הוספה או עריכה של כותרות עליונות ותחתונות ב- Word עבור Mac

כותרות עליונות וכותרות תחתונות הן אזורים בשוליים העליונים והתחתונים של כל עמוד במסמך. באפשרותך להוסיף, לערוך או למחוק כותרות עליונות ותחתונות.

הוספת כותרת עליונה או כותרת תחתונה

 1. לחץ על הוספה ולאחר מכן לחץ על כותרת עליונה או על כותרת תחתונה.

  בכרטיסיה 'הוספה', האפשרויות 'כותרת עליונה' ו'כותרת תחתונה' מסומנות

 2. לחץ על הפריסה שבה ברצונך להשתמש. Word מציע מגוון רחב של פריסות מוכללות, כך שייתכן שיהיה עליך לגלול כדי לראות את כולן.

  גלריית הכותרת התחתונה

  הערות: 

  • אזור הכותרת העליונה והכותרת התחתונה מסומן בקו ובתגית כותרת עליונה או כותרת תחתונה בסמוך לחלק העליון או התחתון של המסמך. כל זמן שאזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה פתוח, לא ניתן לערוך את גוף המסמך.

  • אזור הכותרת העליונה של המסמך מוצג

 3. רוב הכותרות העליונות והכותרות התחתונות מכילות טקסט המציין מיקום. הקלד טקסט משלך מעל הטקסט המציין מיקום.

 4. בסיום, בכרטיסיה כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  בכרטיסיה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה', האפשרות 'סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה' מסומנת

עריכת כותרת עליונה או כותרת תחתונה

 1. לחץ פעמיים בתוך אזור הכותרת העליונה או התחתונה (ליד החלק העליון או התחתון של העמוד) כדי לפתוח את הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אזור הכותרת העליונה של המסמך מוצג

 2. בחר את הטקסט שברצונך לשנות והקלד את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה החדשה במקומה.

 3. בסיום, בכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה. לחלופין, לחץ פעמיים במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה או התחתונה כדי לסגור את כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  בכרטיסיה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה', האפשרות 'סגור כותרת עליונה וכותרת תחתונה' מסומנת

שינוי העיצוב של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה

באפשרותך לשנות את המראה של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה על-ידי החלת עיצוב שונה מהאוסף המוכלל.

הערה: שינוי סגנונות של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה מחליף את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה הנוכחית, כך שיהיה עליך להקליד את המידע שוב.

 1. לחץ פעמיים בתוך אזור הכותרת העליונה או התחתונה (ליד החלק העליון או התחתון של העמוד) כדי לפתוח את הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 2. תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או על תחתונה.

 3. בחר סגנון מהגלריה.

כשתסיים, לחץ פעמיים במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה כדי לחזור לגוף המסמך.

מחיקת כותרת עליונה או כותרת תחתונה

 1. לחץ פעמיים בתוך אזור הכותרת העליונה או התחתונה (ליד החלק העליון או התחתון של העמוד) כדי לפתוח את הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 2. תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או על תחתונה.

 3. לחץ על הסר כותרת עליונה או על הסר כותרת תחתונה בחלק התחתון של החלון.

כשתסיים, לחץ פעמיים במקום כלשהו מחוץ לאזור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה כדי לחזור לגוף המסמך.

למידע נוסף

מחיקת כותרת עליונה או כותרת תחתונה מעמוד יחיד ב- Word 2016 עבור Mac

הסרת כל הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות ב- Word 2016 עבור Mac

יצירת כותרות עליונות או כותרות תחתונות שונות עבור עמודים זוגיים ואי-זוגיים ב- Word עבור Mac 2016

הוספת תמונות לכותרת עליונה או כותרת תחתונה ב- Word 2016 עבור Mac

הוספת כותרת עליונה או כותרת תחתונה

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או על כותרת תחתונה ולאחר מכן בחר סגנון כותרת עליונה או כותרת תחתונה מהגלריה.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'

 3. במסמך, לחץ בתוך הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולאחר מכן הקלד טקסט או הוסף גרפיקה.

 4. לחץ על הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה ולאחר מכן, תחת הוספה, תחת אפשרויות או תחת מיקום, בחר את האפשרויות הרצויות.

  עצה: הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה היא כרטיסיה הקשרית סגולה המופיעה בסרט רק כאשר אתה נמצא בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה.

 5. כדי לחזור למסמך, לחץ על הכפתור 'סגור כותרת עליונה' .

  עצות: 

  • כדי למנוע את ההופעה של כותרות עליונות וכותרות תחתונות בעמוד הראשון של המסמך, בכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תחת אפשרויות, לחץ על עמוד ראשון שונה ולאחר מכן השאר את הכותרת העליונה ואת הכותרת התחתונה ריקות.

  • כדי ליצור כותרות עליונות וכותרות תחתונות שונות עבור עמודים זוגיים ואי-זוגיים במסמך, בכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תחת אפשרויות, לחץ על עמודים זוגיים ואי-זוגיים שונים.

  • כדי להוסיף פריטים נפוצים אחרים בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה, כגון שם הקובץ או שם המחבר של המסמך, בתפריט הוספה, הצבע על טקסט אוטומטי ולאחר מכן לחץ על הפריט שברצונך להוסיף.

