירת המחדל היא 3 אורות רמזור (ללא מסגרת). מספר הסמלים, האופרטורים של ההשוואה המשמשים כברירת מחדל וערכי הסף עבור כל סמל עשויים להשתנות עבור כל ערכת סמלים.

  2. ניתן להתאים את האופרטורים של ההשוואה ואת ערכי הסף. טווח הערכים המשמש כברירת מחדל עבור כל סמל שווה בגודלו, אך באפשרותך להתאים אותו כדי לענות על דרישות ייחודיות. ודא שערכי הסף מסודרים ברצף לוגי מהגבוה ביותר ועד לנמוך ביותר, מלמעלה למטה.

  3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • עיצוב ערך מסוג מספר, תאריך או שעה:    בחר מספר.

   • עיצוב אחוז:    בחר אחוז.

    ערכים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100. אל תזין סימן אחוז (%).

    השתמש באחוזים כאשר ברצונך להציג חזותית את כל הערכים באופן יחסי, מאחר ששימוש באחוזים מבטיח שהתפלגות הערכים תהיה יחסית.

   • עיצוב אחוזון:    בחר אחוזון. אחוזונים חוקיים נעים בין 0 (אפס) ל- 100.

    השתמש באחוזון כאשר ברצונך להציג באופן חזותי קבוצה של ערכים גבוהים (כגון האחוזון ה- 20 העליון) באמצעות סמל מסוים וערכים נמוכים (כגון האחוזון ה- 20 התחתון) באמצעות סמל אחר, משום שהם מייצגים ערכים קיצוניים העשויים להטות את ההצגה החזותית של הנתונים שלך.

   • עיצוב תוצאת נוסחה:    בחר נוסחה ולאחר מכן הזן נוסחה בכל תיבת ערך.

    • הנוסחה חייבת להחזיר ערך מסוג מספר, תאריך או שעה.

    • התחל את הנוסחה בסימן שוויון (=).

    • התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל.

    • מומלץ לנסות את הנוסחה כדי לוודא שהיא אינה מחזירה ערך שגיאה.

  4. כדי שהסמל הראשון ייצג ערכים נמוכים יותר והסמל האחרון ייצג ערכים גבוהים יותר, בחר באפשרות הפוך את סדר הסמלים.

  5. כדי להציג רק את הסמל ולא את הערך בתא, בחר הצג סמל בלבד.

   הערות: 

   1. ייתכן שיהיה עליך להתאים את רוחב העמודה לגודל הסמל.

   2. גודל הסמל המוצג תלוי בגודל הגופן המשמש בתא זה. ככל שהגופן גדל, גודל הסמל גדל באופן פרופורציונלי.

כדי למצוא ביתר קלות תאים ספציפיים בתוך טווח תאים, באפשרותך לעצב תאים ספציפיים אלה בהתבסס על אופרטור השוואה. לדוגמה, בגליון עבודה של רשימת מלאי הממוין לפי קטגוריות, באפשרותך לסמן בצהוב את המוצרים שפחות מעשרה פריטים שלהם זמינים במלאי. לחלופין, בגליון עבודה המכיל סיכום של חנות, באפשרותך לזהות את כל החנויות בעלות רווחים הגדולים מ- 10%, נפח מכירות הקטן מ- 100,000 ש"ח ואזור השווה ל"דרום מזרח".

הדוגמאות שמופיעות כאן עובדות עם דוגמאות של קריטריוני עיצוב מותנה מוכללים, כגון 'גדול מ', ו- '% מוביל'. פעולה זו מעצבת ערים בעלות אוכלוסיה הגדולה מ- 2,000,000 איש עם רקע בצבע ירוק וטמפרטורה ממוצעת גבוהה הנמצאת ב- 30% עליונים בצבע כתום.

עיצוב המציג ערים בעלות יותר מ- 2 מיליון תושבים, וטמפרטורות גבוהות הנמצאות ב- 30% העליונים

הערה: אין באפשרותך לעצב באופן מותנה שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי טקסט או תאריך, אלא רק לפי מספר.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי סימון תאים.

