הוספה, שינוי או מחיקה של צורות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להוסיף צורה אחת לקובץ או לשלב צורות מרובות כדי ליצור ציור או צורה מורכבת יותר. הצורות הזמינות כוללות קווים, צורות הנדסיות בסיסיות, חצים, צורות משוואה, צורות של תרשים זרימה, כוכבים, כרזות והסברים.

לאחר הוספת צורה אחת או יותר, באפשרותך להוסיף לה טקסט, תבליטים, מספור וסגנונות מהירים.

הערה: לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בתרשימים או ב- SmartArt במסמך שלך, ראה מתי כדאי להשתמש בגרפיקת SmartArt ומתי כדאי להשתמש בתרשים?.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת צורה לקובץ

הוספת צורות מרובות לקובץ

הוספת טקסט לצורה

הוספת רשימה עם תבליטים או מספור לצורה

הוספת סגנון מהיר לצורה

שינוי צורה אחת לצורה אחרת

מחיקת צורה מתוך קובץ

הוספת צורה לקובץ

באיזו תוכנית אתה משתמש?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'הוספה', כשהאפשרות 'צורות' מסומנת, ב- Excel 2010.

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו בחוברת העבודה ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות על גבי פריט גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את פריט הגרפיקה של SmartArt.

לראש הדף

PowerPoint

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ציור, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'בית', כשהאפשרות 'צורות' מסומנת, ב- PowerPoint 2010.

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו בשקופית ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות על גבי פריט גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את פריט הגרפיקה של SmartArt.

לראש הדף

Word

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'הוספה', כשהאפשרות 'צורות' מסומנת, ב- Word 2010.

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות על גבי פריט גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את פריט הגרפיקה של SmartArt.

לראש הדף

הוספת צורות מרובות לקובץ

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות ואת גודל הגופן בצורות אלה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ועריכה של הטקסט שלך.

באיזו תוכנית אתה משתמש?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'הוספה', כשהאפשרות 'צורות' מסומנת, ב- Excel 2010.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו בחוברת העבודה ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על פעולה זו עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  עצה: כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל צורות הרצויות, הקש ESC.

לראש הדף

PowerPoint

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ציור, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'בית', כשהאפשרות 'צורות' מסומנת, ב- PowerPoint 2010.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו בשקופית ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על פעולה זו עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  עצה: כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל צורות הרצויות, הקש ESC.

לראש הדף

Word

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות. תמונת לחצן ‏‏‏‏‏.

  הכרטיסיה 'הוספה', כשהאפשרות 'צורות' מסומנת, ב- Word 2010.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על פעולה זו עבור כל אחת מהצורות שברצונך להוסיף.

  עצה: כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל צורות הרצויות, הקש ESC.

לראש הדף

הוספת טקסט לצורה

 • לחץ על הצורה שברצונך להוסיף לה טקסט והקלד את הטקסט.

הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

לראש הדף

הוספת רשימה עם תבליטים או מספור לצורה

באיזו תוכנית אתה משתמש?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט שנבחר ובתפריט הקיצור הצבע על תבליטים, ולאחר מכן לחץ על תבליטים ומספור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על הכרטיסיה עם תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על הכרטיסיה עם מספרים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

לראש הדף

PowerPoint

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט שנבחר ובתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, הצבע על תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, הצבע על מספור ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

לראש הדף

Word

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט שנבחר ובתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, הצבע על תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, הצבע על מספור ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

לראש הדף

הוספת סגנון מהיר לצורה

סגנונות מהירים הם שילובים של אפשרויות עיצוב שונות המוצגות בתמונה ממוזערת בגלריית הסגנונות המהירים בקבוצה סגנונות צורה. כשאתה ממקם את המצביע על תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, באפשרותך לראות כיצד משפיע סגנון הצורה (או הסגנון המהיר) על הצורה.

 1. לחץ על הצורה שעליה ברצונך להחיל סגנון מהיר חדש או שונה.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון המהיר הרצוי.

  הקבוצה 'סגנונות צורה' בכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'.

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

לראש הדף

שינוי צורה אחת לצורה אחרת

 1. לחץ על הצורה שאותה ברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש על CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורת תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

לראש הדף

מחיקת צורה מהקובץ

 • לחץ על התמונה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

  כדי למחוק צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×