הוספה, יצירה או הסרה של שדה לאחסון ערכים מספריים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

עליך להוסיף שדה מספר לטבלה כשאתה צריך לאחסן נתונים מספריים, כגון נתוני מכירות. מאמר זה מסביר כיצד להשתמש ב- Microsoft Office Access 2007 לצורך הוספה והסרה של שדה מספר בטבלאות מסד נתונים קיימות וחדשות.

במאמר זה

הכרת שדות מספר

הוספת שדה מספר בתצוגת גליון נתונים

הוספת שדה מספר בתצוגת עיצוב

מחיקת שדה מספר

הפניה למאפיין של שדה מספר

הכרת שדות מספר

אם אתה משתמש חדש ב- Office Access 2007, זכור שהנתונים במסד נתונים מאוחסנים בטבלה אחת או יותר. באפשרותך להציג את המידע בגליון נתונים — רשת הדומה לגליון עבודה של Microsoft Office Excel 2007 — או בטופס או דוח הזנת נתונים, אך מסד הנתונים מאחסן את כל הנתונים בטבלה אחת או יותר. כל טבלה מורכבת מערכת שדות (עמודות), וכל שדה מוגדר לקבלת סוג ספציפי אחד של נתונים. לדוגמה, עליך להגדיר בשדה סוג נתונים של תאריך/שעה כאשר עליך לאחסן בו תאריכים ושעות, ועליך להגדיר בשדה סוג נתונים של מספר כשאתה צריך לאחסן בו מספרים לשימוש בחישובים מתמטיים.

מפרטים של שדה מספר

עליך להשתמש בשדה מספר עבור כל החישובים המתמטיים, מלבד אלה שמעורב בהם כסף ואלה המצריכים רמה גבוהה של דיוק, או עבור נתונים שאינך מעוניין לעגל כלפי מעלה או כלפי מטה (השתמש בשדה מטבע כדי למנוע עיגול). גודל הערכים שתאחסן בשדה מספר תלוי באופן ההגדרה של המאפיין גודל שדה. לדוגמה, באפשרותך להגדיר את השדה מספר להכלת ערכים של בית 1, 2 בתים, 4 בתים, 8 בתים או 16 בתים, בנוסף למזהי שכפול (ערכי מזהה ייחודי כללי, או ערכי GUID) וערכים עשרוניים.

הגדרת גודל השדה על-ידי פתיחת הטבלה בתצוגת עיצוב ושינוי של המאפיין גודל שדה . לקבלת מידע אודות שינוי המאפיינים של שדה מספר, עיין בסעיף הגדרה או שינוי של מאפייני שדה. לקבלת מידע אודות מאפייני שדה, עיין במקטע הפניה למאפיין של שדה מספר.

בטבלה הבאה מופיעה רשימה של הערכים שכל הגדרת גודל שדה יכולה להכיל והסבר מתי להשתמש בכל הגדרת גודל.

הגדרת גודל שדה

תיאור

בית

מספר שלם של בית 1 המכיל ערכים מ- 0 עד 255.

מספר שלם

מספר שלם של 2 בתים המכיל ערכים מ- ‎-32,768 עד ‎+32,767.

מספר שלם ארוך

מספר שלם של 4 בתים המכיל ערכים מ- ‎-2,147,483,648 עד 2,147,483,647.

יחיד

מספר שלם של 4 בתים המכיל ערכים מ- ‎-3.4 x 1038 עד ‎+3.4 x 1038 ועד 7 ספרות משמעותיות.

כפול

מספר מיוצג באמצעות נקודה צפה של 8 בית המכיל ערכים מ- ‎-1.797 x 10308 עד ‎+1.797 x 10308 ועד 15 ספרות משמעותיות.

מזהה שכפול

מזהה ייחודי כללי (GUID) של 16 בית. מזהי GUID הנוצרים באופן אקראי מספיק ארוכים ולכן סביר שהם לא יהיו חופפים. באפשרותך להשתמש בהם עבור מגוון של יישומים, כגון מעקב אחר מוצרים.

