הוספה, העברה או מחיקה של שדה או קבוצה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מקור הנתונים, המאחסן את כל הנתונים שהמשתמשים מזינים בטופס, מורכב משדות ומקבוצות. בדומה לאופן בו התיקיות בכונן הדיסק הקשיח מכילות ומארגנות את הקבצים שלך, השדות מכילים את הנתונים שהמשתמשים מזינים בטופס וקבוצות מכילות את השדות האלה ומארגנות אותם. לדוגמה, אם מקור הנתונים של הטופס שלך מכיל שדות של שם פרטי, שם פרטי נוסף ושם משפחה, ניתן לכלול שדות אלה בקבוצה הנקראת "שם".

במאמר זה

לפני שתתחיל

הוספת שדה

הוספת קבוצה

הוספת שדה הפניה

הוספת קבוצת הפניה

העברת שדה או קבוצה למיקום אחר במקור הנתונים הראשי

מחיקת שדה או קבוצה

לפני שתתחיל

באפשרותך להוסיף שדות או קבוצות רק למקור הנתונים הראשי של תבנית טופס. אין באפשרותך להוסיף שדות או קבוצות למקור נתונים משני או לשדות או קבוצות המבוססים על מסד נתונים, שירות אינטרנט או סכימת XML ומסמכי XML קיימים.

עצה: אם אתה רואה זאת נעול סמל שדה סמל שדה נעול או כך נעולים סמל קבוצה סמל קבוצה נעולה בחלונית המשימות מקור נתונים, לא תוכל לשנות את שדה או קבוצה.

לכל שדה או קבוצה במקור הנתונים חייב להיות שם ייחודי. אם אתה צריך להשתמש בשם של שדה או קבוצה קיימים בשדה או קבוצה אחרים, באפשרותך להוסיף שדה הפניה או קבוצת הפניה לתבנית טופס.

באפשרותך לעדכן את תבנית הטופס על-ידי העברה או מחיקה של שדות או קבוצות קיימות ממקור הנתונים. באפשרותך להעביר או למחוק רק שדות או קבוצות שנוספו למקור הנתונים הראשי. אין אפשרות להעביר או למחוק שדות או קבוצות המבוססים על סכימת XML, מסד נתונים או שירות אינטרנט או שדות וקבוצות במקור נתונים משני.

הערה: כאשר אתה מוחק שדה, ויש פקד מאוגד לשדה זה, הפקד לא ניתן לאחסן את הנתונים מפני שהשדה המכיל את הנתונים אינו קיים עוד. נוספת, אם למשתמשים יש כבר מילוי טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך, מחיקת שדה עלולה לגרום לאובדן נתונים בטפסים מלאים אלה. אם אתה מוחק שדה, פקד מאוגד לשדה זה, עליך לאגד את הפקד לשדה אחר או למחוק את הפקד. מחיקת קבוצה מוחקת את כל השדות בקבוצה זו. כל הפקדים המאוגדים לשדות בקבוצה שנמחקה יש לאגוד לשדות אחרים או יימחקו.

לראש הדף

הוספת שדה

באפשרותך להוסיף שדה רכיב או שדה תכונה לקבוצה במקור הנתונים הראשי. בנוסף, באפשרותך להוסיף שדה תכונה לשדה רכיב קיים במקור הנתונים הראשי. עם זאת, אין באפשרותך להוסיף שדה לשדה תכונה.

הוספת שדה לקבוצה

 1. אם חלונית המשימות מקור נתונים אינה גלויה, לחץ על מקור נתונים בתפריט ' תצוגה '.

 2. אם תבנית הטופס שלך משתמש יותר מרשומה אחת של מקור נתונים, בחר ראשיות ברשימה מקור נתונים.

 3. בחלונית המשימות מקור נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שברצונך להוסיף לה שדה ולאחר מכן לחץ על הוספה בתפריט הקיצור.

