הוספה וחיבור של צורות ב-Visio עבור האינטרנט

Visio באינטרנט כולל צורות רבות המסודרות בערכות צורה. לכל דיאגרמה יש התחלה של ערכות צורה. אך באפשרותך גם להוסיף ערכות צורה ללוח הצורות, כך שתוכל לגשת במהירות לצורות הרצויות אחרות. לדוגמה, כדי ליצור דיאגרמת תהליכים בלתי פורמלית, באפשרותך להוסיף את ערכת צורות תרשים הזרימה הבסיסית. בעת שימוש בצורות מהירות כדי ליצור דיאגרמה, באפשרותך להוסיף ולחבר צורות יחד במהירות ובצורה חלקה ככל האפשר ללא הרבה אחורה ואחורה בין לוח הצורות ולבד הדיאגרמה. באפשרותך גם ליצור שני סוגים של חיבורים: נקודה לנקודה וצורה לצורה. וכאשר קווי מחבר חוצים, באפשרותך להוסיף או להסיר קפיצות קו. באפשרותך גם לשנות את סוג השורה לישר, זוויתי או מעוקל.

להלן הדרכים הבסיסיות לקבלת דיאגרמה במסלול הנכון, מיד.

איזו פעולה ברצונך לבצע?   

ניהול צורות בלוח הצורות

הוספה וחיבור של צורות עם צורות מהירות

חיבור צורות באמצעות נקודות חיבור

שינוי קו המחבר לסוג אחר

הצגה או הסרה של קפיצות קווים מחברים

למידע נוסף

ניהול צורות בלוח הצורות

השתמש בלוח הצורות כדי להוסיף, להציג ולהסיר ערכות צורה.

לוח צורות

הוספת ערכת צורה

 1. פתח את הדיאגרמה לעריכה.

 2. באזור הכרטיסיות, בחר באפשרות הוסף צורות סמל 'הוסף' .

 3. כדי לראות מה זמין, גלול ברשימת ערכות הצורות.

  רשימה של ערכות צורה
 4. כדי להציג את הצורות הזמינות בערכת צורה, בחר תצוגה מקדימה של סמל ' תצוגה מקדימה ' .

 5. כדי להוסיף את ערכת הצורות, בחר הוסף.

הצגת ערכת צורה שכבר נוספה

כבר הוספת ערכת צורה, אך ייתכן שהיא אינה גלויה כעת.

 1. פתח את הדיאגרמה לעריכה.

 2. באזור הכרטיסיות, בחר את סמל ערכת הצורה. באפשרותך לרחף מעל הסמל כדי לראות את שם ערכת הצורה.

  סמלים של ערכת צורה

הסרת ערכת צורה

ייתכן שתרצה להסיר ערכת צורה כדי לבטל את העומס של לוח הצורות. תוכל תמיד להוסיף לאחר מכן ערכת צורה.

 1. פתח את הדיאגרמה לעריכה.

 2. באזור כרטיסיות צורה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל ערכת הצורה ולאחר מכן בחר הסר.

לראש הדף

הוספה וחיבור של צורות עם צורות מהירות

השתמש בצורות מהירות כדי ליצור דיאגרמות בצורה חלקה. כל ערכת צורה כוללת צורות מהירות שנועדו להאיץ את זרימת העבודה עם הצעות מתאימות.

הערה    כברירת מחדל, צורות מהירות מופעלות. באפשרותך לבטל צורות מהירות על-ידי ניקוי התצוגה של צורות > מהירות.

 1. פתח את הדיאגרמה לעריכה.

 2. גרור צורה מהחלונית צורות לדף ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.

  גרירת צורה מחלונית הצורה לדף
 3. החזק את המצביע מעל הצורה כדי שהחצים הכחולים יופיעו.

  הצבת סמן מעל צורה, חצים כחולים מופיעים
 4. הזז את המצביע מעל החץ הכחול המצביע לכיוון המקום שבו ברצונך למקם את הצורה החדשה.

  הזזת המצביע לחץ הרצוי
 5. בסרגל הכלים המצומצם, לחץ על אחת מארבע הצורות.

  ריחוף מעל חץ של חיבור אוטומטי מציג סרגל כלים של צורות להוספה.

  הצורה החדשה מתווספת לדיאגרמה, ומחוברת באופן אוטומטי לצורה המקורית.

 6. המשך להוסיף צורות על-ידי ריחוף מעל הצורה החדשה עד להופעת סרגל הכלים המצומצם.

  ריחוף מעל הצורה שנוספה זה עתה מציג חצים של 'חיבור אוטומטי' להוספת צורה נוספת.

עצה    אם הצורה שברצונך להוסיף אינה מופיעה בסרגל הכלים המצומצם, גרור את הצורה הרצויה מהחלונית צורות ושחרר אותה על חץ כחול. הצורה החדשה מחוברת לצורה המקורית כאילו לחצת עליה בסרגל הכלים המצומצם.

לראש הדף

חיבור צורות באמצעות נקודות חיבור

אתה משתמש בנקודות חיבור בין צורות כדי להדביק צורות יחד ולהשאיר אותן יחד גם כאשר צורה זזה או מסתובבת. נקודות חיבור הופכות לגלויות בעת הזזת המצביע מעל צורה.

