הוספה, שינוי או הסרה של אימות נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אימות נתונים היא היכולת לחפש באופן אוטומטי אחר שגיאות בזמן שהמשתמש ממלא טופס. על-ידי הוספת אימות נתונים לפקדים בתבנית הטופס שלך, תוכל להבטיח שאתה אוסף שהנתונים יהיו מדויקים ועקביים ומדובר לכל התקנים שכבר נמצאים בשימוש של החברה שלך. לדוגמה, באפשרותך להשתמש באימות נתונים כדי שהמשתמשים יידעו מתי הכמות הוא נכנס עבור פריט הוצאות חורגת הסכום שאושרו או כאשר הם בטעות מזין את שמו בתיבה המשמשת לאיסוף מספרי טלפון.

אם טופס מכיל שגיאות אימות, שהוא מחובר למסד נתונים או שירות אינטרנט, משתמשים לא יוכלו לשלוח את הטופס עד שהם לתקן שגיאות אלה. משתמשים יכולים לשמור עותק מקומי של הטופס, ולאחר מכן תיקון ושלח את הנתונים מאוחר יותר.

במאמר זה

הדרכים בהן משתמשים מקבלים הודעה על שגיאות אימות

שיקולי תאימות

הוספת אימות נתונים

שינוי תנאי של אימות נתונים

הסרת אימות נתונים

הדרכים בהן משתמשים מקבלים הודעה על שגיאות אימות

עבור טופס שנועד להיות ממולא באמצעות InfoPath, באפשרותך להגדיר הודעת אימות נתונים שתוצג כתיאור מסך. לאחר הצגת תיאור המסך, באפשרות המשתמשים שלך להציג באופן אופציונלי התראה שאתה מספק. לחלופין, באפשרותך להגדיר את ההתראה המפורטת כך שתוצג באופן אוטומטי. לדוגמה, אם אתה מציין תנאי שגיאה שברצונך שיתרחש אם משתמש יקליד את שמו בתיבה המשמשת לאיסוף מספרי טלפון, באפשרותך להפוך לזמין תיאור מסך כך שיציג את ההודעה "הקלד מספר טלפון בשדה זה." אם אתה הופך לזמינה התראה כך שתופיע אוטומטית, באפשרותך להציג הודעה מפורטת כברירת מחדל, כגון "שדה זה מחייב מספר טלפון לפי התבנית ‎(555) 555-0100." אם אתה בוחר להציג תיאור מסך כברירת מחדל, באפשרות המשתמשים שלך להציג את ההתראה שאתה מספק על-ידי לחיצה כפולה על השדה ב- InfoPath ולאחר מכן לחיצה על האפשרות להציג את ההתראה.

הדרכים בהן שגיאות אימות מוצגות ב- InfoPath

1. המצביע הופך למצביע I בעת הנחתו מעל לשדה ותיאור המסך מוצג.

2. כאשר אתה לוחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה, מופיע תפריט קיצור — וכאשר אתה מצביע על תיאור שגיאה מלא, המצביע משתנה לחץ.

3. כאשר אתה לוחץ על תיאור שגיאה מלא, ההתראה מופיעה.

עבור טופס הממולא בדפדפן אינטרנט, התראות אינן יכולות להיות מוצגות באופן אוטומטי. עם זאת, באפשרות המשתמשים להציג את ההתראה על-ידי לחיצה על השדה בדף האינטרנט המכיל את תיאור המסך ולאחר מכן לחיצה על הקישור המופיע.

הדרכים בהן שגיאות אימות מוצגות בדפדפן האינטרנט

1. המצביע הופך למצביע I בעת הנחתו מעל לשדה ותיאור המסך מוצג.

2. המצביע הופך ליד בעת העברתו ל'תיאור המסך'.

3. בעת לחיצה על הקישור, ההתראה מופיעה.

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת עיצוב תבנית טופס ב- InfoPath, באפשרותך לבחור מצב תאימות ספציפי העיצוב של תבנית טופס תואמת דפדפן. כאשר תבנית טופס תואמת דפדפן שפורסם בשרת שבו פועל InfoPath Forms Services ולאחר מכן המותאמות לשימוש בדפדפן, ניתן להציג טפסים המבוססים על תבנית הטופס בדפדפן אינטרנט. בעת עיצוב תבנית טופס תואמת דפדפן, פקדי מסוימים אינם זמינים בחלונית המשימות פקדים מכיוון שאין אפשרות להציגם בדפדפן אינטרנט.

