הוספה או מחיקה של שמע במצגת PowerPoint

הוספה או מחיקה של שמע במצגת PowerPoint

באפשרותך להוסיף שמע, כגון מוסיקה, מלל נלווה או צלילים, למצגת PowerPoint שלך. כדי להקליט ולהשמיע שמע כלשהו, המחשב חייב להיות מצויד בכרטיס קול, מיקרופון ורמקולים.

כדי להקליט ולהוסיף מלל נלווה עם תזמונים למצגת PowerPoint שלך, ראה הקלטה של הצגת שקופיות עם מלל נלווה ותזמוני שקופיות.

אם ברצונך להשמיע מוסיקה לכל אורך המצגת, ראה השמעת מוסיקה במשך הצגת השקופיות.

מה ברצונך לעשות?

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צליל.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על שמע.

 3. ברשימה, לחץ על שמע במחשב שלי, אתר ובחר את קליפ השמע הרצוי ולאחר מכן לחץ על הוספה.

  סמל השמע והפקדים מופיעים בשקופית.

  סמל השמע והפקדים

 4. בתצוגה רגילה או בתצוגת הצגת שקופיות, לחץ על הפעל כדי להפעיל את המוסיקה או צליל אחר.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צליל מוקלט.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על שמע.

 3. ברשימה, לחץ על הקלט צליל (ב- PowerPoint 2016) או הקלט שמע (ב- PowerPoint 2013).

  תיבת הדו-שיח הקלט צליל נפתחת.

 4. בתיבה הקלטת צליל, לחץ על הקלט והתחל לדבר או להפעיל שמע משלך.

 5. לחץ על 'עצור' לחצן 'עצור הקלטה' ב- PowerPoint בסיום הקלטה. הקצה שם להקלטה.

  לחץ על 'הפעל' לחצן 'הפעל' בתיבת הדו-שיח 'הקלט צליל' כדי להאזין להקלטה. אם אתה מרוצה, לחץ על אישור כדי לשמור את ההקלטה ולהוסיף אותה לשקופית. אם עדיין אינך מרוצה, חזור על שלבים 4 ו- 5.

  סמל השמע והפקדים מופיעים בשקופית.

  סמל השמע והפקדים
 6. בתצוגה רגילה או בתצוגת הצגת שקופיות, לחץ על הפעל כדי להפעיל את המוסיקה או צליל אחר.

 1. בשקופית, בחר את סמל קליפ השמע סמל קטע שמע .

 2. תחת כלי שמע, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות שמע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפעיל את קליפ השמע באופן אוטומטי בעת הצגת השקופית, ברשימה הפעל, לחץ על באופן אוטומטי.

  • כדי להפעיל באופן ידני את קליפ השמע על-ידי לחיצה עליו בשקופית, ברשימה הפעל, בצע את הפעולות הבאות.

   • (PowerPoint 2016) בחר בעת לחיצה.

   • (PowerPoint 2013) בחר בעת לחיצה.

  • כדי להשמיע קליפ שמע בעת לחיצה בין השקופיות במצגת, בחר הפעל בין שקופיות.

  • כדי להשמיע קליפ שמע ברציפות עד לעצירה, בחר המשך בלולאה עד לעצירה.

   הערה: בעת השמעת צליל בלולאה, הצליל יושמע ברציפות עד שתתקדם לשקופית הבאה.

 • בשקופית, בחר את סמל השמע ולאחר מכן לחץ על לחצן הפעל/השהה מתחת לסמל השמע.

  הפעלת קליפ השמע שלך

חשוב: השתמש באפשרות זו רק אם אתה מגדיר את קליפ השמע להפעלה אוטומטית, או אם יצרת סוג אחר של פקד, כגון גורם מפעיל, של לחיצה לצורך הפעלת הקליפ. (גורם מפעיל הוא פריט מסוים בשקופית שלך, כגון תמונה, צורה, לחצן, פיסקת טקסט או תיבת טקסט, שיכול להתחיל פעולה בעת לחיצה עליו.) שים לב שסמל השמע תמיד גלוי אלא אם אתה גורר אותו מחוץ לשקופית.

 1. לחץ על סמל קליפ השמע סמל קטע שמע .

 2. תחת כלי שמע, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות שמע, בחר את תיבת הסימון הסתר בעת הצגה.

כדי למחוק קליפ מוסיקה או צליל אחר ב- PowerPoint, בצע את הפעולות הבאות:

 1. אתר את השקופית המכילה את הצליל שברצונך למחוק.

 2. בתצוגה הרגילה, לחץ על סמל הצליל סמל קטע שמע או סמל התקליטור תמונת סמל ולאחר מכן הקש Delete.