  עיצוב מותנה

 3. בחר את הפקודה הרצויה, כגון בין, טקסט המכיל או תאריך המתרחש.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר עיצוב.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים. תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מופיעה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש. תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מופיעה.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באפשרותך לשנות את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים החדש בגליון העבודה או בגליונות עבודה אחרים ולאחר מכן בחירה בהרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל. תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מופיעה.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה:    לחץ על תאים אלה בלבד.

  • שדה מתאים:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב רק תאים המכילים.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב רק תאים עם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עיצוב לפי מספר, תאריך או שעה:    בחר ערך תא, בחר אופרטור השוואה ולאחר מכן הזן מספר, תאריך או שעה.

   לדוגמה, בחר בבין ולאחר מכן הזן 100 ו- 200, או בחר בשווה ל ולאחר מכן הזן 1/1/2009.

   באפשרותך גם להזין נוסחה המחזירה ערך מסוג מספר, תאריך או שעה.

   • אם אתה מזין נוסחה, התחל אותה בסימן שוויון (=).

   • נוסחאות שאינן חוקיות גורמות לכך שלא מוחל עיצוב.

   • מומלץ לנסות את הנוסחה כדי לוודא שהיא אינה מחזירה ערך שגיאה.

  • עיצוב לפי טקסט:    בחר טקסט מסוים תוך בחירת אופרטור השוואה ולאחר מכן הזן טקסט.

   לדוגמה, בחר באפשרות מכיל ולאחר מכן הזן Silver, או בחר באפשרות מתחיל ב ולאחר מכן הזן Tri.

   ציטוטים נכללים במחרוזת החיפוש ובאפשרותך להשתמש בתווים כלליים. האורך המרבי של מחרוזת הוא 255 תווים.

   באפשרותך גם להזין נוסחה המחזירה טקסט.

   • אם אתה מזין נוסחה, התחל אותה בסימן שוויון (=).

   • התוצאה של נוסחאות לא חוקיות היא שאף עיצוב אינו מוחל.

   • מומלץ לנסות את הנוסחה כדי לוודא שהיא אינה מחזירה ערך שגיאה.

  • עיצוב לפי תאריך:    בחר תאריכים המתרחשים ולאחר מכן בחר השוואת תאריכים.

   לדוגמה, בחר אתמול או שבוע הבא.

  • עיצוב תאים עם ריקים או ללא ריקים:    בחר ריקים או ללא ריקים.

   ערך ריק הוא תא שאינו מכיל נתונים והוא שונה מתא המכיל רווח אחד או יותר (רווחים נחשבים כטקסט).

  • עיצוב תאים עם ערכי שגיאה או ללא ערכי שגיאה:    בחר שגיאות או ללא שגיאות.

   ערכי שגיאה כוללים: #####,‏ ‎#VALUE!‎, ‏‎#DIV/0!‎, ‏‎#NAME?‎, ‏‎#N/A, ‏‎#REF!‎, ‏‎#NUM!‎ ו- ‎#NULL!‎.

 7. כדי לציין עיצוב, לחץ על עיצוב אובייקט. תיבת הדו-שיח עיצוב תאים מופיעה.

 8. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא ממלא את התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

באפשרותך למצוא את הערך הגבוה ביותר והנמוך ביותר בטווח תאים בהתבסס על ערך רף שתציין. לדוגמה, באפשרותך למצוא את 5 המוצרים הנמכרים ביותר בדוח אזורי, את המוצרים הנכללים ב- 15% התחתונים בסקר לקוחות או את 25 המשכורות הגבוהות ביותר במחלקה.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי עליונים/תחתונים.

  עיצוב מותנה

 3. בחר בפקודה הרצויה, כגון 10 הפריטים העליונים או 10% תחתונים.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר עיצוב.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים. תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מופיעה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש. תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מופיעה.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באפשרותך לשנות את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן בחירה באפשרות הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל. תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מופיעה.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את שדות הטווח באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה:    לחץ על תאים אלה בלבד.

  • שדה מתאים:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב רק ערכים המדורגים עליונים או תחתונים.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב ערכים המדורגים בין, בחר העליונים או התחתונים.

