הוספה, שינוי או מחיקה של צורות

באפשרותך להוסיף צורה אחת לקובץ או לשלב צורות מרובות כדי ליצור ציור או צורה מורכבת יותר. הצורות הזמינות כוללות צורות גאומטריות בסיסיות, חצים, צורות משוואה, צורות של תרשימי זרימה, כוכבים, כרזות וכיתובים.

לאחר הוספת צורה אחת או יותר, באפשרותך להוסיף לה טקסט, תבליטים, מספור וסגנונות מהירים.

הערה: לקבלת מידע נוסף על השימוש בתרשימים או ב- SmartArt במסמך שלך, ראה מתי עליי להשתמש בגרפיקת SmartArt ומתי עליי להשתמש בתרשים?.

מבחינות רבות העבודה עם צורות דומה ביישומים השונים, למרות שייתכנו הבדלים מינוריים בין הגירסאות. השתמש בכרטיסיות שלהלן כדי לבחור את המוצר שבו אתה משתמש.

הליכים אלה מיועדים ל- ‎Excel 2010-2016‎.

הוספת צורה לקובץ ב- Excel

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  לחצן 'הוספת צורות' ב- Excel

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו בחוברת העבודה ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

הוספת צורות מרובות לקובץ ב- Excel

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וגודל הגופן של הטקסט בתוך צורות אלה יעודכנו באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ובעת עריכת הטקסט.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  לחצן 'הוספת צורות' ב- Excel

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו בחוברת העבודה ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על פעולה זו עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  עצה: כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

הוספת רשימה עם תבליטים או מספור לצורה ב- Excel

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט שנבחר ובתפריט הקיצור, הצבע על תבליטים ולאחר מכן לחץ על תבליטים ומספור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על הכרטיסיה עם תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על הכרטיסיה עם מספרים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הוספה, שינוי או מחיקה של צורות

הליכים אלה מיועדות ל- Excel‏, PowerPoint‏, Word ו- Outlook ב- Office 2016‏, Office 2013 ו- Office 2010. הממשק עשוי להיות מעט שונה מהתמונות.

לחץ על הצורה שברצונך להוסיף לה טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

סגנונות מהירים הם שילובים של אפשרויות עיצוב שונות המוצגות בתמונה ממוזערת בגלריית הסגנונות המהירים בקבוצה סגנונות צורה. כאשר תניח את המצביע מעל תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, תוכל לראות כיצד סגנון הצורה (או הסגנון המהיר) משפיע על הצורה.

 1. לחץ על הצורה שעליה ברצונך להחיל סגנון מהיר חדש או שונה.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על החץ לצד סגנון הצורה הרצוי.

  כלי ציור של סגנונות מהירים

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורה תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

לחץ על הצורה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

כדי למחוק צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על DELETE.

הליכים אלה מיועדים ל- PowerPoint 2010-2016‎.

הוספת צורה לקובץ ב- PowerPoint

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ציור, לחץ על צורות.

  לחצן 'הוספת צורות' ב- PowerPoint

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו בשקופית ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

הוספת צורות מרובות לקובץ ב- PowerPoint

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וגודל הגופן של הטקסט בתוך צורות אלה יעודכנו באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ובעת עריכת הטקסט.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ציור, לחץ על צורות.

  לחצן 'הוספת צורות' ב- PowerPoint

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו בשקופית ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על פעולה זו עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  עצה: כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

הוספת רשימה עם תבליטים או מספור לצורה ב- PowerPoint

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט שנבחר, ובתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, הצבע על תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, הצבע על מספור ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הוספה, שינוי או מחיקה של צורות

הליכים אלה מיועדות ל- Excel‏, PowerPoint‏, Word ו- Outlook ב- Office 2016‏, Office 2013 ו- Office 2010. הממשק עשוי להיות מעט שונה מהתמונות.

לחץ על הצורה שברצונך להוסיף לה טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

סגנונות מהירים הם שילובים של אפשרויות עיצוב שונות המוצגות בתמונה ממוזערת בגלריית הסגנונות המהירים בקבוצה סגנונות צורה. כאשר תניח את המצביע מעל תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, תוכל לראות כיצד סגנון הצורה (או הסגנון המהיר) משפיע על הצורה.

 1. לחץ על הצורה שעליה ברצונך להחיל סגנון מהיר חדש או שונה.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על החץ לצד סגנון הצורה הרצוי.

  כלי ציור של סגנונות מהירים

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורה תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

לחץ על הצורה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

כדי למחוק צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על DELETE.

הליכים אלה מיועדים ל- Word 2010-2016‎.

הוספת צורה לקובץ ב- Word

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  לחצן 'הוספת צורות' ב- Word

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

הוספת צורות מרובות לקובץ ב- Word

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וגודל הגופן של הטקסט בתוך צורות אלה יעודכנו באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ובעת עריכת הטקסט.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  לחצן 'הוספת צורות' ב- Word

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על פעולה זו עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  עצה: כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

הוספת רשימה עם תבליטים או מספור לצורה ב- Word

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט שנבחר, ובתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, הצבע על תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, הצבע על מספור ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הוספה, שינוי או מחיקה של צורות

הליכים אלה מיועדות ל- Excel‏, PowerPoint‏, Word ו- Outlook ב- Office 2016‏, Office 2013 ו- Office 2010. הממשק עשוי להיות מעט שונה מהתמונות.

