הוספה, העברה או מחיקה של מעברי עמוד בגליון עבודה

הוספה, העברה או מחיקה של מעברי עמוד בגליון עבודה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מעברי עמוד הם חוצצים אשר לפצל גליון עבודה נפרד העמודים להדפסה. Microsoft Excel מוסיף בהתבסס על גודל הנייר, הגדרות השוליים, אפשרויות קנה מידה, המיקומים של כל מעברי העמוד הידניים להוסיף מעברי עמוד אוטומטיים. כדי להדפיס גליון עבודה המכיל מספר העמודים הרצוי המדויק, באפשרותך להתאים את מעברי העמוד בגליון העבודה לפני הדפסתו.

עצות: 

 • על אף שבאפשרותך לעבוד עם מעברי עמוד בתצוגה רגילה, מומלץ להשתמש בתצוגה תצוגה מקדימה של מעברי עמוד כדי להתאים את מעברי העמוד כך שתוכל לראות כיצד משפיעים שינויים אחרים שביצעת (כגון שינויים בכיוון ההדפסה של העמוד ובעיצובו) על מעברי העמוד האוטומטיים. לדוגמה, באפשרותך לראות כיצד שינוי שביצעת בגובה השורות וברוחב העמודות משפיע על המיקום של מעברי העמוד האוטומטיים.

 • כדי לעקוף את מעברי העמוד האוטומטיים שמוסיף Excel, באפשרותך להוסיף מעברי עמוד ידניים משלך, להעביר מעברי עמוד ידניים קיימים או למחוק מעברי עמוד שהוספת באופן ידני. כמו כן, באפשרותך להסיר במהירות את כל מעברי העמוד שהוספת באופן ידני. לאחר שתסיים לעבוד עם מעברי העמוד, תוכל לחזור לתצוגה הרגילה.

בתצוגה מקדימה של מעברי עמוד, קווים מקווקוים הם יתווספו באופן אוטומטי Excel מעברי עמוד. קווים מלאים הם מעברי העמוד שנוספו באופן ידני.

מעברי עמוד ידניים ואוטומטיים

הוספת מעבר עמוד

 1. לחץ על גליון העבודה שברצונך להדפיס.

 2. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד.

  לחץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד בכרטיסיה 'תצוגה'

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד תמונת לחצן בשורת המצב.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף מעבר עמוד אנכי, בחר את השורה מתחת למקום שבו ברצונך להוסיף את מעבר העמוד.

  • כדי להוסיף מעבר עמוד אופקי, בחר את העמודה שמשמאל שבו ברצונך להוסיף את מעבר העמוד.

 4. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מעברים.

  לחץ על 'מעברים' בכרטיסיה 'פריסת עמוד'
 5. לחץ על הוסף מעבר עמוד.

כמו כן, באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השורה או העמודה מתחת או משמאל למקום שבו ברצונך להוסיף את מעבר העמוד, ולאחר מכן ללחוץ על הוסף מעבר עמוד.

אם מעברי עמוד ידניים שתוסיף לא ייכנסו לתוקף, ייתכן כי התאם ל האפשרות שינוי קנה מידה נבחר בכרטיסיה ' דף ' של תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד (הכרטיסיהפריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ). כדי להשתמש את מעברי העמוד הידניים, לשנות את קנה המידה על כוונן ל במקום זאת.

העברת מעבר עמוד

חשוב: כדי לאפשר גרירת מעברי עמוד למיקום אחר בגליון עבודה, ודא שתכונת הגרירה והשחרור של התאים זמינה. אם תכונה זו אינה זמינה, ייתכן שלא תוכל להעביר מעברי עמוד.

 1. כדי לוודא שתכונת הגרירה והשחרור זמינה, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ > אפשרויות. ב- Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

  2. בקטגוריה מתקדם, תחת אפשרויות עריכה, בחר את תיבת הסימון אפשר גרירה ושחרור של תאים ונקודת אחיזה למילוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. לחץ על גליון העבודה שברצונך לשנות.

