הוספה או מחיקה של עמודה בגליון נתונים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

Microsoft Office Access 2007 מציע מספר דרכים כדי להוסיף או להסיר את העמודות בגליון נתונים. כעת באפשרותך להשתמש בתצוגת גליון נתונים כדי להוסיף או להסיר עמודות ולהגדיר את סוגי הנתונים עבור עמודות אלה. באפשרותך גם להוסיף שדות מחלונית משימות, או באפשרותך לפתוח את הטבלה המשמשת כבסיס לגליון הנתונים ולהוסיף שדה בתצוגת עיצוב. נושא זה מסביר כיצד להשתמש בכל שיטה.

הערה: המידע בנושא זה מסביר כיצד לבצע מסוימים, אך לא את כולן המשימות שבאפשרותך לבצע בגליון נתונים.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירה ושימוש בגליונות נתונים, עיין במאמר פתיחת גליון נתונים ריק.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

להבין עמודות בגליונות נתונים

הוספת עמודה באמצעות תצוגת גליון נתונים

הסרת עמודה על-ידי שימוש בתצוגת גליון נתונים

הוספת עמודה על-ידי שימוש בתצוגת עיצוב

הסרת עמודה על-ידי שימוש בתצוגת עיצוב

להבין כיצד Access מקצה סוגי נתונים בעת הזנת מידע

הגדרת סוגי נתונים שאינם מוסקים בתצוגת גליון נתונים

להבין עמודות בגליונות נתונים

גליון נתונים הוא ייצוג חזותי של המידע הכלול בטבלת מסד נתונים או של התוצאות שהוחזרו על-ידי שאילתה. עמודה בגליון נתונים מייצגת זהה שדה לטבלה במסד נתונים. בעת הוספה או הסרה של עמודה מגליון נתונים, אתה מוסיף או מסיר שדה מהטבלה המשמשת כבסיס גליון הנתונים. אם השדה מכיל נתונים, תוכל גם נמחקים.

תכונות חדשות לעבודה עם עמודות

Office Access 2007 מאפשר מהיר יותר וקלים יותר להוסיף או להסיר שדה טבלה מכיוון שכעת באפשרותך לבצע משימות אלה בתצוגת גליון נתונים. כברירת מחדל, כל הטבלאות בתצוגת גליון נתונים מכילות כעת עמודה ריקה עם התווית הוספת שדה חדש. כדי להוסיף עמודה, הזן נתונים לתוך התא הריק הראשון מתחת לכותרת עמודה זו. באפשרותך גם להדביק פיסת נתונים אחת או יותר בעמודה הריקה. עליך להשתמש בתצוגת עיצוב כדי להוסיף או להסיר עמודות, למרות באפשרותך לנסות אם אתה מעוניין עוד.

בנוסף, אין עוד להגדיר את סוגי הנתונים הנפוצים יותר עבור העמודה החדשה. כברירת מחדל, השדות בטבלת מסד נתונים חייבים להכיל סוגים ספציפיים של נתונים, כגון טקסט, תאריכים ושעות, מספרים, וכן הלאה. בדרך כלל, יש להגדיר סוגי נתונים בעת עיצוב הטבלאות עבור מסד נתונים. עם זאת, כעת Access מסיק את מרבית סוגי הנתונים עם תחילת הזנת נתונים בעמודה חדשה. לדוגמה, אם אתה מזין שם בשדה הראשון בטבלה החדשה שלך, Access מגדיר שדה זה לסוג הנתונים טקסט. אם אתה מדביק תאריך, Access מגדיר את השדה הנתונים תאריך/שעה סוג, וכן הלאה. אם אתה מדביק שילוב של נתונים, כגון מספרי מיקוד מכמה מדינות/אזורים, Access בוחר את סוג הנתונים שדרכו שיטות של שימור המידע — בדרך כלל, את סוג הנתונים טקסט. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף להבין כיצד Access מקצה סוגי נתונים בעת הזנת מידע, בהמשך מאמר זה.

הערה: לא ניתן להשתמש בתצוגת גליון נתונים כדי להגדיר את כל סוגי הנתונים הזמינים. כמו כן, זכור כי מסדי נתונים יחסיים פועלים לפי קבוצה של כללי עיצוב.

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בתצוגת גליון נתונים והגדרת סוגי נתונים, עיין במאמר פתיחת גליון נתונים ריק. אם אינך מכיר את כללי עיצוב עבור מסדי נתונים יחסיים, עיין במאמר יסודות עיצוב מסדי נתונים.

