הוספה, שינוי או מחיקה של צורות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להוסיף צורה אחת לקובץ או לשלב צורות מרובות כדי ליצור ציור או צורה מורכבת יותר. הצורות הזמינות כוללות קווים, צורות גיאומטריות בסיסיות, חצים, צורות משוואה, צורות של תרשימי זרימה, כוכבים, כרזות וצורות הסברים.

לאחר הוספת צורה אחת או יותר, באפשרותך להוסיף לה טקסט, תבליטים, מספור וסגנונות מהירים.

הערה: לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בתרשימים או ב- SmartArt במסמך שלך, ראה מתי כדאי להשתמש בגרפיקת SmartArt ומתי כדאי להשתמש בתרשים?.

דרכים שעבודה עם צורות רבות דומים בין יישומים, למרות שיש משנית ההבדלים בין גירסאות.

הליכים אלה מיועדות עבור Excel 2010-2016.

הוספת צורה לקובץ ב- Excel

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  Excel להוסיף לחצן צורות

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו בחוברת העבודה ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

הוספת צורות מרובות לקובץ ב- Excel

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות ואת גודל הגופן בצורות אלה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ועריכה של הטקסט שלך.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  Excel להוסיף לחצן צורות

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו בחוברת העבודה ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על שלבים אלה עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  הערה: כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

הוספת רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת לצורה ב- Excel

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט שנבחר ובתפריט הקיצור, הצבע על תבליטים ולאחר מכן לחץ על תבליטים ומספור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על הכרטיסיה עם תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על הכרטיסיה עם מספרים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הוספה, שינוי או מחיקה של צורות

הליכים אלה מיועדות עבור Excel, PowerPoint, Word ו- Outlook ב- Office 2016, 2013 ו- 2010. הממשק עשויות להיות שונות במקצת תמונות.

לחץ על הצורה שברצונך להוסיף טקסט תיאור מסך ולאחר מכן הקלד את הטקסט שלך.

הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

סגנונות מהירים הם שילובים של אפשרויות עיצוב שונות המוצגות בתמונה ממוזערת בגלריית הסגנונות המהירים בקבוצה סגנונות צורה. בעת הנחת המצביע מעל תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, באפשרותך לראות כיצד סגנון הצורה (או סגנון מהיר) משפיע על הצורה.

 1. לחץ על הצורה שברצונך להחיל חדש או שונה סגנון מהיר.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון המהיר הרצוי.

  סגנונות מהירים של כלי הציור

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורת תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

לחץ על הצורה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

כדי למחוק צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

הליכים אלה מיועדות עבור PowerPoint 2010-2016.

הוספת צורה לקובץ ב- PowerPoint

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ציור, לחץ על צורות.

  לחצן צורות הוספה של PowerPoint

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו בשקופית ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

הוספת צורות מרובות לקובץ ב- PowerPoint

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות ואת גודל הגופן בצורות אלה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ועריכה של הטקסט שלך.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ציור, לחץ על צורות.

  לחצן צורות הוספה של PowerPoint

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו בדף בשקופית ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על שלבים אלה עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  הערה: כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

הוספת רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת לצורה ב- PowerPoint

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט הנבחר ולאחר מכן בתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, הצבע על תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, הצבע על מספור ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הוספה, שינוי או מחיקה של צורות

הליכים אלה מיועדות עבור Excel, PowerPoint, Word ו- Outlook ב- Office 2016, 2013 ו- 2010. הממשק עשויות להיות שונות במקצת תמונות.

לחץ על הצורה שברצונך להוסיף טקסט תיאור מסך ולאחר מכן הקלד את הטקסט שלך.

הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

סגנונות מהירים הם שילובים של אפשרויות עיצוב שונות המוצגות בתמונה ממוזערת בגלריית הסגנונות המהירים בקבוצה סגנונות צורה. בעת הנחת המצביע מעל תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, באפשרותך לראות כיצד סגנון הצורה (או סגנון מהיר) משפיע על הצורה.

 1. לחץ על הצורה שברצונך להחיל חדש או שונה סגנון מהיר.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון המהיר הרצוי.

  סגנונות מהירים של כלי הציור

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורת תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

לחץ על הצורה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

כדי למחוק צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

הליכים אלה מיועדות עבור Word 2010-2016.