עשרוני

מספר שלם של 12 בתים עם דיוק עשרוני מוגדר שיכול להכיל ערכים מ- ‎-1028 עד ‎+1028. דיוק ברירת המחדל הוא 0. קנה המידה המוגדר כברירת מחדל (מספר המקומות העשרוניים המוצג) הוא 18. באפשרותך להגדיר את קנה המידה עד 28.

בנוסף להגדרה של גודל ומאפיינים אחרים של השדות, באפשרותך להחיל תבניות תצוגה ומסיכות קלט מותאמות אישית ומוגדרות מראש על נתוני המספר.

לקבלת מידע נוסף אודות עיצוב נתונים מספריים, עיין במאמר עיצוב נתונים בטבלאות, טפסים ודוחות. לקבלת מידע אודות מסיכות קלט, עיין במאמר יצירת מסיכת קלט כדי להיכנס לשדה או לשלוט ערכים בתבנית ספציפית.

שיטות ליצירת שדה מספר

Office Access 2007 מספק מספר דרכים להוספה של שדה מספר לטבלה חדשה או קיימת:

 • תצוגת גליון נתונים    באפשרותך להוסיף שדה מספר לטבלה חדשה או קיימת בתצוגת גליון נתונים על-ידי הוספת שדה חדש ולאחר מכן הקלדת מספר בשורה ריקה בשדה, או הדבקת מספר שורה ריקה. באפשרותך גם לבחור את סוג הנתונים מספר מתוך רשימה נפתחת ולהגדיר מאפיינים כגון דרושd, לחייב משתמשים להזין תאריך בשדה, ו- ייחודי, לחייב משתמשים להזין ערך ייחודי בשדה.

 • תצוגת עיצוב    עליך להשתמש בתצוגת עיצוב כדי להוסיף שדה מספר ולהגדיר מאפיינים עבור השדה שאין באפשרותך להגדיר בתצוגת גליון נתונים. מאפיינים אלה כוללים מסיכות קלט וערך ברירת מחדל עבור השדה. לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני, עיין בסעיף הפניה למאפיין של שדה מספר.

לראש הדף

הוספת שדה מספר בתצוגת גליון נתונים

השלבים בסעיף זה מסבירים כיצד להוסיף שדה מספר לטבלה קיימת ולטבלה חדשה בתצוגת גליון נתונים. אם אתה משתמש חדש ב- Access, גליון נתונים הוא רשת הנראית כמו חוברת עבודה של Office Excel 2007.

הוספת שדה מספר לטבלה קיימת

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על הטבלה שברצונך לשנות.

  Access פותח את הטבלה בתצוגת גליון נתונים.

 4. אם יש צורך בכך, גלול אופקית לשדה הריק הראשון. כברירת מחדל, Access מציג את הטקסט הוסף שדה חדש בשורת הכותרת של כל השדות החדשים, כך:

  שדה חדש בגליון נתונים

 5. לחץ פעמיים על שורת הכותרת ולאחר מכן הקלד שם עבור השדה החדש.

 6. בחר את השורה הריקה הראשונה מתחת לכותרת ולאחר מכן הקלד או הדבק קבוצת מספרים. Access מניח שסוג הנתונים עבור השדה הוא 'מספר' כשאתה מזין או מדביק מספרים.

  -או-

  בכרטיסיה גליון נתונים, בקבוצה סוג נתונים ועיצוב נתונים, מהרשימה סוג נתונים בחר מספר ולאחר מכן, מהרשימה תבנית בחר את תבנית המספר הרצויה.

  אם אתה מקליד או מדביק נתונים בשדה, Access קובע את ההגדרה גודל שדה בהתבסס על גודל המספר שאתה מזין.

 7. שמור את השינויים שערכת.

הוספת שדה מספר לטבלה חדשה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה צור, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה.

  Access פותח את הטבלה החדשה בתצוגת גליון נתונים. איור זה מציג טבלה חדשה:

  טבלה ריקה, חדשה, במסד נתונים חדש

 4. לחץ על שמור תמונת לחצן ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, הזן שם עבור הטבלה החדשה.

 5. לחץ פעמיים על שורת הכותרת עבור שדה הטבלה הראשון (השדה עם התווית הוספת שדה חדש) ולאחר מכן הקלד שם עבור השדה.

