הוספה או שינוי של עמודת בדיקת מידע

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

לעיתים, הערך הרצוי מאותר בטבלה אחרת. לדוגמה, נניח שברצונך לתעד את הלקוח עבור הזמנה בטבלה 'הזמנות'. עם זאת, כל מידע הלקוח מאותר בטבלה 'לקוחות'. באפשרותך ליצור עמודת בדיקת מידע המציגה את מידע הלקוח בתיבה משולבת או בפקד תיבת רשימה. לאחר מכן, בעת בחירה בלקוח בפקד זה, ערך מתאים  — כגון ערך המפתח הראשי של הלקוח  — מאוחסן ברשומת ההזמנה.

מאמר זה מסביר מהי עמודת בדיקת מידע ואת אופן יצירתה.

אם ברצונך לדעת כיצד לחפש ערך בטבלה באופן תיכנותי, עיין במאמר ההפניה הפונקציה DLookup. לקבלת מידע אודות אופן היצירה של עמודת בדיקת מידע מרובה ערכים, עיין במאמר הוספה או שינוי עמודת בדיקה המאפשרת לאחסן ערכים מרובים.

במאמר זה

מהי עמודת בדיקת מידע?

יצירת עמודת בדיקת מידע בתצוגת גליון נתונים

יצירת עמודת בדיקת מידע על-ידי שימוש בחלונית רשימת שדות

יצירת עמודת בדיקת מידע בתצוגת עיצוב

הבנת הערך המאוגד וערך התצוגה בעמודת בדיקת מידע

הצגת מאפייני שדה בדיקת מידע

שימוש באשף בדיקת מידע

שינוי של עמודת בדיקת מידע

שינוי שדה לעמודת בדיקת מידע

מהי עמודת בדיקת מידע?

עמודת בדיקת מידע (או שדה בדיקת מידע) היא שדה בטבלה אשר הערך שלו מאוחזר מטבלה או מרשימת ערכים אחרות. באפשרותך להשתמש בעמודת בדיקת מידע כדי להציג רשימת אפשרויות בתיבה משולבת או בתיבת רשימה. האפשרויות יכולות להגיע מטבלה או משאילתה או שהן יכולות להיות ערכים שאתה מספק. באפשרותך ליצור עמודת בדיקת מידע באופן ידני על-ידי הגדרת מאפייני שדה בדיקת מידע או באופן אוטומטי על-ידי השלמת אשף בדיקת המידע. בכל עת שניתן, עליך להשתמש באשף בדיקת המידע כדי ליצור עמודת בדיקת מידע. אשף בדיקת המידע מפשט את התהליך ומאכלס באופן אוטומטי את מאפייני השדה המתאימים ויוצר את קשרי הגומלין המתאימים של טבלה.

עמודת בדיקת מידע

באפשרותך ליצור עמודת בדיקת מידע בתצוגת גליון נתונים או בתצוגת עיצוב.

לראש הדף

יצירת עמודת בדיקת מידע בתצוגת גליון נתונים

כברירת מחדל, בעת פתיחת טבלה, היא נפתחת בתצוגת גליון נתונים. באפשרותך להוסיף עמודת בדיקת מידע על-ידי לחיצה על עמודת בדיקת מידע בקבוצה שדות ועמודות בכרטיסיה גליון נתונים. פעולה זו מפעילה את אשף בדיקת המידע אשר מדריך אותך בתהליך יצירת עמודת בדיקת המידע.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על הטבלה בה ברצונך ליצור את עמודת בדיקת המידע  — פעולה זו פותחת את הטבלה בתצוגת גליון נתונים.

 4. בכרטיסיה גליון נתונים, בקבוצה שדות ועמודות, לחץ על עמודת בדיקת מידע.

  תמונה של רצועת הכלים של Access

  אשף בדיקת המידע מופעל.

  עמוד של אשף בדיקת מידע בו אתה בוחר טבלה/שאילתה או רשימת ערכים

 5. בעמוד הראשון של אשף בדיקת מידע, ציין אם ברצונך לבסס את עמודת בדיקת המידע על הערכים בטבלה או בשאילתה, או על רשימת ערכים שאתה מקליד.

  הסוג הנפוץ ביותר של עמודת בדיקת מידע מציג ערכים שאותרו בטבלה או בשאילתה קשורה.

