הוספה, יצירה או מחיקה של שדה המאחסן ערכי תאריך

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

הוסף שדה תאריך/שעה לטבלה כאשר יש צורך לאחסן תאריכים ושעות. באפשרותך להשתמש בנתוני תאריך ושעה עבור מגוון סיבות אישיות ועסקיות כגון ימי הולדת, מידע משלוח וחיוב ועבור כרטיסי שעות עבודה. במאמר זה מוסבר כיצד להשתמש ב- Microsoft Office Access 2007 כדי להוסיף ולמחוק שדה תאריך/שעה בטבלאות מסד נתונים חדשות או קיימות.

הערה: מאמר זה מסביר כיצד להזין נתונים לתוך שדה תאריך/שעה. לקבלת מידע נוסף אודות דרכים לשימוש בשדות תאריך/שעה, עיין במאמר הזנת ערך תאריך או שעה.

במאמר זה

הכרת שדות תאריך/שעה

הוספת שדה תאריך/שעה בתצוגת גליון נתונים

הוספת שדה תאריך/שעה בתצוגת עיצוב

מחיקת שדה תאריך/שעה

הפניה למאפיין שדה תאריך/שעה

להבין שדות תאריך/שעה

אם אינך מכיר את Office Access 2007, זכור כי הנתונים שבמסד נתונים מאוחסנים בטבלה אחת או יותר. באפשרותך להציג את המידע בגליון נתונים - רשת הדומה לגליון עבודה של Microsoft Office Excel 2007 - או לחלופין, בטופס או בדוח הזנת נתונים, אולם בסופו של דבר הנתונים שוכנים בטבלה אחת או יותר. כל טבלה, בתורה, כוללת קבוצת שדות (עמודות) וכל שדה מוגדר לקבל סוג נתונים מסוים אחד. לדוגמה, הגדר שדה לסוג הנתונים תאריך/שעה בעת שיש צורך לאחסן תאריכים ושעות ואלה הם סוגי הערכים היחידים שהשדה מקבל.  

מפרטי שדה תאריך/שעה

בעת שימוש במסד נתונים של Access, יתכן שתראה ערכי תאריך ושעה בכל מספר של תבניות, כגון התבנית האירופית (28.11.2006 או 28-11-2006), התבנית הדרום-אסייתית (28/11/2006) או התבנית האמריקנית (11/28/2006).

ללא תלות באופן בו Access מעצב את נתוני התאריך והשעה ובאופן הזנת נתוני התאריך או השעה, שדות תאריך/שעה מאחסנים את התאריכים והשעות כמספרים המיוצגים באמצעות נקודה צפה בדיוק כפול - מערכת הנקראת גם תאריכים סדרתיים. האיור הבא מציג ערך אופייני של תאריך ושעה סידרתים. 

מספר דיוק כפול

החלק של הערך המהווה מספר שלם, משמאל לנקודה העשרונית, מייצג את התאריך. החלק המהווה שבר, מימין לנקודה העשרונית, מייצג את השעה.

המספר באיור זה מייצג את התאריך 24 בדצמבר 2003, שעה 9:00 בערב. רכיב התאריך הוא מספר הימים השלמים שחלפו מ- 12/30/1899 עד 12/24/2003. רכיב השעה הוא שבר של יממה בת 24 שעות. באופן זה, ערך של 0.875 המוכפל ב- 24 שעות שווה ל- 21 שעות או ל- 9:00 בערב.

ערכים שליליים ברכיב התאריך מייצגים תאריכים הקודמים לתאריך הבסיס. לדוגמה, ערך של ‎-1 כרכיב התאריך זהה ליום אחד לפני תאריך הבסיס או ל- 12/29/1899.

ערכי תאריך חוקיים נעים מ- ‎-657,434‏ (1 בינואר, 100 לסה"נ) ל- 2,958,465 (31 בדצמבר, 9999 לסה"נ). ערכי שעה חוקיים נעים מ- 0.0 ל- 0.9999 או 23:59:59.

אחסון ערכי התאריך והשעה כמספרים מאפשר לך לבצע מספר גדול של חישובים בנתוני תאריך ושעה. לדוגמה, באפשרותך לחשב סיכום שעות עבודה (עבור כרטיס שעות עבודה) או לקבוע גיל של חשבונית.