 3. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד.

  לחץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד בכרטיסיה 'תצוגה'

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד תמונת לחצן בשורת המצב.

 4. כדי להזיז מעבר עמוד, גרור את מעבר העמוד למיקום חדש.

  הערה: הזזת מעבר עמוד אוטומטי תהפוך אותו למעבר עמוד ידני.

מחיקת מעבר עמוד

 1. בחר את גליון העבודה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד.

  לחץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד בכרטיסיה 'תצוגה'

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד תמונת לחצן בשורת המצב.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק מעבר עמוד אנכי, בחר את העמודה משמאל למעבר העמוד שברצונך למחוק.

  • כדי למחוק מעבר עמוד אופקי, בחר את השורה מתחת למעבר העמוד שברצונך למחוק.

   הערה: לא ניתן למחוק מעבר עמוד אוטומטי.

 4. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מעברים.

  לחץ על 'מעברים' בכרטיסיה 'פריסת עמוד'
 5. לחץ על הסר מעבר עמוד.

  תא מתחת או משמאל למעבר עמוד ידני

כמו כן, באפשרותך להסיר מעבר עמוד על-ידי גרירתה מחוץ לאזור התצוגה המקדימה של מעבר עמוד (שמאלה מעבר כותרות השורה, או למעלה קודמים כותרות העמודות). אם אין באפשרותך לגרור מעברי עמוד, ודא כי התכונה גרירה ושחרור מופעלת. לקבלת מידע נוסף, ראה העברת של מעבר עמוד קיים.

הסרת כל מעברי העמוד שנוספו באופן ידני

הערה: הליך זה מאפס את גליון העבודה כך שיציג רק את מעברי העמוד האוטומטיים.

 1. לחץ על גליון העבודה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד.

  לחץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד בכרטיסיה 'תצוגה'

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגה מקדימה של מעברי עמוד תמונת לחצן בשורת המצב.

 3. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מעברים.

  לחץ על 'מעברים' בכרטיסיה 'פריסת עמוד'
 4. לחץ על אפס את כל מעברי העמוד.

עצה: באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תא כלשהו בגליון העבודה ולאחר מכן ללחוץ על אפס את כל מעברי העמוד.

חזרה לתצוגה רגילה

 • כדי לחזור לתצוגה רגילה לאחר שסיימת לעבוד עם מעברי העמוד, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על רגילה.

  באפשרותך גם ללחוץ על רגילה תמונת לחצן בשורת המצב.

  • לאחר עבודה עם מעברי עמוד בתצוגה מקדימה של מעברי עמוד, ייתכן שתראה עדיין שמעברי העמוד בתצוגה רגילה מאחר מעברי עמוד הופעלה באופן אוטומטי. כדי להסתיר את מעברי העמוד, סגור ופתח מחדש את חוברת העבודה מבלי לשמור אותו.

  • מעברי עמוד נשארות גלויות כאשר אתה סוגר ופותח מחדש את חוברת העבודה לאחר שמירתו. כדי להפעיל אותם, לחץ על הכרטיסיה קובץ, לחץ על אפשרויות, לחץ על הקטגוריה מתקדם, גלול מטה אל המקטע אפשרויות תצוגה עבור גליון עבודה זה ולאחר נקה את תיבת הסימון הצג מעברי עמוד. לקבלת מידע נוסף, ראה מעברי עמוד להציג או להסתיר בתצוגה רגילה.

הצגה או הסתרה של מעברי עמוד בתצוגה רגילה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ > אפשרויות. ב- Excel 2007, לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. בקטגוריה מתקדם, תחת אפשרויות תצוגה עבור גליון עבודה זה, בחר או נקה את תיבת הסימון הצג מעברי עמוד כדי להפעיל או לבטל מעברי עמוד בתצוגה רגילה.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

וידאו: מחיקה או הסרה של מעבר עמוד ב- Excel

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×