הוספה או שינוי של מקורות, ציטוטים וביבליוגרפיות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לפני שתוכל להוסיף ציטוט, רשימת יצירות שהוזכרו או ביבליוגרפיה, עליך להוסיף מקור למסמך שלך. רשימת יצירות שהוזכרו היא רשימה של מקורות, הממוקמת בדרך כלל בסוף המסמך, שציינת (או "הזכרת") במסמך. רשימת יצירות שהוזכרו אינה ביבליוגרפיה, שהיא רשימה של מקורות שנעזרת בהם בעת יצירת המסמך. לאחר הוספת מקורות, באפשרותך ליצור באופן אוטומטי רשימת יצירות שהוזכרו או ביבליוגרפיה בהתבסס על פרטי המקורות. בכל פעם שאתה יוצר מקור חדש, פרטי המקור נשמרים במחשב שלך. באפשרותך להשתמש במנהל המקורות כדי לחפש כל מקור שיצרת ולעשות בו שימוש חוזר, כולל מקורות במסמכים אחרים.

ציטוטים הם הפניות המוקפות בסוגריים הממוקמות בתוך הטקסט. ציטוטים שונים מהערות שוליים ומהערות סיום, הממוקמות בתחתית העמוד או בסוף המסמך. פרטי המקור המאוחסנים בכלי 'ציטוטים' או במנהל המקורות יכולים לשמש ליצירת ציטוטים, רשימת יצירות שהוזכרו או ביבליוגרפיה. עם זאת, אין לך אפשרות להשתמש במידע בכלי 'ציטוטים' או במנהל המקורות ליצירת הערות שוליים או הערות סיום.

לקבלת מידע נוסף על תבניות עבור סגנונות שונים, כגון סגנון APA, בקר באתר התבניות של Office for Mac.

שלב 1. הוספה, עריכה או הסרה של מקור

כדי להוסיף ציטוט, רשימת יצירות שהוזכרו או ביבליוגרפיה למסמך שלך, תחילה עליך להוסיף רשימה של המקורות שהשתמשת בהם.

הוספת מקור באמצעות מנהל המקורות

מנהל המקורות מפרט כל מקור שהוזן אי פעם במחשב שלך כדי שתוכל לעשות בו שימוש חוזר במסמכים אחרים. אפשרות זו שימושית, לדוגמה, אם אתה כותב עבודות מחקר המשתמשות ברבים מאותם המקורות. אם אתה פותח מסמך הכולל ציטוטים, המקורות של ציטוטים אלה יופיעו תחת רשימה נוכחית. כל המקורות שציטטת, במסמכים קודמים או במסמך הנוכחי, יופיעו תחת רשימת אב.

 1. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת הפניות, לחץ על נהל.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'הפניות'

 2. בחלק התחתון של הכלי 'ציטוטים', לחץ על תפריט מוקפץ לפעולה ולאחר מכן לחץ על מנהל המקורות של הציטוטים.

 3. לחץ על חדש.

 4. בתפריט המוקפץ סוג מקור, בחר סוג מקור.

 5. מלא כמה שדות שתרצה. השדות הנדרשים מסומנים בכוכבית (*). שדות אלה מספקים את המידע המינימלי הדרוש לציטוטים.

  הערה: באפשרותך להוסיף ציטוטים גם כשאין ברשותך את כל פרטי הפרסום. אם פרטי הפרסום מושמטים, הציטוטים נוספים כמצייני מיקום ממוספרים. כך תוכל לערוך את המקורות מאוחר יותר. עליך להזין את כל המידע הנדרש עבור המקור לפני שתוכל ליצור ביבליוגרפיה.

 6. כשתסיים, לחץ על אישור.

  פרטי המקור שהזנת מופיעים תחת רשימה נוכחית ורשימת אב של מנהל המקורות.

 7. כדי להוסיף מקורות נוספים, חזור על שלבים 3 עד 6.

 8. לחץ על סגור.

  פרטי המקור שהזנת מופיעים תחת רשימת הציטוטים בכלי 'ציטוטים'.

