הוספה או שינוי של צורה ב- Office for Mac

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לאחר הוספת צורה למסמך, באפשרותך לשנות אותה על-ידי הוספת קווים מחברים, שינוי הסגנון, הוספת תמונת מראה, שינוי הצבע והחלת מגוון אפקטים אחרים, כגון צללים, זוהר ותלת -ממד.

הוספת צורה

 1. בכרטיסיה הוספה, לחץ על צורות, הצבע על כל סוג צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה הרצויה.

  לחצן ' צורות ' בכרטיסיה ' הוספה '

 2. במסמך, גרור את הסמן לגודל הרצוי.

  עצה: כדי לשמור על הפרופורציות של הצורה, החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי גרירת הסמן.

הוספת קו מחבר בין שתי צורות

באפשרותך להוסיף קו מחבר בין שתי צורות כדי להציג שלהם קשר לזו, כגון כאשר אתה יוצר תרשים זרימה או תרשים ארגוני.

 1. בכרטיסיה הוספה, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו שהרצוי תחת קווים.

  בחירת שורה בתפריט צורות

 2. החזק את כפתור העכבר לחוץ וצייר את הקו במקום הרצוי, כך שהוא יחבר צורה אחת לצורה אחרת.

  עצה: כדי לצייר קו בזווית מוגדרת מראש, כגון קו אנכי או אופקי, החזק את מקש SHIFT לחוץ וצייר את הקו.

 3. כדי לקבץ את קו והצורה יחד, כך שהם נחשבים לאובייקט יחיד, החזק את מקש SHIFT, לחץ על המחבר ואת כל צורה הצטרף כדי, באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על קבוצה > קבוצה.

שינוי סגנון צורה

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב צורה.

 2. בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון הרצוי.

  אפשרויות ' בקבוצה ' סגנונות צורה '

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

הוספת השתקפות, זוהר, צל, תלת-ממדי או אפקט אחר

 1. לחץ על הצורה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב צורה.

 2. בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על אפקטי צורה, הצבע על קטגוריית אפקט ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  אפשרויות בתפריט אפקטים של צורה

שינוי צבע של צורה

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב צורה.

 2. בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על החץ שלצד מילוי צורה כדי לבחור אפשרויות מילוי חדשה או על החץ לצד מיתאר צורה כדי לשנות את אפשרויות קו של צורה.

שנה את מידת השקיפות של צורה

 1. בכרטיסיה ' עיצוב צורה ', לחץ על החלונית ' עיצוב '.

  לחצן חלונית עיצוב

 2. בחלונית עיצוב צורה, לחץ על הכרטיסיה מילוי וקו ולאחר מכן לחץ על מילוי או קו.

 3. גרור את המחוון שקיפות כדי להשיג את האפקט שהרצוי.

  החלונית 'עיצוב צורה'

למידע נוסף

שינוי הגודל של אובייקט

חיתוך תמונה

להזיז, לסובב או לקבץ תמונה, תיבת טקסט או אובייקט אחר

יישור אובייקטים

קבוצה או ופירוק קבוצה של אובייקטים

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Word

PowerPoint

Excel

Word

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת צורה

 1. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על צורה, הצבע על סוג כלשהו של צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה הרצויה.

  הכרטיסיה 'בית' ב- Word, הקבוצה 'הוספה'

 2. במסמך, גרור את הסמן לגודל הרצוי.

  עצה: כדי לשמור על הפרופורציות של הצורה, החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי גרירת הסמן.

הוספת מחבר קו בין שתי צורות

באפשרותך להוסיף קו מחבר בין שתי צורות כדי להציג שלהם קשר לזו, כגון כאשר אתה יוצר תרשים זרימה או תרשים ארגוני.

 1. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על צורה, הצבע על קווים ומחברים, ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

  הכרטיסיה 'בית' ב- Word, הקבוצה 'הוספה'

 2. החזק את כפתור העכבר לחוץ וצייר את הקו במקום הרצוי, כך שהוא יחבר צורה אחת לצורה אחרת.