הוספת צורה לקובץ ב- Word

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  לחצן צורות הוספה של Word

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

הוספת צורות מרובות לקובץ ב- Word

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות ואת גודל הגופן בצורות אלה מתעדכנת באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ועריכה של הטקסט שלך.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  לחצן צורות הוספה של Word

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על שלבים אלה עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  הערה: כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

הוספת רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת לצורה ב- Word

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט הנבחר ולאחר מכן בתפריט הקיצור, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, הצבע על תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, הצבע על מספור ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הוספה, שינוי או מחיקה של צורות

הליכים אלה מיועדות עבור Excel, PowerPoint, Word ו- Outlook ב- Office 2016, 2013 ו- 2010. הממשק עשויות להיות שונות במקצת תמונות.

לחץ על הצורה שברצונך להוסיף טקסט תיאור מסך ולאחר מכן הקלד את הטקסט שלך.

הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

סגנונות מהירים הם שילובים של אפשרויות עיצוב שונות המוצגות בתמונה ממוזערת בגלריית הסגנונות המהירים בקבוצה סגנונות צורה. בעת הנחת המצביע מעל תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, באפשרותך לראות כיצד סגנון הצורה (או סגנון מהיר) משפיע על הצורה.

 1. לחץ על הצורה שברצונך להחיל חדש או שונה סגנון מהיר.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון המהיר הרצוי.

  סגנונות מהירים של כלי הציור

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורת תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

לחץ על הצורה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

כדי למחוק צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

הליכים אלה מיועדות עבור Outlook 2010-2016.

הוספת צורה ב- Outlook

 1. הוספת בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות,

  לחצן צורה הוספה של outlook

  ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  אפשרות בד הציור חדשה בחלק התחתון של תפריט צורות

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 3. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

הוספת צורות מרובות למסמך שלך ב- Outlook

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ועריכה של הטקסט שלך. באפשרותך תמיד להוסיף צורה גרפיקת SmartArt או להחליף צורה אם אף אחת מהפריסות אינה מתאימה לך בדיוק.

 1. הוספת בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות,

  לחצן צורה הוספה של outlook

  ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  אפשרות בד הציור חדשה בחלק התחתון של תפריט צורות

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 4. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על שלבים אלה עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 5. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

הוספת טקסט לצורה ב- Outlook

 • לחץ פעמיים על הצורה שברצונך להוסיף טקסט, לחץ על הוסף טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 • כדי לשנות את גודל הצורה, לחץ עליה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

 • הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה — אם סיבוב או היפוך של הצורה, הטקסט סיבוב או היפוך של גם.

הוספת רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת לצורה ב- Outlook

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה טקסט בסיסי, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  לחצני הספרות ותבליטים של outlook

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על החץ לצד תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על החץ ליד מספור, ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הוספת סגנון מהיר לצורה ב- Outlook

 1. לחץ על הצורה שברצונך להחיל חדש או שונה סגנון מהיר.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון המהיר הרצוי.

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

באפשרותך גם להוסיף מילוי או אפקט לצורה.

שינוי צורה אחת לצורה אחרת ב- Outlook

כדי לשנות צורה אחת לצורה אחרת, למחוק את הצורה, ולאחר מכן הוסף החדש.

כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

הוספה, שינוי או מחיקה של צורות

הליכים אלה מיועדות עבור Excel, PowerPoint, Word ו- Outlook ב- Office 2016, 2013 ו- 2010. הממשק עשויות להיות שונות במקצת תמונות.

לחץ על הצורה שברצונך להוסיף טקסט תיאור מסך ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה - אם תסובב או תהפוך את הצורה, הטקסט יסתובב או יתהפך גם הוא.

סגנונות מהירים הם שילובים של אפשרויות עיצוב שונות המוצגות בתמונה ממוזערת בגלריית הסגנונות המהירים בקבוצה סגנונות צורה. בעת הנחת המצביע מעל תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, באפשרותך לראות כיצד סגנון הצורה (או סגנון מהיר) משפיע על הצורה.

 1. לחץ על הצורה שברצונך להחיל חדש או שונה סגנון מהיר.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון המהיר הרצוי.