הפיכת נקודות חיבור לגלויות

עצה: השתמש בתכונה ' שינוי גודל תצוגה ' כדי לראות בצורה טובה יותר פרטים קטנים ולקבוע שליטה מדויקת יותר: הגדל (או הקש CTRL + +) והקטן את התצוגה (או הקש CTRL +-).

מבט כולל על סוגי חיבורים

קיימים שני סוגים של חיבורים:

 • חיבור נקודתי    שנקרא גם ' דבק סטטי ', הוא מחבר נקודה לנקודה. השתמש בחיבור נקודה כאשר המיקום של נקודת החיבור חייב להישאר זהה, כמו בתוכנית קומה מפורטת שבה המיקום של החשמל, הטלפון ושקעי הרשת חשוב.

 • חיבור דינאמי    נקרא גם ' דבק דינמי ', הוא מחבר צורה לצורה. כאשר צורה זזה או מסתובבת, החיבור מנותב מחדש והנתיב הקצר ביותר משמש. פעולה זו עוזרת לייעל עדכונים לצורות ולדיאגרמות.

באפשרותך להפנות לשתי צורות וליצור חיבורים דינאמיים. לדוגמה, בדיאגרמת PC/נתב, נקודת החיבור הספציפית בצורת הנתב מתעניינת והיא חיבור נקודה, אך נקודת החיבור הספציפית בצורה מחשב אינה משנה והיא חיבור דינאמי.

בדיאגרמה הבאה, לצורה A יש חיבור נקודה לצורה C, וכאשר C מועבר, המחבר מתוך שוהה מחובר לאותה נקודה ב-C. לעומת זאת, לצורה B יש חיבור דינאמי ל-C, והמחבר מ-B מעביר את נקודת החיבור ב-C היא הקרובה ביותר.

ל- A יש חיבור נקודה ל- C, אך ל- B יש חיבור דינאמי ל- C.

יצירת חיבור נקודתי

 1. פתח את הדיאגרמה לעריכה.

 2. הזז את המצביע מעל צורה עד להופעת נקודות החיבור שלה.

  הפיכת נקודות חיבור לגלויות
 3. הזז את המצביע לנקודת חיבור בצורה זו עד שהיא תוקף במלבן ירוק והמצביע ישתנה מצביע הצלב (או precision selecton) cross '.

  נקודת Connectino המוקפת במלבן ירוק והמצביע משתנה לצלב דק
 4. גרור את המצביע לצורת יעד עד שכל נקודות החיבור שלו יהפכו לגלויות ולאחר מכן הזז את המצביע לנקודת חיבור ספציפית עד שהיא תחומה בתיבה ירוקה ומופיעה הדבק תיאור הכלי לנקודת החיבור .

  הצורה ' יעד ' מציגה תיאור כלי: הדבקה לנקודת חיבור
 5. שחרר את המצביע כדי להשלים את החיבור לנקודה.

יצירת חיבור דינאמי

 1. פתח את הדיאגרמה לעריכה.

 2. הזז את המצביע מעל צורה עד להופעת נקודות החיבור האוטומטי (ארבעת המשולשים).

  חשיפת autoconnections של צורה
 3. הזז את המצביע לנקודה autoconnection עד שהוא ישתנה לסמל צלב מצביע הצלב (או precision selecton) .

  בידוד נקודת autoconnection בצורה
 4. גרור את המצביע לצורת היעד עד להופעת כל נקודות החיבור.

  גרירת המחבר לצורת היעד
 5. התאם את מיקום המצביע עד שצורת היעד מוקפת בגבול ירוק והצורה ' דבק תיאור כלי ' מופיעה.

  התחברות לצורת היעד עם חיבור דינאמי
 6. שחרר את המצביע כדי ליצור את החיבור הדינאמי.

לראש הדף

שינוי קו המחבר לסוג אחר

כברירת מחדל, קו מחבר הוא מוצק עם חץ אחד המצביע על הצורה המחוברת, למרות שהוא עשוי להיות שונה אם החלת ערכת נושא. ייתכן שתרצה לשנות את סוג קו המחבר.

 1. פתח את הדיאגרמה לעריכה.

 2. בחר את קו המחבר.

 3. ברצועת הכלים, בחר בית, בחר את לחצן סוג מחברים ולאחר מכן בחר ישר, זוויתיאו מעוקל.

  סוגי מחברים

לראש הדף

הצגה או הסרה של קפיצות קווים מחברים

בעת עריכת דיאגרמה והוספת צורות, ייתכן ש- Visio באינטרנט יצטרך ליצור קפיצות קו כאשר קווי מחבר חוצים. ניתן להציג או להסיר קפיצות קו אלה.

 1. פתח את הדיאגרמה לעריכה.

 2. ברצועת הכלים, בחר ביתולאחר מכן בחר מחברים סוג סמל סוג מחבר .

 3. כדי להציג קפיצות מעל קווים חוצים, בחר הצג קפיצות קו.

  הצגת קפיצות קו
 4. כדי להסיר קפיצות מעל קווים חוצים, בחר הסר קפיצות קו.

  הסרת קפיצות קו

לראש הדף

למידע נוסף

Visio עבור עזרה באינטרנט

הצגה, יצירה ועריכה של דיאגרמה ב-Visio עבור האינטרנט.

בחירה, העתקה והעברה של צורות ב-Visio עבור האינטרנט

שינוי הגודל, הסיבוב והסדר של צורה ב-Visio עבור האינטרנט

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×