עצה: ב- Access 2010, באפשרותך להוסיף שדה על-ידי גרירת שם השדה מהחלונית רשימת שדות החדשה.

השלבים בסעיפים הבאים מסבירים כיצד להוסיף ולהסיר עמודות בגליונות באמצעות תצוגת גליון נתונים ותצוגת עיצוב.

לראש הדף

הוספת עמודה באמצעות תצוגת גליון נתונים

השלבים בסעיף זה מסבירים כיצד להשתמש בתצוגת גליון נתונים כדי להוסיף עמודה לגליון נתונים, תן שם העמודה והזן נתונים. בעודך ממשיך, זכור שלבים אלה להוספה ולשינוי של שדה בטבלה המשמשת כבסיס לגליון שלך.

 1. בחלונית הניווט, אתר ולאחר מכן לחץ פעמיים על הטבלה שאליה ברצונך להוסיף את השדה.

  Access פותח את הטבלה בתצוגת גליון נתונים.

 2. גלול לצד ימין או שמאל של גליון הנתונים (בהתאם להגדרות אזור ושפה של Windows) ואתר את העמודה הריקה.

  כברירת מחדל, יופיעו המילים הוסף שדה חדש בכותרת העמודה של העמודה הריקה. איור זה ממחיש עמודה ריקה אופיינית.

  שדה חדש בגליון נתונים

 3. לחץ פעמיים על כותרת העמודה והזן שם עבור השדה החדש.

  -או-

  באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת העמודה ולחץ על שנה שם עמודה בתפריט הקיצור. לאחר מכן הקלד שם עבור השדה.

 4. הזן נתונים מסוימים בשורה הריקה הראשונה מתחת לכותרת.

  -או-

  הדבק פיסת נתונים אחת או יותר לתוך השדה, החל מ- התא הריק הראשון.

  שמור את השינויים שערכת.

  בהתאם לסוג הנתונים שאתה מזין, Access מגדיר סוג נתונים עבור השדה. לדוגמה, אם אתה מזין שם, Access מגדיר את סוג הנתונים לטקסט.

  לקבלת מידע נוסף אודות האופן בו מוגדרים סוגי נתונים ב- Access, עיין בסעיף להבין כיצד Access מקצה סוגי נתונים בעת הזנת מידע. לקבלת מידע אודות הגדרת סוגי נתונים באופן ידני, ראה הגדרת סוגי הנתונים שאינם מוסקים בתצוגת גליון נתונים, גם בהמשך מאמר זה.

לראש הדף

הסרת עמודה על-ידי שימוש בתצוגת גליון נתונים

לפני שתסיר עמודה מגליון, זכור את העובדות חשובים מספר:

הסרת העמודה בתצוגת גליון נתונים

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הכותרת של העמודה שברצונך להסיר.

 2. לחץ על מחק עמודה בתפריט הקיצור.

 3. לחץ על כן כדי לאשר את המחיקה.

 4. שמור את השינויים שערכת.

לראש הדף

הוספת עמודה על-ידי שימוש בתצוגת עיצוב

אם אתה בקיא בגירסאות קודמות של Access, כנראה לך כמה חוויית שימוש בתצוגת עיצוב. הכלי לא השתנה ב- Office Access 2007. תצוגת עיצוב מספקת גמישות רבה יותר בתצוגת גליון נתונים, מכיוון באפשרותך להגדיר כל סוגי הנתונים הזמינים, באפשרותך ליצור שדה בדיקת מידע, כל מבלי לצאת בתצוגת עיצוב.

הוסף את העמודה בתצוגת עיצוב

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

  -או-

  בשורת המצב של Access, לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. בעמודה שם שדה, בחר שורה ריקה והקלד שם עבור השדה החדש.

 3. בעמודה סוג נתונים, ליד שם השדה החדש, בחר את סוג הנתונים עבור העמודה החדשה.

 4. שמור את השינויים שערכת.

לראש הדף

הסרת עמודה על-ידי שימוש בתצוגת עיצוב

הכללים עבור מחיקת עמודה בתצוגת גליון נתונים חלים גם על עבודה בתצוגת עיצוב: אם תמחק עמודה, תאבד את כל הנתונים באותה העמודה. בנוסף, כדי שתוכל למחוק מפתח ראשי או שדה בדיקת מידע, עליך למחוק תחילה את קשרי הגומלין עבור שדות אלה.