 7. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין מספר עליון או תחתון, הזן מספר ולאחר מכן נקה את התיבה % מהטווח שנבחר. ערכים חוקיים הם ערכים בין 1 ל- 1000.

  • כדי לציין אחוז עליון או תחתון, הזן מספר ולאחר מכן בחר בתיבה % מהטווח שנבחר. ערכים חוקיים הם ערכים בין 1 ל- 100.

 8. באפשרותך לשנות את האופן שבו העיצוב מוחל על שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable שהטווח שלהם מוגדר לפי שדה מתאים.

  כברירת מחדל, העיצוב המותנה מבוסס על כל הערכים הגלויים. עם זאת, בעת הגדרת טווח לפי שדה מתאים, במקום להשתמש בכל הערכים הגלויים, באפשרותך להחיל את העיצוב המותנה עבור כל צירוף של:

  • עמודה ושדה שורת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת עמודות.

  • שורה ושדה עמודת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת שורות.

 9. כדי לציין עיצוב, לחץ על עיצוב אובייקט. תיבת הדו-שיח עיצוב תאים מופיעה.

 10. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא ממלא את התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

באפשרותך למצוא ערכים מעל או מתחת לממוצע או לסטיית תקן בטווח תאים. לדוגמה, באפשרותך למצוא את בעלי הביצועים מעל לממוצע בסקירת ביצועים שנתית או לאתר חומרים שיוצרו אשר דירוג האיכות שלהם נמצא מתחת לשתי סטיות תקן.

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי עליונים/תחתונים.

  עיצוב מותנה

 3. בחר בפקודה הרצויה, כגון מעל הממוצע או מתחת לממוצע.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר עיצוב.

באפשרותך לשנות את השיטה של הגדרת טווח עבור שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable באמצעות לחצן האפשרויות החלת כלל עיצוב על.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים. תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מופיעה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש. תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מופיעה.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שגליון העבודה, הטבלה או דוח PivotTable המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באפשרותך לשנות את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן בחירה באפשרות הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל. תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מופיעה.

 4. תחת החל כלל על, כדי לשנות באופן אופציונלי את הטווח עבור השדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי:

  • בחירה:    לחץ על תאים אלה בלבד.

  • שדה מתאים:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך> עם אותם שדות.

  • שדה ערך:    לחץ על כל התאים המציגים <שדה ערך>.

 5. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב רק ערכים מעל או מתחת לממוצע.

 6. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב ערכים שהם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעצב תאים שהם מעל או מתחת לממוצע עבור כל התאים בטווח, בחר מעל או מתחת.

  • כדי לעצב תאים שהם מעל או מתחת לאחת, שתיים או שלוש סטיות תקן עבור כל התאים בטווח, בחר סטיית תקן.

 7. באפשרותך לשנות את האופן שבו העיצוב מוחל על שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable שהטווח שלהם מוגדר לפי שדה מתאים.

  כברירת מחדל, העיצוב המותנה מבוסס על כל הערכים הגלויים. עם זאת, בעת הגדרת טווח לפי שדה מתאים, במקום להשתמש בכל הערכים הגלויים, באפשרותך להחיל את העיצוב המותנה עבור כל צירוף של:

  • עמודה ושדה שורת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת עמודות.

  • שורה ושדה עמודת האב שלה, על-ידי בחירת כל קבוצת שורות.

 8. לחץ על עיצוב אובייקט כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

 9. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא ממלא את התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

הערה: לא ניתן לעצב באופן מותנה שדות באזור 'ערכים' של דוח PivotTable לפי ערכים ייחודיים או כפולים.

בדוגמה המוצגת כאן, עיצוב מותנה נמצא בשימוש בעמודה 'מדריך' כדי למצוא מדריכים המלמדים יותר מכיתה אחת (שמות כפולים של מדריכים מסומנים בצבע ורוד). ערכי ציון הנמצאים רק פעם אחת בעמודה 'ציון' (ערכים ייחודיים) מסומנים בצבע ירוק.

הערכים בעמודה C שאינם ייחודיים מופיעים בצבע ורוד. הערכים הייחודיים בעמודה D הם ירוקים

עיצוב מהיר

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנון, לחץ על החץ לצד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על כללי סימון תאים.

