הוספה או עריכה של מילים במילון בדיקת איות

חשוב: הוספת מילה למילון מותאם אישית בתוכנית Office אחת הופכת את word לזמין עבור בדיקות איות בכל תוכניות Office.

כל המילונים המותאמים אישית מנוהלים באמצעות תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית ועליך להפעיל (לבחור) את כל המילונים המותאמים אישית שברצונך להשתמש בהם בתיבת דו-שיח זו. בצע שלבים אלה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח ולאחר מכן בחר משימה ספציפית להלן.

תיבת הדו-שיח 'מילון מותאם אישית'

פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית'

 1. פתח את אפשרויות ההגהה:

  • ברוב התוכניות של Office: עבור אל הגהה של > optionsFile >.

  • ב-Outlook: עבור אל ' אפשרויותקובץ > ' > דואר > איות ותיקון שגיאות אוטומטי > הגהה.

 2. ודא שתיבת הסימון הצע מהמילון הראשי בלבד אינה מסומנת.

 3. בחר מילונים מותאמים אישית.

  כל המילונים מפורטים כאן, כאשר המילון המהווה את ברירת המחדל מופיע למעלה.

הערה: כדי להוסיף מילה למילון במהירות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המילה במסמך ובחר הוסף למילון. המילה נוספת למילון ברירת המחדל שלך.

 1. פתח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים במקטע פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית', לעיל.

 2. בחר את המילון שברצונך לערוך. ודא שלא ניקית את תיבת הסימון.

 3. בחר ערוך רשימת מילים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף מילה, הקלד אותה בתיבה מילה(ים) ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי למחוק מילה, בחר אותה בתיבה מילון ולאחר מכן לחץ על מחק.

  • כדי לערוך מילה, מחק אותה ולאחר מכן הוסף אותה עם האיות הרצוי.

  • כדי להסיר את כל המילים, לחץ על מחק הכל.

  עריכה של רשימת המילים

אם ברצונך שמילון מותאם אישית זה יהיה מילון ברירת המחדל, כאשר מילים חדשות שאתה מוסיף יישמרו, ראה שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים להלן .

בחירת הכותרות להלן לקבלת מידע נוסף

אם בודק האיות מסמן מילים מסוימות כמילים הכוללות שגיאות איות, אך ברצונך להתעלם ממילים אלה, ניתן להוסיף אותן למילון המותאם אישית המוגדר כברירת מחדל. כדי לשנות את המילון המותאם אישית המוגדר כברירת מחדל שבו מילים אלה מתווספות, ראה "שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים".

 • בעת בדיקה אוטומטית של איות ודקדוק, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המילה המסומנת בקו אדום מסולסל ולאחר מכן לחץ על הוסף למילון.

 • בעת הפעלת הכלי לבדיקת איות ודקדוק, לחץ על הוסף או הוסף למילון עבור המילה שסומנה.

הערה: אם האפשרות הוסף למילון אינה זמינה, ודא שיש לך מילון מותאם אישית המהווה ברירת מחדל שנבחר בתיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית. ראה שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים כדי ללמוד כיצד לבחור מילון מותאם אישית המהווה ברירת מחדל.

לקבלת מידע נוסף, ראה בדיקת איות ודקדוק.

 1. פתח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים במקטע פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית', לעיל.

 2. בחר חדש.

 3. בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור המילון המותאם אישית.

 4. בחר שמור.

 5. אם ברצונך שהמילון החדש ישמש לשפה אחרת, בזמן שהמילון החדש עדיין נבחר ברשימת מילונים, בחר את השפה בתפריט שפת מילון.

אם ברצונך שהמילון המותאם אישית החדש יוגדר כמילון ברירת המחדל שבו יישמרו מילים שתוסיף, עיין במשימה הבאה, שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים.

כאשר אתה מוסיף מילים בעת בדיקת איות, מילים חדשות מתווספות למילון המותאם אישית המוגדר כברירת מחדל, שהוא המילון שמופיע בראש הרשימה בעת פתיחת תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית. באפשרותך לשנות את המילון המותאם אישית המוגדר כברירת המחדל המשמש את כל תוכניות Office:

 1. פתח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים במקטע פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית', לעיל.

 2. בתיבה רשימת מילונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את מילון ברירת המחדל עבור כל השפות, לחץ על שם המילון תחת כל השפות.

  • כדי לשנות את מילון ברירת המחדל עבור שפה מסוימת, לחץ על שם המילון תחת כותרת השפה.

 3. בחר שנה את ברירת המחדל.

  הערה: אם יש מילון אחד בלבד תחת כותרת, הוא חייב להיות מילון ברירת המחדל. במקרה זה, הלחצן אינו זמין.

בפעם הבאה שתבדוק איות, התוכנית תשתמש במילונים המותאמים אישית המוגדרים כברירת מחדל שבחרת.

כברירת מחדל, בעת יצירת מילון מותאם אישית חדש, התוכנית מגדירה את המילון לכל השפות, כלומר המילון נמצא בשימוש בעת בדיקת האיות של טקסט בכל שפה. עם זאת, תוכל לשייך מילון מותאם אישית לשפה מסוימת כך שהתוכנית תשתמש במילון רק כאשר תבדוק את האיות של טקסט בשפה מסוימת.

 1. פתח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים במקטע פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית', לעיל.

 2. בתיבה רשימת מילונים לחץ על המילון שברצונך לשנות.

