הוספה, עריכה או הסרה של מעברים בין שקופיות ב- PowerPoint for Mac

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

שקופיות שקופצות במהירות מאחת לשניה עלולות למרוט את עצבי הקהל. אם ברצונך שהמצגת שלך תתקדם בקצב נשלט וזורם יותר, הוסף מעברים בין שקופיות. כל מה שדרוש לך נמצא בכרטיסיה מעברים.

הוספת מעבר לשקופית

 1. בחלונית התמונות הממוזערות, לחץ על השקופית שעליה ברצונך להחיל את המעבר. הגדרת המעבר קובעת כיצד שקופית נכנסת וכיצד השקופית שלפניה יוצאת. בדוגמה שלהלן, החלת מעבר עמעום על שקופית 3 פירושה ששקופית 2 תתעמעם ושקופית 3 תיכנס.

  בחר את השקופית שאליה ברצונך להוסיף מעבר בחלונית התמונות הממוזערות
 2. בכרטיסיה ' מעברים ', חפש את האפקט הרצוי בגלריית המעבר. לחץ על החץ למטה כדי לראות את הגלריה כולה. לחץ על האפקט שברצונך עבור שקופית זו וכדי לראות תצוגה מקדימה.

 3. לחץ על מעברים > ‏אפשרויות אפקטים כדי לשנות את האופן שבו מתרחש המעבר - לדוגמה, הכיוון שממנו תיכנס השקופית.

 4. הזן זמן תחת משך זמן כדי להגדיר את מהירות המעבר. הגדר מספר גדול יותר כדי להאט את המעבר.

 5. לחץ על תצוגה מקדימה כדי לבדוק את המראה של המעבר עם כל ההגדרות.

  לחצן 'תצוגה מקדימה' בכרטיסיה 'מעברים'

  עצה: אם ברצונך שכל השקופיות במצגת יעברו באותו אופן, לחץ על החל על הכל ברצועת הכלים.
  לחצן 'החל על הכל' בכרטיסיה 'מעברים'

הסרת מעבר

 • לחץ על השקופית שברצונך להסיר ממנה את המעבר. לאחר מכן, בכרטיסיה מעברים, בגלריית המעברים, לחץ על ללא.

  האפשרות 'הסר מעבר' מסומנת

זכור שכל מעבר קובע כיצד שקופית נכנסת וכיצד השקופית הקודמת יוצאת. לכן, אם (לדוגמה) אינך מעוניין באפקט יציאה עבור שקופית 2, עליך להסיר את המעבר משקופית 3.

עצה: באפשרותך לדעת אילו השקופיות יש מעבר האפקט שמוחל על-ידי חיפוש הסמל מעבר בחלונית התמונות הממוזערות.
סמל של כוכב נופל מראה שעל השקופית חל אפקט מעבר

מידע קשור

הנפשת טקסט ואובייקטים ב- PowerPoint 2016 for Mac

הקלטת הצגת השקופיות שלך ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

מדוע

מעברים להפוך נע בין שקופיות למעניינים יותר מבחינה חזותית. באפשרותך להחיל בקלות אותו המעבר על כל השקופיות, כולל את אפקטי והאפשרויות שבחרת עבור מעבר זה.

החלת מעבר על כל השקופיות

 1. בכרטיסיה ' מעברים ', תחת מעבר לשקופית זו, לחץ על המעבר הרצוי — עמעום, לדוגמה.

  הכרטיסיה 'מעברים', הקבוצה 'מעבר לשקופית זו'

  להצגת מעברים נוספים, הצבע על מעברים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

 2. כדי לשנות את המעבר, כגון כיוון שהוא יעבור על המסך, לחץ על אפשרויות אפקט ולאחר מכן בחר וריאציית שהרצוי. לחלופין, באפשרותך לשנות אפשרויות אחרות כגון משך, צליל או התקדמות לשקופית.

  גרור מקטע

 3. תחת החל על, לחץ על כל השקופיות.

  הכרטיסיה 'מעברים', החל על קבוצה

הוספת מעבר לשקופית

 1. בחלונית הניווט, לחץ על השקופית שעליה ברצונך להחיל מעבר אל.

  1. בתפריט תצוגה, לחץ על רגיל.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה הכרטיסיה 'שקופיות' שקופיות ולאחר מכן לחץ על שקופית. בהתאם לרוחב חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיה 'שקופיות' אחת מהפעולות הבאות ולאחר הכרטיסיה Outline בשם כרטיסיות או שקופיות הכרטיסיה 'שקופיות' ו- מיתאר הכרטיסיה 'מיתאר' סמל כרטיסיות.     

 2. בכרטיסיה ' מעברים ', תחת מעבר לשקופית זו, לחץ על המעבר שברצונך להחיל.

  הכרטיסיה 'מעברים', הקבוצה 'מעבר לשקופית זו'

  להצגת מעברים נוספים, הצבע על מעברים ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  עצה: כדי לשנות וריאציה שונה המעבר, כגון כיוון שהוא יעבור על המסך, לחץ על אפשרויות אפקט ולאחר מכן בחר וריאציית שהרצוי.

