הנפשה, וידאו ושמע

הוספה או מחיקה של שמע במצגת PowerPoint

הוספה או מחיקה של שמע במצגת PowerPoint

באפשרותך להוסיף שמע, כגון מוסיקה, מלל נלווה או צלילים, למצגת PowerPoint שלך. כדי להקליט ולהשמיע שמע כלשהו, המחשב חייב להיות מצויד בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

2:00

הוספת שמע מהמחשב

 1. בחר הוספה > שמע.

 2. בחר שמע במחשב שלי.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת שמע, בחר את קובץ השמע שברצונך להוסיף.

 4. בחר הוסף.

הקלטת שמע

 1. בחר הוספה > שמע.

 2. בחר הקלטת שמע.

 3. הקלד שם עבור קובץ השמע, בחר הקלט והתחל לדבר.

  הערה: כדי להקליט שמע, המכשיר שלך חייב לכלול מיקרופון זמין.

 4. כדי להאזין להקלטה, בחר עצור ולאחר מכן בחר הפעל.

 5. בחר הקלט כדי להקליט שוב את הקליפ או בחר אישור אם אתה מרוצה מההקלטה.

 6. כדי להזיז את הקליפ, בחר וגרור את סמל השמע למיקום הרצוי בשקופית.

  אם אתה משתמש ביותר מקובץ שמע אחד לכל שקופית, מומלץ למקם את סמל השמע באותו מקום בשקופית כדי שתוכל למצוא אותו בקלות.

 7. בחר הפעל.

שינוי אפשרויות ההפעלה

בחר את סמל השמע ולאחר מכן בחר את הכרטיסיה כלי שמע - הפעלה. לאחר מכן, בחר את האפשרויות שבהן ברצונך להשתמש:

 • כדי לחתוך את השמע, בחר חיתוך ולאחר מכן השתמש במחוון האדום ובמחוון הירוק כדי לחתוך את קובץ השמע בהתאם.

 • כדי להוסיף עמעום כניסה או עמעום יציאה עבור השמע, שנה את המספר בתיבות תחת משך עמעום.

 • כדי לשנות את עוצמת הקול, בחר עוצמת קול ובחר את ההגדרה המועדפת עליך.

 • כדי לבחור את אופן ההפעלה של קובץ השמע, בחר את החץ הנפתח ולאחר מכן בחר אפשרות:

  • ברצף לחיצות: הפעלת קובץ השמע באופן אוטומטי עם לחיצה.

  • באופן אוטומטי: הפעלה אוטומטית כאשר אתה מגיע לשקופית שבה נמצא קובץ השמע.

  • בעת לחיצה: הפעלת השמע רק בעת לחיצה על הסמל.

 • כדי לבחור את אופן ההשמעה של השמע במצגת, בחר אפשרות:

  • הפעל על-פני שקופיות: הפעלת קובץ שמע אחד לאורך כל השקופיות.

  • המשך בלולאה עד לעצירה: הפעלת קובץ שמע בלולאה עד לעצירתו באופן ידני על-ידי לחיצה על לחצן הפעל/השהה.

 • כדי להפעיל את השמע ברציפות לאורך כל השקופיות ברקע, בחר הפעל ברקע.

מחיקת שמע

כדי למחוק קליפ שמע, בחר את סמל השמע בשקופית והקש Delete‏.

מה ברצונך לעשות?

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צליל.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על החץ תחת שמע.

  תפריט 'שמע'

 3. ברשימה, לחץ על שמע מתוך קובץ או שמע מתוך אוסף תמונות, אתר ובחר את קליפ השמע הרצוי ולאחר מכן לחץ על הוספה.

  סמל השמע והפקדים מופיעים בשקופית.

  סמל השמע והפקדים

 4. בתצוגה רגילה או בתצוגת הצגת שקופיות, לחץ על הפעל כדי להפעיל את המוסיקה או צליל אחר.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צליל.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על החץ תחת שמע.

  תפריט 'שמע'

 3. ברשימה, לחץ על הקלט צליל.

  תיבת הדו-שיח הקלט צליל נפתחת.

 4. בתיבת הדו-שיח הקלט צליל, לחץ על הקלט לחצן 'הקלט צליל' ב- PowerPoint והתחל לדבר או להפעיל שמע משלך.

 5. לחץ על 'עצור' לחצן 'עצור' בתיבת הדו-שיח 'הקלט צליל' בסיום הקלטה. הקצה שם להקלטה.

