הוספה, שינוי או הסרה של גבול ב- Publisher

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך להוסיף גבול קו מכל צבע או עובי, גבול שעוצב מראש או גבול מותאם אישית לעמוד, טקסט תיבת, הצורה האוטומטית, התמונה, או מסביב לקבוצת אובייקטים בפרסום שלך.

בנוסף, באפשרותך להשתמש בתמונה שעוצבה כדי לשמש כגבול. לדוגמה, באפשרותך להוסיף תמונת גבול עמוד מאוסף תמונות ומדיה באתר Microsoft Office Online ולאחר מכן לשנות את גודלה כך שתתאים לעמוד או לאובייקט שברצונך להוסיף להם גבול.

אם כבר קיים גבול עבור העמוד, תיבת הטקסט, הצורה האוטומטית, התמונה או קבוצת הפריטים, באפשרותך לשנות או להסיר אותו.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת גבול לעמוד

הוספת גבול לתיבת טקסט, לצורה אוטומטית, תמונה או אובייקט

הסרת גבול לתיבת טקסט, לצורה אוטומטית, תמונה או אובייקט

הוספת גבול לקבוצת אובייקטים

שינוי גבול כדי למזער חפיפה של תוכן

הסרת גבול קו, גבול גרפיקת גבול או גבול אוסף תמונות

הוספת גבול לעמוד

כדי להוסיף גבול לעמוד, צייר מלבן סביב העמוד ולאחר מכן הוסף את הגבול שעוצב מראש או את גבול הקו הרצויים. כדי להוסיף גבול לכל העמודים בפרסום שלך, הוסף את הגבול לעמוד בסיס ולאחר מכן החל את עמוד הבסיס על העמודים בפרסום. כדי למצוא קישורים למידע נוסף אודות עבודה עם עמודי בסיס בפרסום שלך, לחץ על קישור בסעיף למידע נוסף.

חשוב: ודא שכל צידי הגבול נמצאים בתוך אזור ההדפסה של המדפסת, במיוחד בעת יצירת גבול עמוד. לא כל המדפסות מדפיסות עד קצה העמוד.

קביעת האזור שאינו ניתן להדפסה במדפסת השולחנית

 1. פתח את הכתבן של Microsoft.

  אופן

  • בשורת המשימות של Windows, לחץ על לחצן התחל, הצבע על כל התוכניות, הצבע על עזרים ולאחר מכן לחץ על כתבן.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הגדרת עמוד.

 3. הגדר את ערכי השוליים השמאליים, הימניים, העליונים והתחתונים כאפס. השוליים יאופסו באופן אוטומטי לערך המינימלי הנתמך על-ידי המדפסת.

 4. שים לב לשוליים המינימליים.

כדי להבטיח שכל צידי הגבול יודפסו, באפשרותך להציג את הפרסום שלך בתצוגה מקדימה על-ידי לחיצה על הצג לפני הדפסה בתפריט קובץ.

הוספת גבול לעמוד

 1. בחר בעמוד לו ברצונך להוסיף את הגבול.

 2. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על מלבן תמונת לחצן ולאחר מכן גרור על-גבי העמוד כדי לצייר מלבן בגודל הרצוי עבור גבול העמוד, לדוגמה עד שולי העמוד.

 3. בחר במלבן ולאחר מכן לחץ על צורה אוטומטית בתפריט עיצוב.

 4. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הוספת גבול קו בכל צבע או רוחב

  1. תחת קו, בחר באפשרויות הצבע והקו הרצויות.

  2. כדי להוסיף את הגבול במידה שווה לצד הפנימי ולצד החיצוני של המלבן, במקום לצד הפנימי בלבד, נקה את תיבת הסימון שרטט גבול בתוך מסגרת. פעולה זו מסייעת במניעת חפיפה של הגבול עם אובייקטים הממוקמים בתוך המלבן.

  הוספת גבול תבנית שעוצב מראש

  1. לחץ על גרפיקת גבול.

  2. ברשימה גבולות זמינים, לחץ על הגבול הרצוי.

  הוספת גבול מותאם אישית

  באפשרותך ליצור גבול מותאם אישית מתוך אוסף תמונות, קובץ תמונה, צילום שנסרק או מפת סיביות אחרת, או מתוך תמונה שיצרת בתוכנית ציור. הגבול המותאם אישית יאוחסן עם גרפיקת הגבול של Microsoft Office Publisher 2007.

