הוספה, שינוי או הסרה של קווי שגיאה בתרשים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

קווי שגיאה בתרשימים שאתה יוצר יכולים לסייע לך לראות מרווחי שגיאה וסטיות תקן במבט מהיר. קווי השגיאה יכולים להיות מוצגים בכל נקודות הנתונים או סמני הנתונים בסדרת נתונים כמידה של שגיאת תקן, אחוז או סטיית תקן. באפשרותך להגדיר ערכים משלך כדי להציג את מידות השגיאה המדויקות הרצויות. לדוגמה, באפשרותך להציג מידת שגיאה חיובית ושלילית של 10 אחוזים בתוצאות של ניסוי מדעי, כגון זה:

תרשים קו עם 10 אחוזים של קווי שגיאה

באפשרותך להשתמש בקווי שגיאה באזור דו-ממדי, בתרשים עמודות, תרשים טורים, תרשים xy (פיזור) ותרשים בועות. בתרשים פיזור ותרשים בועות, באפשרותך להציג קווי שגיאה עבור ערכי x ו- y.

לחץ על כותרות הבאות לקבלת מידע נוסף.

 1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

 2. לחץ על לחצן לחצן 'רכיבי תרשים' של רכיבי תרשים שלצד התרשים ולאחר מכן סמן את התיבה קווי שגיאה. (נקה את התיבה כדי להסיר קווי שגיאה).

 3. כדי לשנות את מידת השגיאה שמופיעה, לחץ על החץ לצד קווי שגיאה, ולאחר מכן בחר אפשרות.

  אפשרויות קו שגיאה

  • בחר אפשרות קו שגיאה מוגדרת מראש כגון שגיאת תקן, אחוז או סטיית תקן.

  • בחר אפשרויות נוספות כדי להגדיר מידות משלך של קווי שגיאה ולאחר מכן, תחת קו שגיאה אנכי או קו שגיאה אופקי, בחר באפשרויות הרצויות. זהו גם המקום שבו אתה יכול לשנות את הכיוון ואת סגנון הקצה של קווי השגיאה, או ליצור קווי שגיאה מותאמים אישית.

   החלונית 'עיצוב קווי שגיאה'

הערה: כיוון קווי השגיאה תלוי בסוג התרשים שבו אתה משתמש. תרשימי פיזור יכולים להציג קווי שגיאה אנכיים ואופקיים גם יחד. באפשרותך להסיר כל אחד מקווי השגיאה הללו על-ידי בחירתם והקשת Delete.

לראש הדף

אנשים לעתים קרובות שואלים כיצד Excel מחשב את מידות השגיאות. Excel משתמש במשוואות הבאות לחישוב המידות של שגיאת תקן וסטיית תקן המופיעות בתרשים.

אפשרות זו

משתמשת במשוואה זו

שגיאת תקן

משוואה

כאשר:

s = מספר סידרה

i = מספר נקודה בסידרה s

m = מספר הסידרה עבור נקודה y בתרשים

n = מספר הנקודות בכל סידרה

yis = ערך נתונים של סידרה s והנקודה i

ny = מספר כולל של ערכי הנתונים בכל הסדרות

סטיית תקן

משוואה

כאשר:

s = מספר סידרה

i = מספר נקודה בסידרה s

m = מספר הסידרה עבור נקודה y בתרשים

n = מספר הנקודות בכל סידרה

yis = ערך נתונים של סידרה s והנקודה i

ny = מספר כולל של ערכי הנתונים בכל הסדרות

M = ממוצע אריתמטי

לראש הדף

לחץ על כותרות הבאות לקבלת מידע נוסף.

ב- Excel, באפשרותך להציג קווי שגיאה המשתמשות מידה שגיאת תקן, אחוז של הערך (5%), או סטיית.

שגיאת תקן וסטיית התקן להשתמש המשוואות הבאים לחישוב תחומי השגיאות המוצגים בתרשים.

אפשרות זו

משתמשת במשוואה זו

היכן

שגיאת תקן

משוואה

s = מספר סידרה

i = מספר נקודה בסידרה s

m = מספר הסידרה עבור נקודה y בתרשים

n = מספר הנקודות בכל סידרה

yis = ערך נתונים של סידרה s והנקודה i

ny = מספר כולל של ערכי הנתונים בכל הסדרות

סטיית תקן

משוואה

s = מספר סידרה

i = מספר נקודה בסידרה s

m = מספר הסידרה עבור נקודה y בתרשים

n = מספר הנקודות בכל סידרה

yis = ערך נתונים של סידרה s והנקודה i

ny = מספר כולל של ערכי הנתונים בכל הסדרות

M = ממוצע אריתמטי

לראש הדף

 1. בדף שטח דו-ממדי, סרגל, עמודות, קו, xy (פיזור) או תרשים בועות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף קווי שגיאה כל סדרות הנתונים בתרשים, לחץ על אזור התרשים.