 6. בחר את השורה הריקה הראשונה מתחת לכותרת ולאחר מכן הקלד בלוק מספרים. Access מניח שסוג הנתונים עבור השדה הוא 'מספר' כשאתה מזין או מדביק מספרים.

  בנוסף, Access מגדיר את המאפיין גודל שדה בהתבסס על גודל המספר שהזנת או הדבקת.

לראש הדף

הוספת שדה מספר בתצוגת עיצוב

עליך להשתמש בתצוגת עיצוב כדי להוסיף שדה מספר לטבלה חדשה או קיימת ולאחר מכן להגדיר או לשנות את מאפייני השדה שאין באפשרותך להגדיר או לשנות בתצוגת גליון נתונים. לדוגמה, באפשרותך לציין מסיכת קלט או ערך ברירת מחדל. השלבים בסעיף זה מסבירים כיצד להוסיף שדה מספר ולהגדיר מאפיינים עבור השדה.

הוספת שדה מספר לטבלה קיימת

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב תמונת לחצן .

 4. בעמודה שם שדה, בחר את השורה הריקה הראשונה ולאחר מכן הקלד שם עבור השדה.

 5. בחר את התא הסמוך בעמודה סוג נתונים ולאחר מכן בחר במספר מתוך הרשימה.

 6. שמור את השינויים שערכת.

הוספת שדה מספר לטבלה חדשה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה צור, בקבוצה טבלאות, לחץ על טבלה.

 4. לחץ על שמור ובתיבת הדו-שיח שמירה בשם, הזן שם עבור הטבלה החדשה.

 5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית המסמך עבור הטבלה החדשה ולחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 6. בעמודה שם שדה, בחר את השורה הריקה הראשונה והקלד שם עבור השדה.

 7. בחר את התא הסמוך בעמודה סוג נתונים ולאחר מכן בחר במספר מתוך הרשימה.

 8. שמור את השינויים שביצעת. אם ברצונך להגדיר מאפיינים עבור השדה, השאר את הטבלה פתוחה בתצוגת עיצוב ועבור לשלבים הבאים.

הגדרה או שינוי של מאפייני שדה

 1. בכרטיסיה כללי במקטע התחתון של מעצב הטבלה, תחת מאפייני שדה, אתר את המאפיין שברצונך לשנות.

 2. בחר את השדה לצד שם המאפיין. בהתאם למאפיין, הזן נתונים (כגון טקסט ברירת מחדל או מסיכת קלט), הפעל את בונה הביטויים על-ידי לחיצה על ..., או בחר באפשרות מתוך רשימה.

  לקבלת מידע אודות אופן השימוש בכל מאפיין שדה, בחר את המאפיין ולאחר מכן הקש F1.

לראש הדף

מחיקת שדה מספר

באפשרותך להשתמש בתצוגת גליון נתונים או תצוגת עיצוב כדי למחוק שדה מספר מטבלה. עם זאת, כשאתה מוחק שדה מספר המכיל נתונים, הנתונים אובדים לצמיתות — לא תוכל לבטל את המחיקה. מסיבה זו, מומלץ שתבצע גיבוי של מסד הנתונים לפני שתמחק שדות טבלה כלשהם או רכיבי מסד נתונים אחרים.

מחיקת שדה מספר בתצוגת גליון נתונים

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על הטבלה שברצונך לשנות.

  Access פותח את הטבלה בתצוגת גליון נתונים.

 4. אתר את שדה המספר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הכותרת (שם השדה) ולאחר מכן לחץ על מחק עמודה.

מחיקת שדה מספר בתצוגת עיצוב

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

  Access פותח את הטבלה בתצוגת עיצוב.

 4. לחץ על בורר השורות (הריבוע הריק) לצד שדה המספר ולאחר מכן הקש DELETE.

  -לחלופין-

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בורר השורות ולאחר מכן לחץ על מחק שורות.

 5. לחץ על כן כדי לאשר את המחיקה.

לראש הדף

הפניה למאפיין של שדה מספר

בעת שימוש בתצוגת עיצוב להוספת שדה מספר לטבלה, באפשרותך להגדיר ולשנות מספר מאפיינים עבור השדה. טבלה זו מפרטת ומתארת את מאפייני שדה המספר ומסבירה את ההשלכות של הגדרה או שינוי שלהם.

