הוספה והתאמה אישית של תבניות תאריך ושעה

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

מאמר זה מתאר כיצד Microsoft Office Access מאחסן מידע תאריך ושעה, כיצד באפשרותך להוסיף שדות תאריך ושעה של טבלאות, טפסים ודוחות שלך, ואת האופן שבו באפשרותך להתאים אישית את תבנית התאריך והשעה לפי צרכיך.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הכרת תבניות תאריך ושעה

הוספת שדה תאריך/שעה

עיצוב שדה תאריך/שעה

הוספת תאריך באמצעות בורר התאריכים

ציון תבנית עבור הזנת נתונים של תאריך ושעה עם מסיכת קלט

לשנות את ההגדרות האזוריות של Windows כדי לשנות את אופן ההצגה של תאריכים ושעות

הכרת תבניות תאריך ושעה

תאריך ושעה באפשרותך להזין במסד נתונים, ויוצגו מכן במספר תבניות. Access מציג באופן אוטומטי את התאריך והשעה לתאריך כללי ומעצב זמן רב. התאריכים תופיע כ, mm/dd/yyyy בארצות הברית וכן, dd/mm/yyyy מחוץ הברית היו mm הוא החודש, dd הוא היום, ו- yyyy הוא השנה. השעה מוצגת כ, hh: mm: ss AM/PM, כאשר hh הוא השעה, mm הן הדקות ו- ss הוא שניות.

תבניות אלה אוטומטיות עבור תאריכים ושעות משתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי המצוין בהגדרת אפשרויות שפה ואפשרויות אזוריות של Microsoft Windows במחשב שלך. לדוגמה, ב- Europe וחלקים רבים של אסיה, בהתאם למיקום שלך, ייתכן שתראה את התאריך והשעה בתור 28.11.2006 07:12 בלילה או 28/11/2006 07:12 בלילה. בארצות הברית, תראה 11/28/2006 07:12 בלילה. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לשנות את הגדרת אפשרויות אזור ושפה, ראה לשנות את ההגדרות האזוריות של Windows כדי לשנות את אופן ההצגה של תאריכים ושעות, בהמשך מאמר זה.

הוא עשוי לשנות עיצובים אלה אוטומטית באמצעות תבניות תצוגה מותאמת אישית. עם זאת, תבנית התצוגה שאתה בוחר לא ישפיע על אופן הזנת הנתונים או כיצד Access מאחסן נתונים אלה. לדוגמה, באפשרותך להזין תאריך בתבנית אירופאית כגון 28.11.2006 ולאחר יש על טבלה, טופס או דוח להציג את הערך כ- 11/28/2006.

Access מספק רמה מסוימת של אימות נתונים הקשורים תאריך ובעיצוב זמן באופן אוטומטי. לדוגמה, אם אתה מזין תאריך שאינו חוקי, כגון 32.11.2006, מופיעה הודעה ובדרך כלל יש לך אפשרות להזין ערך חדש או להמיר את השדה מתוך נתוני תאריך/שעה סוג לסוג הנתונים טקסט. ערכי תאריך חוקיים נעים מ--657,434 (1 בינואר, 100 לספירה) עד ל- 2,958,465 (31 בדצמבר, 9999 לספירה). ערכי שעה חוקיים נעים מ-.0 ל-.9999 או 23:59:59.

לראש הדף

הוספת שדה תאריך/שעה

כדי להשתמש תאריכים ושעות במסד נתונים, התחל על-ידי יצירת שדה תאריך/שעה אחת או יותר של מסד הנתונים. ההגדרות עבור שדות תאריך או שעה תמיד שוכנים בטבלה, אך ניתן להציג את ערך התאריך או השעה טבלה, טופס או דוח.

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שבה ברצונך לעבוד עם ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. במקטע העליון של מעצב הטבלה, בחר שורה ריקה.

 3. בעמודה שם שדה, הקלד שם עבור השדה החדש.

 4. בעמודה סוג נתונים, בחר תאריך/שעה מהרשימה ולאחר מכן שמור את הטבלה.

  השדה החדש צריך להיות דומה כך, למרות ששם השדה יכול להשתנות:

  מעצב השאילתות עם שדה תאריך/שעה חדש

באפשרותך גם לשמור את ערכי תאריך ושעה כמספרים בעת תכנון לבצע חישובים על נתוני תאריך ושעה. לדוגמה, באפשרותך לחשב סיכום שעות עבודה (כרטיס שעות), או את גילו של חשבונית. לקבלת מידע נוסף אודות אופן לחשב ערכי תאריך, עיין במאמר על הפונקציה Date.