  הערה: קובץ התמונה המשמש אותך ליצירת גבול מותאם אישית חייב להיות קטן מ- ‎64 קילו-בתים (KB) בגודלו ולא לכלול טקסט.

  1. לחץ על גרפיקת גבול.

  2. בתיבת הדו-שיח גרפיקת גבול, לחץ על יצירת גבול מותאם אישית.

  3. בתיבת הדו-שיח יצירת גבול מותאם אישית, כדי להוסיף תמונה מקובץ הממוקם בדיסק הקשיח של המחשב שלך מבלי להוסיף אותה ל- Microsoft Clip Organizer, נקה את תיבת הסימון השתמש ב- Clip Organizer כדי לבחור את התמונה.

  4. לחץ על בחירת תמונה.

  5. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, אתר את המיקום המכיל את התמונה הרצויה, לחץ על התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  6. בתיבת הדו-שיח הענקת שם לגבול מותאם אישית, הקלד שם עבור הגבול המותאם אישית ולאחר מכן לחץ על אישור.

   אם קובץ התמונה שבחרת גדול מדי (יותר מ- ‎64 KB), או אם התמונה מכילה טקסט, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה והגבול לא ייווצר. אם דבר זה מתרחש, חזור על שלבים 2 עד 5 כדי לבחור קובץ תמונה קטן יותר.

הוספת גבול מאוסף התמונות

באפשרותך ליצור במהירות גבול באמצעות אוסף התמונות.

 1. בחר בעמוד לו ברצונך להוסיף את הגבול.

 2. בתפריט הוספה, הצבע על תמונה ולאחר מכן לחץ על אוסף תמונות.

 3. בחלונית המשימות אוסף תמונות, הקלד גבולות עמוד בתיבה חפש ולאחר מכן לחץ על בצע.

 4. בחלונית המשימות אוסף תמונות, לחץ על הגבול הרצוי.

 5. בפרסום שלך, מקם את מצביע העכבר מעל אחת מנקודות האחיזה לשינוי גודל בגבול ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה כדי לשנות את גודל הגבול.

 6. אם הגבול כולל מילוי מלא המכסה את תוכן העמוד, בחר את הגבול, הצבע על סדר בתפריט סידור ולאחר מכן לחץ על העבר אחורה כדי שתוכן העמוד יופיע לפני מילוי הגבול.

לראש הדף

הוספת גבול לתיבת טקסט, לצורה אוטומטית, לתמונה או לאובייקט

באפשרותך להוסיף גבול קו לתיבת טקסט, לצורה אוטומטית, לתמונה או לאובייקט. באפשרותך גם להוסיף גבול שעוצב מראש או גבול מותאם אישית לתיבת טקסט, לתמונה או למלבן (אך לא לצורות אוטומטיות אחרות כגון עיגול או אליפסה).

 1. בחר את תיבת הטקסט, הצורה האוטומטית, התמונה או האובייקט להם ברצונך להוסיף גבול.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על תיבת טקסט, צורה אוטומטית, תמונה או אובייקט.

 3. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הוספת גבול קו בכל צבע או רוחב

  1. תחת קו, בחר באפשרויות הצבע וסגנון הקו הרצויות.

  2. כדי להוסיף את הגבול במידה שווה לצד הפנימי ולצד החיצוני של המלבן, במקום לצד הפנימי בלבד, נקה את תיבת הסימון שרטט גבול בתוך מסגרת. פעולה זו מסייעת במניעת חפיפה של הגבול עם אובייקטים הממוקמים בתוך המלבן.

  הוספת גבול תבנית שעוצב מראש

  1. לחץ על גרפיקת גבול (האפשרות אינה זמינה אם בחרת בצורה אוטומטית שאינה מלבן).

  2. ברשימה גבולות זמינים, לחץ על הגבול הרצוי.

  הוספת גבול מותאם אישית

  באפשרותך ליצור גבול מותאם אישית מתוך אוסף תמונות, קובץ תמונה, צילום שנסרק או מפת סיביות אחרת, או מתוך תמונה שיצרת בתוכנית ציור. הגבול המותאם אישית יאוחסן עם גרפיקת הגבול של Office Publisher 2007.

  הערה: קובץ התמונה המשמש אותך ליצירת גבול מותאם אישית חייב להיות קטן מ- ‎64 KB ולא לכלול טקסט.

