הוספה, הסרה או שינוי של עמודות בספריית מסמכים או עמודות באתר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת עיצוב תבנית טופס של Microsoft Office InfoPath, באפשרותך לבחור אם הנתונים שהמשתמשים יזינו בשדות ספציפיים בטופס יוצגו כעמודות בתצוגת ברירת המחדל של ספריית מסמכים באתר Microsoft Windows SharePoint. תוכל לבחור אילו שדות יהיו עמודות בעת עיצוב תבנית הטופס או להמתין ולציין את העמודות בעת פרסום תבנית הטופס בספריית המסמכים.

במאמר זה

לפני שתתחיל

ציון עמודות ספריית מסמכים בעת עיצוב תבנית טופס

ציון עמודות ספריית מסמכים בעת פרסום תבנית טופס בספריית מסמכים חדשה

ציון עמודות ספריית מסמכים בעת פרסום תבנית טופס בספריית מסמכים קיימת

לפני שתתחיל

בעת פרסום תבנית טופס בספריית מסמכים, כל טופס שנוצר בספריית מסמכים זו בהתבסס על תבנית טופס זו. פרסום תבנית טופס לספריית מסמכים מאפשר לך במהירות פריסת טופס יחיד לשימוש, כגון סקר לא רשמי כדי ללכוד העדפות המסעדה להפסקת צהריים הצוות.

אם אתה מפרסם תבנית טופס בשרת שבו פועל Windows SharePoint Services 3.0, באפשרותך גם לבצע את הפעולות הבאות:

פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר     בעת פרסום תבנית טופס כסוג תוכן אתר, תוכל לאפשר למשתמשים להקצות תבניות טפסים מרובות לספריית מסמכים יחיד או להקצות את תבנית הטופס לספריות מרובות לרוחב אוסף אתרים. אוסף אתרים הוא קבוצה של אתרי אינטרנט בשרת וירטואלי שאותם יש בעלים זהה ושיתוף של הגדרות הניהול. כל אוסף אתרים כולל אתר ברמה העליונה, והוא יכול להכיל אתרי משנה אחד או יותר. יכולים להיות אוספי אתרים מרובים לכל שרת וירטואלי. השתמש סוג תוכן אתר כאשר ברצונך לעשות שימוש חוזר במידה רבה של מידע או כדי לאפשר את האוסף של נתונים מטפסים רבות, במקום אחד.

עריכת שדות באמצעות תצוגת גליון נתונים    באפשרותך לאפשר למשתמשים שלך להוסיף או לערוך את הנתונים עבור שדה באמצעות תצוגת גליון נתונים או על-ידי עריכת המאפיינים עבור טופס בספריית המסמכים. פעולה זו מאפשרת למשתמשים להוסיף או לעדכן נתונים עבור טופס אחד או יותר מבלי לפתוח את הטפסים.

הערה: תצוגות גליון נתונים זמינים רק עבור משתמשים בעלי Microsoft Office Access 2007 מותקן בדפדפן האינטרנט.

הערה: תמיכה עבור ספריות וסוגי תוכן של אתר משתנה בהתאם אם השרת שלך פועל Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 או Windows SharePoint Services 3.0. לכן, עליך לבקש ממנהל השרת אם אינך בטוח איזו גירסה של Windows SharePoint Services פועלת בשרת.

לראש הדף

ציון עמודות ספריית מסמכים בעת עיצוב תבנית טופס

 1. פתח את תבנית הטופס.

 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

 3. לחץ על קידום מאפיינים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עמודה, לחץ על הוספה, לחץ על השדה או על הקבוצה החוזרת עבורם ברצונך ליצור עמודה ולאחר מכן הקלד שם עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

   הערה: אם אתה בוחר שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון את השדה ', הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

  • כדי להסיר עמודה, לחץ על העמודה ברשימה ולאחר מכן לחץ על הסר.

  • כדי לשנות עמודה, לחץ על העמודה ברשימה, לחץ על שינוי ולאחר מכן בצע את השינויים המתאימים.