 6. לחץ על הבא ולאחר מכן בצע את ההוראות כדי להשלים את האשף. לקבלת מידע נוסף אודות השלמת האשף, עיין בסעיף באמצעות אשף בדיקת המידע.

בעת לחיצה על גימור, נוצרת עמודת בדיקת מידע שמאפייני השדה שלה מוגדרים בהתבסס על האפשרויות שבחרת באשף בדיקת מידע.

לראש הדף

יצירת עמודת בדיקת מידע באמצעות חלונית רשימת השדות

אם אתה משתמש במסד נתונים המכיל יותר מטבלה אחת, באפשרותך להפעיל את תהליך היצירה של שדה בדיקת מידע על-ידי גרירת שדה מהחלונית רשימת שדות. החלונית רשימת שדות מציגה שדות הזמינים בטבלאות אחרות במסד הנתונים שלך. בעת יצירת עמודת בדיקת מידע בצורה כזו, אשף בדיקת המידע מופעל באופן אוטומטי והשדה שאתה גורר לגליון הנתונים הופך לאחד מהשדות בעמודת בדיקת המידע שלך.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על הטבלה בה ברצונך ליצור את עמודת בדיקת המידע  — פעולה זו פותחת את הטבלה בתצוגת גליון נתונים.

 4. בכרטיסיה גליון נתונים, בקבוצה שדות ועמודות, לחץ על הוסף שדות קיימים.

  תמונה של רצועת הכלים של Access

  מופיעה החלונית רשימת שדות.

 5. לחץ על סימן החיבור (+) לצד טבלה כלשהי כדי להציג את רשימת השדות בטבלה זו.

 6. גרור את השדה הרצוי מהחלונית רשימת שדות אל תצוגת גליון הנתונים.

 7. כאשר מופיע קו ההוספה, שחרר את השדה במיקום הרצוי.

  שורת הוספה מציגה את המיקום שבו יתווסף שדה

  אשף בדיקת המידע מופעל.

 8. בצע את ההוראות כדי להשלים את האשף. לקבלת מידע נוסף אודות השלמת האשף, עיין בסעיף באמצעות אשף בדיקת המידע.

  לאחר השלמת האשף, עמודת בדיקת המידע מופיעה בטבלה בתצוגת גליון נתונים.

לראש הדף

יצירת עמודת בדיקת מידע בתצוגת עיצוב

באפשרותך ליצור עמודת בדיקת מידע בתצוגת עיצוב, בנוסף לתצוגת גליון נתונים. בעת עבודה עם תצוגת עיצוב, צור עמודת בדיקת מידע באמצעות אותו אשף בדיקת מידע בו אתה משתמש בתצוגת גליון נתונים. עם זאת, בתצוגת עיצוב, יש לך גישה מלאה לכל מאפייני השדה  — כתוצאה מכך, באפשרותך לערוך אותם ישירות.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה בה ברצונך להוסיף את עמודת בדיקת המידע ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 4. אתר את השורה הריקה הזמינה הראשונה ברשת עיצוב הטבלה.

 5. בשורה הריקה הזמינה הראשונה, לחץ על תא בעמודה Field Name ולאחר מכן הקלד שם שדה עבור עמודת בדיקת המידע.

 6. לאחר מכן, לחץ על תא בעמודה סוג נתונים עבור שורה זו, לחץ על החץ הנפתח ולאחר מכן בחר באשף בדיקת מידע.

  אשף בדיקת המידע מופעל.

  עמוד של אשף בדיקת מידע בו אתה בוחר טבלה/שאילתה או רשימת ערכים

 7. בעמוד הראשון של אשף בדיקת מידע, ציין אם ברצונך לבסס את עמודת בדיקת המידע על הערכים בטבלה או בשאילתה, או על רשימת ערכים שאתה מקליד.

  הסוג הנפוץ ביותר של עמודת בדיקת מידע מציג ערכים שאותרו בטבלה או בשאילתה קשורה.

 8. לחץ על הבא ולאחר מכן בצע את ההוראות כדי להשלים את האשף. לקבלת מידע נוסף אודות השלמת האשף, עיין בסעיף באמצעות אשף בדיקת המידע.

לאחר לחיצה על סיום, נוצרת עמודת בדיקת מידע שמאפייני השדה שלה מוגדרים בהתאם לבחירות שביצעת באשף בדיקת מידע. באפשרותך להציג את מאפייני השדה בחלונית התחתונה של תצוגת עיצוב תחת מאפייני שדה. כדי לראות את המאפיינים שחלים באופן ספציפי על עמודת בדיקת המידע, לחץ על הכרטיסיה בדיקת מידע.

