שורות ועמודות

הוספה או מחיקה של תאים, שורות ועמודות

הוספה או מחיקה של תאים, שורות ועמודות

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך להוסיף תאים ריקים מעל או מימין לתא פעיל בגליון עבודה. בעת הוספת תאים ריקים, Excel מזיז תאים אחרים באותה עמודה מטה או תאים באותה שורה שמאלה כדי לפנות מקום לתאים החדשים. באופן דומה, באפשרותך להוסיף שורות מעל לשורה שנבחרה ועמודות מימין לעמודה שנבחרה. באפשרותך גם למחוק תאים, שורות ועמודות.

מגבלת העמודות והשורות המרביות של Microsoft Excel היא כדלקמן: 16,384 עמודות לרוחב על 1,048,576 שורות לאורך.

לקבלת שלבים מתאימים לגליונות עבודה שלמים, ראה הוספה או מחיקה של גליון עבודה.

איזו פעולה ברצונך לעשות?

 1. בחר את התא או את טווח התאים שאליו ברצונך להוסיף את התאים הריקים החדשים. בחר מספר תאים זהה לזה שברצונך להוסיף. לדוגמה, כדי להוסיף חמישה תאים ריקים, בחר חמישה תאים.

  כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

  לקבלת מידע נוסף אודות מבחירת אזורים, ראה בחירת תאים, טווחים, שורות או עמודות בהמשך נושא זה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריטים שנבחרו ולאחר מכן לחץ על הוספה.

  • בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על החץ שליד הוסף ולאחר מכן לחץ על הוסף תאים.

   הוספת תאים חדשים בכרטיסיה 'בית'

 3. בתיבת הדו-שיח הוספה, לחץ על הכיוון שאליו ברצונך להזיז את התאים שמסביב.

כשאתה מוסיף תאים לגליון עבודה, ההפניות מתכווננות בהתאם, בין אם אלה הפניות יחסיות או מוחלטות לתאים. אופן פעולה זה חל גם על מחיקת תאים, למעט מקרים שבהם לתא הנמחק יש הפניה ישירה מנוסחה. אם אתה מעוניין שההפניות יתכווננו באופן אוטומטי, רצוי להשתמש בהפניות לטווח בנוסחאות במקום לציין תאים בודדים, כאשר הדבר אפשרי.

 • באפשרותך להוסיף תאים המכילים נתונים ונוסחאות על-ידי העתקתם או גזירתם, על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על המיקום שבו ברצונך להדביק אותם ולאחר מכן לחיצה על הוסף תאים שהועתקו או על הוסף תאים שנגזרו.

עצות   

 • כדי לחזור על הפעולה של הוספת תא, לחץ על המקום שבו ברצונך להוסיף את התא ולאחר מכן הקש Ctrl+Y.

 • אם קיים עיצוב, באפשרותך להשתמש בלחצן ניתוח מהיר כדי לבחור כיצד להגדיר את העיצוב של התאים הנוספים.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה בודדת, בחר את השורה כולה או תא בשורה שמעליה ברצונך להוסיף את השורה החדשה. לדוגמה, כדי להוסיף שורה חדשה מעל שורה 5, לחץ על תא בשורה 5.

  • כדי להוסיף שורות מרובות, בחר את השורות שמעליהן ברצונך להוסיף שורות. בחר במספר שורות הזהה למספר השורות שברצונך להוסיף. לדוגמה, כדי להוסיף שלוש שורות חדשות, עליך לבחור שלוש שורות.

  • כדי להוסיף שורות שאינן סמוכות, החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת בחירת שורות שאינן סמוכות.

  כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

  לקבלת מידע נוסף אודות מבחירת אזורים, ראה בחירת תאים, טווחים, שורות או עמודות בהמשך נושא זה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריטים שנבחרו ולאחר מכן לחץ על הוספה.

  • בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על החץ תחת הוסף ולאחר מכן לחץ על הוסף שורות גיליון.

   לחץ על 'הוסף' ולאחר מכן לחץ על 'הוסף שורות גיליון'

הערה: כשאתה מוסיף תאים לגליון עבודה, ההפניות מתכווננות בהתאם, בין אם אלה הפניות יחסיות או מוחלטות לתאים. אופן פעולה זה חל גם על מחיקת תאים, למעט מקרים שבהם לתא הנמחק יש הפניה ישירה מנוסחה. אם אתה מעוניין שההפניות יתכווננו באופן אוטומטי, רצוי להשתמש בהפניות לטווח בנוסחאות במקום לציין תאים בודדים, כאשר הדבר אפשרי.