  לחץ על 'הפעל' לחצן 'הפעל' בתיבת הדו-שיח 'הקלט צליל' כדי להאזין להקלטה. אם אתה מרוצה, לחץ על </c0>אישור</c0> כדי לשמור את ההקלטה ולהוסיף אותה לשקופית. אם עדיין אינך מרוצה, חזור על שלבים 4 ו- 5.

  סמל השמע והפקדים מופיעים בשקופית:

  סמל השמע והפקדים

 6. בתצוגה רגילה או בתצוגת הצגת שקופיות, לחץ על הפעל כדי להפעיל את המוסיקה או צליל אחר.

 1. בשקופית, בחר את סמל קליפ השמע סמל קטע שמע .

 2. תחת כלי שמע, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות שמע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפעיל את קליפ השמע באופן אוטומטי בעת הצגת השקופית, ברשימה הפעל, לחץ על באופן אוטומטי.

  • כדי להפעיל באופן ידני את קליפ השמע על-ידי לחיצה עליו בשקופית, ברשימה הפעל, לחץ על בעת לחיצה.

  • כדי להשמיע קליפ שמע בעת לחיצה בין השקופיות במצגת, ברשימה הפעל, לחץ על הפעל בין שקופיות.

  • כדי להשמיע קליפ שמע ברציפות עד לעצירה, בחר את תיבת הסימון המשך בלולאה עד לעצירה.

   הערה: בעת השמעת צליל בלולאה, הצליל יושמע ברציפות עד שתתקדם לשקופית הבאה.

 • בשקופית, לחץ על לחצן הפעל/השהה מתחת לסמל השמע.

  הפעלת קליפ השמע שלך

חשוב: השתמש באפשרות זו רק אם אתה מגדיר את קליפ השמע להפעלה אוטומטית, או אם יצרת סוג אחר של פקד, כגון גורם מפעיל, של לחיצה לצורך הפעלת הקליפ. (גורם מפעיל הוא פריט מסוים בשקופית שלך, כגון תמונה, צורה, לחצן, פיסקת טקסט או תיבת טקסט, שיכול להתחיל פעולה בעת לחיצה עליו.) שים לב שסמל השמע תמיד גלוי אלא אם אתה גורר אותו מחוץ לשקופית.

 1. לחץ על סמל קליפ השמע סמל קטע שמע .

 2. תחת כלי שמע, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות שמע, בחר את תיבת הסימון הסתר בעת הצגה.

כדי למחוק קליפ מוסיקה או צליל אחר ב- PowerPoint, בצע את הפעולות הבאות:

 1. אתר את השקופית המכילה את הצליל שברצונך למחוק.

 2. בתצוגה הרגילה, לחץ על סמל הצליל סמל קטע שמע או סמל התקליטור תמונת סמל ולאחר מכן הקש Delete.

מה ברצונך לעשות?

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צליל.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה סרטוני מדיה, לחץ על החץ תחת צליל.

  תפריט 'צליל'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף צליל מהמחשב או שיתוף רשת, לחץ על צליל מתוך קובץ, אתר את התיקיה המכילה את הקובץ ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ שברצונך להוסיף.

  • כדי להוסיף צליל מתוך אוסף תמונות, לחץ על הוסף צליל מתוך Clip Organizer, אתר את קליפ השמע הרצוי בחלונית המשימות אוסף תמונות ולאחר מכן לחץ כדי להוסיף אותו לשקופית.

  • כדי להשמיע צליל מתוך תקליטור הפועל במחשב שלך, לחץ על השמעת רצועת שמע של תקליטור, בחר את זמני ההתחלה והסיום ואת אפשרויות ההפעלה האחרות ולחץ על אישור.

  • כדי להקליט ולהוסיף שמע משלך, לחץ על הקלט צליל ובתיבת הדו-שיח, לחץ על לחצן הקלט לחצן 'הקלט צליל' ב- PowerPoint כדי להתחיל לדבר או להפעיל שמע משלך.

  סמל השמע תמונת סמל מופיע בשקופית.

 1. בשקופית, בחר את סמל הצליל תמונת סמל .

 2. תחת כלי צלילים, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות צליל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפעיל את קליפ השמע באופן אוטומטי בעת הצגת השקופית, ברשימה השמע צליל, לחץ על באופן אוטומטי.

  • כדי להפעיל באופן ידני את קליפ השמע על-ידי לחיצה עליו בשקופית, ברשימה השמע צליל, לחץ על בעת לחיצה.

  • כדי להשמיע קליפ שמע בעת לחיצה בין השקופיות במצגת, ברשימה השמע צליל, לחץ על הפעל בין שקופיות.