הבנת הערך המאוגד וערך ההצגה בעמודת בדיקת מידע

מטרת השימוש בעמודת בדיקת מידע היא החלפת תצוגת המספר, כגון מזהה (או ערך מפתח זר אחר), בערך משמעותי יותר, כגון שם. לדוגמה, במקום להציג מספר מזהה איש קשר, Access יכול להציג שם איש קשר. מספר מזהה איש הקשר הוא ערך מאוגד. הוא נבדק באופן אוטומטי בטבלת מקור או בשאילתה כדי למצוא את שם איש הקשר. שם איש הקשר הוא ערך ההצגה.

ערך מאוגד לעומת ערך תצוגה בעמודת בדיקת מידע

1. ערך תצוגה

2. ערך מאוגד

לעמודת בדיקת מידע יש ערך תצוגה המופיע בממשק המשתמש וערך מאוגד המאוחסן בפקד. ערך התצוגה "נבדק" בהתבסס על הערך המאוגד. המשמעות היא ש- Access מציג לעיתים קרובות ערך תצוגה שנבדק שאינו כמו הערך המאוגד שמאוחסן בשדה. לדוגמה, בדוגמה של טבלת הזמנות, ערך מזהה לקוח מטבלת הלקוחות מאוחסן בשדה הלקוח בטבלת ההזמנות  — זה הערך המאוגד. עם זאת, משום ששדה הלקוח הוא שדה בדיקת מידע, Access מציג את השדה שנבדק  — במקרה זה, שם הלקוח. שם הלקוח הוא ערך התצוגה.

חשוב להבין את ההבדל בין ערך תצוגה של שדה בדיקת מידע לבין הערך המאוגד שלו. ערך התצוגה מוצג באופן אוטומטי בתצוגת גליון נתונים, כברירת מחדל. עם זאת, הערך המאוגד הוא הערך המאוחסן שבו אתה משתמש בקריטריונים של שאילתה והערך בו Access משתמש כברירת מחדל בצירוף עם טבלאות אחרות.

לראש הדף

הצגת מאפייני שדה בדיקת המידע

באפשרותך להציג את מאפייני שדה בדיקת המידע בחלונית התחתונה של תצוגת העיצוב תחת מאפייני שדה. כדי להציג את המאפיינים שקשורים ספציפית לעמודת בדיקת המידע, לחץ על הכרטיסיה בדיקת מידע.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה בה ברצונך להוסיף את עמודת בדיקת המידע ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 4. לחץ על תא בעמודה שם שדה עבור עמודת בדיקת המידע.

 5. תחת מאפייני שדה, לחץ על הכרטיסיה בדיקת מידע.

  מאפייני שדה בדיקת המידע מופיעים.

בעת הגדרת המאפיין הראשון (פקד תצוגה), רשימת המאפיינים הזמינים משתנה כדי לשקף את בחירתך. באפשרותך להגדיר את מאפייני שדה בדיקת המידע כך שישנו את אופן הפעולה של עמודת בדיקת מידע. שים לב שבעת יצירת עמודת בדיקת המידע באמצעות אשף בדיקת המידע, מאפייני שדה בדיקת המידע מוגדרים עבורך על-ידי האשף.

מאפייני שדה בדיקת מידע

הגדרת מאפיין זה

לשם

הצג פקד

קבע את סוג הפקד כתיבת סימון, תיבת טקסט, תיבת רשימה או תיבה משולבת. תיבה משולבת היא הבחירה הנפוצה ביותר עבור עמודת בדיקת מידע.

סוג מקור שורה

בחר אם למלא את עמודת בדיקת המידע בערכים מטבלה או שאילתה אחרת, או מתוך רשימת ערכים שתציין. באפשרותך גם לבחור למלא את הרשימה בשמות השדות בטבלה או בשאילתה.

מקור שורה

ציין את הטבלה, השאילתה או רשימת הערכים המספקים את הערכים עבור עמודת בדיקת המידע. כאשר המאפיין סוג מקור שורה מוגדר כטבלה/שאילתה או רשימת שדות, מאפיין זה צריך להיות מוגדר כשם טבלה או שאילתה או כמשפט SQL המייצגים את השאילתה. כאשר המאפיין סוג מקור שורה מוגדר כרשימת ערכים, מאפיין זה צריך להכיל רשימת ערכים המופרדים על-ידי נקודה פסיק.