תבניות עבור שדות תאריך/שעה

באפשרותך להשתמש בשני סוגי עיצוב מקיפים עם שדה תאריך/שעה: עיצוב הזנת נתונים ועיצוב תצוגה. השתמש במסכת קלט - קבוצה של תווים ליטראליים ותווים מצייני מיקום המפקחים על אופן הזנת נתונים על-ידי משתמשים - כאשר יש צורך לספק עיצוב הזנת נתונים. השתמש בתבניות תצוגה כדי לפקח על מה שמשתמשים רואים בגליונות נתונים, בטפסים ובדוחות. Access מספק שני סוגים של תבניות תצוגה: ערכה של תבניות מוגדרות מראש הנבחרות מרשימה ואת היכולת ליצור תבנית מותאמת אישית.  

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בתבניות מוגדרות מראש ומותאמות אישית, עיין במאמר עיצוב נתונים בטבלאות, טפסים ודוחות.

לקבלת מידע אודות מסיכות קלט, עיין במאמר יצירת מסיכת קלט כדי להיכנס לשדה או לשלוט ערכים בתבנית ספציפית.

שיטות ליצירת שדה תאריך/שעה

ב- Office Access 2007 מסופקות מספר דרכים להוסיף שדה תאריך/שעה לטבלה חדשה או קיימת:

 • תצוגת גליון נתונים    באפשרותך להוסיף שדה תאריך/שעה לטבלה חדשה או קיימת בתצוגת גליון נתונים על-ידי הוספת שדה חדש ולאחר מכן על-ידי הזנת תאריך באופן ידני, או לחלופין, על-ידי העתקה והדבקה של תאריך. כמו כן, באפשרותך לבחור את סוג הנתונים מתוך רשימה נפתחת ולקבוע מאפיינים כגון דרוש כדי לחייב משתמשים להזין תאריך בשדה, ומאפיינים כגון ייחודי, כדי לחייב משתמשים להזין ערך ייחודי בשדה.

 • תצוגת עיצוב    השתמש בתצוגת עיצוב כדי להוסיף שדה תאריך/שעה ולהגדיר מאפיינים עבור השדה שאין באפשרותך להגדירם בתצוגת גליון נתונים, כולל מסכות קלט וערכי ברירת מחדל.

לראש הדף

הוספת שדה תאריך/שעה בתצוגת גליון נתונים

בשלבים במקטע זה מוסבר כיצד להוסיף שדה תאריך/שעה לטבלה קיימת ולטבלה חדשה בתצוגת גליון נתונים. אם אינך מכיר את Access, גליון נתונים הוא רשת הדומה במראה לגליון עבודה של Office Excel 2007.

הוספת שדה תאריך/שעה לטבלה קיימת

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על הטבלה שברצונך לשנות.

  Access פותח את הטבלה בתצוגת גליון נתונים.

 4. אם יש צורך בכך, גלול אופקית לשדה הריק הראשון. כברירת מחדל, Access מציג את הטקסט הוסף שדה חדש בשורת הכותרת של כל השדות החדשים, כך:

  שדה חדש בגליון נתונים

 5. לחץ פעמיים על שורת הכותרת והקלד שם עבור השדה החדש.

 6. בחר את השורה הריקה הראשונה מתחת לכותרת והקלד תאריך.

  -או-

  הדבק תאריך בשורה הראשונה.

  -או-

  בכרטיסיה גליון נתונים, בקבוצה סוג נתונים ועיצוב נתונים, מהרשימה סוג נתונים בחר תאריך/שעה.

 7. שמור את השינויים שערכת.

הוספת שדה תאריך/שעה לטבלה חדשה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה צור, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה.

  Access פותח את הטבלה החדשה בתצוגת גליון נתונים. איור זה מציג טבלה חדשה:

  טבלה ריקה, חדשה, במסד נתונים חדש

 4. לחץ על שמור תמונת לחצן ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, הזן שם עבור הטבלה החדשה.

 5. לחץ פעמיים על שורת הכותרת עבור שדה הטבלה הראשון (עליה מודבקת התווית הוסף שדה חדש) והקלד שם עבור השדה.

 6. בחר את השורה הריקה הראשונה מתחת לכותרת והקלד תאריך. Access מסיק באופן אוטומטי את סוג הנתונים תאריך/שעה בעת הזנת תאריך.

  -או-

  הדבק תאריך בשורה הראשונה.

  -או-

  בכרטיסיה גליון נתונים, בקבוצה סוג נתונים ועיצוב נתונים, מתוך הרשימה סוג נתונים בחר תאריך/שעה.