  • כדי להשמיע קליפ שמע ברציפות עד לעצירה, בחר המשך בלולאה עד לעצירה.

   הערה: בעת השמעת צליל בלולאה, הצליל יושמע ברציפות עד שתתקדם לשקופית הבאה.

כדי לחזור על צליל עד לעצירתו, או כדי להפעיל את הצליל לכל משך הזמן של מצגת, עליך לציין את אפשרויות העצירה.

 1. כדי להתאים את ההגדרות למועד העצירה של קובץ הצליל, בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

  תמונת הכרטיסיה 'הנפשות'

 2. בהנפשה מותאמת אישיתחלונית משימות, לחץ על החץ משמאל לפריט הצליל שנבחר ברשימה הנפשה מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט.

 3. בכרטיסיה אפקט, תחת הפסק הפעלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעצור את קובץ הצליל בלחיצת עכבר אחת בשקופית, לחץ על בעת לחיצה.

  • כדי לעצור את קובץ הצליל אחרי השקופית, לחץ על לאחר השקופית הנוכחית.

  • כדי להפעיל את קובץ הצליל במשך כמה שקופיות, לחץ על לאחר ולאחר מכן הגדר את המספר הכולל של השקופיות שבו יש להפעיל את הקובץ.

   הערה: עבור שתי האפשרויות האחרונות שצוינו לעיל, אורך הצליל צריך להיות זהה לזה של הצגת השקופיות שצוין. ניתן לראות את אורך קובץ הצליל בכרטיסיה הגדרות צליל, תחת מידע.

 • בשקופית, לחץ פעמיים על סמל הצליל תמונת סמל .

חשוב: השתמש באפשרות זו רק אם אתה מגדיר את הצליל להפעלה אוטומטית, או אם יצרת סוג אחר של פקד, כגון גורם מפעיל, של לחיצה לצורך הפעלת הצליל. (גורם מפעיל הוא פריט מסוים בשקופית שלך, כגון תמונה, צורה, לחצן, פיסקת טקסט או תיבת טקסט, שמתחיל פעולה בעת לחיצה עליו.) שים לב שסמל הצליל תמיד גלוי בתצוגה 'רגילה', אלא אם אתה גורר אותו מחוץ לשקופית.

 1. לחץ על סמל הצליל תמונת סמל .

 2. תחת כלי צלילים, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה אפשרויות צליל, בחר את תיבת הסימון הסתר בעת הצגה.

 1. לחץ על השקופית המכילה את הצליל שברצונך למחוק.

 2. בתצוגה הרגילה, לחץ על סמל הצליל תמונת סמל או סמל התקליטור תמונת סמל ולאחר מכן הקש DELETE.

  כדי למחוק צלילים מרובים, חזור על שלבים 1 ו- 2 עבור כל שקופית המכילה קבצי צליל שברצונך למחוק.

באפשרותך להוסיף שמע, כגון מוסיקה, מלל נלווה או צלילים, למצגת PowerPoint שלך. כדי להקליט ולהשמיע שמע כלשהו, המחשב חייב להיות מצויד בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

2:00

כדי להוסיף מוסיקה או קטע שמע אחר להצגת השקופיות שלך, בחר את השקופית הרצויה ולחץ על הוספה > שמע. באפשרותך להוסיף שמע לשקופית אחת, להפעיל שמע באופן אוטומטי בעת הופעת שקופית, או להוסיף שיר שמושמע כמוסיקת רקע במהלך המצגת כולה.

באפשרותך להוסיף מלל נלווה או הסברים משלך למצגת שלמה על-ידי הקלטתם בכרטיסיה הצגת שקופיות. ראה הקלטת הצגת שקופיות לקבלת מידע נוסף.

הוספת שמע לשקופית אחת

 1. בתצוגה רגילה, בחר את השקופית הרצויה ולחץ על הוספה > שמע.

  תפריט להוספת שמע עם האפשרויות Audio from File ו- Audio Browser
 2. לחץ על דפדפן שמע כדי להוסיף שמע מ- iTunes או על שמע מתוך קובץ כדי להוסיף קטע שמע מהמחשב שלך.

 3. בחר את קטע השמע. בכרטיסיה תבנית שמע, בחר את אפשרויות השמע הרצויות.

  אפשרויות שמע בצד השמאלי של הכרטיסיה 'תבנית שמע'
 4. (אופציונלי) אם ברצונך לשנות את צלמית קובץ השמע הרגילה, השתמש בכפתורי תבנית התמונה בכרטיסיה תבנית שמע כדי להוסיף מסגרת, גבול או אפקט עיצוב אחר לצלמית השמע.

