הוספה והפעלה של קובץ וידאו מהמחשב שלך או מ- OneDrive

הוספה והפעלה של קובץ וידאו מהמחשב שלך או מ- OneDrive

ב- PowerPoint 2010 ואילך, תוכל להוסיף סרטון וידאו מוטבע (אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל) או קישור לקובץ וידאו המאוחסן במחשב שלך.

 • הוספת סרטוני וידאו מוטבעים אמנם מתבצעת בצורה נוחה, אבל היא מגדילה את נפח המצגת.

 • השימוש בסרטון וידאו מקושר מאפשר לשמור על גודל קובץ קטן יותר, אך הקישורים עלולים להתנתק. אנו ממליצים לאחסן מצגות וסרטוני וידאו מקושרים באותה תיקיה.

בתיבת הדו-שיח 'הוספת וידאו', בחר בין 'הוספה' (כלומר, הטבעה") או 'קישור לקובץ'.

תבניות וידאו נתמכות

ב- PowerPoint 2016,וגרסאות חדשות יותר, מומלץ להשתמש בקבצי ‎.mp4 המקודדים עם וידאו H.264 (לדוגמה, MPEG-4 AVC) ושמע AAC.

לקבלת פרטים נוספים, ראה תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint.

הטבעת וידאו המאוחסן במחשב שלך

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך שהווידאו יופיע בה.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על החץ תחת וידאו ולאחר מכן לחץ על וידאו במחשב שלי.

 3. בתיבה הוספת וידאו, לחץ על הווידאו הרצוי ולאחר מכן לחץ על הוסף.

קישור לווידאו המאוחסן במחשב שלך

כדי לסייע במניעת קישורים מנותקים, מומלץ להעתיק את סרטון הווידאו לאותה תיקיה שבה שמורה המצגת ולאחר מכן לקשר אליו בתיקיה זו.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שבה ברצונך שהקישור לווידאו יופיע.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על החץ תחת וידאו ולאחר מכן לחץ על וידאו במחשב שלי.

 3. בתיבה הוספת וידאו, לחץ על הקובץ שאליו ברצונך לקשר, לחץ על החץ למטה לצד לחצן הוסף ולאחר מכן לחץ על קשר לקובץ.

  הצגת תיבת הדו-שיח 'הוספת וידאו' ב- PowerPoint

PowerPoint 2016 תומך בהפעלת וידאו עם כמה רצועות שמע. הוא תומך גם בכתוביות סמויות ורגילות שמוטבעות בקבצי וידאו. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת מצגות פאוור פוינט שלך לנגישות.

סרטון וידאו של YouTube

אם ברצונך להוסיף סרטון וידאו ב- YouTube, עבור אל הוסף או קשר לסרטון וידאו ב- YouTube.

הטבעת וידאו המאוחסן ב- OneDrive

תוכל גם להוסיף סרטוני וידאו שאחסנת ב- OneDrive שלך.

 1. ב- PowerPoint, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה סרטון וידאו.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על וידאו > וידאו מקוון.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת וידאו, לחץ על OneDrive ולאחר מכן נווט אל המיקום שאליו הועלה הסרטון.

  תיבת הדו-שיח 'הוספת וידאו' כוללת אפשרות לפתיחת הטבעה של סרטון וידאו מ- OneDrive.
 4. לחץ על הוסף.

מתבצעת הורדה למחשב של קובץ הווידאו ולאחר מכן הוא מוטבע במצגת.

תצוגה מקדימה של סרטון וידאו

כאשר וידאו נבחר בשקופית, מופיע סרגל כלים מתחת לסרטון הווידאו שכולל לחצן הפעל/השהה, סרגל התקדמות, לחצני קדימה/אחורה בהפרש קבוע, שעון עצר ופקד עוצמת קול. לחץ על לחצן הפעל בצדו השמאלי של סרגל הכלים כדי להציג את הווידאו בתצוגה מקדימה.

פקדי ההפעלה עבור וידאו בשקופית של PowerPoint

הפעלת סרטון וידאו באופן אוטומטי או בעת לחיצה עליו

כברירת מחדל, בהצגת שקופיות, סרטון הווידאו מופעל כחלק מרצף הלחיצה.   משמעות הדבר היא שבעת לחיצה על מקום כלשהו בשקופית כדי להתקדם לשלב הבא (או בעת הקשה על מקש רווח, מקש חץ ימינה או מקש אחר המקדם לשלב הבא), סרטון הווידאו מופעל. אפשרות הפעל זו נקראת רצף בלחיצה.