לראש הדף

עיצוב שדה תאריך/שעה

Access מספק כמה תבניות מוגדרות מראש עבור נתוני תאריך ושעה, אך אם בתבניות אלה אינן עונות על הצרכים שלך באפשרותך לציין תבנית מותאמת אישית. אם לא תבחר תבנית מוגדרת מראש או מותאם אישית, Access מחיל באופן אוטומטי את תבנית התאריך הכללית-m/dd/yyyy h:mm: ss AM/PM.

החלת תבנית מוגדרת מראש

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שבה ברצונך לעבוד עם ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. במקטע העליון של רשת העיצוב, בחר את שדה תאריך/שעה שברצונך לעצב.

 3. במקטע התחתון, לחץ על תיבת המאפיין תבנית ולאחר מכן בחר עיצוב מתוך הרשימה הנפתחת.

 4. לאחר בחירת התבנית, התגית החכמה אפשרויות עדכון מאפיין תמונת לחצן מופיעה, והכרטיסיה מאפשר לך להחיל את התבנית החדשה על שדות טבלה ופקדי טפסים אחרים שיירשו אותה באופן לוגי. כדי להחיל את השינויים כל מסד הנתונים, לחץ על התגית החכמה ולאחר מכן לחץ על עדכן תבנית בכל מקום שבו שנעשה שימוש בשם שדה. במקרה זה, השדה Name הוא השם של שדה תאריך/שעה.

 5. כדי להחיל את השינויים שערכת על מסד הנתונים כולו, תיבת הדו-שיח עדכון מאפיינים תופיע ותציג את הטפסים ואת האובייקטים האחרים שיירשו את התבנית החדשה. לחץ על כן.

 6. שמור את השינויים ועבור לתצוגת 'גליון נתונים' כדי לראות אם התבנית עונה על צרכיך.

הערה: ייתכן לשלוט בהגדרות האזוריות של Windows או חלק ממנו הצגת תבנית מוגדרת מראש.

טבלה של תבניות מוגדרות מראש ודוגמאות   

תבנית

תיאור

דוגמה

General Date

(ברירת מחדל) הצגת ערכי תאריך כמספרים וערכי שעה כשעות, דקות ושניות, כשאחריהן מופיע AM או PM. עבור שני סוגי הערכים, Access משתמש במפרידי התאריכים והשעות המפורטים בהגדרות האזוריות של Windows. אם הערך אינו כולל רכיב שעה, Access מציג את התאריך בלבד. אם הערך אינו כולל רכיב תאריך, Access מציג את השעה בלבד.

30/06/2008 10:10:42 AM

תאריך ארוך

מציג ערכי תאריך בלבד, כפי שמפורט בתבנית תאריך ארוך בהגדרות האזוריות של Windows‏.

יום שני, 29 באוגוסט 2006

תאריך בתבנית בינונית

הצגת התאריך כ- dd/mmm/yy, אך שימוש במפריד התאריך שצוין ההגדרות האזוריות של Windows.

29 באוגוסט / / 06
29-אוג-06

תאריך קצר

מציג ערכי תאריך, כפי שמפורט בתבנית תאריך קצר בהגדרות האזוריות של Windows‏.

8/29/2006
8-29-2006

זמן ארוך

הצגת השעות, הדקות והשניות, כשאחריהן מופיע AM או PM. Access משתמש במפריד המפורט בהגדרת השעה בהגדרות האזוריות של Windows.

10:10:42

Medium Time

הצגת השעות והדקות, כשאחריהן מופיע AM או PM. Access משתמש במפריד המפורט בהגדרת השעה בהגדרות האזוריות של Windows.

10:10:00

Short Time

הצגת השעות והדקות בלבד. Access משתמש במפריד המפורט בהגדרת השעה בהגדרות האזוריות של Windows.

10:10:00

החלת תבנית מותאמת אישית

בעת החלת תבנית מותאמת אישית שדה תאריך/שעה, באפשרותך לשלב תבניות שונות בכך שתבקש שני מקטעים, אחת עבור התאריך ואחד עבור משך הזמן. במופע כאלה, עליך להפריד את המקטעים באמצעות נקודה-פסיק. לדוגמה, באפשרותך לשלב את תאריך כללי ואת תבנית הזמן הארוך באופן הבא: m/dd/yyyy; h:mm: ss.

עצה: ב- Access 2010, בונה הביטויים מכיל IntelliSense, כך שתוכל לראות אילו הארגומנטים דורש את הביטוי שלך.

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שבה ברצונך לעבוד עם ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. במקטע העליון של רשת העיצוב, בחר את שדה תאריך/שעה שברצונך לעצב.

