הוספה, עדכון או הסרה של כרטיס אשראי או אפשרות תשלום אחרת עבור Office 365 לבית

כאשר אתה קונה Office 365 עבור מנוי ביתי ישירות מ- Microsoft, באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי או חיוב. במדינות/אזורים מסוימים, באפשרותך לשלם גם באמצעות חשבון בנק, חיוב ישיר או חשבון אחר, או באמצעות חשבון PayPal.

כדי להוסיף, לעדכן, או להסיר אפשרות תשלום, היכנס לדף אפשרויות תשלום עם חשבון Microsoft המשויך למנוי Office 365 שלך, ובצע את ההוראות שלהלן. נוכל לעזור לך אם אינך זוכר באיזה חשבון או סיסמת Microsoft אתה משתמש עם Office.

כדי לשנות את אופן התשלום שלך עבור מנוי Office 365 ספציפי, ראה שינוי אפשרות התשלום שבה אתה משתמש כדי לשלם עבור מנוי.

עליך להשוות תוכניות או לקבל פרטים לגבי המחירים? ראה מוצרי Office.

האם קנית את המנוי שלך דרך Apple? ראה ניהול החיוב והמנוי של Office בעת רכישה מ- Apple.

ניהול כרטיסי אשראי/חיוב

 1. היכנס לדף אפשרויות תשלום באמצעות חשבון Microsoft המשויך למנוי Office 365 שלך.

  נוכל לעזור לך אם אינך זוכר באיזה חשבון או סיסמת Microsoft אתה משתמש עם Office.

 2. בדף אפשרויות תשלום, בחר הוספת אפשרות תשלום.

  הדף 'אפשרויות תשלום', המציג את הקישור 'הוסף אפשרות תשלום'.
 3. בדף הבא, בחר כרטיס אשראי/חיוב ולאחר מכן בחר הבא. המסך שלך עשוי להיראות כמו אחד מהמסכים הבאים:

  תפריט 'בחירת אפשרות תשלום', המציג את האפשרויות הזמינות עבור ארצות הברית.

  תפריט 'בחירת אפשרות תשלום', המציג את האפשרויות הזמינות עבור אוסטריה.

  הערה: אם המדינה/אזור המוצגים תחת עבור רכישות ב אינם נכונים, הקפד לשנות אותם. אפשרויות התשלום עשויות להיות שונות, מאחר שאפשרויות מסוימות אינן זמינות בכל מקום.

 4. בדף הבא, הזן את פרטי הכרטיס ולאחר מכן בחר הבא. הכרטיס מופיע כעת כאפשרות תשלום זמינה.

חשוב: בדף אפשרויות תשלום, באפשרותך לעדכן רק את תאריך התפוגה, השם על-גבי הכרטיס, הכתובת ומספר הטלפון. לא ניתן לשנות את סוג הכרטיס או את מספרו. אם ברצונך לשנות את סוג הכרטיס או את מספר הכרטיס, עליך להוסיף כרטיס חדש. לאחר מכן תוכל להסיר את הכרטיס שאין ברצונך להשתמש בו.

 1. היכנס לדף אפשרויות תשלום באמצעות חשבון Microsoft המשויך למנוי Office 365 שלך.

  נוכל לעזור לך אם אינך זוכר באיזה חשבון או סיסמת Microsoft אתה משתמש עם Office.

 2. בדף אפשרויות תשלום, חפש את הכרטיס שברצונך לעדכן ובחר ערוך מידע.

  הדף 'אפשרויות תשלום', המציג את הקישורים 'ערוך מידע', 'הסרה' ו'הצג היסטוריית הזמנות' עבור כרטיס אשראי.
 3. בצע את העדכונים ולאחר מכן בחר באפשרות הבא. כעת פרטי הכרטיס מעודכנים.

הערה: לא ניתן להסיר אפשרות תשלום שמשמשת כעת לתשלום עבור מנוי פעיל. אם אינך רואה את הקישור הסרה, משמעות הדבר היא שהכרטיס משויך למנוי פעיל. תחילה, הוסף או בחר אפשרות תשלום אחרת עבור המנוי ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות.

זהירות: בעת הסרת אפשרות תשלום, היא תוסר מכל השירותים של Microsoft. זכור זאת אם אתה משתמש בשירותים אחרים של Microsoft, כגון Xbox Live.

 1. היכנס לדף אפשרויות תשלום באמצעות חשבון Microsoft המשויך למנוי Office 365 שלך.

  נוכל לעזור לך אם אינך זוכר באיזה חשבון או סיסמת Microsoft אתה משתמש עם Office.