  עיצוב מותנה

 3. בחר ערכים כפולים.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר עיצוב.

עיצוב מתקדם

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, טבלה או דוח PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה סגנונות, לחץ על החץ שליד עיצוב מותנה ולאחר מכן לחץ על ניהול כללים. תיבת הדו-שיח מנהל כללי עיצוב מותנה מופיעה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עיצוב מותנה, לחץ על כלל חדש. תיבת הדו-שיח כלל עיצוב חדש מופיעה.

  • כדי לשנות עיצוב מותנה, בצע את הפעולות הבאות:

   1. ודא שהטבלה או גליון העבודה המתאימים נבחרו בתיבת הרשימה הצג כללי עיצוב עבור.

   2. באפשרותך לשנות את טווח התאים על-ידי לחיצה על כווץ תיבת דו-שיח תמונת לחצן בתיבה חל על כדי להסתיר באופן זמני את תיבת הדו-שיח, בחירה בטווח התאים החדש בגליון העבודה ולאחר מכן בחירה באפשרות הרחב תיבת דו-שיח תמונת לחצן .

   3. בחר את הכלל ולאחר מכן לחץ על ערוך כלל. תיבת הדו-שיח עריכת כלל עיצוב מופיעה.

 4. תחת בחר סוג כלל, לחץ על עצב רק ערכים ייחודיים או כפולים.

 5. תחת ערוך את תיאור הכלל, בתיבת הרשימה עצב הכל, בחר ייחודי או כפול.

 6. לחץ על עיצוב אובייקט כדי להציג את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים.

 7. בחר את עיצוב המספר, הגופן, הגבול או המילוי שברצונך להחיל כאשר ערך התא ממלא את התנאי ולאחר מכן לחץ על אישור.

  באפשרותך לבחור יותר מעיצוב אחד. העיצובים שבחרת מוצגים בתיבה תצוגה מקדימה.

אם ברצונך להחיל סגנון עיצוב קיים על נתונים חדשים או אחרים בגליון העבודה שלך, באפשרותך להשתמש במברשת העיצוב כדי להעתיק את העיצוב המותנה לנתונים אלה.

 1. לחץ על התא המכיל את העיצוב המותנה שברצונך להעתיק.

 2. לחץ על בית ‏> מברשת עיצוב.

  לחצני 'העתק' ו'הדבק' בכרטיסיה 'בית'

  המצביע משתנה למברשת צבע.

  עצה: באפשרותך ללחוץ פעמיים על מברשת עיצוב אם ברצונך להמשיך ולהשתמש במברשת הצבע כדי להדביק את העיצוב המותנה בתאים אחרים.

 3. כדי להדביק את העיצוב המותנה, גרור את מברשת הצבע לאורך התאים או טווחי התאים שברצונך לעצב.

 4. כדי להפסיק את השימוש במברשת הצבע, הקש Esc.

הערה: אם השתמשת בנוסחה בכלל שמחילה את העיצוב המותנה, ייתכן שיהיה עליך להתאים הפניות יחסיות ומוחלטות בנוסחה לאחר הדבקת העיצוב המותנה.לקבלת מידע נוסף, ראה מעבר בין הפניות יחסיות, מוחלטות ומעורבות.

אם בגליון העבודה שלך יש תא אחד או יותר עם עיצוב מותנה, באפשרותך לאתר את התאים במהירות כדי להעתיק, לשנות או למחוק את העיצובים המותנים. באפשרותך להשתמש בפקודה מעבר מיוחד כדי למצוא רק תאים עם עיצוב מותנה מסוים או למצוא את כל התאים עם עיצובים מותנים.

חיפוש כל התאים עם עיצוב מותנה

 1. לחץ על תא שאינו כולל עיצוב מותנה.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החץ לצד חפש ובחר ולאחר מכן לחץ על עיצוב מותנה.

חיפוש תאים שכוללים את אותו עיצוב מותנה בלבד

 1. לחץ על תא שמכיל את העיצוב המותנה שברצונך לחפש.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על החץ לצד חפש ובחר ולאחר מכן לחץ על מעבר מיוחד.

