הוספה או מחיקה של שורות ועמודות

הוספה או מחיקה של שורות ועמודות

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

באפשרותך להשתמש כלי טבלאות כדי להוסיף ולמחוק בקלות בשורות ובעמודות ב- PowerPoint.

הוספת שורה

 1. לחץ על תא בטבלה שורה מעל או מתחת למקום שבו ברצונך להוסיף שורה חדשה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל לתא הנבחר, לחץ על הוסף מעל.

  • כדי להוסיף שורה מתחת לתא הנבחר, לחץ על הוסף מתחת.

   אפשרויות בקבוצה 'שורות ועמודות'

   הערות: 

   • כדי להוסיף שורות מרובות בו-זמנית, באמצעות העכבר, גרור כדי לבחור מספר שווה של שורות המידה שבה ברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על הוסף מעל או על הוסף מתחת. עבור דוגמה, בחר שורות קיימות שלוש, לחץ על הוסף מעל או על הוסף מתחת ולאחר יתווסף שלוש שורות נוסף.

   • כדי להוסיף שורה בסוף טבלה, לחץ על התא הימני ביותר של השורה האחרונה ולאחר מכן הקש TAB.

הוספת עמודה

 1. לחץ על תא בטבלה ימינה או שמאלה העמודה במקום שבו ברצונך להציג את העמודה החדשה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עמודה מימין לתא הנבחר, לחץ על הוסף משמאל.

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לתא הנבחר, לחץ על הוסף מימין.

   אפשרויות בקבוצה 'שורות ועמודות'

   הערה: כדי להוסיף עמודות מרובות בו-זמנית, באמצעות העכבר, גרור כדי לבחור מספר שווה של עמודות המידה שבה ברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על הוסף משמאל או הוסף מימין. עבור דוגמה, בחר עמודות קיימים שלושה, לחץ על הוסף משמאל או הוסף מימין ולאחר יתווסף שלוש עמודות נוספות.

מחיקת שורה או עמודה

 1. לחץ על תא טבלה בעמודה או בשורה שברצונך למחוק.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על מחק עמודות או מחק שורות.

  מחיקת עמודות או שורות

מחיקת טבלה

 1. לחץ על הטבלה כדי לבחור אותו.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, לחץ על מחק, ולאחר מכן לחץ על מחק טבלה או הקש על DELETE בלוח המקשים.

  מחיקת טבלה

למידע נוסף

מיזוג, פיצול או מחיקה של תאים בטבלה

שינוי מראה הטבלה

הוספת טבלה לשקופית

הוספת שורה

 1. לחץ על תא בטבלה שורה מעל או מתחת למקום שבו ברצונך להוסיף שורה חדשה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה טבלה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר שורה.

  תמונת הכרטיסיה 'פריסה' של 'כלי טבלאות' ב- Word

 3. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  תמונת הקבוצה 'שורות ועמודות' ב- PowerPoint

  • כדי להוסיף שורה מעל השורה שנבחרה, לחץ על הוסף מעל.

  • כדי להוסיף שורה מתחת לשורה שנבחרה, לחץ על הוסף מתחת.

   כדי להוסיף שורות מרובות בבת אחת, בחר את מספר השורות שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על הוסף מעל או על הוסף מתחת.

עצה: כדי להוסיף שורה בסוף טבלה, לחץ על התא האחרון של השורה האחרונה ולאחר מכן הקש TAB.

הוספת עמודה

 1. לחץ על תא טבלה בעמודה לשמאל או מימין למקום שבו ברצונך את העמודה החדשה תופיע.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה טבלה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר עמודה.

  תמונת הכרטיסיה 'פריסה' של 'כלי טבלאות' ב- Word

 3. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  תמונת הקבוצה 'שורות ועמודות' ב- PowerPoint

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לעמודה שנבחרה, לחץ על הוסף משמאל.

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לעמודה שנבחרה, לחץ על הוסף מימין.

   כדי להוסיף עמודות מרובות בו-זמנית, בחר את מספר העמודות שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על הוסף משמאל או הוסף מימין.

מחיקת עמודה או שורה

 1. לחץ על תא טבלה בעמודה או בשורה שברצונך למחוק.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה טבלה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר עמודה או על בחר שורה.

  תמונת הכרטיסיה 'פריסה' של 'כלי טבלאות' ב- Word

 3. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, לחץ על החץ תחת מחק.

  תמונת הקבוצה 'שורות ועמודות' ב- PowerPoint

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למחוק עמודה, לחץ על מחק עמודות או הקש BACKSPACE.

  • כדי למחוק שורה, לחץ על מחק שורות או הקש BACKSPACE.

הוספת שורה

 1. לחץ על תא בטבלה שורה מעל או מתחת למקום שבו ברצונך להוסיף שורה חדשה.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל לתא הנבחר, לחץ על הוסף מעל.

  • כדי להוסיף שורה מתחת לתא הנבחר, לחץ על הוסף מתחת.

   לחצנים בסרגל הכלים לעריכת שורות ועמודות בטבלה

   הערות: 

   • כדי להוסיף שורות מרובות בו-זמנית, באמצעות העכבר, גרור כדי לבחור מספר שווה של שורות המידה שבה ברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על הוסף מעל או על הוסף מתחת. עבור דוגמה, בחר שורות קיימות שלוש, לחץ על הוסף מעל או על הוסף מתחת ולאחר יתווסף שלוש שורות נוסף.

   • כדי להוסיף שורה בסוף טבלה, לחץ על התא הימני ביותר של השורה האחרונה ולאחר מכן הקש TAB.