 2. בדף אפשרויות תשלום, חפש את הכרטיס שברצונך להסיר ובחר הסר.

  הדף 'אפשרויות תשלום', המציג את הקישורים 'ערוך מידע', 'הסרה' ו'הצג היסטוריית הזמנות' עבור כרטיס אשראי.
 3. בדף הבא, בחר כן, הסר.

  דף האימות להסרת כרטיס אשראי.
 4. בדף הבא, בחר חזור לתשלומים.

  דף האישור לאחר הסרת כרטיס אשראי.

ניהול חשבון בנק, חיוב ישיר או חשבונות אחרים

בהתאם למדינה/אזור שלך, ייתכן שיש לך אפשרות להשתמש בבנק, חיוב ישיר או סוג אחר של חשבון כאפשרות תשלום עבור המנוי שלך.

 1. היכנס לדף אפשרויות תשלום באמצעות חשבון Microsoft המשויך למנוי Office 365 שלך.

 2. בדף אפשרויות תשלום, בחר הוספת אפשרות תשלום.

  הדף 'אפשרויות תשלום', המציג את הקישור 'הוסף אפשרות תשלום'.
 3. בדף הבא, בחר חשבון בנק (ארצות הברית בלבד), או חיוב ישיר (אם זמין) ולאחר מכן בחר הבא. המסך שלך עשוי להיראות כמו אחד מצילומי המסך הבא:

  תפריט 'בחירת אפשרות תשלום', המציג את האפשרויות הזמינות עבור ארצות הברית.

  תפריט 'בחירת אפשרות תשלום', המציג את האפשרויות הזמינות עבור אוסטריה.

  הערה: ייתכן כי במדינות/אזורים מסוימים יופיעו אפשרויות אחרות.

 4. בדף הבא, הזן את פרטי החשבון ולאחר מכן בחר הבא. החשבון מופיע כעת כאפשרות תשלום זמינה.

 1. היכנס לדף אפשרויות תשלום באמצעות חשבון Microsoft המשויך למנוי Office 365 שלך.

 2. חפש את החשבון שברצונך לעדכן ובחר ערוך מידע.

  הדף 'אפשרויות תשלום', המציג את הקישורים 'ערוך מידע', 'הסרה' ו'הצג היסטוריית הזמנות' עבור חשבון בנק.
 3. עדכן את המידע ולאחר מכן בחר באפשרות הבא. כעת פרטי החשבון מעודכנים.

  הערה: לא ניתן לשנות את סוג החשבון או את מספרו. אם ברצונך לשנות את סוג החשבון או את מספר החשבון, יהיה עליך להוסיף חשבון חדש.

הערה: לא ניתן להסיר אפשרות תשלום שמשמשת כעת לתשלום עבור מנוי פעיל. אם אינך רואה את הקישור הסרה, משמעות הדבר היא שאפשרות התשלום משויכת למנוי פעיל. תחילה, הוסף או בחר אפשרות תשלום אחרת עבור המנוי ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות.

זהירות: בעת הסרת אפשרות תשלום, היא תוסר מכל השירותים של Microsoft. זכור זאת אם אתה משתמש בשירותים אחרים של Microsoft, כגון Xbox Live.

 1. היכנס לדף אפשרויות תשלום באמצעות חשבון Microsoft המשויך למנוי Office 365 שלך.

 2. בדף אפשרויות תשלום, חפש את החשבון שברצונך להסיר, ולאחר מכן בחר הסר.

  הדף 'אפשרויות תשלום', המציג את הקישורים 'ערוך מידע', 'הסרה' ו'הצג היסטוריית הזמנות' עבור חשבון בנק.
 3. בדף הבא, בחר כן, הסר.

  דף האימות להסרת חשבון בנק.
 4. בדף הבא, בחר חזור לתשלומים.

  דף האישור לאחר הסרת חשבון בנק.

ניהול PayPal

באפשרותך להשתמש ב- PayPal כדי לשלם עבור המנוי שלך ב- Office 365 Home או ב- Office 365 Personal ברוב המדינות/אזורים. אם אינך בטוח אם הוא זמין באזור שלך,עיין בסעיף ”מיקומים שבהם PayPal הוא אפשרות" להלן.

 1. היכנס לדף אפשרויות תשלום באמצעות חשבון Microsoft המשויך למנוי Office 365 שלך.

  נוכל לעזור לך אם אינך זוכר באיזה חשבון או סיסמת Microsoft אתה משתמש עם Office.

 2. בחר הוספת אפשרות תשלום.

 3. בדף הבא, בחר PayPal ולאחר מכן בחר הבא.

 4. בדף הבא, בחר הבא.