 3. לחץ על עיצובים מותנים.

 4. לחץ על זהים תחת אימות נתונים.

ניקוי עיצוב מותנה בגליון עבודה    

 • בכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב מותנה ‏> נקה כללים ‏> נקה כללים מתוך גיליון שלם.

ניקוי עיצוב מותנה בטווח, טבלה או PivotTable    

 1. בחר את טווח התאים, הטבלה או ה- PivotTable שברצונך לנקות את העיצובים המותנים שלהם.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על עיצוב מותנה > ניקוי כללים.

 3. בהתאם לבחירתך, לחץ על התאים הנבחרים, טבלה זו או PivotTable זו.

סרגלי צבעים הם קווים מנחים חזותיים המסייעים לך להבין התפלגות ושונות של נתונים. קיימים שני סוגים של סרגלי צבעים – סרגל דו-צבעי וסרגל תלת-צבעי.

סרגל דו-צבעי מסייע לך להשוות טווח תאים על-ידי מעבר הדרגתי בין שני צבעים. הצללת הצבע מייצגת ערכים גבוהים יותר או נמוכים יותר. לדוגמה, בסרגל צבעים ירוק וצהוב, באפשרותך לציין שלתאים בעלי ערך גבוה יותר יהיה צבע ירוק יותר ולתאים בעלי ערך נמוך יותר יהיה צבע צהוב יותר.

סרגל תלת-צבעי מסייע לך להשוות טווח תאים על-ידי שימוש במעבר הדרגתי בין שלושה צבעים. הצללה של הצבע מייצגת ערכים גבוהים יותר, בינוניים או נמוכים יותר. לדוגמה, בסרגל בצבעים ירוק, צהוב ואדום, באפשרותך לציין שתאים עם ערכים גבוהים יותר יהיו בצבע ירוק, שתאים עם ערכים בינוניים יהיו בצבע צהוב ושתאים עם ערכים נמוכים יותר יהיו בצבע אדום.

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, בטבלה או ב- PivotTable.

 2. לחץ על בית > טבלאות > עיצוב מותנה > סרגלי צבעים ולאחר מכן בחר סרגל צבעים.

סרגל נתונים מסייע לך לראות את ערכו של תא ביחס לתאים אחרים. אורך סרגל הנתונים מייצג את הערך בתא. סרגל ארוך יותר מייצג ערך גבוה יותר, וסרגל קצר יותר מייצג ערך נמוך יותר. סרגלי נתונים מסייעים באיתור מספרים גבוהים יותר ונמוכים יותר, בפרט עם כמויות גדולות של נתונים, כגון הצעצועים בעלי נפח המכירות הגבוה ביותר והנמוך ביותר בדוח מכירות בחגים.

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, בטבלה או ב- PivotTable.

 2. לחץ על בית > טבלאות > עיצוב מותנה > סרגלי נתונים ולאחר מכן בחר סרגל נתונים.

השתמש בערכת סמלים כדי להוסיף ביאורים לנתונים ולסווג אותם לשלוש עד חמש קטגוריות המופרדות באמצעות ערך סף. כל סמל מייצג טווח ערכים. לדוגמה, בערכת הסמלים של 3 חצים, החץ הירוק המצביע למעלה מייצג ערכים גבוהים יותר, החץ הצהוב המצביע הצידה מייצג ערכים בינוניים והחץ האדום המצביע למטה מייצג ערכים נמוכים יותר.

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, בטבלה או ב- PivotTable.

 2. לחץ על בית > טבלאות > עיצוב מותנה > ערכות סמלים ולאחר מכן בחר ערכת סמלים.

כדי למצוא ביתר קלות תאים ספציפיים בתוך טווח תאים, באפשרותך לעצב תאים ספציפיים אלה בהתבסס על אופרטור השוואה. לדוגמה, בגליון עבודה של רשימת מלאי הממוין לפי קטגוריות, באפשרותך לסמן בצהוב את המוצרים שפחות מעשרה פריטים שלהם זמינים במלאי. לחלופין, בגליון עבודה המכיל סיכום של חנות, באפשרותך לזהות את כל החנויות בעלות רווחים הגדולים מ- 10%, נפח מכירות הקטן מ- 100,000 ש"ח ואזור השווה ל"דרום מזרח".