 3. במקטע התחתון, לחץ על תיבת המאפיין תבנית ולאחר מכן הזן את התבנית.

טבלה של מצייני מיקום ומפרידים עבור תבנית מותאמת אישית   

תו

תיאור

מפריד תאריך

פקדי במקום שבו Access מציב את המפריד עבור הימים, החודשים והשנים. שימוש במפריד המוגדר בהגדרות האזוריות של Windows. לדוגמה, בארצות הברית, השתמש קו נטוי (/).

מפריד שעה

פקדי במקום שבו Access מציב את תווי הפרדה עבור השעות, הדקות והשניות. שימוש במפריד המוגדר בהגדרות האזוריות של Windows. לדוגמה, בארצות הברית, השתמש נקודתיים (:).

c

הצגת תבנית התאריך הכללית.

d או dd

מציג את היום בחודש כספרה אחת או כשתי ספרות. עבור ספרה אחת, השתמש במציין מיקום בודד; עבור שתי ספרות, השתמש בשני מצייני מיקום.

ddd

קיצור שם היום בשבוע לשלוש אותיות.

dddd

פירוט כל ימות השבוע.

ddddd

הצגת תבנית תאריך קצר.

dddddd

הצגת תבנית תאריך ארוך.

W

הצגת מספר המתאים יום בשבוע.

m או mm

מציג את החודש כמספר מספר ספרה אחת או שתי ספרות.

mmm

קיצור שם החודש לשלוש אותיות. לדוגמה, ינואר יופיע כינו.

mmmm

מתאר את כל שמות החודשים.

q

הצגת המספר של הרבעון הקלנדרי הנוכחי (1-4). לדוגמה, אם העסקת עובד במאי, Access מציג 2 בתור ערך הרבעון.

y

מציג את היום בשנה, 1-366.

yy

מציג את שתי הספרות האחרונות של השנה.

הערה: אנו ממליצים להזין ולהציג את כל ארבע הספרות של השנה הנתונה.

yyyy

הצגת כל ספרות השנה בטווח של 0100-9999.

מפריד שעה

פקדי במקום שבו Access מציב את המפריד עבור השעות, הדקות והשניות. שימוש במפריד המוגדר בהגדרות האזוריות של Windows. לקבלת מידע אודות הגדרות אלה, עיין בסעיף, לשנות את ההגדרות האזוריות של Windows כדי לשנות את אופן ההצגה של תאריכים ושעות.

h או hh

מציג את השעה כספרה אחת או כשתי ספרות.

n או nn

מציג את הדקות כספרה אחת או כשתי ספרות.

s או ss

הצגת השניות כספרה אחת או כשתי ספרות.

tttt

מציג את התבנית Long Time.

AM/PM

אני מציג ערכים שעון של 12 שעות עם טקסט או PM על שעון המערכת במחשב שלך כדי להגדיר את הערך.

A/P או a/p

הצגת ערכי שעון של 12 שעות עם A נגררים, P, a, או p. Access מסתמך על שעון המערכת במחשב שלך כדי להגדיר את הערך.

AMPM

הצגת ערכי שעון של 12 שעות, אך שימוש במחווני הבוקר ואחר הצהריים המצוינים בהגדרות האזוריות של Windows. לקבלת מידע אודות הגדרות אלה, עיין בסעיף, לשנות את ההגדרות האזוריות של Windows כדי לשנות את אופן ההצגה של תאריכים ושעות.

שטח ריק, + - $ ()

השתמש שטחים ריקים, בתווים מתמטיים מסוימים (+ -), וסמלים פיננסיים ($ ¥ £) כנדרש בכל מקום במחרוזות התבנית. אם ברצונך להשתמש בסימנים מתמטיים נפוצים אחרים, כגון קו נטוי (\ או /) ולחץ הכוכבית (*), הקף אותם בסימני מרכאות כפולות.

"Literal text"

להקיף כל טקסט שברצונך שהמשתמשים יראו במרכאות כפולות.

\

מאלץ Access כדי להציג את התו באופן מיידי זה עוקב. זהו זהה המקיף תו במרכאות כפולות.

*

בעת השימוש בו, התו מיד לאחר הכוכבית הופך לתו מילוי — תו המשמש למילוי שטחים ריקים. לרוב, access מציג טקסט מיושר לשמאל וממלא כל אזור מימין הערך עם שטחים ריקים. באפשרותך להוסיף תווי מילוי בכל מקום במחרוזת התבנית ו- Access ימלא רווחים ריקים בתו שצוין.