מה ברצונך לעשות?

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צליל.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על החץ תחת שמע.

  תפריט 'שמע'

 3. ברשימה, לחץ על שמע מתוך קובץ או שמע מתוך אוסף תמונות, אתר ובחר את קליפ השמע הרצוי ולאחר מכן לחץ על הוספה.

  סמל השמע והפקדים מופיעים בשקופית.

  סמל השמע והפקדים

 4. בתצוגה רגילה או בתצוגת הצגת שקופיות, לחץ על הפעל כדי להפעיל את המוסיקה או צליל אחר.

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צליל.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה מדיה, לחץ על החץ תחת שמע.

  תפריט 'שמע'

 3. ברשימה, לחץ על הקלט צליל.

  תיבת הדו-שיח הקלט צליל נפתחת.

 4. בתיבת הדו-שיח הקלט צליל, לחץ על הקלט לחצן 'הקלט צליל' ב- PowerPoint והתחל לדבר או להפעיל שמע משלך.

 5. לחץ על 'עצור' לחצן 'עצור' בתיבת הדו-שיח 'הקלט צליל' בסיום הקלטה. הקצה שם להקלטה.

  לחץ על 'הפעל' לחצן 'הפעל' בתיבת הדו-שיח 'הקלט צליל' כדי להאזין להקלטה. אם אתה מרוצה, לחץ על אישור כדי לשמור את ההקלטה ולהוסיף אותה לשקופית. אם עדיין אינך מרוצה, חזור על שלבים 4 ו- 5.

  סמל השמע והפקדים מופיעים בשקופית:

  סמל השמע והפקדים

 6. בתצוגה רגילה או בתצוגת הצגת שקופיות, לחץ על הפעל כדי להפעיל את המוסיקה או צליל אחר.

 1. בשקופית, בחר את סמל קליפ השמע סמל קטע שמע .

 2. תחת כלי שמע, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות שמע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפעיל את קליפ השמע באופן אוטומטי בעת הצגת השקופית, ברשימה הפעל, לחץ על באופן אוטומטי.

  • כדי להפעיל באופן ידני את קליפ השמע על-ידי לחיצה עליו בשקופית, ברשימה הפעל, לחץ על בעת לחיצה.

  • כדי להשמיע קליפ שמע בעת לחיצה בין השקופיות במצגת, ברשימה הפעל, לחץ על הפעל בין שקופיות.

  • כדי להשמיע קליפ שמע ברציפות עד לעצירה, בחר את תיבת הסימון המשך בלולאה עד לעצירה.

   הערה: בעת השמעת צליל בלולאה, הצליל יושמע ברציפות עד שתתקדם לשקופית הבאה.

 • בשקופית, לחץ על לחצן הפעל/השהה מתחת לסמל השמע.

  הפעלת קליפ השמע שלך

חשוב: השתמש באפשרות זו רק אם אתה מגדיר את קליפ השמע להפעלה אוטומטית, או אם יצרת סוג אחר של פקד, כגון גורם מפעיל, של לחיצה לצורך הפעלת הקליפ. (גורם מפעיל הוא פריט מסוים בשקופית שלך, כגון תמונה, צורה, לחצן, פיסקת טקסט או תיבת טקסט, שיכול להתחיל פעולה בעת לחיצה עליו.) שים לב שסמל השמע תמיד גלוי אלא אם אתה גורר אותו מחוץ לשקופית.

 1. לחץ על סמל קליפ השמע סמל קטע שמע .

 2. תחת כלי שמע, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות שמע, בחר את תיבת הסימון הסתר בעת הצגה.

כדי למחוק קליפ מוסיקה או צליל אחר ב- PowerPoint, בצע את הפעולות הבאות:

 1. אתר את השקופית המכילה את הצליל שברצונך למחוק.

 2. בתצוגה הרגילה, לחץ על סמל הצליל סמל קטע שמע או סמל התקליטור תמונת סמל ולאחר מכן הקש Delete.

מה ברצונך לעשות?

 1. בתצוגה רגילה, לחץ על השקופית שברצונך להוסיף לה צליל.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה סרטוני מדיה, לחץ על החץ תחת צליל.

  תפריט 'צליל'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף צליל מהמחשב או שיתוף רשת, לחץ על צליל מתוך קובץ, אתר את התיקיה המכילה את הקובץ ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ שברצונך להוסיף.

  • כדי להוסיף צליל מתוך אוסף תמונות, לחץ על הוסף צליל מתוך Clip Organizer, אתר את קליפ השמע הרצוי בחלונית המשימות אוסף תמונות ולאחר מכן לחץ כדי להוסיף אותו לשקופית.