 4. בתיבה שם בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, הקלד שם עבור השדה החדש. שמות חייבים להתחיל בתו אלף-ביתי או מקף תחתון (_) והוא יכול להכיל רק תווים אלפאנומריים, תחתונים, מקפים (-) ונקודות (.). שמות אינם יכולים להכיל רווחים.

  השתמש בשם המתאר את תוכן השדה. לדוגמה, אם השדה מכיל סכום של הוצאה, קרא לשדה הוצאה.

 5. ברשימה סוג, בחר בשדה (רכיב) או בחר בשדה (תכונה).

 6. ברשימה סוג נתונים, בחר את סוג הנתונים בו ברצונך להשתמש עבור השדה.

  רשימת סוגי נתונים עבור שדות

  סוג נתונים

  באילו מקרים יש להשתמש

  טקסט

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל מספרים ללא ערכים עשרוניים.

  עשרוני

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שה רכיב או תכונה המכיל ערכי מטבע או מספרים בעלי ערכים עשרוניים.

  אמת/שקר

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה שיכול להכיל שתי אפשרויות בלבד של נתונים.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל תאריך של לוח שנה.

  שעה

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל שעה ממחזור של 24 שעות.

  תאריך ושעה

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל תאריך של לוח שנה ושעה ממחזור של 24 שעות.

  תמונה או קובץ מצורפים

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. כדי לציין ערך ראשוני שהשדה צריך להכיל בעת שמשתמש פותח בפעם הראשונה את הטופס, הקלד את הערך בתיבה ערך ברירת מחדל. חפש קישורים למידע נוסף אודות הגדרת ערך ברירת מחדל עבור שדה בסעיף למידע נוסף.

 8. כדי להמיר שדה רכיב לשדה חוזר, בחר בתיבת הסימון פריט חוזר.

 9. כדי לדרוש שהשדה יכיל ערך, בחר את תיבת הסימון אינה יכולה להיות ריקה. אם תבחר תיבת סימון זו, כל פקד המאוגד לשדה שאינו כולל ערך שהוזן לתוכו יסומנו עם כוכבית אדומה או בגבול אדום מקווקו.

הוספת שדה תכונה לשדה רכיב

כיוון שבאפשרותך להוסיף רק שדה תכונה לשדה רכיב, הרשימה סוג בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה אינה זמינה.

 1. אם חלונית המשימות מקור נתונים אינה גלויה, לחץ על מקור נתונים בתפריט ' תצוגה '.

 2. אם תבנית הטופס שלך משתמש יותר מרשומה אחת של מקור נתונים, בחר ראשיות ברשימה מקור נתונים.

 3. בחלונית המשימות מקור נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה שברצונך להוסיף לו שדה ולאחר מכן לחץ על הוספה בתפריט הקיצור.

 4. בתיבה שם בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, הקלד שם עבור השדה החדש. שמות חייבים להתחיל בתו אלף-ביתי או מקף תחתון (_) והוא יכול להכיל רק תווים אלפאנומריים, תחתונים, מקפים (-) ונקודות (.). שמות אינם יכולים להכיל רווחים.

  השתמש בשם המתאר את תוכן השדה. לדוגמה, אם השדה מכיל סכום של הוצאה, קרא לשדה הוצאה.

 5. ברשימה סוג נתונים, בחר את סוג הנתונים בו ברצונך להשתמש עבור השדה.

  רשימת סוגי נתונים עבור שדות

  סוג נתונים

  באילו מקרים יש להשתמש

  טקסט

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל טקסט לא מעוצב.

  מספר שלם

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל מספרים ללא ערכים עשרוניים.

  עשרוני

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שה רכיב או תכונה המכיל ערכי מטבע או מספרים בעלי ערכים עשרוניים.

  אמת/שקר

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה שיכול להכיל שתי אפשרויות בלבד של נתונים.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל תאריך של לוח שנה.