עצות   

 • כדי לחזור על הפעולה של הוספת שורה, לחץ על המקום שבו ברצונך להוסיף את השורה ולאחר מכן הקש Ctrl+Y.

 • אם קיים עיצוב, באפשרותך להשתמש בלחצן ניתוח מהיר כדי לבחור כיצד להגדיר את העיצוב של השורות הנוספות.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עמודה בודדת, בחר את העמודה או תא בעמודה הנמצאים בדיוק משמאל למקום שבו ברצונך להוסיף את העמודה החדשה. לדוגמה, כדי להוסיף עמודה חדשה מימין לעמודה B, לחץ על תא בעמודה B.

  • כדי להוסיף עמודות מרובות, בחר את העמודות הנמצאות בדיוק משמאל למקום שבו ברצונך להוסיף עמודות. בחר במספר עמודות הזהה למספר העמודות שברצונך להוסיף. לדוגמה, כדי להוסיף שלוש עמודות חדשות, עליך לבחור שלוש עמודות.

  • כדי להוסיף עמודות שאינן סמוכות, החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת בחירת העמודות שאינן סמוכות.

  כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

  לקבלת מידע נוסף אודות מבחירת אזורים, ראה בחירת תאים, טווחים, שורות או עמודות בהמשך נושא זה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריטים שנבחרו ולאחר מכן לחץ על הוספה

  • בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על החץ תחת הוסף ולאחר מכן לחץ על הוסף עמודות גיליון.

   לחץ על 'הוסף' ולאחר מכן לחץ על 'הוסף עמודות גיליון'

הערה: כשאתה מוסיף תאים לגליון עבודה, ההפניות מתכווננות בהתאם, בין אם אלה הפניות יחסיות או מוחלטות לתאים. אופן פעולה זה חל גם על מחיקת תאים, למעט מקרים שבהם לתא הנמחק יש הפניה ישירה מנוסחה. אם אתה מעוניין שההפניות יתכווננו באופן אוטומטי, רצוי להשתמש בהפניות לטווח בנוסחאות במקום לציין תאים בודדים, כאשר הדבר אפשרי.

עצות   

 • כדי לחזור על הפעולה של הוספת עמודה, לחץ על המקום שבו ברצונך להוסיף את העמודה ולאחר מכן הקש Ctrl+Y.

 • אם קיים עיצוב, באפשרותך להשתמש בלחצן ניתוח מהיר כדי לבחור כיצד להגדיר את העיצוב של העמודות הנוספות.

 1. בחר את התאים, השורות או העמודות שברצונך למחוק.

  כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

  לקבלת מידע נוסף אודות מבחירת אזורים, ראה בחירת תאים, טווחים, שורות או עמודות בהמשך נושא זה.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על החץ לצד מחק ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק תאים נבחרים, לחץ על מחק תאים.

  • כדי למחוק שורות נבחרות, לחץ על מחק שורות בגליון.

  • כדי למחוק עמודות נבחרות, לחץ על מחק עמודות בגליון.

   באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קבוצת תאים שנבחרו, ללחוץ על מחק ולאחר מכן ללחוץ על האפשרות הרצויה. באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קבוצת שורות או עמודות שנבחרו ולאחר מכן ללחוץ על מחק.

 3. אם אתה מוחק תא או טווח תאים, לחץ על הסט תאים לשמאל, הסט תאים למעלה, השורה כולה או על העמודה כולה בתיבת הדו-שיח מחיקה.

  בעת מחיקת שורות או עמודות, שורות ועמודות אחרות יוסטו אוטומטית למעלה או שמאלה.

עצות   

 • כדי לחזור על פעולת המחיקה של תאים, שורות או עמודות, בחר את התאים, השורות או העמודות הבאים בתור ולאחר מכן הקש Ctrl+Y.

 • במקרה הצורך, באפשרותך לשחזר נתונים שנמחקו מיד לאחר מחיקתם. בסרגל כלים לגישה מהירה, לחץ על בטל מחיקה או הקש Ctrl+Z.

 • הקשת Delete מוחקת רק את תוכן התאים הנבחרים ולא את התאים עצמם.

 • Excel מעדכן נוסחאות על-ידי כוונון הפניות לתאים שהוזזו כדי לשקף את מיקומן החדש. עם זאת, נוסחה המפנה לתא שנמחק מציגה את ערך השגיאה‎ ‎#REF!‎.

לשם בחירת

בצע פעולה זו

תא בודד

לחץ על התא או הקש על מקשי החצים כדי לעבור לתא.