עמודה מאוגדת

ציין את העמודה במקור השורה שמספקת את הערך שמאוחסן על-ידי עמודת בדיקת המידע. ערך זה יכול לנוע בין 1 למספר העמודות במקור השורה.

הערה: העמודה שמספקת את הערך לאחסון אינה חייבת להיות גם עמודת התצוגה.

מונה עמודות

ציין את מספר העמודות במקור השורה אותן ניתן להציג בעמודת בדיקת המידע. כדי לבחור אילו עמודות להציג, ספק רוחב עמודה במאפיין רוחב עמודות.

כותרות עמודה

ציין אם להציג כותרות עמודות.

רוחב עמודות

הזן את רוחב העמודה עבור כל עמודה. אם אינך רוצה להציג עמודה, כגון מספר מזהה, ציין 0 עבור הרוחב.

שורות רשימה

ציין את מספר השורות שיופיע כאשר תציג את עמודת בדיקת המידע.

רוחב רשימה

ציין את רוחב הפקד שיופיע כאשר תציג את עמודת בדיקת המידע.

הגבל לרשימה

בחר אם משתמש יכול להזין ערך שאינו נמצא ברשימה או לא.

מתן אפשרות לערכים מרובים

ציין אם עמודת בדיקת המידע מיישמת שדה מרובה ערכים ומאפשרת בחירה של ערכים מרובים.

לקבלת מידע נוסף אודות שדות מרובי ערכים, עיין במאמר מדריך לשדות בעלי ערכים מרובים.

אפשר פעולות עריכה של רשימת ערכים

ציין אם באפשרותך לערוך את הפריטים בעמודת בדיקת מידע המבוססת על שדה ערכים. כאשר מאפיין זה מוגדר ככן ואתה לוחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שדה בדיקת מידע המבוסס על רשימת ערכים בעלת עמודה יחידה, תראה את אפשרות התפריט עריכת פריטי רשימה. אם בשדה בדיקת המידע יש יותר מעמודה אחת, אין התייחסות למאפיין זה.

טופס עריכה של פריטי רשימה

ציין טופס קיים בו ניתן להשתמש כדי לערוך את פרטי הרשימה בעמודת בדיקת מידע המבוססת על טבלה או על שאילתה.

הצגת ערכי מקור שורה בלבד

הצג רק ערכים שתואמים למקור השורה הנוכחי כאשר אפשר ערכים מרובים מוגדר ככן.

ערך האיגוד בעמודת בדיקת מידע נקבע על-ידי המאפיין עמודה מאוגדת. ערך התצוגה בעמודה מאוגדת הוא העמודה או העמודות שמיוצגות במאפיין רוחב עמודות ברוחב שאינו אפס.

לראש הדף

שימוש באשף בדיקת המידע

אשף בדיקת המידע מופעל במקרים הבאים: בעת יצירת עמודת בדיקת מידע בתצוגת גליון נתונים, בעת גרירת שדה מהחלונית רשימת שדות לטבלה הנפתחת בתצוגת גליון נתונים ובתצוגת עיצוב בעת בחירה באשף בדיקת המידע בעמודה סוג נתונים. האשף מוביל אותך דרך השלבים הנחוצים ליצירת עמודת בדיקת מידע ומגדיר באופן אוטומטי את מאפייני השדה המתאימים שיתאימו לבחירות שלך. האשף גם יוצר קשרי גומלין ואינדקסים של טבלאות, בעת הצורך, כדי לתמוך בעמודת בדיקת המידע.

בעת הפעלת האשף, עליך להחליט אם לבסס את עמודת בדיקת המידע על טבלה או על שאילתה, או על רשימת ערכים שאתה מזין. בדרך כלל, אם מסד הנתונים שלך מעוצב בצורה נכונה והמידע שלך מחולק לטבלאות מבוססות נושא, עליך לבחור בטבלה או בשאילתה כמקור הנתונים עבור עמודת בדיקת המידע.