[color]

החלת צבע על כל הערכים בתוך מקטע בתבנית שלך. עליך לתחום את השם בסוגריים ולהשתמש באחד השמות הבאים: שחור, כחול, תכלת, ירוק, מגנטה, אדום, צהוב או לבן. לדוגמה, dddd [ורוד] בדרך כלל להציג את היום בצבע ורוד

לאחר שהזנת תבנית, התגית החכמה אפשרויות עדכון מאפיין תמונת לחצן מופיעה ומאפשרת לך להחיל את העיצוב על שדות טבלה ופקדי טפסים אחרים שיירשו אותה באופן לוגי. כדי להחיל את השינויים כל מסד הנתונים, לחץ על התגית החכמה ולאחר מכן לחץ על עדכן תבנית בכל מקום שבו שנעשה שימוש בשם שדה. במקרה זה, השדה Name הוא השם של שדה תאריך/שעה.

אם תבחר להחיל את השינויים שערכת על מסד הנתונים כולו, תיבת הדו-שיח עדכון מאפיינים תופיע ותציג את הטפסים ואת האובייקטים האחרים שיירשו את התבנית החדשה. לחץ על כן כדי להחיל את התבנית.

שמור את השינויים ועבור לתצוגת 'גליון נתונים' כדי לראות אם התבנית עונה על צרכיך.

לראש הדף

הוספת תאריך באמצעות בורר התאריכים

קיימות מספר דרכים להוסיף תאריך לטבלה שלך. אם הוא זמין, להשתמש בפקד בורר תאריכים היא אפשרות מהירה.

הערה: הפקד בורר תאריכים אינה זמינה אם מסיכת קלט חלה על שדה תאריך/שעה.

 1. לחץ על השדה שבו ברצונך להוסיף את התאריך של. אם הפקד בורר תאריכים זמין, סמל לוח השנה מופיע.

 2. לחץ על סמל לוח השנה. פקד לוח שנה מופיעה.

  בקרת לוח השנה

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להזין את התאריך הנוכחי, לחץ על היום.

  • כדי לבחור יום בחודש הנוכחי, לחץ על התאריך.

  • כדי לבחור של חודש ויום שונים, השתמש בלחצנים קדימה או אחורה.

לראש הדף

ציון תבנית עבור הזנת נתונים של תאריך ושעה עם מסיכת קלט

השתמש מסיכת קלט כאשר ברצונך לוודא שמשתמשים להזין תאריך ושעה נתונים בתבנית ספציפית. לדוגמה, אם החלת מסיכת קלט כדי להזין תאריכים בתבנית אירופאית, מישהו הזנת נתונים במסד הנתונים שלך לא תהיה אפשרות להזין תאריכים בתבניות אחרות. ניתן להחיל מסיכות קלט על שדות בטבלאות, ערכות תוצאות של שאילתה, ועל פקדים בטפסים ובדוחות.

באפשרותך להגדיר מסיכת קלט מתבנית אחת, אך הגדרת תבנית תצוגה שונות עבור אותם נתונים. לדוגמה, מסיכת הקלט באפשרותך לדרוש ממשתמשים להזין את התאריך כ- YYYY. MM. DD, ולאחר מכן הגדר התבנית עבור הצגת התאריך כ- DD-MMM-YYYY, כך שיופיע התאריך כ- 24-יולי-2008.

לקבלת מידע נוסף אודות מסיכות קלט, עיין במאמר יצירת מסיכת קלט כדי להיכנס לשדה או לשלוט ערכים בתבנית ספציפית.

הוספת מסיכת קלט

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שבה ברצונך לעבוד עם ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. אם הטבלה אינה מכילה שדה טקסט, במקטע העליון של רשת העיצוב, בחר שורה ריקה, לחץ על העמודה סוג נתונים, בחר את הטקסט ולאחר מכן שמור את השינויים.

 3. בחר את שדה תאריך/שעה ולאחר מכן, במקטע התחתון של רשת העיצוב, בכרטיסיה כללי, לחץ על המאפיין מסיכת קלט.

  1. הערה: מסיכות קלט כוללות שלושה מקטעים המופרדים באמצעות נקודה-פסיק. המקטע הראשון הוא הכרחי, והם השאר אופציונלי. המקטע הראשון מוגדרת מחרוזת המסיכה והוא מכיל מצייני מיקום ותווים מילולי. במקטע השני מוגדר אם ברצונך לאחסן את המסיכה תווי plus הנתונים בשדה. הזן 0 אם ברצונך לאחסן את המסיכה ואת הנתונים; הזן 1 אם ברצונך לאחסן את הנתונים בלבד. החלק השלישי מגדיר את מציין המיקום משמש כדי לציין מיקום עבור נתונים. כברירת מחדל, Access משתמש מקף תחתון (_). אם ברצונך להשתמש בתו אחר, באפשרותך להזין אותו במיקום הרצוי במחרוזת מסכת, או שתוכל להזין אותו במקטע השלישי של המסיכה. כמו כן, מיקום במסיכת קלט מקבל רק תו או רווח אחד.

