הוספה או שינוי של אפקט עבור תמונה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך לשפר את התמונה שלך על-ידי הוספת אפקטים, כגון צללים, זוהר, השתקפויות, קצוות רכים, מסגרות משופעות וסיבובים תלת-ממדי (תלת-ממד) אותו. באפשרותך גם להוסיף אפקט אמנותי על תמונה או לשנות את הבהירות, החדות, או החדות של התמונה.

 1. לחץ על התמונה שעבורה ברצונך להוסיף או לשנות אפקט.

  הערה: כדי להוסיף אפקט זהה תמונות מרובות, לחץ על התמונה הראשונה ולאחר מכן הקש ו והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על התמונות הנוספות. אם אתה משתמש ב- Word, עליך להעתיק את התמונות בד ציור אם הם אינם כבר קיים. לחץ על הוסף > צורות > בד ציור חדש. (לאחר הוספה או שינוי של האפקט, באפשרותך להעתיק אותם בחזרה למיקום המקורי במסמך שלך.)

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה, לחץ על אפקטי תמונה.

 3. הנח את המצביע מעל אחת מאפשרויות אפקטי תמונה כדי להציג תפריט של דרכים שונות להחלת כל אפקט. בעת הנחת המצביע מעל אחד מאפקטי התפריט, האפקט מופיע בתור תצוגה מקדימה של התמונה במסמך שלך.

  השתמש ב'אפקטי תמונה' כדי להוסיף צל, קצוות רכים, מסגרות משופעות או אפקטים חזותיים אחרים.

  הערות: 

  • כדי להתאים אישית את האפקט שאתה מוסיף, לחץ על הבחירה אפשרויות בתחתית כל תפריט אפקט. לדוגמה, אם פתחת את התפריט צל, לחץ על אפשרויות צל כדי לבצע התאמות אישיות באפקט הצל.

  • כדי להסיר אפקט שהוספת לתמונה, הצבע על הערך בתפריט עבור האפקט ולאחר מכן לחץ על האפשרות להסרת האפקט. לדוגמה, כדי להסיר צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הערך הראשון, ללא צל.

  • אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, לחץ פעמיים על התמונה כדי לוודא שבחרת אותה. אם אתה רואה את הטקסט [מצב תאימות] בסמוך לשם הקובץ בחלקו העליון של חלון התוכנית, נסה לשמור את המסמך בתבנית כגון ‎*.docx או ‎*.xlsx במקום בתבנית קובץ קודמת, כגון ‎*.doc או ‎*.xls ולאחר מכן נסה שוב.

 1. לחץ על התמונה שעבורה ברצונך להוסיף או לשנות אפקט.

  הערה: כדי להוסיף אפקט זהה תמונות מרובות, לחץ על התמונה הראשונה ולאחר מכן הקש ו והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על התמונות הנוספות. אם אתה משתמש ב- Word, עליך להעתיק את התמונות בד ציור אם הם אינם כבר קיים. לחץ על הוסף > צורות > בד ציור חדש. (לאחר הוספה או שינוי של האפקט, באפשרותך להעתיק אותם בחזרה למיקום המקורי במסמך שלך.)

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה, לחץ על אפקטי תמונה.

  הקבוצה 'סגנונות תמונה' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, לחץ פעמיים על התמונה כדי לוודא שבחרת אותה. אם אתה רואה את הטקסט [מצב תאימות] בסמוך לשם הקובץ בחלקו העליון של חלון התוכנית, נסה לשמור את המסמך בתבנית כגון ‎*.docx או ‎*.xlsx במקום בתבנית קובץ קודמת, כגון ‎*.doc או ‎*.xls ולאחר מכן נסה שוב.

 3. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף או לשנות שילוב מוכלל של אפקטים, הצבע על קבוע מראש ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

   כדי להתאים אישית את האפקט המוכלל, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן התאם את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל, ולאחר מכן התאם את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההשתקפות הרצויה.

   כדי להתאים אישית את השתקפות, לחץ על אפשרויות השתקפות, ולאחר מכן התאם את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על וריאציית הזוהר הרצויה.