 3. בתפריט שפת מילון, לחץ על השפה שעבורה המילון אמור לשמש.

תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית מפרטת את המילונים המותאמים אישית הזמינים שבהם התוכנית יכולה להשתמש כדי לבדוק איות. אם המילון שבו ברצונך להשתמש, לדוגמה, מילון שרכשת מחברה המהווה ספק חיצוני, מותקן במחשב אך אינו רשום בתיבה רשימת מילונים, תוכל להוסיף אותו.

 1. פתח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים במקטע פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית', לעיל.

 2. בחר הוסף.

 3. אתר את התיקיה המכילה את המילון המותאם אישית הרצוי ולאחר מכן לחץ פעמיים על קובץ המילון.

אם ברצונך שמילון מותאם אישית זה יהיה מילון ברירת המחדל, כאשר מילים חדשות שאתה מוסיף יישמרו, ראה שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים לעיל .

 1. עבור אל העדפות Word >.

 2. תחת כלי עריכה והגהה, בחר באפשרות ספלינג & דקדוק.

  לחץ על 'איות ודקדוק' כדי לשנות את ההגדרות לבדיקת איות ודקדוק.
 3. אם ברצונך להשתמש במילונים מותאמים אישית, ודא שתיבת הסימון הצע מהמילון הראשי בלבד אינה מסומנת.

 4. בחר מילונים.

 5. בחר את המילון שברצונך לערוך.

  ודא שאינך מנקה בטעות את תיבת הסימון עבור המילון.

 6. בחר ערוך.

  המילון המותאם אישית נפתח כמסמך לעריכה.

 7. בצע את השינויים שברצונך לבצע ולאחר מכן שמור את המסמך.

הערה: בעת עריכת מילון מותאם אישית, Word מפסיק לבדוק את האיות במהלך ההקלדה. לאחר שתסיים לשנות מילון מותאם אישית, אם ברצונך ש-Word ימשיך לבדוק את האיות במהלך ההקלדה, נווט אל תיבת הדו בדיקת איות & , המוצגת בשלב 2 לעיל ובחירה באפשרות בדוק איות בעת ההקלדה.

 1. פתח את תיבת הדו מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים לעיל.

 2. במילונים מותאמים אישית, ודא שתיבת הסימון לצד כל מילון מותאם אישית שבו ברצונך להשתמש נבחרה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 1. פתח את תיבת הדו מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים לעיל.

 2. בחר חדש.

 3. בתיבה שמירה בשם, הקלד שם עבור המילון המותאם אישית.

 4. בחר שמור.

 5. אם ברצונך שהמילון החדש ישמש עבור שפה אחרת, בעוד שהמילון החדש עדיין נבחר בתיבת הדו מילונים מותאמים אישית , בחר את השפה מהרשימה שפה .

 6. בחר באפשרות אישור.

תיבת הדו מילונים מותאמים אישית מפרטת את המילונים המותאמים אישית הזמינים ש-Word יכול להשתמש בהם כדי לבדוק איות. אם המילון שבו ברצונך להשתמש — לדוגמה, אחד שרכשת מחברה של ספק חיצוני — מותקן במחשב שלך אך אינו מופיע בתיבת הדו מילונים מותאמים אישית , באפשרותך להוסיף אותו.

 1. פתח את תיבת הדו מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים לעיל.

 2. בחר הוסף.

 3. אתר את התיקיה המכילה את המילון המותאם אישית שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ פעמיים על קובץ המילון.

אם ברצונך לקבל עזרה נוספת בהתקנת מילון של ספק חיצוני, עיין בהוראות ההתקנה עבור מילון זה.

כברירת מחדל, בעת יצירת מילון מותאם אישית חדש, התוכנית מגדירה את המילון לכל השפות, כלומר המילון נמצא בשימוש בעת בדיקת האיות של טקסט בכל שפה. עם זאת, תוכל לשייך מילון מותאם אישית לשפה מסוימת כך שהתוכנית תשתמש במילון רק כאשר תבדוק את האיות של טקסט בשפה מסוימת.

 1. פתח את תיבת הדו מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים לעיל.

 2. בתיבת הדו מילונים מותאמים אישית , בחר את המילון שברצונך לשנות.

 3. ברשימה שפה , בחר את השפה שעבורה המילון אמור לשמש.

בכל פעם שאתה בודק את האיות של מסמך, באפשרותך להוסיף מילה המסומנת בדגל כשגויה למילון מותאם אישית. המילון המותאם אישית המוגדר כברירת מחדל הוא המילון שבו Microsoft Word מוסיף את המילה כאשר אתה עושה זאת.

 1. פתח את תיבת הדו מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים לעיל.

 2. בתחביר & באיות, בחר מילון ברשימה מילון מותאם אישית.

 3. סגור את תיבת הדו איות _AMP_ דקדוק .

  הערה: אם יש מילון אחד בלבד תחת כותרת, הוא חייב להיות מילון ברירת המחדל. במקרה זה, הלחצן אינו זמין.

בפעם הבאה שתבדוק איות, התוכנית תשתמש במילונים המותאמים אישית המוגדרים כברירת מחדל שבחרת.

כאשר יש לך מילה בעלת איות שגוי, ניתן ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני ולהתעלם ממנה. עם זאת, המילה אינה מתווספת למילון שלך והיא מסומנת בדגל בפעם הבאה שתשתמש ב- Word באינטרנט.

למידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, ראה איות ודקדוק ב-Word

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×