עמוד של אשף בדיקת מידע בו אתה בוחר טבלה/שאילתה או רשימת ערכים

עמודת בדיקת מידע המבוססת על טבלה או על שאילתה

אם בחרת באפשרות ברצוני שעמודת בדיקת המידע תברור את הערכים מטבלה או משאילתה, בעת לחיצה על הבא, אשף בדיקת המידע מציג רשימת טבלאות הזמינות כדי לספק את הערכים עבור עמודת בדיקת המידע. כדי לראות טבלאות בלבד, לחץ על טבלאות. כדי לראות שאילתות בלבד, לחץ על שאילתות. כדי לראות גם טבלאות וגם שאילתות, לחץ על שתיהן. לאחר בחירה בטבלה או בשאילתה, לחץ על הבא.

דף אשף בדיקת מידע המציג טבלאות ושאילתות שיש לבחור מתוכן

אשף בדיקת המידע מפרט את השדות הזמינים מהטבלה או מהשאילתה שלך. עבור כל שדה שברצונך לכלול בעמודת בדיקת המידע שלך, לחץ על השדה ולאחר מכן לחץ על הלחצן גדול מ- (>) כדי להעביר אותו אל הרשימה שדות שנבחרו. שים לב שעליך לבחור בשדות שברצונך שיהיו גלויים בנוסף לשדה שברצונך לספק את הערך המאוחסן שלו בעת ביצוע בחירה בעמודת בדיקת המידע. לאחר שתסיים, לחץ על הבא.

דף אשף בדיקת מידע בו אתה בוחר שדות

אשף בדיקת המידע מציג דף המאפשר לך לציין שדה או שדות בהם באפשרותך להשתמש כדי למיין את עמודת בדיקת המידע. המיון הוא אופציונלי. לאחר שתסיים, לחץ על הבא.

דף אשף בדיקת מידע בו אתה מגדיר את סדר המיון

באפשרותך להתאים את רוחב העמודות אשר יופיעו בעמודת בדיקת המידע. אם תקטין את רוחב השדה כך שלא יהיה עוד גלוי, הוא לא יופיע בעמודת בדיקת המידע. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בתכונה זו כדי למנוע את הצגתה של עמודת מזהה. לאחר שתסיים, לחץ על הבא.

דף אשף בדיקת מידע בו אתה מתאים את רוחב העמודות

בעת בחירת שורה בעמודת בדיקת המידע, באפשרותך לאחסן ערך משורה זו במסד הנתונים שלך או להשתמש בערך מאוחר יותר כדי לבצע פעולה. דף זה של האשף המוצג באיור הבא מאפשר לך לבחור בשדה המספק ערך זה. עליך לבחור שדה אשר מזהה באופן ייחודי את השורה. בדרך כלל, שדה המפתח הראשי של טבלת המקור מהווה בחירה טובה. לאחר שתסיים, לחץ על הבא.

עמוד של אשף בדיקת מידע בו אתה בוחר את הערך המאוגד

בדף האחרון של אשף בדיקת המידע, עליך להקליד שם עבור עמודת בדיקת המידע שלך  — הוא יהפוך לשם השדה בטבלה שלך.

העמוד הסופי של אשף בדיקת מידע

אם ברצונך לאפשר בחירה של יותר מערך אחד כאשר מופיעה עמודת בדיקת המידע ולאחר מכן לאחסן ערכים מרובים, בחר בתיבת הסימון אפשר ערכים מרובים. שים לב שבחירת תיבת סימון זו משנה את עמודת בדיקת המידע לשדה מרובה ערכים.

לקבלת מידע נוסף אודות שדות מרובי ערכים, עיין במאמרים מדריך לשדות מרובי ערכיםוהוספה או שינוי עמודת בדיקה המאפשרת לאחסן ערכים מרובים.

עמודת בדיקת מידע מבוססת על רשימת ערכים

אם בחרת באפשרות אני אקליד את הערכים הרצויים לי, בעת לחיצה על הבא, אשף בדיקת המידע מציג רשת בה באפשרותך להקליד את הערכים עבור עמודת בדיקת המידע.

רשת אשף בדיקת מידע להזנת ערכים

ראשית, הזן את מספר העמודות שברצונך לכלול בעמודת בדיקת המידע. לאחר מכן, הקלד את הערכים שלך ברשת. באפשרותך להתאים את רוחב העמודות אשר יופיעו בעמודת בדיקת המידע. אם תקטין את רוחב השדה כך שלא יהיה עוד גלוי, הוא לא יופיע בעמודת בדיקת המידע. לאחר שתסיים, לחץ על הבא.

