הוספה או שינוי של מפתח ראשי של טבלה ב- Access

הוספה או שינוי של מפתח ראשי של טבלה ב- Access

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מפתח ראשי הוא שדה או ערכת שדות עם ערכים ייחודיים לכל אורך טבלה. ניתן להשתמש בערכים של המפתח כדי להפנות אל רשומות שלמות, מאחר כל רשומה מכיל ערך אחר עבור המפתח. לכל טבלה יכול להיות מפתח ראשי אחד בלבד. Access באפשרותך ליצור באופן אוטומטי שדה מפתח ראשי עבורך בעת יצירת טבלה, או באפשרותך לציין את השדות שבהם ברצונך להשתמש כמפתח ראשי. מאמר זה מסביר כיצד ומדוע להשתמש מפתחות ראשיים.

כדי להגדיר מפתח ראשי של טבלה, פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב. בחר את השדה (או שדות) הרצויים ולאחר מכן ברצועת הכלים, לחץ על מפתח ראשי.

הערה: מאמר זה מיועד לשימוש רק עם מסדי נתונים שולחניים של Access. גישת מנהל באופן אוטומטי מפתחות ראשיים עבור טבלאות חדשות ב- Access web apps ומסדי נתונים באינטרנט. למרות שניתן לעקוף אלה מפתחות ראשיים אוטומטית, לא מומלץ שלא.

במאמר זה

מבט כולל על מפתחות ראשיים ב- Access

הגדר את המפתח הראשי באמצעות שדות שקיימים ב- Access

הסרת מפתח ראשי

שינוי המפתח הראשי ב- Access

מידע נוסף

מבט כולל על מפתחות ראשיים ב- Access

Access משתמש בשדות מפתח ראשי כדי שיוך נתונים מטבלאות מרובות ולשלב במהירות את הנתונים באופן משמעותי. באפשרותך לכלול שדות המפתח הראשי בטבלאות אחרות כדי להפנות בחזרה לטבלה המהווה את המקור של המפתח הראשי. בטבלאות אחרות אלה, השדות נקראים מפתחות זרים. לדוגמה, שדה מזהה לקוח בטבלה Customers עשויה להופיע גם בטבלה orders. בטבלה Customers, הוא המפתח הראשי. בטבלה orders שנקראת מפתח זר. מפתח זר, במילים פשוטות, הוא המפתח הראשי של טבלה אחרת. לקבלת מידע נוסף, ראה יסודות עיצוב מסדי נתונים.

מפתח ראשי ומפתח זר מוצגים בין שני גליונות נתונים של Access

1. מפתח ראשי

2. מפתח זר

אם אתה מעביר נתונים קיימים למסד נתונים, ייתכן שכבר יש לך שדה שבו באפשרותך להשתמש כמפתח הראשי. לעתים קרובות, מספר זיהוי ייחודי, כגון מספר מזהה, מספר סידורי או קוד סידורי, משמש כמפתח ראשי בטבלה. לדוגמה, באפשרותך להגדיר טבלת 'לקוחות' שבה לכל לקוח יש מספר מזהה לקוח ייחודי. שדה מזהה הלקוח הוא המפתח הראשי.

Access יוצר באופן אוטומטי אינדקס עבור המפתח הראשי, המסייע לזרז את פעולתן של שאילתות ופעולות אחרות. Access גם מבטיח כי לכל אחת מהרשומות יהיה ערך בשדה המפתח הראשי וכי ערך זה יהיה תמיד ייחודי.

בעת יצירת טבלה חדשה בתצוגת גליון נתונים, Access באופן אוטומטי יוצר מפתח ראשי עבורך ומקצה אותו שם שדה "ID" ואת סוג הנתונים מספור אוטומטי.

מה מאפיין מפתח ראשי טוב?

