הוספה, שינוי או הסרה של גבול ב- Publisher

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- Publisher, באפשרותך להוסיף גבול בכל צבע או עובי, גבול שעוצב מראש או גבול מותאם אישית לעמוד, תיבת טקסט, צורה אוטומטית או תמונה בפרסום שלך. אם כבר קיים גבול עבור העמוד, תיבת הטקסט, הצורה האוטומטית, התמונה או קבוצת הפריטים, באפשרותך לשנות או להסיר אותו.

הוספת גבול לעמוד

חשוב: לפני הוספת גבול, ודא שכל צידי הגבול נמצאים בתוך האזור הניתן להדפסה של המדפסת. לא כל המדפסות מדפיסות עד קצה העמוד. כדי לברר מהו האזור במדפסת שאינו ניתן להדפסה, לחץ על קובץ > הדפס ובחר את המדפסת שבה ברצונך להשתמש. רחף מעל סמל פרטי המדפסת (?) כדי לראות פרטים אודות מצב המדפסת, כולל ערכי השוליים.

הערה: כדי להוסיף גבול לכל העמודים בפרסום, הוסף את הגבול לעמוד בסיס ולאחר מכן החל את עמוד הבסיס על העמודים בפרסום.

 1. בעמוד שבו ברצונך להוסיף גבול, לחץ על בית > צורות.

 2. במקטע צורות בסיסיות, לחץ על מלבן תמונת לחצן ולאחר מכן גרור את העכבר כדי לצייר מלבן בגודל הרצוי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המלבן ולאחר מכן בחר בעיצוב צורה אוטומטית.

 4. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הוסף גבול קו בעל צבע או רוחב כלשהו (תחת קו, בחר את אפשרויות הצבע והקו הרצויות).

   הערה: ודא כי מילוי צורה מוגדר כללא מילוי, אחרת העמוד יתמלא כולו בצבע המילוי.

  • הוסף גבול בתבנית שעוצבה מראש (לחץ על גרפיקת גבול ובחר גבול מהרשימה גבולות זמינים).

  • הוסף גבול מותאם אישית מקובץ תמונה, צילום שנסרק או מפת סיביות אחרת, או תמונה שיצרת בתוכנית ציור (לחץ על גרפיקת גבול > יצירת גבול מותאם אישית > בחירת תמונה, חפש תמונה ופעל לפי ההנחיות).

   הערה: קובץ התמונה שבו אתה משתמש עבור גבול מותאם אישית חייב להיות קטן מ- ‎64 KB ואינו יכול לכלול טקסט.

  • הוסף גבול מאוסף התמונות (לחץ על הוספה > אוסף תמונות (Publisher 2010), או תמונות מקוונות (Publisher 2013 או Publisher 2016), הקלד גבולות עמוד בתיבת החיפוש ופעל לפי ההנחיות).

   בעת חיפוש פריטי אוסף תמונות ותמונות באופן מקוון, תנותב אל Bing. עליך לכבד את זכויות היוצרים, ומסנן הרשיון ב-Bing יכול לסייע לך לבחור באילו תמונות להשתמש.

לראש הדף

הוספת גבול לתיבת טקסט, לצורה אוטומטית, לתמונה או לאובייקט

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תיבת הטקסט, הצורה האוטומטית, התמונה או האובייקט להם ברצונך להוסיף את הגבול.

 2. בחר את פריט התפריט המתאים של עיצוב <object>.

 3. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הוסף גבול קו בעל צבע או רוחב כלשהו (תחת קו, בחר את אפשרויות הצבע וסגנון הקו הרצויות).

  • הוסף גבול בתבנית שעוצבה מראש (לחץ על גרפיקת גבול ובחר גבול מהרשימה גבולות זמינים).

  • הוסף גבול מותאם אישית מקובץ תמונה, צילום שנסרק או מפת סיביות אחרת, או תמונה שיצרת בתוכנית ציור (לחץ על גרפיקת גבול > יצירת גבול מותאם אישית > בחירת תמונה, חפש תמונה ופעל לפי ההנחיות).

   הערה: קובץ התמונה שבו אתה משתמש עבור גבול מותאם אישית חייב להיות קטן מ- ‎64 KB ואינו יכול לכלול טקסט.

