הוספה או עריכה של מילים במילון בדיקת איות

הוספה או עריכה של מילים במילון בדיקת איות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

הערות: 

בודק האיות משווה את המילים במסמך שלך מפני במילון הראשי ב- Office. המילון הראשי מכיל את המילים הנפוצות ביותר, אך לא ניתן לכלול מסוימות שמות פרטיים, מונחים טכניים, ראשי תיבות או רישיות מיוחדות. באפשרותך להוסיף מילים ורישיות מיוחדים למילון מותאם אישית כדי למנוע את בודק האיות לסמן אותן בדגל כשגיאות.

חשוב: כל הגדרת מילון מותאם אישית שתשנה באחת מתוכניות Office משפיעה על כל תוכניות Office האחרות.

כל המילונים המותאמים אישית מנוהלות באמצעות תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית ולאחר מכן כל המילונים המותאמים אישית שבו ברצונך להשתמש צריכה להיות זמינה (נבחר) בתיבת דו-שיח זו. בצע שלבים אלה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח, ולאחר מכן בחר פעילות ספציפית שלהלן.

תיבת הדו-שיח מילון מותאם אישית

פתיחת תיבת הדו-שיח 'מילונים מותאמים אישית'

 1. פתח את אפשרויות ההגהה:

  • ברוב תוכניות Office: לחץ על קובץ > אפשרויות > הגהה.

  • Outlook ב: לחץ על קובץ > אפשרויות > דואר > איות ותיקון > הגהה.

  • InfoPath ב: לחץ על בית > איות > בדוק אפשרויות איות.

 2. ודא שתיבת הסימון הצע מהמילון הראשי בלבד אינה מסומנת.

 3. לחץ על מילונים מותאמים אישית.

  כל המילונים מפורטים כאן, עם מילון ברירת המחדל בחלק העליון.

 1. פתח את אפשרויות ההגהה:

  • ב- Access, Excel, PowerPoint ו- Word: לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות > הגהה.

  • ב- InfoPath, OneNote, Publisher ו- Visio: פתיחת קובץ ולאחר מכן לחץ על כלים > איות > אפשרויות איות.

  • Outlook ב: לחץ על כלים > אפשרויות > איות > בדיקת איות ותיקון > הגהה.

  • פרוייקט ב:, לחץ על כלים > אפשרויות > איות > אפשרויות איות יותר.

 2. ודא שתיבת הסימון הצע מהמילון הראשי בלבד אינה מסומנת.

 3. לחץ על מילונים מותאמים אישית.

  כל המילונים מפורטים כאן, עם מילון ברירת המחדל בחלק העליון.

אם בודק האיות מסמן בדגל מילים מסוימות בתור שאינה מאויתת כראוי, אך שבו ברצונך שהם התעלם ממילים אלה, באפשרותך להוסיף אותם למילון המותאם אישית המוגדר כברירת מחדל. (כדי לשנות את המילון המותאם אישית המוגדר כברירת מחדל שבו מתווספים מילים אלה, ראה שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים).

 • בעת בדיקת איות ודקדוק באופן אוטומטי, באמצעות לחצן העכבר הימני על המילה עם קו אדום מסולסל ולאחר מכן לחץ על הוסף למילון.

 • בעת הפעלת כלי בדיקת דקדוק ואיות, לחץ על הוסף או הוסף למילון עבור המילה המסומנת בדגל.

הערה: אם האפשרות הוסף למילון אינה זמינה, ודא שיש לך מילון מותאם אישית המוגדר כברירת מחדל שנבחרה בתיבה ' בתיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית. ראה שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים כדי ללמוד כיצד לבחור מילון מותאם אישית המוגדר כברירת מחדל.

כדי ללמוד עוד, ראה בדיקת איות ודקדוק.

 1. פתיחת תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים המתוארים בסעיף לפתוח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית לעיל.

 2. בחר את המילון שברצונך לערוך. ודא שלא ניקית את תיבת הסימון.

 3. לחץ על עריכת רשימת מילים.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף מילה, הקלד אותה בתיבה מילה(ים) ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי למחוק מילה, בחר אותה בתיבה מילון ולאחר מכן לחץ על מחק.