 4. בתיבת המאפיין מסיכת קלט, הקלד LLL 00 0000; 0; _, ולאחר מכן הקש ENTER.

  1. Access מוסיף כמה תווים למסיכת הקלט, כך שיופיע באופן הבא: 00 \ lll\0000; 0; _

 5. לאחר שתזין את המסיכה, התגית החכמה אפשרויות עדכון מאפיין מופיעה ומאפשרת לך להחיל את המסיכה על שדות טבלה ופקדי טפסים אחרים שיירשו אותה באופן לוגי. כדי להחיל את השינויים כל מסד הנתונים, לחץ על תגית חכמה תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על עדכן מסכת קלט בכל מקום שבו שנעשה שימוש בשם שדה. במקרה זה, השדה Name הוא השם של שדה תאריך/שעה.

 6. אם תבחר להחיל את השינויים על מסד הנתונים כולו, תיבת הדו-שיח עדכון מאפיינים מופיעה ומציגה את הטפסים ואובייקטים אחרים שיורשים בתבנית החדשה.

 7. כדי להחיל את העיצוב, לחץ על כן ולאחר מכן לחץ על שמור.

לראש הדף

לשנות את ההגדרות האזוריות של Windows כדי לשנות את אופן ההצגה של תאריכים ושעות

Windows תומך בשפות שונות, וכן תבניות התאריך/השעה עבור המדינות והאזורים המשתמשות שפות אלה. תבניות תאריך/שעה בהגדרות האזוריות משפיעות על חלק או כל מוגדרות מראש ומותאמות אישית להציג עיצובים שאתה מחיל על נתוני Access. לדוגמה, אם אתה מזין ערך תאריך ומשתמש הנטוי כמפריד התאריך (8/29/2006,) ולאחר מכן החל את תבנית התצוגה תאריך כללי לשדה תאריך/שעה, בעת הצגת הנתונים שלך, ייתכן או ייתכן שלא תראה את הקווים הנטויים , בהתאם התו המוגדר על-ידי ההגדרות האזוריות שלך.

Access משתמש התאריך ומפרידי זמן, סמלים פיננסיים ותווים אחרים המצוינים בהגדרות האזוריות של Windows, אלא אם כן אתה לעקוף אותם באמצעות תבנית תצוגה מותאמת אישית.

השלבים הבאים מסבירים כיצד להגדיר ולשנות את ההגדרות האזוריות.

ב- Windows Vista   

 1. לחץ על לחצן התחל תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. לחץ פעמיים על שעון, שפה ואזור.

  הערה: אם אתה משתמש בתצוגה קלאסית, לחץ פעמיים על אפשרויות אזור ושפה.

  מופיעה תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה.

 3. לחץ על הכרטיסיה תבניות.

 4. תחת תבנית נוכחית, לחץ על התאמה אישית של תבנית זו.

  מופיעה תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה.

 5. לחץ על הכרטיסיה שמכילה את ההגדרות שברצונך לשנות, ולאחר מכן בצע את השינויים.

ב- Microsoft Windows XP (תצוגה קלאסית)   

 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על אפשרויות אזור ושפה.

  מופיעה תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה.

 3. לחץ על הכרטיסיה אפשרויות אזוריות.

 4. תחת תקנים ותבניות, לחץ על התאמה אישית.

  מופיעה תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה.

 5. לחץ על הכרטיסיה שמכילה את ההגדרות שברצונך לשנות, ולאחר מכן בצע את השינויים.

ב- Microsoft Windows XP (תצוגת קטגוריה)   

 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  לוח הבקרה מופיע.

 2. לחץ על תאריך, שעה, שפה, ואפשרויות אזוריות.

  מופיעה תיבת הדו-שיח תאריך, שעה, שפה, ואפשרויות אזוריות.

 3. לחץ על שנה את התבנית של מספרים, תאריכים ושעות.

  מופיעה תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה.

 4. תחת תקנים ותבניות, לחץ על התאמה אישית.

  מופיעה תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה.

 5. לחץ על הכרטיסיה שמכילה את ההגדרות שברצונך לשנות, ולאחר מכן בצע את השינויים.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×