עריכת מקור בכלי 'ציטוטים'

באפשרותך לערוך מקורות ישירות במסמך או בכלי 'ציטוטים'. כאשר אתה משנה את המקור, השינויים חלים על כל המופעים של אותו ציטוט במסמך כולו. עם זאת, אם אתה מבצע שינוי ידני בציטוט מסוים בתוך המסמך, שינוי זה חל רק על אותו ציטוט. כמו כן, ציטוט זה אינו מעודכן או מוחלף בעת עדכון הציטוטים והביבליוגרפיה.

 1. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת הפניות, לחץ על נהל.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'הפניות'

 2. ברשימת הציטוטים, בחר את הציטוט שברצונך לערוך.

 3. בחלק התחתון של הכלי 'ציטוטים', לחץ על תפריט מוקפץ לפעולה ולאחר מכן לחץ על ערוך מקור.

 4. בצע את השינויים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אם אתה רואה הודעה ששואלת אם ברצונך לשמור שינויים הן ברשימת האב והן ברשימה הנוכחית, לחץ על לא כדי לשנות רק את המסמך הנוכחי, או לחץ על כן כדי להחיל את השינויים על מקור הציטוט ולהשתמש בו במסמכים אחרים.

הסרת מקור מרשימת הציטוטים

לפני שתוכל להסיר מקור מרשימת הציטוטים, עליך למחוק את כל הציטוטים קשורים.

 1. במסמך, מחק את כל הציטוטים המשויכים למקור שברצונך להסיר.

  עצה: באפשרותך להשתמש בשדה החיפוש כדי לאתר ציטוטים. בשדה החיפוש שדה החיפוש ב- Word , הזן חלק מהציטוט.

 2. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת הפניות, לחץ על נהל.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'הפניות'

 3. בחלק התחתון של הכלי 'ציטוטים', לחץ על תפריט מוקפץ לפעולה ולאחר מכן לחץ על מנהל המקורות של הציטוטים.

 4. תחת רשימה נוכחית, בחר את המקור שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על מחק.

  המקור מופיע כעת רק ברשימת האב.

  הערה: אם כפתור מחק אינו זמין, או אם אתה רואה סימן ביקורת ליד המקור ברשימה, קיים עדיין לפחות ציטוט קשור אחד במסמך. מחק את כל יתר הציטוטים הקשורים במסמך ולאחר מכן נסה שוב למחוק את המקור.

 5. לחץ על סגור.

  המקור שהסרת לא יופיע עוד ברשימת הציטוטים.

שלב 2. הוספה, עריכה או מחיקה של ציטוט (אופציונלי)

הוספת ציטוט

 1. במסמך, לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את הציטוט.

 2. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת הפניות, לחץ על נהל.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'הפניות'

 3. ברשימת הציטוטים, לחץ פעמיים על המקור שברצונך לצטט.

  הציטוט מופיע במסמך.

  דוגמה של ציטוט בסגנון APA

הוספת מספרי עמודים או הסתרת המחבר, השנה או הכותרת של ציטוט ספציפי

השתמש באפשרות זו כדי לבצע שינויים מותאמים אישית בציטוט ולשמור על היכולת לעדכן את הציטוט באופן אוטומטי.

הערה: השינויים שאתה מבצע באמצעות שיטה זו חלים רק על ציטוט זה.

 1. לחץ במקום כלשהו בתוך הסוגריים של הציטוט. מסגרת מופיעה סביב הציטוט.

  מסגרת מסביב לציטוט

 2. לחץ על החץ במסגרת ולאחר מכן לחץ על ערוך ציטוט זה.

  תפריט 'אפשרויות ציטוט'

 3. הוסף מספרי עמודים, או בחר את תיבת הסימון מחבר, שנה או כותרת כדי למנוע את הצגת המידע בציטוט.

ביצוע שינויים ידניים בציטוט ספציפי

אם ברצונך לשנות ציטוט ספציפי באופן ידני, תוכל להפוך את הטקסט של הציטוט לסטטי ולערוך את הציטוט בכל דרך שתרצה. לאחר הפיכת הטקסט לסטטי, הציטוט כבר לא יתעדכן באופן אוטומטי. אם תרצה לבצע שינויים בהמשך, תצטרך לבצע את השינויים באופן ידני.

 1. לחץ במקום כלשהו בתוך הסוגריים של הציטוט. מסגרת מופיעה סביב הציטוט.

  מסגרת מסביב לציטוט

 2. לחץ על החץ במסגרת ולאחר מכן לחץ על המר ציטוט לטקסט סטטי.