לחץ על הצורה שברצונך להוסיף לה טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

סגנונות מהירים הם שילובים של אפשרויות עיצוב שונות המוצגות בתמונה ממוזערת בגלריית הסגנונות המהירים בקבוצה סגנונות צורה. כאשר תניח את המצביע מעל תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, תוכל לראות כיצד סגנון הצורה (או הסגנון המהיר) משפיע על הצורה.

 1. לחץ על הצורה שעליה ברצונך להחיל סגנון מהיר חדש או שונה.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על החץ לצד סגנון הצורה הרצוי.

  כלי ציור של סגנונות מהירים

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורה תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

לחץ על הצורה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

כדי למחוק צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על DELETE.

הליכים אלה מיועדים ל- Outlook 2010-2016‎.

הוספת צורה ב- Outlook

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות,

  לחצן 'הוסף צורות' של Outlook

  ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  אפשרות בד ציור חדשה בחלק התחתון של תפריט 'צורות'

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

 3. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

הוספת צורות מרובות למסמך ב- Outlook

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ובעת עריכת הטקסט. אם אף אחת מהפריסות אינה מתאימה לך בדיוק, תמיד ניתן להוסיף צורה לגרפיקת SmartArt או להחליף צורה.

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות,

  לחצן 'הוסף צורות' של Outlook

  ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  אפשרות בד ציור חדשה בחלק התחתון של תפריט 'צורות'

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 4. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על פעולה זו עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 5. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

הוספת טקסט לצורה ב- Outlook

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף לה טקסט, לחץ על הוסף טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 • כדי לשנות את גודל הצורה, לחץ עליה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

 • הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

הוספת רשימה עם תבליטים או מספור לצורה ב- Outlook

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה טקסט בסיסי, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  לחצני תבליטים ומספרים של Outlook

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על החץ לצד תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על החץ לצד מספור ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הוספת סגנון מהיר לצורה ב- Outlook

 1. לחץ על הצורה שעליה ברצונך להחיל סגנון מהיר חדש או שונה.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על החץ לצד סגנון הצורה הרצוי.

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

באפשרותך גם להוסיף מילוי או אפקט לצורה.

שינוי צורה אחת לצורה אחרת ב- Outlook

כדי לשנות מצורה אחת לצורה אחרת, מחק את הצורה ולאחר מכן הוסף את הצורה החדשה.

כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

הוספה, שינוי או מחיקה של צורות

הליכים אלה מיועדות ל- Excel‏, PowerPoint‏, Word ו- Outlook ב- Office 2016‏, Office 2013 ו- Office 2010. הממשק עשוי להיות מעט שונה מהתמונות.

לחץ על הצורה שברצונך להוסיף לה טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

סגנונות מהירים הם שילובים של אפשרויות עיצוב שונות המוצגות בתמונה ממוזערת בגלריית הסגנונות המהירים בקבוצה סגנונות צורה. כאשר תניח את המצביע מעל תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, תוכל לראות כיצד סגנון הצורה (או הסגנון המהיר) משפיע על הצורה.

 1. לחץ על הצורה שעליה ברצונך להחיל סגנון מהיר חדש או שונה.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על החץ לצד סגנון הצורה הרצוי.

  כלי ציור של סגנונות מהירים

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורה תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

לחץ על הצורה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

כדי למחוק צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על DELETE.

הוספת צורה למסמך

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  תמונה של הכרטיסיה 'הוספה' ב- Excel

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

 3. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ציור, לחץ על צורות.

  תמונה של הכרטיסיה 'בית' ב- PowerPoint

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

 1. בסרגל הכלים אובייקטים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף צורה אוטומטית מוגדרת מראש, כגון כוכב או יהלום, לחץ על צורות אוטומטיות תמונת לחצן , הצבע על קטגוריה ולאחר מכן לחץ על הצורה הרצויה.

  • כדי להוסיף עיגול או ריבוע, לחץ על אליפסה תמונת לחצן או על מלבן תמונת לחצן .

 2. גרור עד שהצורה תגיע לגודל הרצוי.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

  כדי להוסיף צורה עם גודל מוגדר מראש, לחץ על המקום שבו ברצונך להוסיף את הצורה.

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

 3. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

הוספת צורות מרובות למסמך

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ובעת עריכת הטקסט. אם אף אחת מהפריסות אינה מתאימה לך בדיוק, תמיד ניתן להוסיף צורה לגרפיקת SmartArt או להחליף צורה.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  תמונה של הכרטיסיה 'הוספה' ב- Excel

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על פעולה זו עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ובעת עריכת הטקסט. אם אף אחת מהפריסות אינה מתאימה לך בדיוק, תמיד ניתן להוסיף צורה לגרפיקת SmartArt או להחליף צורה.