  שעה

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל שעה ממחזור של 24 שעות.

  תאריך ושעה

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל תאריך של לוח שנה ושעה ממחזור של 24 שעות.

  תמונה או קובץ מצורפים

  השתמש בסוג נתונים זה עבור שדה רכיב או תכונה המכיל נתונים בינאריים, כגון תמונה או צילום.

  טבלה זו מציגה רק את הסוגים הנפוצים ביותר של נתוני XML המשמשים בתבנית טופס. ב- Microsoft Office InfoPath, באפשרותך להשתמש בכל סוג נתונים של XML 1.0 בהמלצות W3C. כדי להשתמש בסוג נתונים שאינו מפורט בטבלה, עליך לחלץ את קבצי הטופס עבור תבנית טופס ולערוך את קובץ הסכימה (‎.xsd). חפש קישורים למידע נוסף אודות חילוץ קבצי הטופס עבור תבנית טופס בסעיף למידע נוסף.

 6. כדי לציין ערך ראשוני שהשדה צריך להכיל בעת שמשתמש פותח בפעם הראשונה את הטופס, הקלד את הערך בתיבה ערך ברירת מחדל. חפש קישורים למידע נוסף אודות הגדרת ערך ברירת מחדל עבור שדה בסעיף למידע נוסף.

 7. כדי להמיר שדה רכיב לשדה חוזר, בחר בתיבת הסימון פריט חוזר.

 8. כדי לדרוש שהשדה יכיל ערך, בחר בתיבת הסימון אינה יכולה להיות ריקה. אם תבחר תיבת סימון זו, כל פקד המאוגד לשדה שאינו כולל ערך שהוזן לתוכו יסומנו עם כוכבית אדומה או בגבול אדום מקווקו.

לראש הדף

הוספת קבוצה

 1. אם חלונית המשימות מקור נתונים אינה גלויה, לחץ על מקור נתונים בתפריט ' תצוגה '.

 2. אם תבנית הטופס שלך משתמש יותר מרשומה אחת של מקור נתונים, בחר ראשיות ברשימה מקור נתונים.

 3. בחלונית המשימות מקור נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שברצונך להוסיף לה קבוצה ולאחר מכן לחץ על הוספה בתפריט הקיצור.

 4. בתיבה שם בתיבת הדו-שיח הוספת שדה או קבוצה, הקלד שם עבור הקבוצה החדשה. שמות חייבים להתחיל בתו אלף-ביתי או מקף תחתון (_) והוא יכול להכיל רק תווים אלפאנומריים, תחתונים, מקפים (-) ונקודות (.). שמות אינם יכולים להכיל רווחים.

  השתמש בשם המתאר את תוכן הקבוצה. לדוגמה, אם הקבוצה שלך מכילה פירוט הוצאות, קרא לקבוצה פירוט הוצאות.

 5. ברשימה סוג, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף קבוצה שיכולה להכיל קבוצות ושדות אחרים, בחר בקבוצה.

  • כדי להוסיף קבוצה שיכולה להכיל קבוצה אחת או יותר של שדות, אך רק קבוצת שדות אחת מופיעה בתצוגה של הטופס, בחר בקבוצה (בחירה).

 6. כדי להמיר את הקבוצה לקבוצה חוזרת, בחר בתיבת הסימון פריט חוזר.

לראש הדף

הוספת שדה הפניה

אם ברצונך להשתמש בשם של שדה קיים או של שדה בקבוצה אחרת בתבנית הטופס שלך, באפשרותך ליצור שדה הפניה. בעת יצירת שדה הפניה, InfoPath יוצר שדה חדש בתבנית הטופס שהמאפיינים שלו מקושרים ותואמים למאפיינים של השדה המקורי, כולל השם וסוג הנתונים. שני השדות הופכים לשדות הפניה ושינויים המבוצעים בשדה אחד מתעדכנים אוטומטית בשדה השני.