לראש הדף

הוספת גבול לקבוצת אובייקטים

כדי להוסיף גבול לקבוצת אובייקטים, צייר מלבן סביב האובייקטים ולאחר מכן הוסף את הגבול שעוצב מראש או את גבול הקו הרצויים.

 1. בעמוד שבו ברצונך להוסיף גבול, לחץ על בית > צורות.

 2. במקטע צורות בסיסיות, לחץ על מלבן תמונת לחצן ולאחר מכן גרור את העכבר כדי לצייר מלבן בגודל הרצוי.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המלבן ולאחר מכן בחר בעיצוב צורה אוטומטית.

 4. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הוסף גבול קו בעל צבע או רוחב כלשהו (תחת קו, בחר את אפשרויות הצבע וסגנון הקו הרצויות).

  • הוסף גבול בתבנית שעוצבה מראש (לחץ על גרפיקת גבול ובחר גבול מהרשימה גבולות זמינים).

  • הוסף גבול מותאם אישית מקובץ תמונה, צילום שנסרק או מפת סיביות אחרת, או תמונה שיצרת בתוכנית ציור (לחץ על גרפיקת גבול > יצירת גבול מותאם אישית > בחירת תמונה, חפש תמונה ופעל לפי ההנחיות).

   הערה: קובץ התמונה שבו אתה משתמש עבור גבול מותאם אישית חייב להיות קטן מ- ‎64 KB ואינו יכול לכלול טקסט.

לראש הדף

שינוי גבול כדי למזער חפיפה של תוכן

Publisher יכול להוסיף גרפיקת גבול או קווי גבול לתיבת טקסט, למסגרת תמונה או לצורת מלבן, כך שככל שגרפיקת הגבול או קו הגבול עבים יותר, כך יישאר פחות מקום עבור תמונות או טקסט. אם הגבול מכסה טקסט או אובייקטים בעמוד, נסה לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ציור קו הגבול על המסגרת במקום בתוך המסגרת

כדי להוסיף את הגבול במידה שווה לצד הפנימי ולצד החיצוני של המלבן, במקום לצד הפנימי בלבד, נקה את תיבת הסימון שרטט גבול בתוך מסגרת. פעולה זו תסייע למנוע חפיפה של הגבול עם אובייקטים הממוקמים בתוך המלבן.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המלבן ולאחר מכן בחר בעיצוב צורה אוטומטית.

 2. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון שרטט גבול בתוך מסגרת.

החלת גרפיקת גבול בגדלים יחסיים

כדי לשנות את גודל הגבול באופן פרופורציונלי לגודלו ביחס לעמוד כולו, נקה את תיבת הסימון החל תמיד בגודל ברירת המחדל. פעולה זו תסייע למנוע חפיפה של הגבול עם אובייקטים הממוקמים בתוך המלבן.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המלבן ולאחר מכן בחר בעיצוב צורה אוטומטית.

 2. לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים ולאחר מכן לחץ על גרפיקת גבול.

 3. בתיבת הדו-שיח גרפיקת גבול, נקה את תיבת הסימון החל תמיד בגודל ברירת המחדל.

הקטנת רוחב הקו של הגבול

 1. בחר את המלבן הכולל את הגבול שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה תבנית כלי ציור, לחץ על מיתאר צורה.

 3. בחר בעובי תמונת לחצן .

 4. לחץ על רוחב הקו הרצוי. כדי לראות אפשרויות נוספות לסוגי רוחב קו, לחץ על קווים נוספים ולאחר מכן בחר את הערך הרצוי בתיבה עובי.

הגדלת המלבן

 1. לחץ על המלבן כדי לבחור בו.

 2. גרור אחת מנקודות האחיזה לשינוי גודל כדי לשנות את גודל המלבן.

הערות: 

 • כדי להשאיר את מרכז המלבן באותו מקום, החזק את מקש CTRL לחוץ תוך כדי הגרירה.

 • כדי לשמור על הפרופורציות של המלבן, החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי גרירת נקודת אחיזה פינתית.

 • כדי לשמור על הפרופורציות של המלבן וגם להשאיר את מרכזו באותו מקום, החזק את המקשים CTRL+SHIFT לחוצים תוך כדי גרירת נקודת אחיזה פינתית.

 • כדי לגרור את המלבן לאורך קווי יישור, כגון קווי יישור שוליים, החזק את מקש ALT לחוץ תוך כדי גרירה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×