דוגמה טובה למפתח ראשי כוללת כמה מאפיינים:

 • המפתח מעניק זיהוי ייחודי לכל שורה

 • הוא לעולם אינו ריק או Null — הוא תמיד מכיל ערך

 • הערכים שהוא מכיל כמעט לעולם אינם משתנים (עדיף שלעולם לא)

אם לא ניתן לזהות מפתח טוב, צור שדה ' מספור אוטומטי ' כדי להשתמש כמפתח. שדה מספור אוטומטי יוצר באופן אוטומטי ערך עבור עצמו כאשר כל רשומה נשמר בפעם הראשונה. לכן, שדה מספור אוטומטי עונה על כל מאפייני שלושה של מפתח ראשי טוב. לקבלת מידע נוסף אודות הוספת שדה מספור אוטומטי, עיין במאמר הוספת שדה מספור אוטומטי כמפתח ראשי.

מפתח ראשי עם מספור אוטומטי מתויג כמזהה בתצוגת עיצוב של טבלת Access

שדה מספור אוטומטי יכול להיות מפתח ראשי טוב.

דוגמאות למפתחות ראשיים גרועים

שדה שחסרים בו אחד או יותר מהתנאים למפתח טוב הוא מועמד גרוע למפתח ראשי. להלן כמה דוגמאות לשדות המייצגים דוגמה גרועה למפתחות ראשיים בטבלת 'אנשי קשר', ולצידן מפורטות הסיבות לכך.

מפתח ראשי גרוע

סיבה

שם פרטי

לא ניתן לדעת בוודאות אם הוא אכן ייחודי, והוא גם עשוי להשתנות

מספר טלפון

עשויה להשתנות.

כתובת דואר אלקטרוני

עשויה להשתנות.

מיקוד

מיקוד עשוי להיות משותף ליותר מאדם אחד.

שילובים של עובדות ומספרים

העובדות עשויות להשתנות וליצור נטל תחזוקה. עלול להיווצר בלבול אם החלק של העובדות יופיע פעם נוספת כשדה נפרד. לדוגמה, שילוב של עיר ומספר מסדרה (לדוגמה, NEWYORK0579) הוא אפשרות גרועה אם העיר מופיעה גם כשדה.

מספרי תעודות זהות

 • זהו מידע פרטי והשימוש בו אסור בקרב גופים ממשלתיים וארגונים מסוימים.

 • יש אנשים שאין להם תעודות זהות

 • יש אנשים המחזיקים במהלך חייהם ביותר מתעודת זהות אחת

מפתחות מורכבים: שילוב של שדות מרובים כמפתח ראשי

במקרים מסוימים, ברצונך להשתמש בשני שדות או יותר בטבלה כמפתח הראשי. לדוגמה, טבלת Order Details המאחסנת פריטי שורה עבור הזמנות עשוי להשתמש שני שדות במפתח הראשי שלה: Order ID ועל מזהה מוצר. מפתח הכולל יותר משדה אחד נקרא מפתח מורכב.

הגדר את המפתח הראשי באמצעות שדות שקיימים ב- Access

כדי לאפשר פעולה טובה של המפתח הראשי, השדה צריך לזהות כל שורה באופן ייחודי, לעולם לא להכיל ערך ריק או Null ולהשתנות רק לעתים רחוקות (רצוי לעולם לא). כדי להגדיר את המפתח הראשי:

 1. פתח את מסד הנתונים שברצונך לשנות.

 2. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שבה ברצונך להגדיר את המפתח הראשי, ובתפריט הקיצור לחץ על תצוגת עיצוב.

  עצה: אם אינך רואה את חלונית הניווט, הקש F11 כדי להציגה.

 3. בחר את השדה או השדות שבהם ברצונך להשתמש כמפתח ראשי.

  כדי לבחור שדה אחד, לחץ על בורר השורות לבחירת השדה הרצוי.

  כדי לבחור יותר משדה אחד כדי ליצור מפתח מורכב, החזק את מקש CTRL ולאחר מכן לחץ על בורר השורות עבור כל שדה.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על מפתח ראשי.