 5. היכנס לחשבון PayPal כדי לשייך אותו לחשבון Microsoft שלך. לאחר שתסיים, תוחזר לדף אפשרויות תשלום וכעת חשבון PayPal שלך יופיע כאפשרות תשלום.

כדי לעדכן מידע המשויך לחשבון PayPal שלך, עבור אל PayPal.com.

הערה: לא ניתן להסיר אפשרות תשלום שמשמשת כעת לתשלום עבור מנוי פעיל. אם אינך רואה את הקישור הסרה, משמעות הדבר היא שחשבון PayPal משויך למנוי פעיל. תחילה, הוסף או בחר אפשרות תשלום אחרת עבור המנוי ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות.

זהירות: בעת הסרת אפשרות תשלום, היא תוסר מכל השירותים של Microsoft. זכור זאת אם אתה משתמש בשירותים אחרים של Microsoft, כגון Xbox Live.

 1. היכנס לדף אפשרויות תשלום באמצעות חשבון Microsoft המשויך למנוי Office 365 שלך.

 2. בדף אפשרויות תשלום, חפש את חשבון PayPal שלך ובחר הסר.

 3. בדף הבא, בחר כן, הסר.

 4. בחר חזור לתשלומים.

עצה: 

PayPal זמין במדינות/אזורים הבאים:

 • אוסטרליה

 • אוסטריה

 • בלגיה

 • קנדה

 • קפריסין

 • הרפובליקה הצ'כית

 • דנמרק

 • אסטוניה

 • פינלנד

 • גרמניה

 • יוון

 • הונג קונג

 • אירלנד

 • ישראל

 • איטליה

 • יפן

 • ליכטנשטיין

 • לוקסמבורג

 • מלטה

 • מקסיקו

 • הולנד

 • ניו זילנד

 • נורווגיה

 • הפיליפינים

 • פולין

 • פורטוגל

 • סינגפור

 • סלובקיה

 • סלובניה

 • ספרד

 • שוודיה

 • שוויץ

 • טיוואן

 • תאילנד

 • איחוד האמירויות הערביות

 • בריטניה

 • ארצות הברית

שינוי אפשרות התשלום שבה אתה משתמש כדי לשלם עבור מנוי

לאחר הוספה או עדכון של אפשרות תשלום, באפשרותך לשנות את אפשרות התשלום שבה אתה משתמש כדי לשלם עבור המנוי שלך ב- Office 365, וכן לנהל חידוש אוטומטי, להחליף בין מנויים ועוד.

 1. היכנס לדף שירותים ומנויים באמצעות חשבון Microsoft המשויך למנוי Office 365 שלך.

 2. אתר את המנוי שברצונך לשנות ובחר שינוי אופן התשלום.

  הדף 'שירותים ומנויים', המציג את פרטי המנוי עבור מנוי של Office 365 Home.
 3. ברשימה הנפתחת שינוי אופן התשלום, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר אפשרות תשלום אחרת. המקטע שלם באמצעות מתעדכן ומראה שכעת המנוי שלך משתמש באפשרות התשלום החדשה.

  • בחר הוסף דרך חדשה לתשלום, והמשך לשלב הבא.

  הדף 'שירותים ומנויים', המציג את התפריט הנפתח 'שינוי אופן התשלום' עבור מנוי של Office 365 Home.
 4. בדף הבא, בחר אפשרות תשלום, הזן את הפרטים ולאחר מכן בחר הבא.

  החלק העליון של 'שינוי אופן התשלום' עבור דף המנוי של Office 365, המציג 3 אפשרויות תשלום שונות.

  הערה: ייתכן כי במדינות/אזורים מסוימים יופיעו אפשרויות אחרות.

 5. בדף הבא, בחר חזור למנויים. כעת המנוי שלך מוכן להשתמש באפשרות התשלום שבחרת.

  האישור לאחר בחירה של אפשרות תשלום חדשה.

עדיין זקוק לעזרה? פנה לתמיכה

כמנוי של Office 365, באפשרותך לפנות לתמיכה בחינם כדי לקבל עזרה בנושא בעיות בחשבונות ובחיוב.

ספק לנו משוב

האם שלבים אלה הועילו לך? אם כן, אנא ספר לנו על כך בחלק התחתון של נושא זה. אם הם לא הועילו, ואתה עדיין נתקל בבעיות, ספר לנו מה אתה מנסה לעשות ובאילו בעיות אתה נתקל.

למידע נוסף

הצגת היסטוריית ההזמנות שלך עבור Office 365 לבית

חידוש Office 365 לבית

ביטול Office 365 לבית

פתרון בעיות בנושא חיובים עבור Office 365 לבית

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×