  עצה: כדי לצייר קו בזווית מוגדרת מראש, כגון קו אנכי או אופקי, החזק את מקש SHIFT לחוץ וצייר את הקו.

 3. כדי לקבץ את הקו והצורה ביחד כדי שאלה יטופלו כאובייקט יחיד, החזק את מקש SHIFT לחוץ, לחץ על המחבר ועל כל צורה שהוא מצורף אליה ולאחר מכן, בכרטיסיה עיצוב, תחת סדר, לחץ על קבץ לחצן 'קבץ' ולאחר מכן לחץ על קבץ.

שינוי סגנון צורה

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

הוספת השתקפות, צל, זוהר, תלת-ממדי או אפקט אחר

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, לחץ על אפקטים, הצבע על אפקט ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

הפיכת צבע של צורה לבהיר או לשקוף יותר

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, הזז את המחוון שקיפות לשמאל כדי להבהיר את צבע הצורה.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

  הערה: אם אתה מזיז את המחוון שמאלה עד הסוף, הצורה הופכת שקופה לחלוטין ולא יופיעו בה צבעים כלל.

המרת צורה לצורה אחרת

 1. לחץ על הצורה שברצונך להמיר לצורה אחרת.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת ערוך SmartArt, לחץ על צורה, הצבע על סוג כלשהו של צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה שברצונך להשתמש בה במקום זאת.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'ערוך SmartArt'

מחיקת צורה

 • לחץ על הצורה שברצונך למחוק, ולאחר מכן בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על גזור לחצן 'גזור' .

למידע נוסף

שינוי גודל של אובייקט

חיתוך תמונה

יישור אובייקטים

הזזה, סיבוב או קיבוץ של תמונה, תיבת טקסט או אובייקט אחר

הוספה או שינוי של צבע המילוי

PowerPoint

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת צורה

 1. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על צורה, הצבע על סוג כלשהו של צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה הרצויה.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

 2. במסמך, גרור את הסמן לגודל הרצוי.

  עצה: כדי לשמור על הפרופורציות של הצורה, החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי גרירת הסמן.

הוספת מחבר קו בין שתי צורות

באפשרותך להוסיף קו מחבר בין שתי צורות כדי להציג שלהם קשר לזו, כגון כאשר אתה יוצר תרשים זרימה או תרשים ארגוני.

 1. בכרטיסיה בית, תחת הוספה, לחץ על צורה, הצבע על קווים ומחברים, ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'הוספה'

 2. החזק את כפתור העכבר לחוץ והעבר את מצביע העכבר מעל לצורה הראשונה עד שנקודות האחיזה לשינוי גודל הופכות אדומות, ולאחר מכן צייר מתוך אחת מנקודות האחיזה האדומות לשינוי גודל לאחת מנקודות האחיזה האדומות לשינוי גודל בצורה השניה.

  עצה: כדי לצייר קו בזווית מוגדרת מראש, כגון קו אנכי או אופקי, החזק את מקש SHIFT לחוץ וצייר את הקו.

 3. כדי לקבץ את הקו והצורה ביחד כדי שאלה יטופלו כאובייקט יחיד, החזק את מקש SHIFT לחוץ, לחץ על המחבר ועל כל צורה שהוא מצורף אליה ולאחר מכן, בכרטיסיה עיצוב, תחת סדר, לחץ על קבץ לחצן 'קבץ' ולאחר מכן לחץ על קבץ.

שינוי סגנון צורה

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, תחת עיצוב, לחץ על סגנונות מהירים ולאחר מכן לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'עיצוב' ב- PowerPoint

הוספת השתקפות, צל, זוהר, תלת-ממדי או אפקט אחר

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה בית, תחת עיצוב, לחץ על סגנונות מהירים, הצבע על אפקט, ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  הכרטיסיה 'בית', הקבוצה 'עיצוב' ב- PowerPoint

הפיכת צבע של צורה לבהיר או לשקוף יותר

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, הזז את המחוון שקיפות לשמאל כדי להבהיר את צבע הצורה.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

  הערה: אם אתה מזיז את המחוון שמאלה עד הסוף, הצורה הופכת שקופה לחלוטין ולא יופיעו בה צבעים כלל.