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 4. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על פעולה זו עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 5. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ובעת עריכת הטקסט. אם אף אחת מהפריסות אינה מתאימה לך בדיוק, תמיד ניתן להוסיף צורה לגרפיקת SmartArt או להחליף צורה.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ציור, לחץ על צורות.

  תמונה של הכרטיסיה 'בית' ב- PowerPoint

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על פעולה זו עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

 1. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על צורה אוטומטית תמונת לחצן .

 2. הצבע על קטגוריה, הצבע על הקו המנוקד ולאחר מכן גרור כדי לגרום לתפריט לצוף.

 3. לחץ על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן גרור עד שהצורה תהיה בגודל הרצוי. חזור על שלב זה עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

 4. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ובעת עריכת הטקסט. אם אף אחת מהפריסות אינה מתאימה לך בדיוק, תמיד ניתן להוסיף צורה לגרפיקת SmartArt או להחליף צורה.

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 4. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על פעולה זו עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 5. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

הוספת טקסט לצורה ב- Office 2007

 • לחץ על הצורה שברצונך להוסיף לה טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 • כדי לשנות את גודל הצורה, לחץ עליה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

 • הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף לה טקסט, לחץ על הוסף טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 • כדי לשנות את גודל הצורה, לחץ עליה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

 • הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

 • לחץ על הצורה שברצונך להוסיף לה טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 • כדי לשנות את גודל הצורה, לחץ עליה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

 • הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

 • לחץ על הצורה שברצונך להוסיף לה טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 • כדי לשנות את גודל הצורה, לחץ עליה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

 • הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף לה טקסט, לחץ על הוסף טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 • כדי לשנות את גודל הצורה, לחץ עליה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

 • הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

הוספת רשימה עם תבליטים או מספור לצורה ב- Office 2007

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. בכרטיסיה סרגל כלים מצומצם, לחץ על החץ לצד לחצן תבליטים ומספור ולאחר מכן לחץ על תבליטים ומספור

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על הכרטיסיה עם תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על הכרטיסיה עם מספרים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

 1. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה טקסט בסיסי, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  תמונת הכרטיסיה 'הודעה' ב- Outlook

 2. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על החץ לצד תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על החץ לצד מספור ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. בכרטיסיה סרגל כלים מצומצם, לחץ על החץ לצד לחצן תבליטים ומספור ולאחר מכן לחץ על תבליטים ומספור

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על הכרטיסיה עם תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על הכרטיסיה עם מספרים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. בסרגל הכלים עיצוב, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על תבליטים תמונה של לחצן תבליטים .

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על מספור תמונת לחצן .

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  תמונת הכרטיסיה 'בית' של Word

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על החץ לצד תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על החץ לצד מספור ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הוספת סגנון מהיר לצורה ב- Office 2007

הערה: סגנונות מהירים זמינים רק בתוכניות אלה של מהדורה 2007 של Office: Excel‏, Outlook‏, Word ו- PowerPoint.

סגנונות מהירים הם שילובים של אפשרויות עיצוב שונות המוצגות בתמונה ממוזערת בגלריית הסגנונות המהירים בקבוצה סגנונות צורה. כאשר תמקם את המצביע מעל תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, תוכל לראות כיצד סגנון הצורה (או הסגנון המהיר) משפיע על הצורה.

 1. לחץ על הצורה שעליה ברצונך להחיל סגנון מהיר חדש או שונה.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על החץ לצד סגנון הצורה הרצוי.

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

באפשרותך גם להוסיף מילוי או אפקט לצורה.

 1. לחץ על הצורה שעליה ברצונך להחיל סגנון מהיר חדש או שונה.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על החץ לצד סגנון הצורה הרצוי.

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

באפשרותך גם להוסיף מילוי או אפקט לצורה.

 1. לחץ על הצורה שעליה ברצונך להחיל סגנון מהיר חדש או שונה.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על החץ לצד סגנון הצורה הרצוי.

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן עוד תמונת לחצן .

באפשרותך גם להוסיף מילוי או אפקט לצורה.

שינוי צורה אחת לצורה אחרת ב- Office 2007

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורה תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

  תמונה של 'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

כדי לשנות מצורה אחת לצורה אחרת, מחק את הצורה ולאחר מכן הוסף את הצורה החדשה.

כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורה תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

  תמונה של 'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 1. לחץ על הצורה האוטומטית שברצונך לשנות.

  כדי לשנות צורות אוטומטיות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות האוטומטיות שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה סדר , הצבע על שנה צורה אוטומטית, הצבע על קטגוריה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

כדי לשנות מצורה אחת לצורה אחרת, מחק את הצורה ולאחר מכן הוסף את הצורה החדשה.

כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

למידע נוסף

הוספת תמונות וסמלים של SVG ב- Office 2016

הפגנת יצירתיות בעזרת מודלים תלת-ממדיים

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×