הוספת עמודה

 1. לחץ על תא בטבלה ימינה או שמאלה העמודה במקום שבו ברצונך להציג את העמודה החדשה.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עמודה מימין לתא הנבחר, לחץ על הוסף משמאל.

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לתא הנבחר, לחץ על הוסף מימין.

   לחצנים בסרגל הכלים לעריכת שורות ועמודות בטבלה

   הערה: כדי להוסיף עמודות מרובות בו-זמנית, באמצעות העכבר, גרור כדי לבחור מספר שווה של עמודות המידה שבה ברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על הוסף משמאל או הוסף מימין. עבור דוגמה, בחר עמודות קיימים שלושה, לחץ על הוסף משמאל או הוסף מימין ולאחר יתווסף שלוש עמודות נוספות.

מחיקת שורה או עמודה

 1. לחץ על תא טבלה בעמודה או בשורה שברצונך למחוק.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על מחק עמודות או מחק שורות.

  Rogh

מחיקת טבלה

 1. לחץ על הטבלה כדי לבחור אותו.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, לחץ על מחק, ולאחר מכן לחץ על מחק טבלה או הקש על DELETE בלוח המקשים.

  הפקודה ' מחק עמודה '

הוספת שורה

 1. לחץ על תא בטבלה שורה מעל או מתחת למקום שבו ברצונך להוסיף שורה חדשה.

 2. בכרטיסיה ' פריסת טבלה ', בקבוצה ' שורות ועמודות ', בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל לתא הנבחר, לחץ על מעל.

  • כדי להוסיף שורה מתחת לתא הנבחר, לחץ על מתחת.

   לחצנים בסרגל הכלים לעריכת שורות ועמודות בטבלה

   הערות: 

   • כדי להוסיף שורות מרובות בו-זמנית, באמצעות העכבר, גרור כדי לבחור מספר שווה של שורות המידה שבה ברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על מעל או מתחת. עבור דוגמה, בחר שורות קיימות שלוש, לחץ על מעל או מתחת ולאחר יתווסף שלוש שורות נוסף.

   • כדי להוסיף שורה בסוף טבלה, לחץ על התא הימני ביותר של השורה האחרונה ולאחר מכן הקש TAB.

הוספת עמודה

 1. לחץ על תא בטבלה ימינה או שמאלה העמודה במקום שבו ברצונך להציג את העמודה החדשה.

 2. בכרטיסיה 'פריסת טבלה ', בקבוצה ' שורות ועמודות ', בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עמודה מימין לתא הנבחר, לחץ על שמאל.

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לתא הנבחר, לחץ על ימין.

   לחצנים בסרגל הכלים לעריכת שורות ועמודות בטבלה

   הערה: כדי להוסיף עמודות מרובות בו-זמנית, באמצעות העכבר, גרור כדי לבחור מספר שווה של עמודות המידה שבה ברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על שמאלה או ימינה. עבור דוגמה, בחר עמודות קיימים שלושה, לחץ משמאל או מימין ולאחר יתווסף שלוש עמודות נוספות.

מחיקת שורה או עמודה

 1. לחץ על תא טבלה בעמודה או בשורה שברצונך למחוק.

 2. בכרטיסיה ' פריסת טבלה ', בקבוצה ' שורות ועמודות ', לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על מחק עמודות או מחק שורות.

  הפקודה ' מחק עמודה '

מחיקת טבלה

 1. לחץ על הטבלה כדי לבחור אותו.

 2. בכרטיסיה ' פריסת טבלה ', בקבוצה ' שורות ועמודות ', לחץ על מחק, ולאחר מכן לחץ על מחק טבלה או הקש על DELETE בלוח המקשים.

  הפקודה ' מחק טבלה '

הוספת שורה

 1. לחץ על תא בטבלה שורה מעל או מתחת למקום שבו ברצונך להוסיף שורה חדשה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שורה מעל לתא הנבחר, לחץ על הוסף מעל.

  • כדי להוסיף שורה מתחת לתא הנבחר, לחץ על הוסף מתחת.

   אפשרויות בקבוצה 'שורות ועמודות'

   הערות: 

   • כדי להוסיף שורה בסוף טבלה, באפשרותך לחץ על התא הימני ביותר של השורה האחרונה ולאחר מכן הקש TAB.

   • PowerPoint Online אין אפשרות להוסיף שורות או עמודות מרובות בו-זמנית.

הוספת עמודה

 1. לחץ על תא בטבלה ימינה או שמאלה העמודה במקום שבו ברצונך להציג את העמודה החדשה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף עמודה מימין לתא הנבחר, לחץ על הוסף משמאל.

  • כדי להוסיף עמודה משמאל לתא הנבחר, לחץ על הוסף מימין.

   אפשרויות בקבוצה 'שורות ועמודות'

   הערה: PowerPoint Online אין אפשרות להוסיף שורות או עמודות מרובות בו-זמנית.

מחיקת שורה או עמודה

 1. לחץ על תא טבלה בעמודה או בשורה שברצונך למחוק.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על מחק עמודות או מחק שורות.

  מחיקת עמודות או שורות

מחיקת טבלה

 1. לחץ במקום כלשהו בטבלה.

 2. תחת כלי טבלאות, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה שורות ועמודות, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על מחק טבלה.

  מחיקת טבלה

למידע נוסף

מיזוג, פיצול או מחיקה של תאים בטבלה

שינוי מראה הטבלה

הוספת טבלה לשקופית

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×