בעת בחירת שורה בעמודת בדיקת המידע, באפשרותך לאחסן ערך משורה זו במסד הנתונים שלך או להשתמש בערך מאוחר יותר כדי לבצע פעולה. דף זה באשף המוצג באיור הבא מאפשר לך לבחור בשדה המספק ערך זה. עליך לבחור שדה אשר מזהה בצורה ייחודית את השורה. לאחר שתסיים, לחץ על הבא.

עמוד של אשף בדיקת מידע בו אתה בוחר את הערך המאוגד

בדף האחרון של אשף בדיקת המידע, עליך להזין שם עבור עמודת בדיקת המידע שלך  — הוא יהפוך לשם השדה בטבלה שלך. אם ברצונך לאפשר בחירה ביותר מערך אחד כאשר מופיעה עמודת בדיקת המידע ולאחר מכן לאחסן ערכים מרובים, בחר בתיבת הסימון אפשר ערכים מרובים. שים לב שבחירה בתיבת סימון זו משנה את עמודת בדיקת המידע לשדה מרובה ערכים.

העמוד הסופי של אשף בדיקת מידע

לקבלת מידע נוסף אודות שדות מרובי ערכים, עיין במאמרים מדריך לשדות מרובי ערכים או הוספה או שינוי עמודת בדיקה המאפשרת לאחסן ערכים מרובים.

לראש הדף

שינוי עמודת בדיקת מידע

כדי לשנות עמודת בדיקת מידע, באפשרותך לפתוח את הטבלה בתצוגת עיצוב ולאחר מכן שנה את מאפייני שדה בדיקת מידע. לקבלת מידע אודות מאפייני שדה בדיקת המידע, עיין בסעיף הצגת מאפייני שדה בדיקת מידע. אם עמודת בדיקת מידע המבוסס על רשימת ערכים המאפיין אפשר פעולות עריכה של רשימת ערכים מוגדר ככן, באפשרותך לערוך את פריטי רשימה בתצוגת גליון נתונים או בתצוגת טופס. כדי לערוך את פריטי רשימה בתצוגת גליון נתונים או בתצוגת טופס:

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על הטבלה או על הטופס המכילים את השדה מרובה הערכים.

  הטבלה נפתחת בתצוגת גליון נתונים או הטופס נפתח בתצוגת טופס.

 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עמודת בדיקת המידע ולאחר מכן לחץ על עריכת פריטי רשימה בתפריט הקיצור.

 5. שנה את רשימת הערכים ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

שינוי שדה לעמודת בדיקת מידע

כדי לשנות שדה קיים לעמודת בדיקת מידע, בתצוגת עיצוב, פתח את הטבלה המכילה את השדה שברצונך לשנות, לחץ בעמודה סוג נתונים של השדה, לחץ על הרשימה הנפתחת ולאחר מכן בחר באשף בדיקת המידע. לאחר מכן בצע את ההוראות באשף בדיקת המידע כדי ליצור את עמודת בדיקת המידע.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה בה ברצונך להוסיף את עמודת בדיקת המידע ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 4. אתר את השדה שברצונך לשנות לעמודת בדיקת מידע.

 5. לאחר מכן, לחץ על התא בעמודה סוג נתונים של שורה זו, לחץ על החץ הנפתח ולאחר מכן בחר ב אשף בדיקת מידע....

  אשף בדיקת המידע מופעל.

  עמוד של אשף בדיקת מידע בו אתה בוחר טבלה/שאילתה או רשימת ערכים

 6. בדף הראשון של אשף בדיקת המידע, ציין אם ברצונך לבסס את עמודת בדיקת המידע על הערכים בטבלה או בשאילתה, או ברשימת ערכים שאתה מזין.

  הסוג הנפוץ ביותר של עמודת בדיקת מידע מציג ערכים שנבדקו מטבלה או משאילתה קשורות.

 7. לחץ על הבא ולאחר מכן בצע את ההוראות כדי להשלים את האשף. לקבלת מידע נוסף אודות השלמת האשף, עיין בסעיף באמצעות אשף בדיקת המידע.

בעת לחיצה על גימור, נוצרת עמודת בדיקת מידע שמאפייני השדה שלה מוגדרים בהתבסס על האפשרויות שבחרת באשף בדיקת מידע. באפשרותך להציג את מאפייני השדה בחלונית התחתונה של תצוגת העיצוב תחת מאפייני שדה. כדי להציג את המאפיינים שחלים ספציפית על עמודת בדיקת המידע, לחץ על הכרטיסיה בדיקת מידע.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×