הערה: שני שדות הפניה אינם יכולים להשתייך לאותה קבוצה. ניתן להוסיף שדה הפניה רק לקבוצה. אין אפשרות להוסיף שדה הפניה לשדה אחר.

 1. אם חלונית המשימות מקור נתונים אינה גלויה, לחץ על מקור נתונים בתפריט ' תצוגה '.

 2. אם תבנית הטופס שלך משתמש יותר מרשומה אחת של מקור נתונים, בחר ראשיות ברשימה מקור נתונים.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה שברצונך לבסס עליו את שדה ההפניה ולאחר מכן לחץ על הפניה בתפריט הקיצור.

 4. בתיבת הדו-שיח שדה הפניה או קבוצת הפניה, בחר את הקבוצה שברצונך שתכיל שדה הפניה חדש.

לראש הדף

הוספת קבוצת הפניה

אם ברצונך להשתמש בשם של קבוצה קיימת או של קבוצה אחרת בתבנית הטופס שלך, באפשרותך ליצור קבוצת הפניה. בעת יצירת קבוצת הפניה, InfoPath יוצר קבוצה חדשה בתבנית הטופס שהמאפיינים שלה מקושרים ותואמים למאפייני הקבוצה המקורית. שדות בקבוצה הראשונה משוכפלים בקבוצת ההפניה. שתי הקבוצות הופכות לקבוצות הפניה ושינויים המבוצעים בקבוצה אחת, כולל שינויים בשדות הקבוצה, מתעדכנים אוטומטית בקבוצה השנייה.

הערה: שתי קבוצות הפניה לא יכולות להשתייך לאותה קבוצה.

 1. אם חלונית המשימות מקור נתונים אינה גלויה, לחץ על מקור נתונים בתפריט ' תצוגה '.

 2. אם תבנית הטופס שלך משתמש יותר מרשומה אחת של מקור נתונים, בחר ראשיות ברשימה מקור נתונים.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבוצה שברצונך לבסס עליה את קבוצת ההפניה ולאחר מכן לחץ על הפניה בתפריט הקיצור.

 4. בתיבת הדו-שיח שדה הפניה או קבוצת הפניה, בחר את הקבוצה שברצונך שתכיל את קבוצת ההפניה החדשה.

לראש הדף

העברת שדה או קבוצה למיקום אחר במקור הנתונים הראשי

 1. אם חלונית המשימות מקור נתונים אינה גלויה, לחץ על מקור נתונים בתפריט ' תצוגה '.

 2. אם תבנית הטופס שלך משתמש יותר מרשומה אחת של מקור נתונים, בחר ראשיות ברשימה מקור נתונים.

 3. בחלונית המשימות מקור נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה או הקבוצה שברצונך להעביר ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למקם שדה או קבוצה בסדר אחר בתוך הקבוצה הנוכחית שלהם, לחץ על הזז למעלה או הזז למטה בתפריט הקיצור.

  • כדי להעביר את השדה או הקבוצה לשדה או קבוצה חדשים, לחץ על העברה בתפריט הקיצור ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח העברת שדה או קבוצה, בחר מיקום חדש עבור השדה או הקבוצה.

לראש הדף

מחיקת שדה או קבוצה

הערה: מחיקת שדה או קבוצה תגרום לשגיאה בפקדים בתבנית הטופס המאוגדים לאותו שדה או קבוצה. בנוסף, אם למשתמשים יש כבר מילוי טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך, מחיקת שדה או קבוצה עלולה לגרום לאובדן נתונים בטפסים אלה.

 1. אם חלונית המשימות מקור נתונים אינה גלויה, לחץ על מקור נתונים בתפריט ' תצוגה '.

 2. אם תבנית הטופס שלך משתמש יותר מרשומה אחת של מקור נתונים, בחר ראשיות ברשימה מקור נתונים.

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה או הקבוצה שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על מחק בתפריט הקיצור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×