  הקבוצה 'כלים' בכרטיסיה 'עיצוב'

  מחוון מפתחות נוסף מימין לשדה או לשדות שאתה מציין כמפתח הראשי.

הסרת המפתח הראשי ב- Access

בעת הסרת המפתח הראשי, השדה או השדות שקודם לכן שימשו כמפתח ראשי לא יהיו עוד האמצעי הראשי לזיהוי רשומה.

הסרת המפתח הראשי אינה מוחקת את השדות מהטבלה, אך היא מסירה את האינדקס שנוצר עבור המפתח הראשי.

 1. לפני שתוכל להסיר מפתח ראשי, עליך לוודא כי הוא אינו משתתף בקשרי גומלין של טבלה. אם אתה מנסה להסיר מפתח ראשי המהווה חלק מקשר גומלין אחד או יותר, Access יזהיר אותך כי עליך למחוק את קשרי הגומלין תחילה.

  כדי למחוק קשר גומלין של טבלה, בצע את השלבים הבאים:   

  1. אם הטבלאות המשתתפות בקשר הגומלין בין הטבלאות פתוחות, סגור אותן. אין באפשרותך למחוק גומלין בין טבלאות פתוחות.

  2. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בשדה הקבוצה ' קשרי גומלין ', לחץ על קשרי גומלין.

   תמונה של רצועת הכלים של Access

  3. אם הטבלאות המשתתפות בקשר הגומלין בין הטבלאות אינן גלויות, על עיצוב, בשדה הקבוצה ' קשרי גומלין ', לחץ על הצגת טבלה.

  4. בחר בטבלאות שברצונך להוסיף תיבת הדו-שיח הצגת טבלה ולאחר מכן לחץ על הוסף, ולחץ על סגור.

   הכרטיסיה 'עיצוב' ברצועת הכלים הקבוצה 'קשרי גומלין'

  5. לחץ על קו קשר הגומלין של קשר הגומלין שברצונך למחוק (הקו הופך למודגש כאשר הוא נבחר) ולאחר מכן הקש DELETE.

  6. בכרטיסיה עיצוב, בשדה קשרי גומלין, לחץ על סגור.

 2. לאחר שמחקת את קשרי הגומלין, בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שבה ברצונך להסיר את המפתח הראשי, ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

  עצה: אם אינך רואה את חלונית הניווט, הקש F11 כדי להציגה.

 3. לחץ על בורר השורות לבחירת המפתח הראשי הנוכחי.

  אם המפתח הראשי מורכב משדה יחיד, לחץ על בורר השורות לבחירת שדה זה.

  אם המפתח הראשי מורכב משדות מרובים, לחץ על בורר השורות לבחירת אחד מהשדות במפתח הראשי.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על מפתח ראשי.

  מחוון המפתח מוסר מהשדה או מהשדות שציינת קודם לכן כמפתח הראשי.

הערה: כאשר אתה שומר טבלה חדשה ולא מגדיר מפתח ראשי, Access מבקש ממך ליצור מפתח ראשי. אם אתה בוחר בכן, ‏Access יוצר שדה מזהה שמשתמש בסוג הנתונים 'מספור אוטומטי' כדי לספק ערך ייחודי עבור כל רשומה. אם הטבלה שלך כבר כוללת שדה 'מספור אוטומטי', Access ישתמש בשדה זה כמפתח הראשי.

שינוי המפתח הראשי ב- Access

אם תחליט לשנות מפתח ראשי של טבלה, באפשרותך לעשות זאת על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. הסר את המפתח הראשי הקיים באמצעות ההוראות המופיעות בסעיף הסרת המפתח הראשי.

 2. הגדר את המפתח הראשי באמצעות ההוראות המופיעות בסעיף הגדרת המפתח הראשי.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות עיצוב מסדי נתונים ובחירת מפתח ראשי הולם, עיין במאמרים:

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×