אך אם אתה מעדיף, ניתן לבצע הפעלה אוטומטית של הסרטון מיד עם הופעתו על גבי המסך, או לקבוע שיופעל בעת לחיצה עליו:

 1. בחר את מסגרת הווידאו.

 2. ברצועה, בכרטיסיית Video Tools Playback, פתח את רשימת ה Start ובחר את האפשרות שאתה מעדיף:

  אפשרויות ההפעלה עבור סרטון וידאו מהמחשב שלך הן: 'רצף בלחיצה', 'באופן אוטומטי' או 'בעת לחיצה'

  אפשרות

  תיאור

  רצף בלחיצה

  זהו אופן הפעולה המהווה ברירת מחדל, כמתואר לעיל. בעת לחיצה במקום כלשהו בשקופית כדי להתקדם לשלב הבא, סרטון הווידאו מופעל.

  באופן אוטומטי

  סרטון הווידאו מופעל באופן אוטומטי.

  (אם קיימים שלבי הנפשה לפניו, שלבי ההנפשה מופעלים ראשונים ולאחר מכן הפעלת סרטון הווידאו מתחילה באופן אוטומטית. אם אין שלבי הנפשה אחרים לפני סרטון הווידאו בשקופית, הפעלת הסרטון מתחילה באופן מיידי.) 

  בעת לחיצה

  הפעלת סרטון הווידאו מתחילה רק בעת לחיצה עליו.

לקבלת פרטים נוספים אודות האפשרויות להפעלת הווידאו בהצגת שקופיות, ראה הגדרת אפשרויות 'הפעל' עבור וידאו.

תבניות וידאו נתמכות

ב- PowerPoint 2013, מומלץ להשתמש בקבצי ‎.mp4 המקודדים עם וידאו H.264 (לדוגמה, MPEG-4 AVC) ושמע AAC.

לקבלת פרטים נוספים, ראה תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint.

הטבעת וידאו המאוחסן במחשב שלך

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך שהווידאו יופיע בה.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על החץ תחת וידאו ולאחר מכן לחץ על וידאו במחשב שלי.

 3. בתיבה הוספת וידאו, לחץ על הווידאו הרצוי ולאחר מכן לחץ על הוסף.

קישור לווידאו המאוחסן במחשב שלך

כדי לסייע במניעת קישורים מנותקים, מומלץ להעתיק את סרטון הווידאו לאותה תיקיה שבה שמורה המצגת ולאחר מכן לקשר אליו בתיקיה זו.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שבה ברצונך שהקישור לווידאו יופיע.

 2. בכרטיסיה הוספה, לחץ על החץ תחת וידאו ולאחר מכן לחץ על וידאו במחשב שלי.

 3. בתיבה הוספת וידאו, לחץ על הקובץ שאליו ברצונך לקשר, לחץ על החץ למטה לצד לחצן הוסף ולאחר מכן לחץ על קשר לקובץ.

  הצגת תיבת הדו-שיח 'הוספת וידאו' ב- PowerPoint

סרטון וידאו של YouTube

אם ברצונך להוסיף סרטון וידאו ב- YouTube, עבור אל הוסף או קשר לסרטון וידאו ב- YouTube.

תצוגה מקדימה של סרטון וידאו

כאשר וידאו נבחר בשקופית, מופיע סרגל כלים מתחת לסרטון הווידאו שכולל לחצן הפעל/השהה, סרגל התקדמות, לחצני קדימה/אחורה בהפרש קבוע, שעון עצר ופקד עוצמת קול. לחץ על לחצן הפעל בצדו השמאלי של סרגל הכלים כדי להציג את הווידאו בתצוגה מקדימה.

פקדי ההפעלה עבור וידאו בשקופית של PowerPoint

הפעלת סרטון וידאו באופן אוטומטי או בעת לחיצה עליו

כברירת מחדל, בהצגת שקופיות, סרטון הווידאו מופעל בעת לחיצה עליו. אך אם אתה מעדיף, ניתן לבצע הפעלה אוטומטית של הווידאו מיד עם הופעתו על גבי המסך:

 1. בחר את מסגרת הווידאו.