תכונות מסוימות של אימות נתונים פועלות באופן שונה בדפדפן אינטרנט מאשר ב- InfoPath. לדוגמה, בעת הוספת אימות נתונים לפקד, תיצור טקסט הסבר יוצגו כאשר משתמש מזין נתונים לא חוקיים לתוך פקד זה. יש לך טקסט הסבר זה שיצוין תיאור מסך ולאחר אופציונלית אפשר למשתמשים להציג התראה המכיל מידע נוסף, או להנחות את ההתראה מופיעים באופן אוטומטי כאשר משתמש מזין נתונים לא חוקיים. אין אפשרות להציג את התראות באופן אוטומטי עבור טפסים מודפסים המוצגים בדפדפן אינטרנט, אך משתמשים יכולים עדיין לראות את תיאור המסך, ולהציג באופן אופציונלי התראה המכיל מידע נוסף.

הערה: כאשר משתמשים ממלאים טפסים באמצעות דפדפן, הם יכולים להציג במהירות התראת אימות נתונים על-ידי הקשה על CTRL+SHIFT+I.

רשימת פקדים התומכים באימות נתונים

הרשימה שלהלן מפרטת את פקדי Microsoft Office InfoPath 2007 התומכים באימות נתונים ומציינת אם הם זמינים עבור תבניות טופס תואמות דפדפן.

פקדים התומכים vali נתונים dation

זמין עבור תבניות טופס תואמות דפדפן?

תיבת סימון

כן

בורר התאריכים

כן

תיבת רשימה נפתחת

כן

תיבת רשימה

כן

לחצן אפשרויות

כן

תיבת טקסט

כן

תיבת טקסט עשיר

כן

רשימה ממוספרת, עם תבליטים או רגילה

לא

תיבה משולבת

לא

לראש הדף

הוספת אימות נתונים

 1. לחץ על הפקד שברצונך להוסיף של אימות נתונים.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על אימות נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח אימות נתונים, לחץ על הוסף.

 4. תחת אם תנאי זה מתקיים, הוסף תנאי.

  דוגמה

  הדוגמה הבאה מראה כיצד ליצור תנאי אימות נתונים כדי לוודא שנתונים שהוקלדו בתיבת טקסט תואמים לערך ספציפי — במקרה זה, למלה שלום.

  1. בתיבה הראשונה, לחץ על בחירת שדה או קבוצה ולאחר מכן בחר בשדה או בקבוצה אליהם מאוגד הפקד.

  2. בתיבה השניה, לחץ על שונה מ.

  3. בתיבה השלישית, לחץ על הקלד טקסט ולאחר מכן הקלד שלום.

  הערה: כדי לחייב משתמשים להזין נתונים בפקד, בתיבת הדו-שיח מאפייני פקד, בחר את תיבת הסימון אינו יכול להיות ריק.

 5. כדי להציג הודעת תיבת דו-שיח באופן אוטומטי כאשר משתמש משאיר פקד ריק, בחר את תיבת הסימון הצג הודעות בתיבת דו-שיח מיד כשמשתמשים מזינים נתונים לא חוקיים.

  הערה: מכיוון שלא ניתן להציג הודעות תיבת דו-שיח בדפדפן אינטרנט באופן אוטומטי, משתמש הממלא את הטופס שלך בדפדפן אינטרנט יראה רק את תיאור המסך.

 6. בתיבה תיאור מסך, הקלד את הטקסט שברצונך להציג כאשר משתמש מצביע על הפקד או באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד.

 7. בתיבה הודעה, הקלד את הטקסט אותו ברצונך להציג בתיבת הדו-שיח של ההודעה, באופן מיידי או כאשר המשתמש מבקש מידע נוסף.

  הערה: The ScreenTip for a data validation error will not display for controls that also have a default ScreenTip set on the Advanced tab of the Control Properties dialog box. This behavior helps to ensure that the name of the control is accurately conveyed to users who are using screen readers.

לראש הדף

שינוי תנאי של אימות נתונים

 1. לחץ על הפקד שאת אימות הנתונים שלו ברצונך לשנות.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על אימות נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח אימות נתונים, לחץ על התנאי שברצונך לשנות, לחץ על שינוי ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים.

לראש הדף

הסרת אימות נתונים

 1. לחץ על הפקד שאת אימות הנתונים שלו ברצונך להסיר.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על אימות נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיחאימות נתונים, לחץ על התנאי אותו ברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×