לקבלת מידע נוסף, עיין במאמרים יסודות עיצוב מסדי נתונים, הוספה, להגדיר, לשנות או להסיר את המפתח הראשיוהוספה או שינוי שדה בדיקת מידע המאפשר לך לאחסן ערכים מרובים

הסרת העמודה בתצוגת עיצוב

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

  -או-

  בשורת המצב של Access, לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. בחר את השדה (השורה) שברצונך למחוק.

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על מחק שורות.

  -או-

  הקש DELETE.

 4. שמור את השינויים שערכת.

לראש הדף

להבין כיצד Access מקצה סוגי נתונים בעת הזנת מידע

כאשר אתה יוצר גליון נתונים ריק, Access מקצה סוג נתונים לכל שדה כאשר אתה מתחיל להזין נתונים בשדה זה. הטבלה הבאה מפרטת את סוגי הנתונים השונים שבאפשרותך להזין ואת סוג הנתונים אשר Access מחיל לכל אחד.

הערה: לא ניתן להגדיר את סוגי הנתונים קובץ מצורף או אובייקט OLE על-ידי הזנת נתונים בשדה ולא ניתן להפעיל תמיכה עבור עריכת טקסט עשיר על-ידי הזנת נתונים בשדה.

לקבלת מידע אודות הגדרת סוגי נתונים אלה והפיכת עריכה של טקסט עשיר, עיין במאמר פתיחת גליון נתונים ריק.

הטבלה הבאה מציגה כיצד Access מגדיר את סוג הנתונים עבור שדה בעת הזנת נתונים בתצוגת גליון נתונים.

אם אתה מזין:

Office Access 2007ייצור שדה בעל סוג נתונים של:

John

טקסט

בלוק טקסט או טקסט ומספרים הארוכים יותר מ- 256 תווים.

תזכיר

הערה: לא ניתן להשתמש בתצוגת גליון נתונים כדי לאפשר עיצוב טקסט עשיר. כמו כן, אם תפעיל את מאפיין בשם צרף בלבד עבור שדה התזכיר, כברירת מחדל, Access מסתיר את כל טקסט כאשר אתה ממקם את הסמן בשדה זה.

לקבלת מידע אודות הפיכת עיצוב טקסט עשיר, עיין במאמר הזנה או עריכה של נתונים בפקד או בעמודה התומכת בטקסט עשיר.

http://www.contoso.com

Access מזהה את פרוטוקולי האינטרנט הבאים: http‏, ftp‏, gopher‏, wais‏, file‏, https‏, mhtml‏, mailto‏, msn‏, news‏, nntp‏, midi‏, cid‏, prospero‏, telnet‏, rlogin‏, tn3270‏, pnm‏, mms‏, outlook.

הערה: כדי ש- Access יזהה את הפרוטוקול ויגדיר את סוג הנתונים של היפר-קישור, עליך ללוות את הפרוטוקול בתו שאינו רווח לבן.

היפר-קישור

50000

מספר, שלם ארוך

50,000

מספר, שלם ארוך

50,000.99

מספר, כפול

50000.389

מספר, כפול

31/12/2006

תבניות תאריך ושעה שציינת בהגדרות האזוריות של Windows ושפה לקבוע את האופן שבו Access מעצב נתוני תאריך/שעה.

הראה לי כיצד לקבוע או לשנות הגדרות אלה

ב- Windows Vista   

 1. לחץ על לחצן התחל תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. אם אתה משתמש בתצוגת ברירת המחדל בלוח הבקרה, לחץ על שעון, שפה ואזור ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אזור ושפה.

  -או-

  אם אתה משתמש בתצוגה קלאסית, לחץ פעמיים על אפשרויות אזור ושפה.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה מופיעה.

 3. בכרטיסיה תבניות, לחץ על התאמה אישית של תבנית זו.

  תיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות מופיעה.

 4. לחץ על הכרטיסיה שמכילה את ההגדרות שברצונך לשנות ובצע את השינויים. לדוגמה, כדי לשנות חלק מתבנית מספר או את התבנית כולה, לחץ על הכרטיסיה מספר ושנה את ההגדרה הרצויה. לקבלת עזרה לגבי אפשרות כלשהי, לחץ על לחצן עזרה (?) ולאחר מכן לחץ על האפשרות.