  1. לחץ על גרפיקת גבול.

  2. בתיבת הדו-שיח גרפיקת גבול, לחץ על יצירת גבול מותאם אישית.

  3. בתיבת הדו-שיח יצירת גבול מותאם אישית, כדי להוסיף תמונה מקובץ הממוקם בדיסק הקשיח של המחשב שלך מבלי להוסיף אותה ל- Microsoft Clip Organizer, נקה את תיבת הסימון השתמש ב- Clip Organizer כדי לבחור את התמונה.

  4. לחץ על בחירת תמונה.

  5. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, אתר את המיקום המכיל את התמונה הרצויה, לחץ על התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  6. בתיבת הדו-שיח הענקת שם לגבול מותאם אישית, הקלד שם עבור הגבול המותאם אישית ולאחר מכן לחץ על אישור.

   אם קובץ התמונה שבחרת גדול מדי (יותר מ- ‎64 KB), או אם התמונה מכילה טקסט, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה והגבול לא ייווצר. אם דבר זה מתרחש, חזור על שלבים 2 עד 5 כדי לבחור קובץ תמונה קטן יותר.

לראש הדף

הסרת גבול לתיבת טקסט, לצורה אוטומטית, תמונה או אובייקט

אם הוספת גבול לתיבת טקסט, לצורה אוטומטית, תמונה או אובייקט, באפשרותך גם להסיר את הגבול על-ידי הפיכה התהליך.

 1. בחר את תיבת הטקסט, הצורה האוטומטית, התמונה או האובייקט להם ברצונך להוסיף גבול.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על תיבת טקסט, צורה אוטומטית, תמונה או אובייקט.

 3. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  להסיר גבול קו בעל צבע או רוחב כלשהו

  1. תחת קו, צבע נפתחים, בחר ללא קו.

  הסרת גבול תבנית שעוצב מראש או מותאם אישית

  1. בחר סגנון נפתחים, שורה כלשהי.

   1. תחת קו, צבע נפתחים, בחר ללא קו.

הוספת גבול לקבוצת אובייקטים

כדי להוסיף גבול לקבוצת אובייקטים, צייר מלבן סביב האובייקטים ולאחר מכן הוסף את הגבול שעוצב מראש או את גבול הקו הרצויים.

 1. בחר בעמוד לו ברצונך להוסיף את הגבול.

 2. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על מלבן תמונת לחצן ולאחר מכן גרור על-גבי העמוד כדי לצייר מלבן בגודל הרצוי (סביב האובייקטים שאתה מעוניין שייכללו בתוך הגבול).

 3. בחר במלבן ולאחר מכן לחץ על צורה אוטומטית בתפריט עיצוב.

 4. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הוספת גבול קו בכל צבע או רוחב

  1. תחת קו, בחר באפשרויות הצבע וסגנון הקו הרצויות.

  2. כדי להוסיף את הגבול במידה שווה לצד הפנימי ולצד החיצוני של המלבן, במקום לצד הפנימי בלבד, נקה את תיבת הסימון שרטט גבול בתוך מסגרת. פעולה זו מסייעת במניעת חפיפה של הגבול עם אובייקטים הממוקמים בתוך המלבן.

  הוספת גבול תבנית שעוצב מראש

  1. לחץ על גרפיקת גבול.

  2. ברשימה גבולות זמינים, לחץ על הגבול הרצוי.

  הוספת גבול מותאם אישית

  באפשרותך ליצור גבול מותאם אישית מתוך אוסף תמונות, קובץ תמונה, צילום שנסרק או מפת סיביות אחרת, או מתוך תמונה שיצרת בתוכנית ציור. הגבול המותאם אישית יאוחסן עם גרפיקת הגבול של Office Publisher 2007.

  הערה: קובץ התמונה המשמש אותך ליצירת גבול מותאם אישית חייב להיות קטן מ- ‎64 KB ולא לכלול טקסט.

  1. לחץ על גרפיקת גבול.

  2. בתיבת הדו-שיח גרפיקת גבול, לחץ על יצירת גבול מותאם אישית.

  3. בתיבת הדו-שיח יצירת גבול מותאם אישית, כדי להוסיף תמונה מקובץ הממוקם בדיסק הקשיח של המחשב שלך מבלי להוסיף אותה ל- Microsoft Clip Organizer, נקה את תיבת הסימון השתמש ב- Clip Organizer כדי לבחור את התמונה.