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, בטבלה או ב- PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה טבלאות, לחץ על כללי סימון תאים.

 3. בחר את הפקודה הרצויה, כגון בין, טקסט המכיל או תאריך המתרחש ב.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש, בחר תבנית (מילוי, טקסט או צבע גבול) ולאחר מכן לחץ על אישור.

באפשרותך למצוא את הערך הגבוה ביותר והנמוך ביותר בטווח תאים בהתבסס על ערך רף שתציין. לדוגמה, באפשרותך למצוא את 5 המוצרים הנמכרים ביותר בדוח אזורי, את המוצרים הנכללים ב- 15% התחתונים בסקר לקוחות או את 25 המשכורות הגבוהות ביותר במחלקה.

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, בטבלה או ב- PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה טבלאות, לחץ על כללי עליונים/תחתונים.

 3. בחר את הפקודה הרצויה, כגון 10 פריטים עליונים או 10% תחתונים.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש, בחר תבנית (מילוי, טקסט או צבע גבול) ולאחר מכן לחץ על אישור.

באפשרותך למצוא ערכים מעל או מתחת לממוצע או לסטיית תקן בטווח תאים. לדוגמה, באפשרותך למצוא את בעלי הביצועים מעל לממוצע בסקירת ביצועים שנתית או לאתר חומרים שיוצרו אשר דירוג האיכות שלהם נמצא מתחת לשתי סטיות תקן.

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, בטבלה או ב- PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה טבלאות, לחץ על כללי עליונים/תחתונים.

 3. בחר את פקודה הרצויה, כגון מעל הממוצע או מתחת לממוצע.

 4. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש, בחר תבנית (מילוי, טקסט או צבע גבול) ולאחר מכן לחץ על אישור.

ניתן למצוא ערכים ייחודיים או כפולים בטווח תאים.

 1. בחר תא אחד או יותר בטווח, בטבלה או ב- PivotTable.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה טבלאות, לחץ על כללי סימון תאים ולאחר מכן בחר ערכים כפולים.

 3. הזן את הערכים שבהם ברצונך להשתמש, בחר תבנית (מילוי, טקסט או צבע גבול) ולאחר מכן לחץ על אישור.

קיימות שתי דרכים להעתיק ולהדביק עיצוב מותנה:

 • שימוש ב'מברשת עיצוב' כדי להעתיק עיצוב מותנה לנתונים אחרים.

 • העתקת העיצוב בתאים שכוללים עיצוב מותנה והדבקתו בתאים אחרים. לשם כך:

  1. בחר את התא עם העיצוב המותנה שברצונך להעתיק לתאים אחרים.

  2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הבחירה > העתק, או הקש Ctrl+C.

  3. בחר את התא הראשון באזור היעד שבו ברצונך להדביק את העיצוב המותנה.

   הערה: מאחר שברצונך להדביק את העיצוב בלבד, אל תלחץ באמצעות לחצן העכבר הימני > הדבק ואל תקיש Ctrl+V. בנוסף, אם העתקת נתונים בתבנית מספר השונה מזו של הנתונים באזור היעד, הקפד להתאים את תבנית המספר באזור היעד לאחר הדבקת העיצוב.

ניתן לנקות עיצוב מותנה בתאים שנבחרו או בגליון העבודה כולו.

 • כדי לנקות עיצוב מותנה בתאים שנבחרו:

  1. בחר את התאים בגליון העבודה.

  2. לחץ על הכרטיסיה בית > עיצוב מותנה‏ > נקה כללים ‏> נקה כללים מתוך תאים שנבחרו.

 • כדי לנקות עיצוב מותנה בגליון העבודה כולו, לחץ על הכרטיסיה בית > עיצוב מותנה > נקה כללים > נקה כללים מתוך גיליון שלם.

האם יש לך שאלה בנושא פונקציה ספציפית?

פרסם שאלה בפורום הקהילה של Excel

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

שימוש בנוסחה כדי להחיל עיצוב מותנה

ניהול קדימות של כללי עיצוב מותנה

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×