לראש הדף

הוספת שדה תאריך/שעה בתצוגת עיצוב

תוכל להשתמש בתצוגת עיצוב כדי להוסיף שדה תאריך/שעה לטבלה חדשה או קיימת ולאחר מכן כדי להגדיר או לשנות מאפייני השדה שאין באפשרותך להגדיר או לשנות בתוך גליון נתונים בתצוגת. לדוגמה, באפשרותך לציין מסיכת קלט או כלל אימות. לקבלת מידע נוסף אודות מסיכות קלט ומאפיינים אחרים, עיין במקטע הפניה למאפיין שדה תאריך/שעה.

הוספת שדה תאריך/שעה לטבלה קיימת

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב תמונת לחצן .

 4. בעמודה שם שדה, בחר את השורה הריקה הראשונה ולאחר מכן הקלד שם עבור השדה.

 5. בחר בתא הסמוך בעמודה סוג נתונים ולאחר מכן בחר באפשרות תאריך/שעה מתוך הרשימה.

 6. שמור את השינויים שערכת.

הוספת שדה תאריך/שעה לטבלה חדשה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה צור, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה.

 4. לחץ על שמור תמונת לחצן ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, הזן שם עבור הטבלה החדשה.

 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית המסמך עבור הטבלה החדשה ולחץ על תצוגת עיצוב.

 6. בעמודה שם שדה, בחר את השורה הריקה הראשונה ולאחר מכן הקלד שם עבור השדה.

 7. בחר בתא הסמוך בעמודה סוג נתונים ולאחר מכן בחר באפשרות תאריך/שעה מתוך הרשימה.

 8. שמור את השינויים שערכת. אם ברצונך להגדיר מאפיינים עבור השדה, השאר את הטבלה פתוחה בתצוגת עיצוב והמשך לשלבים הבאים.

הגדרה או שינוי של מאפייני השדה

 1. בכרטיסיה כללי, במקטע התחתון של מעצב הטבלה, תחת מאפייני שדה אתר את המאפיין שברצונך לשנות.

 2. בחר את השדה הסמוך לשם המאפיין. בהתאם למאפיין, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

  • להזין נתונים (כגון טקסט ברירת מחדל או מסכת קלט).

  • להפעיל את 'בונה ביטויים' או את 'אשף מסכות קלט'.

  • הצגת תיבת הדו-שיח תגיות חכמות על-ידי לחיצה לחצן 'בונה' לצד תיבת המאפיין.

  • לבחור אפשרות מתוך רשימה.

   לקבלת מידע אודות אופן השימוש בכל מאפיין שדה, בחר את המאפיין ולאחר מכן הקש F1.

לראש הדף

מחיקת שדה תאריך/שעה

באפשרותך להשתמש בתצוגת גליון נתונים או בתצוגת עיצוב כדי למחוק שדה תאריך/שעה מטבלה. עם זאת, בעת מחיקת שדה תאריך/שעה המכיל נתונים, נתונים אלה יאבדו לצמיתות.  אין באפשרותך לבטל את המחיקה. מסיבה זו, עליך לגבות את מסד הנתונים לפני מחיקת שדות טבלה כלשהם או רכיבי מסד נתונים אחרים.

מחיקת שדה תאריך/שעה בתצוגת גליון נתונים

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על הטבלה שברצונך לשנות.

  Access פותח את הטבלה בתצוגת גליון נתונים.

 4. אתר את שדה התאריך/שעה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הכותרת (השם) ולחץ על מחק עמודה.

 5. לחץ על כן כדי לאשר את המחיקה.

מחיקת שדה תאריך/שעה בתצוגת עיצוב

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב תמונת לחצן .

  Access פותח את הטבלה בתצוגת עיצוב.

 4. לחץ על בורר השורות (הריבוע הריק) ליד שדה התאריך/שעה ולאחר מכן הקש DELETE.

  -או-

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בורר השורות ולאחר מכן לחץ על מחק שורות.

 5. לחץ על כן כדי לאשר את המחיקה.

לראש הדף

הפניה למאפיין שדה תאריך/שעה

בעת שימוש בתצוגת עיצוב כדי להוסיף שדה תאריך/שעה לטבלה, באפשרותך להגדיר ולשנות מספר מאפיינים עבור שדה זה. בטבלה זו רשומים מאפייני שדה תאריך/שעה ומתואר מה עושה כל אחד מהם, כולל ההשלכות של הגדרה או של שינוי המאפיינים.

מאפיין

שימוש

עיצוב

הזן תווי עיצוב מותאמים אישית כדי להגדיר תבנית תצוגה. התבניות המוגדרות כאן מופיעות בגליונות נתונים, טפסים ודוחות. לקבלת מידע נוסף אודות תבניות מותאמות אישית, עיין במאמר עיצוב נתונים בטבלאות, טפסים ודוחות.