  סגנונות מהירים של כלי הציור

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורת תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

לחץ על הצורה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

כדי למחוק צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

הוספת צורה למסמך

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Excel

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 3. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ציור, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'בית' ב-PowerPoint

 2. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

 1. בסרגל הכלים אובייקטים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף צורה אוטומטית מוגדרת מראש, כגון כוכב או יהלום, לחץ על צורות אוטומטיות תמונת לחצן , הצבע על קטגוריה ולאחר מכן לחץ על הצורה שהרצויה.

  • כדי להוסיף מעגל או ריבוע, לחץ על אליפסה תמונת לחצן או מלבן תמונת לחצן .

 2. גרור עד הצורה תגיע לגודל הרצוי.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

  כדי להוסיף צורה עם גודל מוגדר מראש, לחץ על המקום שבו ברצונך להוסיף את הצורה.

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 3. לחץ על הצורה הרצויה, לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

באפשרותך להוסיף צורות בודדות לתרשים או להוסיף צורות מעל גרפיקה של SmartArt כדי להתאים אישית את התרשים או את גרפיקת SmartArt.

הוספת צורות מרובות למסמך

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ועריכה של הטקסט שלך. באפשרותך תמיד להוסיף צורה גרפיקת SmartArt או להחליף צורה אם אף אחת מהפריסות אינה מתאימה לך בדיוק.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Excel

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על שלבים אלה עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ועריכה של הטקסט שלך. באפשרותך תמיד להוסיף צורה גרפיקת SmartArt או להחליף צורה אם אף אחת מהפריסות אינה מתאימה לך בדיוק.

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 4. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על שלבים אלה עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 5. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ועריכה של הטקסט שלך. באפשרותך תמיד להוסיף צורה גרפיקת SmartArt או להחליף צורה אם אף אחת מהפריסות אינה מתאימה לך בדיוק.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה ציור, לחץ על צורות.

  הכרטיסיה 'בית' ב-PowerPoint

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 3. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על שלבים אלה עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 4. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

 1. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על צורה אוטומטית תמונת לחצן .

 2. הצבע על קטגוריה, הצבע על הקו המנוקד ולאחר מכן גרור כדי להפוך את ציפה תפריט.

 3. לחץ על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן גרור עד שהצורה תהיה בגודל הרצוי. חזור על שלב זה עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

 4. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

במקום להוסיף צורות בודדות כדי ליצור ציור, ייתכן שתרצה ליצור גרפיקת SmartArt. בגרפיקת SmartArt, סידור הצורות וכמות הטקסט בתוך צורות אלה מתעדכנים באופן אוטומטי בעת הוספה או הסרה של צורות ועריכה של הטקסט שלך. באפשרותך תמיד להוסיף צורה גרפיקת SmartArt או להחליף צורה אם אף אחת מהפריסות אינה מתאימה לך בדיוק.

 1. הוסף בד ציור. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה איורים, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על בד ציור חדש.

  הכרטיסיה 'הוספה' ב-Outlook

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על נעל מצב ציור.

 4. לחץ במקום כלשהו במסמך ולאחר מכן גרור כדי למקם את הצורה. חזור על שלבים אלה עבור כל צורה שברצונך להוסיף.

  כדי ליצור ריבוע מושלם או עיגול מושלם (או כדי לאלץ את הממדים של צורות אחרות), החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הגרירה.

 5. לאחר הוספת כל הצורות הרצויות, הקש ESC.

הוספת טקסט לצורה ב- Office 2007

 • לחץ על הצורה שברצונך להוסיף טקסט תיאור מסך ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 • כדי לשנות את גודל הצורה, לחץ עליה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

 • הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה — אם סיבוב או היפוך של הצורה, הטקסט סיבוב או היפוך של גם.

 • לחץ פעמיים על הצורה שברצונך להוסיף טקסט, לחץ על הוסף טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 • כדי לשנות את גודל הצורה, לחץ עליה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

 • הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה — אם סיבוב או היפוך של הצורה, הטקסט סיבוב או היפוך של גם.

 • לחץ על הצורה שברצונך להוסיף טקסט תיאור מסך ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 • כדי לשנות את גודל הצורה, לחץ עליה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

 • הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה — אם סיבוב או היפוך של הצורה, הטקסט סיבוב או היפוך של גם.