טווח תאים

לחץ על התא הראשון בטווח, ולאחר מכן גרור לתא האחרון, או החזק את מקש Shift לחוץ בעת הלחיצה על מקשי החצים כדי להרחיב את הבחירה.

בנוסף, באפשרותך לבחור את התא הראשון בטווח, ולאחר מכן להקיש F8 כדי להרחיב את הבחירה על-ידי שימוש במקשי החצים. כדי להפסיק את הרחבת הבחירה, הקש F8 שוב.

טווח גדול של תאים

לחץ על התא הראשון בטווח, והחזק את מקש Shift לחוץ תוך כדי לחיצה על התא האחרון בטווח. באפשרותך לגלול כדי שהתא האחרון ייראה לעין.

כל התאים בגליון עבודה

לחץ על לחצן בחר הכל.

לחצן 'בחר הכל'

כדי לבחור את כל גליון העבודה, באפשרותך גם להקיש על Ctrl+A.

אם גליון העבודה מכיל נתונים, הקשה על Ctrl+A בוחרת את האזור הנוכחי. הקשה על Ctrl+A פעם נוספת בוחרת את גליון העבודה כולו.

תאים או טווחי תאים שאינם סמוכים

בחר את התא הראשון או את טווח התאים הראשון, ולאחר מכן החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת בחירת התאים או הטווחים האחרים.

ניתן גם לבחור את התא הראשון או טווח התאים הראשון ולאחר מכן להקיש Shift+F8 כדי להוסיף לבחירה תא או טווח אחר שאינו סמוך. כדי להפסיק את הוספת התאים או הטווחים לבחירה, הקש Shift+F8 שוב.

לא ניתן לבטל את הבחירה של תא או של טווח תאים בבחירה שאינה סמוכה מבלי לבטל את הבחירה כולה.

שורה או עמודה שלמה

לחץ על כותרת השורה או העמודה.

כותרות גליון עבודה

כותרת שורה

2. כותרת עמודה

ניתן גם לבחור תאים בשורה או בעמודה על-ידי בחירת התא הראשון והקשה על Ctrl+‏Shift+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

אם השורה או העמודה מכילה נתונים, הקשה על Ctrl+Shift+מקש חץ בוחרת את השורה או העמודה עד לתא האחרון שבו נעשה שימוש. הקשה על Ctrl+Shift+מקש חץ פעם נוספת בוחרת את השורה או העמודה כולה.

שורות או עמודות סמוכות

גרור לאורך כותרת השורה או העמודה. לחלופין, בחר את השורה או העמודה הראשונה. החזק את מקש Shift לחוץ ובחר את השורה או העמודה האחרונה.

שורות או עמודות שאינן סמוכות

לחץ על כותרת העמודה או השורה של השורה או העמודה הראשונה בבחירה. לאחר מכן החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת הלחיצה על כותרות העמודה או השורה של שורות או עמודות נוספות שברצונך להוסיף לבחירה.

התא הראשון או האחרון בשורה או בעמודה

בחר תא בשורה או בעמודה, ולאחר מכן הקש Ctrl+מקש חץ (חץ ימינה או חץ שמאלה עבור שורות, חץ למעלה או חץ למטה עבור עמודות).

התא הראשון או האחרון בגליון עבודה או בטבלת Microsoft Office Excel

הקש Ctrl+Home כדי לבחור את התא הראשון בגליון העבודה או בטבלת Excel.

הקש Ctrl+End כדי לבחור את התא האחרון בגליון העבודה או בטבלת Excel המכילה נתונים או עיצוב.

תאים עד התא האחרון שנמצא בשימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה)

בחר את התא הראשון, ולאחר מכן הקש Ctrl+Shift+End כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתא האחרון שנמצא בשימוש בגליון העבודה (פינה שמאלית תחתונה).

תאים עד לתחילת גליון העבודה

בחר את התא הראשון, ולאחר מכן הקש Ctrl+Shift+Home כדי להרחיב את בחירת התאים עד לתחילת גליון העבודה.

יותר תאים או פחות תאים מהבחירה הפעילה

החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על התא האחרון שברצונך לכלול בבחירה החדשה. הטווח המלבני בין תא פעיל והתא שעליו אתה לוחץ הופך לבחירה החדשה.

האם יש לך שאלה בנושא פונקציה ספציפית?

פרסם שאלה בפורום הקהילה של Excel.

עזור לנו לשפר את Excel

האם יש לך הצעות לשיפור הגירסה הבאה של Excel? אם כן, עיין בנושאים תחת User Voice עבור Excel.

מידע קשור

משימות בסיסיות ב- Excel

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×