   הערה: אפשרויות מסוימות של הוספה, הסרה או שינוי של עמודות זמינות רק במסגרת פרסום באתר SharePoint.

לראש הדף

ציון עמודות ספריית מסמכים בעת פרסום תבנית טופס בספריית מסמכים חדשה

 1. שמור את תבנית הטופס שלך.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

 3. באשף הפרסום, לחץ על לשרת של SharePoint עם או ללא InfoPath Forms Services ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בתיבה הזן את מיקומו של אתר SharePoint או InfoPath Forms Services, הקלד את המיקום של אתר SharePoint ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, לחץ על ספריית מסמכים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: אם אתה מפרסם תבנית טופס תואמת-דפדפן אל אתר SharePoint, תיבת הסימון הפוך לזמין טופס זה כדי שניתן יהיה למלא אותו באמצעות דפדפן אינה זמינה. כדי ליצור תבנית טופס עם תמיכה בדפדפן, עליך תחילה לפרסם את תבנית הטופס שלך אל שרת שפועל בו InfoPath Forms Services. חפש קישורים למידע נוסף אודות InfoPath Forms Services בסעיף למידע נוסף.

 6. לחץ על צור ספריית מסמכים חדשה ולאחר מכן לחץ על הבא.

 7. הקלד שם ותיאור עבור ספריית המסמכים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  השם והתיאור של תבנית הטופס יופיעו בתצוגת ברירת המחדל של ספריית המסמכים.

 8. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הוספת עמודה

  1. לחץ על הוספה.

  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להוסיף עמודה חדשה לספריית המסמכים, בחר את השדה שברצונך שהנתונים שלו יופיעו בעמודה, בחר באפשרות (ללא: צור עמודה חדשה בספריה זו) ברשימה קבוצת עמודות אתר ולאחר מכן הקלד שם עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

   • כדי להשתמש בעמודת אתר קיימת, בחר בקטגוריה מן הרשימה קבוצת עמודות אתר ולאחר מכן בחר שם מן הרשימה שם עמודה.

    הערה: אם אתה בוחר שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון השדה, הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

    1. כדי לאפשר למשתמשים להוסיף או לערוך את הנתונים עבור שדה זה באמצעות תצוגת גליון נתונים או על-ידי עריכת המאפיינים עבור טופס בספריית המסמכים, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים לערוך נתונים בשדה זה באמצעות דף מאפיינים או גליון נתונים.

     הערה: כדי להשתמש בתצוגת גליון נתונים, על המשתמשים להתקין Microsoft Office Access 2007 מותקנת במחשבים שלהם.

  הסרת עמודה

  1. תחת שם עמודה, לחץ על שם השדה שאת העמודה המתאימה שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.

  שינוי של עמודה

  1. תחת שם עמודה, לחץ על שם השדה שאת העמודה המתאימה לו ברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שינוי.

  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • הקלד שם חדש עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

   • בחר את הקטגוריה ברשימה קבוצת עמודות אתר ולאחר מכן בחר שם ברשימה שם עמודה.

    הערה: אם אתה בוחר שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון השדה, הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

    1. כדי לאפשר למשתמשים להוסיף או לערוך את הנתונים עבור שדה זה באמצעות תצוגת גליון נתונים או על-ידי עריכת המאפיינים עבור טופס בספריית המסמכים, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים לערוך נתונים בשדה זה באמצעות דף מאפיינים או גליון נתונים.

     הערה: כדי להשתמש בתצוגת גליון נתונים, על המשתמשים להתקין Microsoft Office Access 2007 מותקנת במחשבים שלהם.

 9. בסיום הגדרת העמודות עבור הספריה שלך, לחץ על הבא.

 10. בעמוד הבא של האשף, ודא שהמידע נכון ולאחר מכן לחץ על פרסם.

לראש הדף

ציון עמודות ספריית מסמכים בעת פרסום תבנית טופס בספריית מסמכים קיימת

 1. שמור את תבנית הטופס שלך.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על פרסום.