  • כדי להשמיע צליל מתוך תקליטור הפועל במחשב שלך, לחץ על השמעת רצועת שמע של תקליטור, בחר את זמני ההתחלה והסיום ואת אפשרויות ההפעלה האחרות ולחץ על אישור.

  • כדי להקליט ולהוסיף שמע משלך, לחץ על הקלט צליל ובתיבת הדו-שיח, לחץ על לחצן הקלט לחצן 'הקלט צליל' ב- PowerPoint כדי להתחיל לדבר או להפעיל שמע משלך.

  סמל השמע תמונת סמל מופיע בשקופית.

 1. בשקופית, בחר את סמל הצליל תמונת סמל .

 2. תחת כלי צלילים, בכרטיסיה הפעלה, בקבוצה אפשרויות צליל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפעיל את קליפ השמע באופן אוטומטי בעת הצגת השקופית, ברשימה השמע צליל, לחץ על באופן אוטומטי.

  • כדי להפעיל באופן ידני את קליפ השמע על-ידי לחיצה עליו בשקופית, ברשימה השמע צליל, לחץ על בעת לחיצה.

  • כדי להשמיע קליפ שמע בעת לחיצה בין השקופיות במצגת, ברשימה השמע צליל, לחץ על הפעל בין שקופיות.

  • כדי להשמיע קליפ שמע ברציפות עד לעצירה, בחר המשך בלולאה עד לעצירה.

   הערה: בעת השמעת צליל בלולאה, הצליל יושמע ברציפות עד שתתקדם לשקופית הבאה.

כדי לחזור על צליל עד לעצירתו, או כדי להפעיל את הצליל לכל משך הזמן של מצגת, עליך לציין את אפשרויות העצירה.

 1. כדי להתאים את ההגדרות למועד העצירה של קובץ הצליל, בכרטיסיה הנפשות, בקבוצה הנפשות, לחץ על הנפשה מותאמת אישית.

  תמונת הכרטיסיה 'הנפשות'

 2. בהנפשה מותאמת אישיתחלונית משימות, לחץ על החץ משמאל לפריט הצליל שנבחר ברשימה הנפשה מותאמת אישית ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אפקט.

 3. בכרטיסיה אפקט, תחת הפסק הפעלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעצור את קובץ הצליל בלחיצת עכבר אחת בשקופית, לחץ על בעת לחיצה.

  • כדי לעצור את קובץ הצליל אחרי השקופית, לחץ על לאחר השקופית הנוכחית.

  • כדי להפעיל את קובץ הצליל במשך כמה שקופיות, לחץ על לאחר ולאחר מכן הגדר את המספר הכולל של השקופיות שבו יש להפעיל את הקובץ.

   הערה: עבור שתי האפשרויות האחרונות שצוינו לעיל, אורך הצליל צריך להיות זהה לזה של הצגת השקופיות שצוין. ניתן לראות את אורך קובץ הצליל בכרטיסיה הגדרות צליל, תחת מידע.

 • בשקופית, לחץ פעמיים על סמל הצליל תמונת סמל .

חשוב:  השתמש באפשרות זו רק אם אתה מגדיר את הצליל להפעלה אוטומטית, או אם יצרת סוג אחר של פקד, כגון גורם מפעיל, של לחיצה לצורך הפעלת הצליל. (גורם מפעיל הוא פריט מסוים בשקופית שלך, כגון תמונה, צורה, לחצן, פיסקת טקסט או תיבת טקסט, שמתחיל פעולה בעת לחיצה עליו.) שים לב שסמל הצליל תמיד גלוי בתצוגה 'רגילה', אלא אם אתה גורר אותו מחוץ לשקופית.

 1. לחץ על סמל הצליל תמונת סמל .

 2. תחת כלי צלילים, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה אפשרויות צליל, בחר את תיבת הסימון הסתר בעת הצגה.

 1. לחץ על השקופית המכילה את הצליל שברצונך למחוק.

 2. בתצוגה הרגילה, לחץ על סמל הצליל תמונת סמל או סמל התקליטור תמונת סמל , ולאחר מכן הקש DELETE.

  כדי למחוק צלילים מרובים, חזור על שלבים 1 ו- 2 עבור כל שקופית המכילה קבצי צליל שברצונך למחוק.

למידע נוסף

הוספת שמע להצגת השקופיות שלך ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

הפעלת מוסיקה למשך הזמן של הצגת השקופיות

תבניות קבצי וידאו ושמע שנתמכות ב- PowerPoint

השמעת מוסיקה או צלילים אחרים באופן אוטומטי כאשר שקופית מופיעה

חיתוך של סרטון וידאו, קליפ מוסיקה או קליפ צליל

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×