  תפריט 'אפשרויות ציטוט'

 3. במסמך, בצע את השינויים בציטוט.

מחיקת ציטוט אחד מהמסמך

 1. במסמך, אתר את הציטוט שברצונך למחוק.

  עצה: באפשרותך להשתמש בשדה החיפוש כדי לאתר ציטוטים. בשדה החיפוש שדה החיפוש ב- Word , הזן חלק מהציטוט.

 2. בחר את הציטוט כולו, כולל הסוגריים, והקש DELETE.

שלב 3. הוספה או עריכה של רשימת יצירות שהוזכרו או ביבליוגרפיה

רשימת יצירות שהוזכרו היא רשימה של כל היצירות שציינת (או "הזכרת") במסמך, והיא משמשת בדרך כלל לציטוט מקורות בסגנון MLA. רשימת יצירות שהוזכרו אינה ביבליוגרפיה, שהיא רשימה של כל היצירות שנעזרת בהן בעת ביצוע המחקר וכתיבת המסמך.

הוספת רשימת יצירות שהוזכרו או ביבליוגרפיה

 1. במסמך, לחץ במקום שבו ברצונך להציג את רשימת היצירות שהוזכרו או הביבליוגרפיה (בדרך כלל בסוף המסמך, לאחר מעבר עמוד).

 2. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת הפניות, לחץ על ביבליוגרפיה ולאחר מכן לחץ על ביבליוגרפיה או יצירות שהוזכרו.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'הפניות'

שינוי סגנון של רשימת יצירות שהוזכרו או ביבליוגרפיה

באפשרותך לשנות את הסגנון של כל הציטוטים הכלולים ברשימת היצירות שהוזכרו או בביבליוגרפיה של המסמך, מבלי לערוך ידנית את הסגנון או הציטוטים עצמם. לדוגמה, באפשרותך לשנות את סגנון הציטוטים מ-APA ל-MLA.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על טיוטה או על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת הפניות, לחץ על התפריט המוקפץ סגנון ביבליוגרפיה, ולאחר מכן לחץ על הסגנון הרצוי עבור ההפניות הביבליוגרפיות.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'הפניות', 'סגנון ביבליוגרפיה'

  כל ההפניות בביבליוגרפיה של המסמך משתנות ומוצגות בסגנון החדש.

עדכון רשימת יצירות שהוזכרו או ביבליוגרפיה

אם אתה מוסיף מקורות חדשים למסמך לאחר שהוספת את רשימת היצירות שהוזכרו או הביבליוגרפיה, תוכל לעדכן את הרשימה או הביבליוגרפיה כדי לכלול את המקורות החדשים.

 1. לחץ על רשימת היצירות שהוזכרו או הביבליוגרפיה. מסגרת מופיעה מסביבה.

 2. לחץ על החץ במסגרת ולאחר מכן לחץ על עדכן ציטוטים וביבליוגרפיה.

  תפריט עדכון או המרה של ביבליוגרפיה

המרת רשימת יצירות שהוזכרו או ביבליוגרפיה לטקסט סטטי

Word מוסיף רשימת יצירות שהוזכרו או ביבליוגרפיה כשדה. מסגרת השדה מציינת שרשימת היצירות שהוזכרו או הביבליוגרפיה נוצרה באופן אוטומטי מהמקורות במסמך. המסגרת מאפשרת לך להמיר את השדה לטקסט סטטי ולערוך אותו כפי שהיית עושה עם כל טקסט אחר.

הערה:  אם תמיר רשימת יצירות שהוזכרו או ביבליוגרפיה לטקסט סטטי, לא תוכל להשתמש ב- Word כדי לעדכן אותה באופן אוטומטי. במקום זאת, תצטרך למחוק את הרשימה או הביבליוגרפיה ולאחר מכן להוסיף רשימה או ביבליוגרפיה חדשה.

 1. לחץ על רשימת היצירות שהוזכרו או הביבליוגרפיה. מסגרת מופיעה מסביבה.

 2. לחץ על החץ במסגרת ולאחר מכן לחץ על המר ביבליוגרפיה לטקסט סטטי.

  תפריט עדכון או המרה של ביבליוגרפיה

למידע נוסף

הוספה או שינוי של הערות שוליים או הערות סיום

יצירה או עריכה של אינדקס

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×