הוספה או שינוי של אפקט עבור תמונה

באפשרותך לשפר את התמונה על-ידי הוספת אפקטים, כגון צללים, זוהר, השתקפויות, קצוות רכים, מסגרות משופעות וסיבובים תלת-ממדיים. באפשרותך גם להוסיף אפקט אמנותי לתמונה או לשנות את הבהירות, הניגודיות או החדות שלה.

 1. לחץ על התמונה שעבורה ברצונך להוסיף או לשנות אפקט.

  הערה: כדי להוסיף את אותו אפקט לתמונות מרובות, לחץ על התמונה הראשונה ולאחר מכן הקש והחזק את מקש CTRL תוך לחיצה על התמונות האחרות. אם אתה משתמש ב- Word, עליך להעתיק את התמונות לבד ציור אם הן עדיין לא שם. לחץ על הוספה > צורות > בד ציור חדש (לאחר ההוספה או השינוי של האפקט, תוכל להעתיקן חזרה למיקום המקורי במסמך).

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה, לחץ על אפקטי תמונה.

 3. הנח את המצביע מעל אחת מאפשרויות אפקטי תמונה כדי להציג תפריט של דרכים שונות להחלת כל אפקט. בעת הנחת המצביע מעל אחד מאפקטי התפריט, האפקט מופיע בתור תצוגה מקדימה של התמונה במסמך שלך.

  השתמש ב'אפקטי תמונה' כדי להוסיף צל, קצוות רכים, מסגרות משופעות או אפקטים חזותיים אחרים.

  הערות: 

  • כדי להתאים אישית את האפקט שאתה מוסיף, לחץ על הבחירה אפשרויות בתחתית כל תפריט אפקט. לדוגמה, אם פתחת את התפריט צל, לחץ על אפשרויות צל כדי לבצע התאמות אישיות באפקט הצל.

  • כדי להסיר אפקט שהוספת לתמונה, הצבע על הערך בתפריט עבור האפקט ולאחר מכן לחץ על האפשרות להסרת האפקט. לדוגמה, כדי להסיר צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הערך הראשון, ללא צל.

  • אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, לחץ פעמיים על התמונה כדי לוודא שבחרת אותה. אם אתה רואה את הטקסט [מצב תאימות] בסמוך לשם הקובץ בחלקו העליון של חלון התוכנית, נסה לשמור את המסמך בתבנית כגון ‎*.docx או ‎*.xlsx במקום בתבנית קובץ קודמת, כגון ‎*.doc או ‎*.xls ולאחר מכן נסה שוב.

 1. לחץ על התמונה שעבורה ברצונך להוסיף או לשנות אפקט.

  הערה: כדי להוסיף את אותו אפקט לתמונות מרובות, לחץ על התמונה הראשונה ולאחר מכן הקש והחזק את מקש CTRL תוך לחיצה על התמונות האחרות. אם אתה משתמש ב- Word, עליך להעתיק את התמונות לבד ציור אם הן עדיין לא שם. לחץ על הוספה > צורות > בד ציור חדש (לאחר ההוספה או השינוי של האפקט, תוכל להעתיקן חזרה למיקום המקורי במסמך).

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה, לחץ על אפקטי תמונה.

  הקבוצה 'סגנונות תמונה' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, לחץ פעמיים על התמונה כדי לוודא שבחרת אותה. אם אתה רואה את הטקסט [מצב תאימות] בסמוך לשם הקובץ בחלקו העליון של חלון התוכנית, נסה לשמור את המסמך בתבנית כגון ‎*.docx או ‎*.xlsx במקום בתבנית קובץ קודמת, כגון ‎*.doc או ‎*.xls ולאחר מכן נסה שוב.

 3. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף או לשנות שילוב מוכלל של אפקטים, הצבע על קבוע מראש ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

   כדי להתאים אישית את האפקט המוכלל, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההשתקפות הרצויה.

   כדי להתאים אישית את ההשתקפות, לחץ על אפשרויות השתקפות ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על וריאציית הזוהר הרצויה.