 2. ברצועת הכלים של PowerPoint, בכרטיסיה כלי וידאו - הפעל, פתח את הרשימה הפעל ובחר באופן אוטומטי:

  עבור סרטוני וידאו שמתווספים מהמחשב שלך, תוכל לבחור להפעיל אותם באופן אוטומטי או על-ידי לחיצה.

לקבלת פרטים נוספים אודות האפשרויות להפעלת הווידאו בהצגת שקופיות, ראה הגדרת אפשרויות 'הפעל' עבור וידאו.

תבניות וידאו נתמכות

ב- PowerPoint 2010, מומלץ להשתמש בקבצי ‎.wmv

לקבלת פרטים נוספים, ראה תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint.

הטבעת וידאו המאוחסן במחשב שלך

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שבה ברצונך להטביע וידאו.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על החץ תחת וידאו.

 3. בחר באפשרות וידאו מתוך קובץ ולאחר מכן עבור אל מיקום הווידאו ובחר אותו.

 4. בלחצן הוספה, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

קישור לווידאו המאוחסן במחשב שלך

כדי לסייע במניעת קישורים מנותקים, מומלץ להעתיק את סרטון הווידאו לאותה תיקיה שבה שמורה המצגת ולאחר מכן לקשר אליו בתיקיה זו.

 1. בכרטיסיה שקופיות בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שאליה ברצונך להוסיף וידאו או קובץ GIF.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על החץ תחת וידאו.

 3. בחר באפשרות וידאו מתוך קובץ ולאחר מכן עבור אל מיקום הווידאו ובחר אותו.

 4. בלחצן הוסף, לחץ על החץ למטה ולאחר מכן לחץ על קשר לקובץ.

  קישור לקובץ וידאו

תצוגה מקדימה של סרטון וידאו

כאשר וידאו נבחר בשקופית, מופיע סרגל כלים מתחת לסרטון הווידאו שכולל לחצן הפעל/השהה, סרגל התקדמות, לחצני קדימה/אחורה בהפרש קבוע, שעון עצר ופקד עוצמת קול. לחץ על לחצן הפעל בצדו השמאלי של סרגל הכלים כדי להציג את הווידאו בתצוגה מקדימה.

פקדי ההפעלה עבור וידאו בשקופית של PowerPoint

הפעלת סרטון וידאו באופן אוטומטי או בעת לחיצה עליו

כברירת מחדל, בהצגת שקופיות, סרטון הווידאו מופעל בעת לחיצה עליו. אך אם אתה מעדיף, ניתן לבצע הפעלה אוטומטית של הווידאו מיד עם הופעתו על גבי המסך:

 1. בחר את מסגרת הווידאו.

 2. ברצועת הכלים של PowerPoint, בכרטיסיה כלי וידאו - הפעל, פתח את הרשימה הפעל ובחר באופן אוטומטי:

  אפשרויות וידאו

לקבלת פרטים נוספים אודות האפשרויות להפעלת הווידאו בהצגת שקופיות, ראה הגדרת אפשרויות 'הפעל' עבור וידאו.

ב- PowerPoint 2007, ניתן רק לקשר לסרטון וידאו.

כדי למנוע בעיות אפשריות עם קישורים, מומלץ להעתיק את הסרטים לאותה תיקיה בה שמורה המצגת לפני הוספת הסרטים למצגת.

קישור לסרט

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית אליה ברצונך להוסיף את הסרט או את קובץ ה- GIF המונפש.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה סרטון מדיה, לחץ על החץ תחת סרט.

  תמונת הכרטיסיה 'הוספה'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על סרט מתוך קובץ, אתר את התיקיה המכילה את הקובץ ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ שברצונך להוסיף.

  • לחץ על סרט מ- Clip Organizer, גלול כדי למצוא את הסרטון הרצוי בחלונית המשימות אוסף תמונות ולאחר מכן לחץ עליו כדי להוסיף אותו לשקופית.

   עצה: באפשרותך להציג סרטון בתצוגה מקדימה לפני שאתה מוסיף אותו למצגת. בחלונית המשימות אוסף תמונות, בתיבה תוצאות המציגה את הסרטונים הזמינים, העבר את מצביע העכבר מעל התמונה הממוזערת של הסרטון, לחץ על החץ שיופיע ולאחר מכן לחץ על תצוגה מקדימה/מאפיינים.

כאשר אתה מוסיף סרט, מופיעה הודעה השואלת אותך כיצד אתה רוצה שהסרט יופעל: באופן אוטומטי (באופן אוטומטי) או כאשר אתה לוחץ על הסרט (בעת לחיצה).