המרת צורה לצורה אחרת

 1. לחץ על הצורה שברצונך להמיר לצורה אחרת.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת ערוך SmartArt, לחץ על צורה, הצבע על סוג כלשהו של צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה שברצונך להשתמש בה במקום זאת.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'ערוך SmartArt'

מחיקת צורה

 • לחץ על הצורה שברצונך למחוק, ולאחר מכן בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על גזור לחצן 'גזור' .

למידע נוסף

יישור אובייקטים

חיתוך תמונה

הזזה, סיבוב או קיבוץ של תמונה, תיבת טקסט או אובייקט אחר

הוספה או שינוי של צבע המילוי

Excel

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת צורה

 1. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הצג או הסתר את דפדפן המדיה לחצן 'דפדפן מדיה' .

 2. לחץ על צורות הכרטיסיה 'צורות' , ולאחר מכן בתפריט המוקפץ, לחץ על כל הצורות.

 3. לחץ על הצורה שברצונך להוסיף.

 4. במסמך, גרור את הסמן לגודל הרצוי.

  עצה: כדי לשמור על הפרופורציות של הצורה, החזק את מקש SHIFT לחוץ תוך כדי גרירת הסמן.

הוספת מחבר קו בין שתי צורות

באפשרותך להוסיף קו מחבר בין שתי צורות כדי להציג שלהם קשר לזו, כגון כאשר אתה יוצר תרשים זרימה או תרשים ארגוני.

 1. בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על הצג או הסתר את דפדפן המדיה לחצן 'דפדפן מדיה' .

 2. לחץ על צורות הכרטיסיה 'צורות' ולאחר מכן, בתפריט המוקפץ, לחץ על קווים ומחברים.

 3. לחץ על סגנון הקו הרצוי.

 4. החזק את כפתור העכבר לחוץ והעבר את מצביע העכבר מעל לצורה הראשונה עד שנקודות האחיזה לשינוי גודל הופכות אדומות, ולאחר מכן צייר מתוך אחת מנקודות האחיזה האדומות לשינוי גודל לאחת מנקודות האחיזה האדומות לשינוי גודל בצורה השניה.

  עצה: כדי לצייר קו בזווית מוגדרת מראש, כגון קו אנכי או אופקי, החזק את מקש SHIFT לחוץ וצייר את הקו.

 5. כדי לקבץ את הקו והצורה ביחד כדי שאלה יטופלו כאובייקט יחיד, החזק את מקש SHIFT לחוץ, לחץ על המחבר ועל כל צורה שהוא מצורף אליה ולאחר מכן, בכרטיסיה עיצוב, תחת סדר, לחץ על קבץ לחצן 'קבץ' ולאחר מכן לחץ על קבץ.

שינוי סגנון צורה

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

הוספת השתקפות, צל, זוהר, תלת-ממדי או אפקט אחר

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, לחץ על אפקטים, הצבע על אפקט ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

הפיכת צבע של צורה לבהיר או לשקוף יותר

 1. לחץ על הצורה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 2. תחת סגנונות צורה, הזז את המחוון שקיפות לשמאל כדי להבהיר את צבע הצורה.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

  הערה: אם אתה מזיז את המחוון שמאלה עד הסוף, הצורה הופכת שקופה לחלוטין ולא יופיעו בה צבעים כלל.

המרת צורה לצורה אחרת

 1. לחץ על הצורה שברצונך להמיר לצורה אחרת.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת ערוך SmartArt, לחץ על צורה, הצבע על סוג כלשהו של צורה ולאחר מכן לחץ על הצורה שברצונך להשתמש בה במקום זאת.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'ערוך SmartArt'

מחיקת צורה

 • לחץ על הצורה שברצונך למחוק, ולאחר מכן בסרגל הכלים הרגיל, לחץ על גזור לחצן 'גזור' .

למידע נוסף

יישור אובייקטים

חיתוך תמונה

הזזה, סיבוב או קיבוץ של תמונה, תיבת טקסט או אובייקט אחר

הוספה או שינוי של צבע המילוי

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×