  4. בתיבת הדו-שיח הוספת תמונה, אתר את המיקום המכיל את התמונה הרצויה, לחץ על התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  5. בתיבת הדו-שיח הענקת שם לגבול מותאם אישית, הקלד שם עבור הגבול המותאם אישית ולאחר מכן לחץ על אישור.

   אם קובץ התמונה שבחרת גדול מדי (יותר מ- ‎64 KB), או אם התמונה מכילה טקסט, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה והגבול לא ייווצר. אם דבר זה מתרחש, חזור על שלבים 2 עד 5 כדי לבחור קובץ תמונה קטן יותר.

לראש הדף

שינוי גבול כדי למזער חפיפה של תוכן

Office Publisher 2007 יכול להוסיף גרפיקת גבול או קווי גבול לתיבת טקסט, למסגרת תמונה או לצורת מלבן, כך שככל שגרפיקת הגבול או קו הגבול עבים יותר, כך יישאר פחות מקום עבור תמונות או טקסט. אם הגבול מכסה טקסט או אובייקטים בעמוד, נסה לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ציור קו הגבול על המסגרת במקום בתוך המסגרת

כדי להוסיף את הגבול במידה שווה לצד הפנימי ולצד החיצוני של המלבן, במקום לצד הפנימי בלבד, נקה את תיבת הסימון שרטט גבול בתוך מסגרת. פעולה זו מסייעת במניעת חפיפה של הגבול עם אובייקטים הממוקמים בתוך המלבן.

 1. בחר במלבן ולאחר מכן לחץ על צורה אוטומטית בתפריט עיצוב.

 2. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון שרטט גבול בתוך מסגרת.

החלת גרפיקת גבול בגדלים יחסיים

כדי לשנות את גודל הגבול באופן פרופורציונלי לגודלו ביחס לעמוד כולו, נקה את תיבת הסימון החל תמיד בגודל ברירת המחדל. פעולה זו תסייע במניעת חפיפה של הגבול עם אובייקטים הממוקמים בתוך המלבן.

 1. בחר במלבן ולאחר מכן לחץ על צורה אוטומטית בתפריט עיצוב.

 2. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים ולאחר מכן לחץ על גרפיקת גבול.

 3. בתיבת הדו-שיח גרפיקת גבול, נקה את תיבת הסימון החל תמיד בגודל ברירת המחדל.

הקטנת רוחב הקו של הגבול

 1. בחר את המלבן הכולל את הגבול שברצונך לשנות.

 2. בסרגל הכלים עיצוב, לחץ על סגנון קו/גבול תמונת לחצן .

 3. לחץ על רוחב הקו הרצוי. כדי לראות אפשרויות נוספות לסוגי רוחב קו, לחץ על קווים נוספים ולאחר מכן בחר את הערך הרצוי בתיבה עובי.

הגדלת המלבן

 1. לחץ על המלבן כדי לבחור בו.

 2. הצבע על אחת מנקודות האחיזה לשינוי גודל ולאחר מכן גרור.

 3. כדי להשאיר את מרכז המלבן באותו מקום, החזק את מקש CTRL לחוץ תוך כדי הגרירה ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר לפני שתשחרר את מקש CTRL.

 4. כדי לשמור על הפרופורציות של המלבן, החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי גרירת נקודת אחיזה פינתית ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר לפני שתשחרר את מקש SHIFT.

 5. כדי לשמור על הפרופורציות של המלבן וגם להשאיר את מרכזו באותו מקום, החזק את המקשים CTRL+SHIFT לחוצים תוך כדי גרירת נקודת אחיזה פינתית ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר לפני שתשחרר את CTRL+SHIFT.

 6. כדי לגרור את המלבן לאורך קווי יישור, כגון קווי יישור שוליים, החזק את מקש ALT לחוץ תוך כדי גרירה.

לראש הדף

הסרת גבול קו, גבול גרפיקת גבול או גבול מאוסף תמונות

 1. לחץ על הגבול כדי לבחור אותו.

  הערה: כדי להסיר גבול בעמוד בסיס, לחץ על עמוד בסיס בתפריט תצוגה, ולאחר מכן בחר את הגבול.

 2. הקש DELETE‏.

  הערה: אם בחרת אובייקט שלא רצית להסיר, פשוט הקש CTRL+Z כדי לבטל את ההסרה.‏

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×