   כדי להתאים אישית את צבעי הזוהר, לחץ על צבעי זוהר נוספים ולאחר מכן בחר את הצבע הרצוי. כדי לשנות לצבע שאינו מופיע צבעי ערכת נושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית של צבעים מותאמים אישית ולחץ אינם מספקים צבעים בכרטיסיה רגיל עדכון אם תשנה את המסמך ערכת נושא מאוחר יותר.

   כדי להתאים אישית על וריאציית הזוהר, לחץ על אפשרויות זוהר ולאחר מכן התאם את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה רך, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על הגודל של קצה רך הרצוי.

   כדי להתאים אישית את קצוות רכים, לחץ על אפשרויות קצוות רכים ולאחר מכן התאם את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על המסגרת המשופעת הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המסגרת המשופעת, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן התאם את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על הסיבוב הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הסיבוב, לחץ על אפשרויות סיבוב תלת-ממדי, ולאחר מכן התאם את האפשרויות הרצויות.

   הערות: 

   • לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות בחלוניות אלה, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח ' עיצוב תמונה.

   • כדי להסיר אפקט שהוספת לתמונה, הצבע על הערך בתפריט עבור האפקט ולאחר מכן לחץ על האפשרות להסרת האפקט. לדוגמה, כדי להסיר צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הערך הראשון, ללא צל.

 1. לחץ על התמונה שעבורה ברצונך להוסיף או לשנות אפקט.

  הערה: כדי להוסיף אפקט זהה תמונות מרובות, לחץ על התמונה הראשונה ולאחר מכן הקש ו והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על התמונות הנוספות. אם אתה משתמש ב- Word, עליך להעתיק את התמונות בד ציור אם הם אינם כבר קיים. לחץ על הוסף > צורות > בד ציור חדש. (לאחר הוספה או שינוי של האפקט, באפשרותך להעתיק אותם בחזרה למיקום המקורי במסמך שלך.)

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה, לחץ על אפקטי תמונה.

  'כלי תמונות', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב, לחץ פעמיים על התמונה כדי לוודא שבחרת אותו. אם אתה רואה את הכיתוב [מצב תאימות] שליד שם הקובץ בחלק העליון של חלון Office Excel 2007, נסה לשמור את המסמך שלך כמסמך Microsoft Office system 2007 במקום מסמך Office 2003 ולאחר מכן נסה שוב.

 3. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף או לשנות שילוב מוכלל של אפקטים, הצבע על קבוע מראש ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

   כדי להתאים אישית את האפקט המוכלל, לחץ על אפשרויות תלת-ממדי ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות. לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות בחלונית עיצוב תלת-ממדי, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח ' עיצוב תמונה.

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות. לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות בחלונית צל, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח ' עיצוב תמונה.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההשתקפות הרצויה.

  • כדי להוסיף או לשנות זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על וריאציית הזוהר הרצויה.

   כדי להתאים אישית את צבעי הזוהר, לחץ על צבעי זוהר נוספים ולאחר מכן בחר את הצבע הרצוי. כדי לשנות לצבע שאינו מופיע צבעי ערכת נושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית של צבעים מותאמים אישית ולחץ אינם מספקים צבעים בכרטיסיה רגיל עדכון אם תשנה את המסמך ערכת נושא מאוחר יותר. לקבלת מידע נוסף אודות ערכות נושא, ראה הכל אודות ערכות נושא, סגנונות מהירים, סגנונות תא, וסגנונות רקע.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה רך, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על גודל הקצה הרצוי.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על המסגרת המשופעת הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המסגרת המשופעת, לחץ על אפשרויות תלת-ממדי ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות. לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות בחלונית עיצוב תלת-ממדי, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח ' עיצוב תמונה.

  • כדי להוסיף או לשנות סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על הסיבוב הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הסיבוב, לחץ על אפשרויות סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות. לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות בחלונית סיבוב תלת-ממדי, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח עיצוב צורה.

  • כדי להסיר אפקט שהוספת לתמונה, הצבע על ערך התפריט עבור האפקט ולאחר מכן לחץ על האפשרות כדי להסיר את האפקט. לדוגמה, כדי להסיר צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על לא צל.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×