  פקד שמע כאשר סמל הרמקול נבחר

תצוגה מקדימה של השמע

 • בשקופית, בחר את צלמית השמע ולאחר מכן לחץ על הפעל/השהה מתחת לצלמית השמע.

  סמל השמע ופקדי ההפעלה ב- PowerPoint עבור Mac 2011

הפעלת שמע באופן אוטומטי בעת הופעת שקופית

כברירת מחדל, במהלך הצגת שקופיות, השמע מופעל בעת לחיצה עליו. באפשרותך לשנות אפשרות זו כך שהשמע יופעל אוטומטית כאשר השקופית מופיעה.

 1. בתצוגה רגילה, בחר את השקופית הרצויה והוסף קטע שמע אם עדיין לא עשית זאת.

 2. בכרטיסיה תבנית שמע, משמאל, לחץ על התחל > באופן אוטומטי.

  אפשרות שמע להפעלה אוטומטית

הוספת שמע המושמע לכל אורך המצגת

 1. בתצוגה רגילה, בחר את השקופית הראשונה במצגת שלך והוסף קטע שמע אם עדיין לא עשית זאת.

 2. בכרטיסיה תבנית שמע, משמאל, לחץ על הפעל על-פני שקופיות.

  אפשרות שמע להשמעת מוסיקה באופן שוטף בכל השקופיות

הוספת שמע שמופעל שוב ושוב

 1. בתצוגה רגילה, בחר את השקופית הרצויה והוסף קטע שמע אם עדיין לא עשית זאת.

 2. בכרטיסיה תבנית שמע, משמאל, לחץ על המשך בלולאה עד לעצירה.

  (כשאפשרות זו משמשת בפני עצמה, פירושה שצליל ההפעלה בלולאה נמשך בזמן שהשקופית שבו הוא שוכן מוצגת. כאשר האפשרות המשך בלולאה עד לעצירה משמשת ביחד עם הפעל על-פני שקופיות, צליל ההפעלה בלולאה ממשיך לכל אורך המצגת).

הסתרת צלמית השמע

 1. לחץ על צלמית קליפ השמע. סמל השמע מציין את הנוכחות של קליפ שמע בשקופית ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

 2. בסרט של PowerPoint, בכרטיסיה הפעלה, בחר את תיבת הסימון הסתר בעת הצגה.

  השתמש באפשרות זו רק אם אתה מגדיר את קליפ השמע להפעלה אוטומטית. שים לב שסמל השמע תמיד גלוי אלא אם אתה גורר אותו מחוץ לשקופית.

למידע נוסף

הקלטת הצגת שקופיות

כדי להפעיל מוסיקה או שמע אחר לאורך כל המצגת, הגדר אותו בכרטיסיה תבנית שמע.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.
 1. עבור לכרטיסיה בית, לחץ על מדיה ‏> דפדפן שמע ולאחר מכן בחר iTunes או GarageBand.

  פתח דפדפן שמע
 2. בחר את קובץ השמע וגרור אותו לשקופית הראשונה.

  דפדפן מדיה

  עצה:   כדי להשמיע שיר, לחץ עליו פעמיים.

 3. כאשר צלמית הרמקול מסומנת, לחץ על הכרטיסיה עיצוב שמע ולאחר מכן לחץ על הפעל ‏> הפעל על-פני שקופיות.

  סמל שמע

  בחר 'הפעל על-פני שקופיות'

  עצה:   אם המצגת ארוכה יותר מהשמע, הפעל אותו בלולאה על-ידי לחיצה על אפשרויות הפעלה ‏> המשך בלולאה עד לעצירה.

  המשך בלולאה עד לעצירה

  עצה:   כדי להסתיר את צלמית השמע, בחר הסתר סמל במהלך ההצגה.

  הסתר סמל במהלך הצגה

מאמרים קשורים

הקלטת שמע

הקלטה של הצגת שקופיות

הוספת שמע לשקופית אינה נתמכת ב- PowerPoint Online.

אם ברצונך להוסיף תכונה זו ל- PowerPoint Online, עבור אל תיבת ההצעות שלנו והצבע עבורה.

למידע נוסף

הפעלת מוסיקה או צלילים אחרים באופן אוטומטי כאשר שקופית מופיעה 

הפעלת מוסיקה על-פני שקופיות מרובות בהצגת השקופיות

הקלטה של הצגת שקופיות עם מלל נלווה ותזמון שקופיות 

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×