   כדי להתאים אישית את צבעי הזוהר, לחץ על צבעי זוהר נוספים ולאחר מכן בחר את הצבע הרצוי. כדי לשנות לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת הנושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יתעדכנו אם תשנה לאחר מכן את ערכת הנושא של המסמך.

   כדי להתאים אישית את וריאציית הזוהר, לחץ על אפשרויות זוהר ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה רך, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על גודל הקצה הרך הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הקצוות הרכים, לחץ על אפשרויות קצוות רכים ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על המסגרת המשופעת הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המסגרת המשופעת, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על הסיבוב הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הסיבוב, לחץ על אפשרויות סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

   הערות: 

   • לקבלת מידע נוסף על האפשרויות בחלוניות אלו, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח עיצוב תמונה.

   • כדי להסיר אפקט שהוספת לתמונה, הצבע על הערך בתפריט עבור האפקט ולאחר מכן לחץ על האפשרות להסרת האפקט. לדוגמה, כדי להסיר צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הערך הראשון, ללא צל.

 1. לחץ על התמונה שעבורה ברצונך להוסיף או לשנות אפקט.

  הערה: כדי להוסיף את אותו אפקט לתמונות מרובות, לחץ על התמונה הראשונה ולאחר מכן הקש והחזק את מקש CTRL תוך לחיצה על התמונות האחרות. אם אתה משתמש ב- Word, עליך להעתיק את התמונות לבד ציור אם הן עדיין לא שם. לחץ על הוספה > צורות > בד ציור חדש (לאחר ההוספה או השינוי של האפקט, תוכל להעתיקן חזרה למיקום המקורי במסמך).

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה, לחץ על אפקטי תמונה.

  הכרטיסיה 'כלי תמונות'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, לחץ פעמיים על התמונה כדי לוודא שבחרת אותה. אם אתה רואה את הטקסט [מצב תאימות] בסמוך לשם הקובץ בחלקו העליון של חלון Office Excel 2007, נסה לשמור את המסמך כמסמך Microsoft Office system 2007 במקום כמסמך של Office 2003 ולאחר מכן נסה שוב.

 3. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף או לשנות שילוב מוכלל של אפקטים, הצבע על קבוע מראש ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

   כדי להתאים אישית את האפקט המוכלל, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות. לקבלת מידע נוסף על האפשרויות בחלונית תבנית תלת-ממד, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח עיצוב תמונה.

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות. לקבלת מידע נוסף על האפשרויות בחלונית צל, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח עיצוב תמונה.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההשתקפות הרצויה.

  • כדי להוסיף או לשנות זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על וריאציית הזוהר הרצויה.

   כדי להתאים אישית את צבעי הזוהר, לחץ על צבעי זוהר נוספים ולאחר מכן בחר את הצבע הרצוי. כדי לשנות לצבע שאינו נמצא בערכת הנושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יתעדכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת הנושא של המסמך. לקבלת מידע נוסף על ערכות נושא, ראה הכל על ערכות נושא, סגנונות מהירים, סגנונות תא וסגנונות רקע.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה רך, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על גודל הקצה הרצוי.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על המסגרת המשופעת הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המסגרת המשופעת, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות. לקבלת מידע נוסף על האפשרויות בחלונית תבנית תלת-ממד, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח עיצוב תמונה.

  • כדי להוסיף או לשנות סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על הסיבוב הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הסיבוב, לחץ על אפשרויות סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן בחר את האפשרויות הרצויות. לקבלת מידע נוסף על האפשרויות בחלונית סיבוב תלת-ממדי, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח עיצוב צורה.

  • כדי להסיר אפקט שהוספת לתמונה, הצבע על הערך בתפריט עבור האפקט ולאחר מכן לחץ על האפשרות להסרת האפקט. לדוגמה, כדי להסיר צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על ללא צל.

למידע נוסף

עריכת תמונות באמצעות האפליקציה 'תמונות' ב- Windows 10

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×