 • לחץ על הצורה שברצונך להוסיף טקסט תיאור מסך ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 • כדי לשנות את גודל הצורה, לחץ עליה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

 • הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה — אם סיבוב או היפוך של הצורה, הטקסט סיבוב או היפוך של גם.

 • לחץ פעמיים על הצורה שברצונך להוסיף טקסט, לחץ על הוסף טקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

 • כדי לשנות את גודל הצורה, לחץ עליה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

 • הטקסט שאתה מוסיף הופך לחלק מהצורה — אם סיבוב או היפוך של הצורה, הטקסט סיבוב או היפוך של גם.

הוספת רשימה עם תבליטים או רשימה ממוספרת לצורה ב- Office 2007

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. בסרגל הכלים המצומצם, לחץ על החץ לצד תבליטים ומספור ולאחר מכן לחץ על תבליטים ומספור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על הכרטיסיה עם תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על הכרטיסיה עם מספרים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

 1. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה טקסט בסיסי, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  תמונת הכרטיסיה 'הודעה' ב- Outlook

 2. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על החץ לצד תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על החץ ליד מספור, ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. בסרגל הכלים המצומצם, לחץ על החץ לצד תבליטים ומספור ולאחר מכן לחץ על תבליטים ומספור.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על הכרטיסיה עם תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על הכרטיסיה עם מספרים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. בסרגל הכלים עיצוב, לחץ על אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על תבליטים תמונת לחצן 'תבליטים' .

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על מספור תמונת לחצן .

 1. בחר את הטקסט בצורה שאליה ברצונך להוסיף תבליטים או מספור.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על אחת מהאפשרויות הבאות:

  תמונת הכרטיסיה 'בית' של Word

  • כדי להוסיף תבליטים, לחץ על החץ לצד תבליטים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף מספור, לחץ על החץ ליד מספור, ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הוספת סגנון מהיר לצורה ב- Office 2007

הערה: סגנונות מהירים זמינים רק בתוכניות מהדורה 2007 של Office אלה: Excel, Outlook, Word ו- PowerPoint.

סגנונות מהירים הם שילובים של אפשרויות עיצוב שונות המוצגות בתמונה ממוזערת בגלריית הסגנונות המהירים בקבוצה סגנונות צורה. בעת מיקום המצביע מעל תמונה ממוזערת של סגנון מהיר, באפשרותך לראות כיצד סגנון הצורה (או סגנון מהיר) משפיע על הצורה.

 1. לחץ על הצורה שברצונך להחיל חדש או שונה סגנון מהיר.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון המהיר הרצוי.

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

באפשרותך גם להוסיף מילוי או אפקט לצורה.

 1. לחץ על הצורה שברצונך להחיל חדש או שונה סגנון מהיר.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון המהיר הרצוי.

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

באפשרותך גם להוסיף מילוי או אפקט לצורה.

 1. לחץ על הצורה שברצונך להחיל חדש או שונה סגנון מהיר.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון המהיר הרצוי.

  כדי לראות סגנונות מהירים נוספים, לחץ על לחצן נוסף תמונת לחצן .

באפשרותך גם להוסיף מילוי או אפקט לצורה.

שינוי צורה אחת לצורה אחרת ב- Office 2007

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורת תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

כדי לשנות צורה אחת לצורה אחרת, למחוק את הצורה ולאחר מכן הוסף החדש.

כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות לצורה אחרת.

  כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הוספת צורות, לחץ על ערוך צורת תמונת לחצן 'ערוך צורה' , הצבע על שנה צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

 1. לחץ על הצורה האוטומטית שברצונך לשנות.

  כדי לשנות צורות אוטומטיות מרובים, הקש CTRL תוך כדי לחיצה על צורות אוטומטיות שברצונך לשנות.

 2. בתפריט סידור, הצבע על שנה צורה אוטומטית, הצבע על קטגוריה ולאחר מכן לחץ על הצורה החדשה הרצויה.

כדי לשנות צורה אחת לצורה אחרת, למחוק את הצורה, ולאחר מכן הוסף החדש.

כדי לשנות צורות מרובות, הקש CTRL לחוץ בעת הלחיצה על הצורות שברצונך לשנות.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

הוספת SVG תמונות וסמלים ב- Office 2016

להיות יצירתי עם דגמים תלת-ממד

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×