  • כדי להוסיף תמונות בכותרות העליונות ובכותרות התחתונות של המסמך, לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את התמונה. בתפריט הוספה, לחץ על תמונה ולאחר מכן בחר את סוג התמונה המתאים. כדי לשנות את גודל התמונה, לחץ על התמונה ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל.

  • כדי להוסיף את התאריך והשעה הנוכחיים לכותרת עליונה או לכותרת תחתונה, בתפריט תצוגה, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה. מקם את הסמן בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה, ובכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תחת הוספה, לחץ על תאריך או שעה.

הוספת כותרות עליונות או כותרות תחתונות שונות עבור מקטעים שונים במסמך

באפשרותך להוסיף כותרות עליונות או כותרות תחתונות שונות לכל מקטע במסמך. אפשרות זו שימושית לעתים קרובות בעת עבודה עם מסמכים ארוכים המכילים פרקים רבים.

 1. בסוף הפרק או המקטע, לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את מעבר המקטע.

 2. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת הוסף עמודים, לחץ על מעבר ולאחר מכן הוסף את סוג מעבר המקטע הרצוי.

  כרטיסיית רכיבי המסמך, קבוצת הוספת העמוד

 3. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או על כותרת תחתונה ולאחר מכן הוסף את הסוג הרצוי של כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה'

 4. לחץ על הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה ולאחר מכן, תחת אפשרויות, נקה את תיבת הסימון קשר לקודם וערוך את הכותרות העליונות ואת הכותרות התחתונות במקטע החדש של המסמך.

  עצה: הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה היא כרטיסיה הקשרית סגולה המופיעה בסרט רק כאשר אתה נמצא בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה.

עריכת כותרת עליונה או כותרת תחתונה

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. במסמך, לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או על הכותרת התחתונה ולאחר מכן בצע את השינויים.

  עצה: באפשרותך להשתמש בכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה כדי להוסיף מספרי עמודים, תאריכים ועיצוב. הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה היא כרטיסיה הקשרית סגולה המופיעה בסרט רק כאשר אתה נמצא בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה.

 3. כדי לחזור למסמך, לחץ על הכפתור 'סגור כותרת עליונה' .

  הערה: בעת שינוי כותרת עליונה או תחתונה, Word משנה באופן אוטומטי את אותה כותרת עליונה או כותרת תחתונה לאורך המסמך כולו. כדי ליצור כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונות עבור חלק מהמסמך, חלק את המסמך למקטעים על-ידי הוספה, מחיקה או שינוי של מעבר מקטע.

מחיקת כותרת עליונה או כותרת תחתונה

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. במסמך, לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או על הכותרת התחתונה שברצונך להסיר.

 3. בתפריט עריכה, לחץ על בחר הכל.

 4. הקש DELETE.

 5. כדי לחזור למסמך, לחץ על הכפתור 'סגור כותרת עליונה' .

שינוי המרווח בין כותרת עליונה או כותרת תחתונה לבין החלק העליון או התחתון של העמוד

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. במסמך, לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או על הכותרת התחתונה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

שינוי המרווח בין כותרת עליונה לבין החלק העליון של העמוד

לחץ על הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה ולאחר מכן, תחת מיקום, שנה את ההגדרה עבור כותרת עליונה מלמעלה.

שינוי המרווח בין כותרת תחתונה לבין החלק התחתון של העמוד

לחץ על הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה ולאחר מכן, תחת מיקום, שנה את ההגדרה עבור כותרת עליונה מלמטה.

 1. בסיום, חזור אל הכותרת העליונה או אל הכותרת התחתונה ולאחר מכן לחץ על הכפתור 'סגור כותרת עליונה' .

  הערות: 

  • בעת שינוי כותרת עליונה או תחתונה, Word משנה באופן אוטומטי את אותה כותרת עליונה או כותרת תחתונה לאורך המסמך כולו. כדי ליצור כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונות עבור חלק מהמסמך, חלק את המסמך למקטעים על-ידי הוספה, מחיקה או שינוי של מעבר מקטע.

  • Word קובע את המרווח בהתבסס על יחידת המידה המשמשת כברירת מחדל, כגון סנטימטרים. כדי לשנות את יחידת המידה, בתפריט Word, לחץ על העדפות, לחץ על כללי ולאחר מכן, בתפריט המוקפץ יחידות מידה, בחר יחידת מידה.

מעבר בין כותרות עליונות לכותרות תחתונות במסמך

באפשרותך לגלול בין הכותרת העליונה לבין הכותרת התחתונה של המסמך, או להשתמש בכלים שבכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה כדי לעבור בין כותרות עליונות לכותרות תחתונות במקטעים שונים של המסמך.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. במסמך, לחץ פעמיים על הכותרת העליונה או על הכותרת התחתונה.

 3. לחץ על הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה ולאחר מכן, תחת ניווט, בחר אחת מהאפשרויות.

  עצה: הכרטיסיה כותרת עליונה וכותרת תחתונה היא כרטיסיה הקשרית סגולה המופיעה בסרט רק כאשר אתה נמצא בכותרת העליונה או בכותרת התחתונה.

 4. בסיום, חזור אל הכותרת העליונה או אל הכותרת התחתונה ולאחר מכן לחץ על הכפתור 'סגור כותרת עליונה' .

למידע נוסף

הוספת רכיבים שחוזרים על עצמם בכל העמודים

הוספה, מחיקה או שינוי של מעבר מקטע

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×