הוספה או שינוי של אפקט עבור תמונה

באפשרותך לשפר את התמונה על-ידי הוספת אפקטים, כגון צללים, זוהר, השתקפויות, קצוות רכים, מסגרות משופעות וסיבובים תלת-ממדיים.

באפשרותך גם להוסיף אפקט אמנותי לתמונה או לשנות את הבהירות, הניגודיות או החדות שלה.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

הוספת אפקט לתמונה

 1. בחר את התמונה שעבורה ברצונך להוסיף או לשנות אפקט.

  הערה: כדי להוסיף את אותו אפקט לתמונות מרובות, לחץ על התמונה הראשונה ולאחר מכן לחץ והחזק את מקש CTRL תוך כדי לחיצה על התמונות האחרות. אם אתה משתמש ב- Word, עליך להעתיק את התמונות לציור בד ציור אם הן עדיין לא נמצאות שם. לחץ על הוסף צורות _GT_ _GT_- בד ציור חדש. (לאחר הוספה או שינוי של האפקט, באפשרותך להעתיק אותם בחזרה למיקום המקורי במסמך שלך.)

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה, לחץ על אפקטי תמונה.

 3. הנח את המצביע מעל אחת מאפשרויות אפקטי תמונה כדי להציג תפריט של דרכים שונות להחלת כל אפקט. בעת הנחת המצביע מעל אחד מאפקטי התפריט, האפקט מופיע בתור תצוגה מקדימה של התמונה במסמך שלך.

  השתמש ב'אפקטי תמונה' כדי להוסיף צל, קצוות רכים, מסגרות משופעות או אפקטים חזותיים אחרים.

  הערות: 

  • כדי להתאים אישית את האפקט שאתה מוסיף, לחץ על הבחירה אפשרויות בתחתית כל תפריט אפקט. לדוגמה, אם פתחת את התפריט צל, לחץ על אפשרויות צל כדי לבצע התאמות אישיות באפקט הצל.

  • אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, לחץ פעמיים על התמונה כדי לוודא שבחרת אותה. אם אתה רואה את הטקסט [מצב תאימות] בסמוך לשם הקובץ בחלקו העליון של חלון התוכנית, נסה לשמור את המסמך בתבנית כגון ‎*.docx או ‎*.xlsx במקום בתבנית קובץ קודמת, כגון ‎*.doc או ‎*.xls ולאחר מכן נסה שוב.

הסרת אפקט מתמונה

כל קטגוריה של אפקט תמונה כוללת את האפשרות No _LT_Effect Name> בחלק העליון של התפריט שלה. בחר באפשרות זו כדי לבטל אפקט שאינך מעוניין בו.

לדוגמה, כדי להסיר צל, הצבע על אפקטי תמונה > צל > ללא צל.

 1. בחר את התמונה שעבורה ברצונך להסיר אפקט.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה , בחר אפקטי תמונה.

 3. בחר את הקטגוריה אפקטי תמונה שברצונך להסיר. בתפריט שמופיע, האפשרות הראשונה אינה _LT_Effect Name> (כגון ללא צל או ללאהשתקפות). בחר באפשרות זו כדי להסיר אפקט כזה מהתמונה.

  בטל אפקט תמונה שאינך מעוניין בו על-ידי בחירת האפשרות ללא אפקט.

באפשרותך לשפר את התמונה על-ידי הוספת אפקטים, כגון צללים, זוהר, השתקפויות, קצוות רכים, מסגרות משופעות וסיבובים תלת-ממדיים.

באפשרותך גם להוסיף אפקט אמנותי לתמונה או לשנות את הבהירות, הניגודיות או החדות שלה.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.
 1. לחץ על התמונה שעבורה ברצונך להוסיף או לשנות אפקט.

  הערה: כדי להוסיף את אותו אפקט לתמונות מרובות, לחץ על התמונה הראשונה ולאחר מכן לחץ והחזק את מקש CTRL תוך כדי לחיצה על התמונות האחרות. אם אתה משתמש ב-Word, עליך להעתיק את התמונות לציור בד ציור אם הן עדיין לא נמצאות שם. לחץ על הוסף צורות _GT_ _GT_- בד ציור חדש. (לאחר הוספה או שינוי של האפקט, באפשרותך להעתיק אותם בחזרה למיקום המקורי במסמך שלך.)

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה, לחץ על אפקטי תמונה.

  הקבוצה 'סגנונות תמונה' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, לחץ פעמיים על התמונה כדי לוודא שבחרת אותה. אם אתה רואה את הטקסט [מצב תאימות] בסמוך לשם הקובץ בחלקו העליון של חלון התוכנית, נסה לשמור את המסמך בתבנית כגון ‎*.docx או ‎*.xlsx במקום בתבנית קובץ קודמת, כגון ‎*.doc או ‎*.xls ולאחר מכן נסה שוב.

 3. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף או לשנות שילוב מוכלל של אפקטים, הצבע על קבוע מראש ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

   כדי להתאים אישית את האפקט המוכלל, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההשתקפות הרצויה.

   כדי להתאים אישית את ההשתקפות, לחץ על אפשרויות השתקפות ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על וריאציית הזוהר הרצויה.

   כדי להתאים אישית את צבעי הזוהר, לחץ על צבעי זוהר נוספיםולאחר מכן בחר את הצבע הרצוי. כדי לשנות לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים וצבעים מותאמים אישית בכרטיסיה רגיל אינם מתעדכנים אם תשנה מאוחר יותר את המסמך ערכת נושא.

   כדי להתאים אישית את וריאציית הזוהר, לחץ על אפשרויות זוהר ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה רך, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על גודל הקצה הרך הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הקצוות הרכים, לחץ על אפשרויות קצוות רכים ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על המסגרת המשופעת הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המסגרת המשופעת, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על הסיבוב הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הסיבוב, לחץ על אפשרויות סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

   הערות: 

   • לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות בחלוניות אלה, לחץ על Help  תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו עיצוב תמונה .

הסרת אפקט מתמונה

כל קטגוריה של אפקט תמונה כוללת את האפשרות No _LT_Effect Name> בחלק העליון של התפריט שלה. בחר באפשרות זו כדי לבטל אפקט שאינך מעוניין בו.

לדוגמה, כדי להסיר צל, הצבע על אפקטי תמונה > צל > ללא צל.

 1. בחר את התמונה שעבורה ברצונך להסיר אפקט.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה , בחר אפקטי תמונה.

 3. בחר את הקטגוריה אפקטי תמונה שברצונך להסיר. בתפריט שמופיע, האפשרות הראשונה אינה _LT_Effect Name> (כגון ללא צל או ללאהשתקפות). בחר באפשרות זו כדי להסיר אפקט כזה מהתמונה.

  בטל אפקט תמונה שאינך מעוניין בו על-ידי בחירת האפשרות ללא אפקט.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

למידע נוסף

עריכת תמונות באמצעות האפליקציה 'תמונות' ב- Windows 10

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×