שינוי משך הזמן של המעבר

 1. בחלונית הניווט, בחר את השקופית או השקופיות עם המעברים שברצונך לשנות.

  1. בתפריט תצוגה, לחץ על רגיל.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה הכרטיסיה 'שקופיות' שקופיות ולאחר מכן לחץ על שקופית. כדי לבחור שקופיות מרובות, החזק את COMMAND בעת לחיצה על השקופיות. לחלופין, אם שארגנת השקופיות שלך במקטעים, בחר קבוצה שלמה של שקופיות על-ידי לחיצה על כותרת מקטע. בהתאם לרוחב חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיה 'שקופיות' אחת מהפעולות הבאות ולאחר הכרטיסיה Outline בשם כרטיסיות או שקופיות הכרטיסיה 'שקופיות' ו- מיתאר הכרטיסיה 'מיתאר' סמל כרטיסיות.     

 2. בכרטיסיה ' מעברים ', תחת מעבר לשקופית זו, בתיבה משך, הקלד את מספר השניות או דקות שבה ברצונך שהמעבר האחרון.

  הכרטיסיה 'מעברים', הקבוצה 'מעבר לשקופית זו'

הוספת צליל

 1. בחלונית הניווט, בחר את השקופית או השקופיות עם המעברים שברצונך לשנות.

  1. בתפריט תצוגה, לחץ על רגיל.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה הכרטיסיה 'שקופיות' שקופיות ולאחר מכן לחץ על שקופית. כדי לבחור שקופיות מרובות, החזק את COMMAND בעת לחיצה על השקופיות. לחלופין, אם שארגנת השקופיות שלך במקטעים, בחר קבוצה שלמה של שקופיות על-ידי לחיצה על כותרת מקטע. בהתאם לרוחב חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיה 'שקופיות' אחת מהפעולות הבאות ולאחר הכרטיסיה Outline בשם כרטיסיות או שקופיות הכרטיסיה 'שקופיות' ו- מיתאר הכרטיסיה 'מיתאר' סמל כרטיסיות.     

 2. בכרטיסיה ' מעברים ', תחת מעבר לשקופית זו, בתפריט הנפתח צליל, לחץ על אפקט צליל.

  הכרטיסיה 'מעברים', הקבוצה 'מעבר לשקופית זו'

  עצה: כדי להשמיע צליל משלך, לחץ על צליל אחר בתפריט הנפתח כדי לאתר את קובץ הצליל.

בחר כיצד לקדם השקופיות

 1. בחלונית הניווט, בחר את השקופית או השקופיות עם המעברים שברצונך לשנות.

  1. בתפריט תצוגה, לחץ על רגיל.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה הכרטיסיה 'שקופיות' שקופיות ולאחר מכן לחץ על שקופית. כדי לבחור שקופיות מרובות, החזק את COMMAND בעת לחיצה על השקופיות. לחלופין, אם שארגנת השקופיות שלך במקטעים, בחר קבוצה שלמה של שקופיות על-ידי לחיצה על כותרת מקטע. בהתאם לרוחב חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיה 'שקופיות' אחת מהפעולות הבאות ולאחר הכרטיסיה Outline בשם כרטיסיות או שקופיות הכרטיסיה 'שקופיות' ו- מיתאר הכרטיסיה 'מיתאר' סמל כרטיסיות.     

 2. בכרטיסיה ' מעברים ', תחת קדם שקופית, בחר את בעת לחיצת עכבר או את תיבת הסימון לאחר.

  הכרטיסיה 'מעברים', הקבוצה 'קדם שקופית'

  אם תבחר את תיבת הסימון לאחר, הקלד את מספר השניות.

הסרה של מעברים

 1. בחלונית הניווט, בחר את השקופית או השקופיות עם המעברים שברצונך להסיר.

  1. בתפריט תצוגה, לחץ על רגיל.

  2. בחלק העליון של חלונית הניווט, לחץ על הכרטיסיה הכרטיסיה 'שקופיות' שקופיות ולאחר מכן לחץ על שקופית. כדי לבחור שקופיות מרובות, החזק את COMMAND בעת לחיצה על השקופיות. לחלופין, אם שארגנת השקופיות שלך במקטעים, בחר קבוצה שלמה של שקופיות על-ידי לחיצה על כותרת מקטע. בהתאם לרוחב חלונית הניווט, תראה את הכרטיסיה 'שקופיות' אחת מהפעולות הבאות ולאחר הכרטיסיה Outline בשם כרטיסיות או שקופיות הכרטיסיה 'שקופיות' ו- מיתאר הכרטיסיה 'מיתאר' סמל כרטיסיות.     

 2. בכרטיסיה ' מעברים ', תחת מעבר לשקופית זו, לחץ על לא.

  ללא

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×