  • כדי להוסיף קווי שגיאה סידרת נתונים או נקודת הנתונים שנבחרו, לחץ על נקודת נתונים או סידרת נתונים הרצויה, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותה מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

   1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

    פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

   2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

    תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קווי שגיאה.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. לחץ על אפשרות קו שגיאה מוגדרת מראש, כגון קווי שגיאה עם שגיאת תקן, קווי שגיאה עם אחוז או קווי שגיאה עם סטיית תקן.

  2. לחץ על אפשרויות נוספות של סרגל שגיאה ולאחר מכן תחת קווי שגיאה אנכי או אופקי קווי שגיאה, לחץ על האפשרויות סכום התצוגה ושגיאה שבה ברצונך להשתמש.

   הערה: הכיוון של קווי השגיאה תלוי סוג התרשים של התרשים שלך. עבור תרשימי פיזור, שני קווי שגיאה האופקיים והאנכיים מוצגים כברירת מחדל. באפשרותך להסיר משתי קווי שגיאה אלה על-ידי בחירתם ולאחר מכן הקשה על DELETE.

לראש הדף

 1. שטח דו-ממדי, סרגל, עמודה, קו, xy (פיזור), או תרשים בועות, לחץ על קווי שגיאה, נקודת הנתונים או את סידרת הנתונים המכילה את קווי שגיאה שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותם מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קווי שגיאה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של סרגל שגיאה.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. תחת תצוגה, לחץ על כיוון סרגל שגיאה סגנון קצה שבו ברצונך להשתמש.

לראש הדף

 1. שטח דו-ממדי, סרגל, עמודה, קו, xy (פיזור), או תרשים בועות, לחץ על קווי שגיאה, נקודת הנתונים או את סידרת הנתונים המכילה את קווי שגיאה שברצונך לשנות, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותם מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קווי שגיאה ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של סרגל שגיאה.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. תחת תחום שגיאה, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  1. כדי להשתמש בשיטה אחרת כדי לקבוע את מידת השגיאה, לחץ על השיטה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן ציין את מידת השגיאה.

  2. כדי להשתמש ערכים מותאמים אישית כדי לקבוע את מידת השגיאה, לחץ על מותאם אישית ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

   1. לחץ על ציין ערך.

   2. בתיבות ערך השגיאה חיוביים וערך שלילי שגיאה, ציין את טווח גליון העבודה שבו ברצונך להשתמש כערכי טווח שגיאה, או הקלד את הערכים שבהם ברצונך להשתמש, מופרדות באמצעות פסיקים. לדוגמה, הקלד 0.4, 0.3, 0.8.

    עצה: כדי לציין טווח גליון העבודה, באפשרותך לחץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח לחצן 'כווץ' ולאחר מכן בחר את הנתונים שברצונך להשתמש בגליון העבודה. לחץ על לחצן כווץ תיבת דו-שיח שוב כדי לחזור לתיבת הדו-שיח.

    הערה: Microsoft Office Word 2007 או Microsoft Office PowerPoint 2007, ייתכן שתיבת הדו-שיח ' קווי שגיאה מותאמת אישית לא יציג את לחצן כווץ תיבת דו-שיח ולאחר ניתן להקליד רק את הערכים סכום שגיאה שבהם ברצונך להשתמש.

לראש הדף

 1. שטח דו-ממדי, סרגל, עמודה, קו, xy (פיזור), או תרשים בועות, לחץ על קווי שגיאה, נקודת הנתונים או את סידרת הנתונים המכילה את קווי שגיאה שברצונך להסיר, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותם מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ לצד התיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה ניתוח, לחץ על קווי שגיאה ולאחר מכן לחץ על לא.

   תמונת רצועת הכלים של excel

  2. הקש Delete.

עצה: באפשרותך להסיר קווי שגיאה מיד לאחר הוספתן לתרשים על-ידי לחיצה על בטל בסרגל הכלים לגישה מהירה או על-ידי הקשה על CTRL + Z.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×