 3. באשף הפרסום, לחץ על לשרת של SharePoint עם או ללא InfoPath Forms Services ולאחר מכן לחץ על הבא.

 4. בתיבה הזן את מיקומו של אתר SharePoint או InfoPath Forms Services, הקלד את המיקום של אתר SharePoint ולאחר מכן לחץ על הבא.

 5. בעמוד הבא של האשף, לחץ על ספריית מסמכים ולאחר מכן לחץ על הבא.

  הערה: אם אתה מפרסם תבנית טופס תואמת-דפדפן אל אתר SharePoint, תיבת הסימון הפוך לזמין טופס זה כדי שניתן יהיה למלא אותו באמצעות דפדפן אינה זמינה. כדי ליצור תבנית טופס עם תמיכה בדפדפן, עליך תחילה לפרסם את תבנית הטופס שלך אל שרת שפועל בו InfoPath Forms Services. חפש קישורים למידע נוסף אודות InfoPath Forms Services בסעיף למידע נוסף.

 6. לחץ על עדכן את תבנית הטופס בספריית מסמכים קיימת ולאחר מכן לחץ על ספריית המסמכים שברצונך לעדכן.

 7. לחץ על הבא.

 8. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  הוספת עמודה

  1. לחץ על הוספה.

  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להוסיף עמודה חדשה לספריית המסמכים, בחר את השדה שברצונך שהנתונים שלו יופיעו בעמודה, בחר באפשרות (ללא: צור עמודה חדשה בספריה זו) ברשימה קבוצת עמודות אתר ולאחר מכן הקלד שם עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

   • כדי להשתמש בעמודה קיימת של ספריית מסמכים או בעמודת אתר קיימת, בחר בקטגוריה מן הרשימה קבוצת עמודות אתר ולאחר מכן בחר שם מן הרשימה שם עמודה.

    הערה: אם אתה בוחר שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון השדה, הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

    1. כדי לאפשר למשתמשים להוסיף או לערוך את הנתונים עבור שדה זה באמצעות תצוגת גליון נתונים או על-ידי עריכת המאפיינים עבור טופס בספריית המסמכים, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים לערוך נתונים בשדה זה באמצעות דף מאפיינים או גליון נתונים.

     הערה: כדי להשתמש בתצוגת גליון נתונים, על המשתמשים להתקין Microsoft Office Access 2007 מותקנת במחשבים שלהם.

  הסרת עמודה

  1. תחת שם עמודה, לחץ על שם השדה שאת העמודה המתאימה שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על הסר.

  שינוי עמודה

  1. תחת שם עמודה, לחץ על שם השדה שאת העמודה המתאימה לו ברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על שינוי.

  2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • הקלד שם חדש עבור העמודה בתיבה שם עמודה.

   • בחר את הקטגוריה ברשימה קבוצת עמודות אתר ולאחר מכן בחר שם ברשימה שם עמודה.

    הערה: אם אתה בוחר שדה חוזר להצגת נתונים בספריית המסמכים, באפשרותך להגדיר כיצד ברצונך להציג את השדה בספריית המסמכים על-ידי לחיצה על ערך ברשימה פונקציה. באפשרותך לבחור אם להציג את הערך הראשון השדה, הערך האחרון בשדה, או ספירה של כל המופעים של השדה, או אם עליך למזג יחד את כל הערכים.

    1. כדי לאפשר למשתמשים להוסיף או לערוך את הנתונים עבור שדה זה באמצעות תצוגת גליון נתונים או על-ידי עריכת המאפיינים עבור טופס בספריית המסמכים, בחר בתיבת הסימון אפשר למשתמשים לערוך נתונים בשדה זה באמצעות דף מאפיינים או גליון נתונים.

     הערה: כדי להשתמש בתצוגת גליון נתונים, על המשתמשים להתקין Microsoft Office Access 2007 מותקנת במחשבים שלהם.

 9. בסיום הגדרת העמודות עבור הספריה שלך, לחץ על הבא.

 10. בעמוד הבא של האשף, ודא שהמידע נכון ולאחר מכן לחץ על פרסם.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×