מאפיין

שימוש

גודל השדה

קובע את גודל הערך שבו באפשרותך להזין ולאחסן בשדה. לקבלת מידע נוסף אודות המאפיין גודל שדה , ראה מפרטים של שדה מספר מוקדם יותר במאמר זה.

עיצוב

הזן תווי עיצוב מותאמים אישית כדי להגדיר תבנית תצוגה. תבניות שמוגדרות כאן מופיעות בגליונות נתונים, טפסים ודוחות.

לקבלת מידע נוסף אודות תבניות מותאמות אישית, עיין במאמר עיצוב נתונים בטבלאות, טפסים ודוחות.

מקומות עשרוניים

קובע את מספר המקומות העשרוניים עבור ערכים בשדה. ערך ברירת המחדל: אוטומטית. ערכים אפשריים אחרים נעים בין 0 ל- 15.

מסיכת קלט

הגדר מסיכת קלט כאשר עליך לשלוט באופן בו משתמשים מזינים נתונים לשדה.

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש במסיכות קלט, עיין במאמר יצירת מסיכת קלט כדי להיכנס לשדה או לשלוט ערכים בתבנית ספציפית.

כיתוב

ציון השם של שדה הטקסט. מאפיין זה מקבל עד 2,048 תווים. אם לא תציין כיתוב, Access יחיל את שם השדה המהווה ברירת מחדל.

ערך ברירת המחדל

מציין את הערך המופיע אוטומטית בשדה בעת יצירה של רשומה חדשה.

כלל אימות

מציין את הדרישות עבור נתונים שהוזנו לרשומה שלמה, שדה בודד או פקד. כאשר משתמשים מזינים נתונים המפירים את הכלל, תוכל להשתמש במאפיין טקסט אימות כדי לציין את הודעת השגיאה שתופיע כתוצאה מכך. אורך מרבי: 2,048 תווים.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת כללי אימות, עיין במאמר יצירת כלל אימות כדי לאמת נתונים בשדה.

טקסט אימות

ציון הטקסט בהודעת השגיאה המופיעה כאשר משתמשים מפרים כלל אימות. אורך מרבי: 255 תווים.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת כללי אימות, עיין במאמר יצירת כלל אימות כדי לאמת נתונים בשדה.

נדרש

כאשר מאפיין זה מוגדר ככן, עליך להזין ערך בשדה או בכל פקד המאוגד לשדה. בנוסף, הערך אינו יכול להיות null.

עם אינדקס

אינדקס משמש להאצת פעולות שאילתה, מיון וקיבוץ המופעלות על כמויות נתונים גדולות. באפשרותך גם להשתמש באינדקסים כדי למנוע ממשתמשים להזין ערכים כפולים. אפשרויות:

 • לא     ביטול יצירת אינדקס (ברירת מחדל).

 • כן (אפשר כפולים)     יצירת אינדקס עבור השדה והתרת ערכים כפולים. לדוגמה, יכולים להיות שמות פרטיים או שמות משפחה כפולים.

 • כן (ללא כפולים)     יצירת אינדקס עבור השדה ואי-התרת ערכים כפולים.

תגיות חכמות

ציין תגית חכמה אחת או יותר עבור השדה וכל הפקדים המאוגדים לשדה. תגיות חכמות הן רכיבים שמזהים את סוג הנתונים בשדה ומאפשרים לך לפעול בהתאם לסוג זה. לדוגמה, בשדה כתובת דואר אלקטרוני, תגית חכמה יכולה ליצור הודעת דואר חדשה או להוסיף את הכתובת לרשימת אנשי קשר.

לחץ על בניה (...) כדי לראות רשימה של תגיות חכמות זמינות.

יישור טקסט

מציין את היישור עבור נתונים. האפשרויות:

 • כללי     יישור טקסט, מספרים ותאריכים לימין (ברירת מחדל).

 • Left     יישור כל הטקסט, התאריכים והמספרים לשמאל.

 • Right     יישור כל הטקסט, התאריכים והמספרים לימין

 • מרכז     מרכוז של כל הטקסטים, התאריכים והמספרים

 • פזר     יישור של כל הטקסט, התאריכים והמספרים באופן שווה בין שני צידי השדה או תיבת הטקסט

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×