 • כדי שהסרט יופעל באופן אוטומטי בעת הצגת השקופית, לחץ על באופן אוטומטי. באפשרותך להשהות סרט בזמן שהוא פועל על-ידי לחיצה עליו. כדי להמשיך את הצגת הסרט, לחץ עליו שוב.

 • כדי להפעיל את הסרט באופן ידני בעת לחיצה עליו בשקופית, לחץ על בעת לחיצה.

כאשר אתה מוסיף סרט, מתווסף אפקט גורם מפעיל של השהיה. הגדרה זו נקראת גורם מפעיל מכיוון שצריך ללחוץ על משהו ספציפי בתוך השקופית כדי להפעיל את הסרט. לדוגמה, במצגת, כדי להשהות את הסרט יש ללחוץ על מסגרת הסרט. כדי להמשיך את הסרט, יש ללחוץ שוב על המסגרת.

הערה: באפשרותך לשנות אפשרות זו בכל עת. לחץ על הסרט ולאחר מכן, תחת כלי סרטים, לחץ על הכרטיסיה אפשרויות. בקבוצה אפשרויות סרט, בחר באפשרות הרצויה מהרשימה הפעל סרט.

הכרטיסיה 'אפשרויות' של 'כלי סרטים'

באפשרותך להפעיל סרט כך שהוא ימלא את המסך כולו בעת העברת המצגת, במקום להפעיל אותו כחלק משקופית במצגת. אפשרות זו נקראת הפעלת סרט במסך מלא. בהתאם לרזולוציה של קובץ הסרט המקורי, ייתכן שהסרט יוצג בצורה מעוותת כאשר הוא יוגדל. מומלץ תמיד להציג בתצוגה מקדימה את הסרט, כדי שאם הסרט נראה מעוות או מטושטש, תוכל לבטל את אפשרות המסך המלא. באופן כללי, סרט קטן המוגדר להפעלה במסך מלא, לא ייראה טוב בהגדלה.

אם אתה מגדיר את הסרט להיות מוצג במסך מלא ובנוסף לזאת הוא מוגדר גם להיות מופעל באופן אוטומטי, באפשרותך לגרור את תמונת הסרט אל מחוץ לשקופית לתוך האזור האפור כך שהיא לא תיראה בשקופית או תהבהב קצרות לפני שהסרט יעבור למסך מלא.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על תמונת הסרט בשקופית אותה ברצונך להפעיל על מסך מלא.

 2. תחת כלי סרטים, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה אפשרויות סרט, בחר בתיבת הסימון הפעל במסך מלא.

  הכרטיסיה 'אפשרויות' של 'כלי סרטים'

 • בתצוגה רגילה, לחץ על תמונת הסרט בשקופית שאת התצוגה המקדימה שלה ברצונך להציג.

 • תחת כלי סרטים, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה הפעל, לחץ על תצוגה מקדימה.

  הכרטיסיה 'אפשרויות' של 'כלי סרטים'

עצות   

 • באפשרותך גם להציג תצוגה מקדימה של סרט בתצוגה רגילה על-ידי לחיצה כפולה עליו.

 • אם הסרט או קובץ ה- GIF המונפש מהווים חלק מרצף הנפשה מותאמת אישית, ניתן לצפות בהם בתצוגה מקדימה על-ידי לחיצה על הפעל בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית.

 • אם יש מספר שקופיות במצגת שלך, , השתמש במציין מיקום הכותרת כדי לזהות את השקופית המכילה את תמונת הסרט כך שתדע על איזו שקופית ללחוץ כדי להפעיל אותה.

 • אם הוספת סרט כאובייקט להפעלה ב- Microsoft Windows Media Player, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על הלחצנים עצור, התחל, והשהה ב- Windows Media Player כדי לשלוט בסרט.

לפעמים אולי תרצה שהסרט שהוספת למצגת ימשיך לפעול עם ההתקדמות לשקופית הבאה. לשם כך, עליך לציין מתי ברצונך שהסרט יפסיק לפעול. אחרת, הוא יעצור בפעם הבאה שתלחץ על העכבר.

הערה: כדי לבצע את ההליך הבא, עליך להשתמש באפקט הפעלה. אם כבר הוספת את הסרט וכשהתבקשת בחרת באפשרות בעת לחיצה, באפשרותך לעבור לאפשרות באופן אוטומטי כדי להוסיף אפקט הפעלה.