  • כדי לערוך מילה, מחק אותה ולאחר מכן הוסף אותה עם האיות הרצוי.

  • כדי להסיר את כל המילים, לחץ על מחק הכל.

  עריכת רשימת המילים

אם אתה מעוניין מילון מותאם אישית זה יהיה מילון ברירת המחדל, שבה כל מילים חדשות שתוסיף יישמרו, ראה שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים.

 1. פתיחת תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים המתוארים בסעיף לפתוח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית לעיל.

 2. לחץ על חדש.

 3. בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור המילון המותאם אישית.

 4. לחץ על שמור.

 5. אם ברצונך שהמילון החדש ישמש לשפה אחרת, בזמן שהמילון החדש עדיין נבחר ברשימת מילונים, בחר את השפה בתפריט שפת מילון.

אם אתה מעוניין את המילון המותאם אישית החדש יהיה מילון ברירת המחדל, שבו יישמרו מילים שאתה מוסיף, ראה המשימה הבאה, שנה את המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים.

בעת הוספת מילים בזמן בדיקת איות, מילים חדשות נוספות המילון המותאם אישית המוגדר כברירת מחדל, שהוא לזו בחלק העליון של רשימת בעת פתיחת תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית. באפשרותך לשנות את המילון המותאם אישית המוגדר כברירת מחדל המשמש עבור כל תוכניות Office:

 1. פתיחת תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים המתוארים בסעיף לפתוח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית לעיל.

 2. בתיבה רשימת מילונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את מילון ברירת המחדל עבור כל השפות, לחץ על שם המילון תחת כל השפות.

  • כדי לשנות את מילון ברירת המחדל עבור שפה מסוימת, לחץ על שם המילון תחת כותרת השפה.

 3. לחץ על שנה ברירת מחדל.

  הערה: אם יש מילון אחד בלבד תחת כותרת, הוא חייב להיות מילון ברירת המחדל. במקרה זה, הלחצן אינו זמין.

בפעם הבאה שתבדוק איות, התוכנית תשתמש במילונים המותאמים אישית המוגדרים כברירת מחדל שבחרת.

כברירת מחדל, בעת יצירת מילון מותאם אישית חדש, התוכנית מגדירה את המילון לכל השפות, כלומר המילון נמצא בשימוש בעת בדיקת האיות של טקסט בכל שפה. עם זאת, תוכל לשייך מילון מותאם אישית לשפה מסוימת כך שהתוכנית תשתמש במילון רק כאשר תבדוק את האיות של טקסט בשפה מסוימת.

 1. פתיחת תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים המתוארים בסעיף לפתוח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית לעיל.

 2. בתיבה רשימת מילונים לחץ על המילון שברצונך לשנות.

 3. בתפריט שפת מילון, לחץ על השפה שעבורה המילון אמור לשמש.

תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית מפרטת את המילונים המותאמים אישית הזמינים שיכולה התוכנית לעשות שימוש כדי לבדוק איות. אם המילון ברצונך להשתמש, כגון אחת שנרכשו מחברה צד שלישי, הוא מותקן במחשב שלך אך אינה מופיעה בתיבה רשימת מילונים, תוכל להוסיף אותו.

 1. פתיחת תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית על-ידי ביצוע השלבים המתוארים בסעיף לפתוח את תיבת הדו-שיח מילונים מותאמים אישית לעיל.

 2. לחץ על הוסף.

 3. אתר את התיקיה המכילה את המילון המותאם אישית הרצוי ולאחר מכן לחץ פעמיים על קובץ המילון.

אם אתה מעוניין מילון מותאם אישית זה יהיה מילון ברירת המחדל, שבה כל מילים חדשות שתוסיף יישמרו, ראה שינוי המילון המותאם אישית שאליו בודק האיות מוסיף מילים.

למידע נוסף

בחירת אפשרויות תיקון שגיאות אוטומטי עבור רישיות, איות וסימנים

בחר אפשרויות סגנון הדקדוק והכתיבה

בדיקת איות ודקדוק

בודק האיות והדקדוק אינו פועל כמצופה

בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת

הוספת מילים שלך איות בדוק מילון ב- Word 2016 for Mac

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×