מסיכת קלט

באפשרותך להזין מחרוזת מסכת קלט, או לחץ על לחצן 'בונה' כדי להפעיל את אשף מסיכות הקלט.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירה ושימוש של מסיכות קלט, עיין במאמרים יצירת מסיכת קלט כדי להזין ערכי שדה או פקד בתבנית מסוימתועיצוב נתונים בטבלאות, טפסים ודוחות.

כיתוב

פירוט השם של שדה התאריך/שעה. אם לא תציין כיתוב, Access יחיל את שם השדה המוגדר כברירת מחדל.

ערך ברירת מחדל

פירוט הערך המופיע אוטומטית בשדה בעת יצירת רשומה חדשה. לדוגמה, באפשרותך להזין פונקציה כגון Date()‎ כדי להציג באופן אוטומטי את התאריך של היום.

כלל אימות

ציון דרישות עבור נתונים שמוזנים לתוך רשומה שלמה, שדה יחיד או פקד בטופס או בדוח. כאשר משתמש מזין נתונים המפרים את הכלל, באפשרותך להשתמש במאפיין טקסט אימות כדי לקבוע את הודעת השגיאה שתתקבל כתוצאה. אורך מרבי: 2,048 תווים.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת כללי אימות, עיין במאמר יצירת כלל אימות כדי לאמת נתונים בשדה.

טקסט אימות

ציון הטקסט בהודעת השגיאה המופיעה כאשר משתמשים מפרים כלל אימות. אורך מרבי: 255 תווים.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת כללי אימות, עיין במאמר יצירת כלל אימות כדי לאמת נתונים בשדה.

נדרש

כאשר מאפיין זה מוגדר ככן, עליך להזין ערך בשדה או בכל פקד המאוגד אליו. בנוסף, הערך אינו יכול להיות Null.

אינדקס

באפשרותך להשתמש באינדקס כדי להאיץ שאילתות, מיון ופעולות קיבוץ המופעלות על כמויות גדולות של נתונים. כמו כן, באפשרותך להשתמש באינדקסים כדי למנוע ממשתמשים להזין ערכים משוכפלים. בחירות:

 • לא     ביטול יצירת אינדקס (ברירת מחדל).

 • כן (אפשר כפולים)     יצירת אינדקס עבור השדה והתרת ערכים כפולים. לדוגמה, יכולים להיות שמות פרטיים או שמות משפחה כפולים.

 • כן (ללא כפולים)    יצירת אינדקס של השדה ואי מתן אפשרות לערכים כפולים.

מצב IME

קובע עורך שיטות קלט, כלי לשימוש בגירסאות Access באנגלית עם קבצים שנוצרו בגירסה היפנית או הקוריאנית של Access. ערך ברירת המחדל: No Control. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש במאפיין זה, הקש F1.

מצב משפט IME

קובע את סוג הנתונים שבאפשרותך להזין באמצעות עורך שיטות קלט. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש במאפיין זה, הקש F1.

תגיות חכמות

באפשרותך לציין תגית חכמה אחת או יותר עבור השדה ועבור פקדים כלשהם המאוגדים לשדה. תגיות חכמות הן רכיבים המזהים את סוגי הנתונים בשדה ומאפשרים לנקוט בפעולה בהתבסס על סוג זה. לדוגמה, באפשרותך לבחור שדה תאריך/שעה ולאחר מכן להשתמש בתגית חכמה כדי לפתוח לוח שנה אישי.

לחץ על לחצן 'בונה' לצד תיבת המאפיין כדי לראות רשימה של תגיות חכמות זמינות.

יישור טקסט

קביעת היישור עבור נתונים בשדה תאריך/שעה. אפשרויות:

 • כללי     יישור טקסט לשמאל, מספרים ותאריכים לימין.

 • Left     יישור כל הטקסט, התאריכים והמספרים לשמאל.

 • Right     יישור כל הטקסט, התאריכים והמספרים לימין

 • מרכז     מרכוז של כל הטקסטים, התאריכים והמספרים

 • פזר     יישור כל הטקסט, התאריכים והמספרים באופן שווה לשני הצדדים של השדה או של תיבת הטקסט.

הצגת בורר התאריכים

הצגה או הסתרה של פקד לוח שנה מוקפץ המופיע כאשר משתמשים לוחצים על שדות תאריך/שעה. ברירת מחדל: עבור תאריכים. בחר לעולם לא כדי להסתיר את הפקד.

הערה: אם תשתמש במסכת קלט עבור שדה תאריך/שעה, הפקד בורר תאריכים לא יהיה זמין, ללא קשר לאופן הגדרת מאפיין זה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×