החלפה בין 'באופן אוטומטי' לבין 'בעת לחיצה'

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על הסרט.

 2. תחת כלי סרטים, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה אפשרויות סרט, ברשימה הפעל סרט, לחץ על באופן אוטומטי.

  הכרטיסיה 'אפשרויות' של 'כלי סרטים'

השארת הסרט מופעל על-פני שקופיות

הערה: הליך זה מפעיל את הסרט כולו בפעם אחת. הוא אינו מפעיל את הסרט שוב ושוב.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על מסגרת הסרט בשקופית.

 2. תחת כלי סרטים, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה אפשרויות סרט, ברשימה הפעלת סרט, לחץ על הפעל על-פני שקופיות .

  הכרטיסיה 'אפשרויות' של 'כלי סרטים'

 3. בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

  תמונת הכרטיסיה 'הנפשות'

 4. בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית, לחץ על השורה המייצגת את אפקט הפעלת הסרט (השורה עם המשולש), לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט.

 5. כדי להשאיר את הסרט מופעל לאורך כמה שקופיות, תחת הפסק הפעלה, לחץ על לאחר ולאחר מכן הגדר את המספר הכולל של השקופיות שבמהלכן ברצונך להפעיל את הקובץ.

  עצה: אם תגדיר ערך זה ל- 999 (לכל היותר) והסרט ארוך דיו, הסרט יפעל במהלך המצגת כולה, ולא תצטרך לשנות את הערך אם תוסיף או תמחק שקופיות מהמצגת.

לפעמים אולי תרצה שהסרט יפעל במשך כל זמן העברת המצגת או שהוא ימשיך לפעול עד שתעצור אותו. אם אורך הסרט קצר יותר מאורך המצגת, באפשרותך להגדיר את הסרט להפעלה חוזרת לאחר הסיום, כך שחלק מסוים מהסרט יפעל תמיד במהלך המצגת.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על מסגרת הסרט בשקופית.

 2. תחת כלי סרטים, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה אפשרויות סרט, בחר בתיבת הסימון המשך בלולאה עד לעצירה.

  הכרטיסיה 'אפשרויות' של 'כלי סרטים'

עצה: כאשר מפעילים סרט בלולאה, הוא מופעל שוב ושוב עד שלוחצים עליו. אפשר גם להפעיל סרט על-פני שקופיות מרובות.

אם הסרט אינו מופעל, עיין במאמר האם אתה נתקל בבעיות הפעלה של וידאו או שמע? לקבלת פתרונות לבעיות.

לא ניתן להוסיף קבצי סרטים של Apple QuickTime‏ (‎.mov) למצגת של Microsoft Office PowerPoint 2007. כדי להפעיל סרט QuickTime במהלך המצגת, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • קשר לסרט QuickTime.   עיין בסעיף קישור לסרט לעיל. במהלך המצגת, לחץ על האובייקט או הטקסט המקושר. QuickTime for Windows יתחיל להפעיל את הסרט באופן אוטומטי.

 • המר את הקובץ לקובץ וידאו של Microsoft Windows ‏(‎.avi) או לתבנית מולטימדיה תואמת אחרת שניתן להוסיף ל- PowerPoint 2007.   לקבלת מידע נוסף על המרת קבצי וידאו וסוגי הקבצים שנתמכים ב- PowerPoint, ראה תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint.

באפשרותך להוסיף סרטים וקבצי GIF מונפשים לשקופיות מקבצים השמורים במחשב, מ- Microsoft Clip Organizer, מרשת או מאינטרא-נט. כדי להוסיף את הסרט או את קובץ ה- GIF המונפש, יש להוסיף אותם לשקופית הספציפית. יש כמה דרכים שבהן אפשר להפעיל את הסרט או את קובץ ה- GIF: להגדיר שהוא יופעל באופן אוטומטי כאשר השקופית תוצג, ללחוץ עליו או ליצור תזמון עבורו כדי שהוא יופעל לאחר מרווח זמן מסוים. ניתן גם להגדיר שהסרט ימשיך לפעול על-פני כמה שקופיות או שהוא יפעל ברצף לאורך כל המצגת. תוכל גם להגדיר אפשרויות סרט, כגון הסתרת מסגרת הסרט או שינוי הגודל שלה.

בניגוד לתמונות או ציורים, קבצי סרטים תמיד מקושרים למצגת, ואינם מוטבעים בה. בעת הוספת קובץ סרט מקושר, PowerPoint יוצר קישור למיקום הנוכחי של קובץ הסרט. אם תעביר בעתיד את קובץ הסרט למיקום אחר, PowerPoint לא יוכל לאתר אותו כאשר תרצה להפעיל את הקובץ. מומלץ להעתיק את הסרטים לתיקיה שבה שמורה המצגת לפני הוספת הסרטים. PowerPoint יוצר קישור לקובץ הסרט ומסוגל למצוא את קובץ הסרט כל עוד אתה שומר אותו בתיקיה של המצגת, גם אם תעביר או תעתיק את התיקיה למחשב אחר.

דרך נוספת לוודא שהקבצים המקושרים שלך נמצאים בתיקיה שבה שמורה המצגת היא להשתמש בתכונה 'אריזה לתקליטור'. תכונה זו מעתיקה את כל הקבצים למיקום אחד (תקליטור או תיקיה) עם המצגת ומעדכנת באופן אוטומטי את כל הקישורים עבור קבצי הסרטים. כאשר המצגת שלך מכילה קבצים מקושרים, עליך להעתיק את הקבצים המקושרים וכן את המצגת אם בכוונתך להציג את המצגת במחשב אחר או לשלוח אותה בדואר אלקטרוני.

כאשר אתה מוסיף סרט, מתווסף אפקט גורם מפעיל של השהיה. הגדרה זו נקראת גורם מפעיל מכיוון שצריך ללחוץ על משהו בשקופית כדי להפעיל את הסרט. במצגת, כדי להשהות את הסרט יש ללחוץ על מסגרת הסרט. כדי להמשיך את הסרט, יש ללחוץ שוב על המסגרת.

כיצד פועלים האפקטים של הפעלה והשהיה בסרטים שמופעלים באופן אוטומטי

בעת הוספת סרט ובחירת האפשרות באופן אוטומטי, מתווספים שני אפקטים לחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית : אפקט השהיה ואפקט הפעלה. ללא אפקט ההשהיה, הסרט יופעל מחדש מתחילתו בכל פעם שתלחץ עליו, במקום שהוא יושהה ולאחר מכן ימשיך לאחר לחיצה חוזרת עליו.

לאחר הוספת סרט, מופיע פריט הדומה לתמונה הבאה בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית.

אפקטי סרטים ברשימת חלונית המשימות

בתמונה זו, השורה הראשונה (עם "0") היא אפקט ההפעלה. היא מייצגת הפעלה אוטומטית. סמל השעון הוא הסימן של הגדרת ההתחלה, שנקראת התחל לאחר הקודם. הגדרה זו מאפשרת הפעלה אוטומטית של הסרט לאחר הצגת השקופית או לאחר הפעלת אפקט אחר (אם קיים). סמל המשולש (הדומה לסימן שעל לחצן ההפעלה בנגן וידאו או DVD) הוא המחוון של אפקט ההפעלה.

השורה השניה היא סרגל הגורם המפעיל, ומתחתיה (השורה עם "1") מוצג אפקט ההשהיה. אפקט זה כולל סמל עכבר וסימן של שני קווים (הדומה לסימן שעל לחצן ההשהיה בנגן וידאו או DVD). אפקט זה יתווסף בין אם הסרט מופעל באופן אוטומטי או בלחיצת עכבר. מיקומו תחת סרגל הגורם המפעיל מציין שכדי להפעיל את הסרט, עליך ללחוץ על הסרט (בשונה מלחיצה במקום כלשהו בשקופית).

כיצד פועל אפקט ההשהיה בסרטים המופעלים בעת לחיצה

לאחר הוספת סרט, מופיע פריט הדומה לתמונה הבאה בחלונית המשימות הנפשה מותאמת אישית.

אפקט סרט ברשימת חלונית המשימות

בשונה ממה שקורה בעת בחירה באפשרות שהסרט יופעל באופן אוטומטי, האפקט היחיד שמוחל בעת בחירה באפשרות שהסרט יופעל בעת לחיצה עליו הוא אפקט ההשהיה — השורה עם סמל העכבר וסמל שני הפסים (השהיה).

YouTube במקום זאת?

עבור אל הוספת סרטון וידאו של YouTube

Mac במקום זאת?

עבור אל הוספת סרטון וידאו ל- Mac

למידע נוסף

תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×