ב- Microsoft Windows XP (תצוגה קלאסית)   

 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על אפשרויות אזור ושפה.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה מופיעה.

 3. תחת תקנים ותבניות, לחץ על התאמה אישית.

  תיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות מופיעה.

 4. לחץ על הכרטיסיה שמכילה את ההגדרות שברצונך לשנות ובצע את השינויים. לדוגמה, כדי לשנות חלק מתבנית מספר או את התבנית כולה, לחץ על הכרטיסיה מספר ושנה את ההגדרה הרצויה. לקבלת עזרה לגבי אפשרות כלשהי, לחץ על לחצן עזרה (?) ולאחר מכן לחץ על האפשרות.

ב- Microsoft Windows XP (תצוגת קטגוריה)   

 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  לוח הבקרה מופיע.

 2. לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזוריות.

  תיבת הדו-שיח תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזוריות מופיעה.

 3. לחץ על שנה את התבנית של מספרים, תאריכים ושעות.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה מופיעה.

 4. תחת תקנים ותבניות, לחץ על התאמה אישית.

  תיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות מופיעה.

 5. לחץ על הכרטיסיה שמכילה את ההגדרות שברצונך לשנות ובצע את השינויים. לדוגמה, כדי לשנות חלק מתבנית מספר או את התבנית כולה, לחץ על הכרטיסיה מספר ושנה את ההגדרה הרצויה. לקבלת עזרה לגבי אפשרות כלשהי, לחץ על לחצן עזרה (?) ולאחר מכן לחץ על האפשרות.

.

תאריך/שעה

31 בדצמבר, 2006

הערה: עליך להזין או להדביק יותר מאת שם היום לגישה להסיק את נתוני תאריך/שעה הקלד. לדוגמה, אם תזין "יום שלישי", Access בוחר את סוג הנתונים ' טקסט '. לקבלת גישה להסיק את נתוני תאריך/שעה סוג, עליך להזין חודש בנוסף היום.

תאריך/שעה

10:50:23

תאריך/שעה

10:50:00

תאריך/שעה

17:50

תאריך/שעה

‎$12.50‎

Access מזהה את סימן המטבע אשר צוין בהגדרות אזור ושפה של Windows.

הראה לי כיצד לקבוע או לשנות הגדרות אלה

ב- Windows Vista   

 1. לחץ על לחצן התחל תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

 2. אם אתה משתמש בתצוגת ברירת המחדל בלוח הבקרה, לחץ על שעון, שפה ואזור ולאחר מכן לחץ על אפשרויות אזור ושפה.

  -או-

  אם אתה משתמש בתצוגה קלאסית, לחץ פעמיים על

  אפשרויות אזור ושפה.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה מופיעה.

 3. תחת תבניות, לחץ על התאמה אישית של תבנית זו.

  תיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות מופיעה.

 4. בכרטיסיה מטבע וברשימה סמל מטבע, בחר את הסימן שבו ברצונך להשתמש. לקבלת עזרה עבור אפשרות, לחץ על לחצן עזרה (?) ולאחר מכן לחץ על האפשרות.

ב- Microsoft Windows XP (תצוגה קלאסית)   

 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  לוח הבקרה מופיע.

 2. בלוח הבקרה, לחץ פעמיים על אפשרויות אזור ושפה.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה מופיעה.

 3. תחת תקנים ותבניות, לחץ על התאמה אישית.

  תיבת הדו-שיח התאמה אישית של אפשרויות אזוריות מופיעה.

 4. בכרטיסיה מטבע וברשימה סמל מטבע, בחר את הסימן שבו ברצונך להשתמש. לקבלת עזרה עבור אפשרות, לחץ על לחצן עזרה (?) ולאחר מכן לחץ על האפשרות.

ב- Microsoft Windows XP (תצוגת קטגוריה)   

 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.

  לוח הבקרה מופיע.

 2. לחץ על תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזוריות.

  תיבת הדו-שיח תאריך, שעה, שפה ואפשרויות אזוריות מופיעה.

 3. לחץ על שנה את התבנית של מספרים, תאריכים ושעות.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה מופיעה.

 4. תחת תקנים ותבניות, לחץ על התאמה אישית. מופיעה תיבת הדו-שיח אפשרויות אזור ושפה.

 5. בכרטיסיה מטבע וברשימה סמל מטבע, בחר את הסימן שבו ברצונך להשתמש. לקבלת עזרה עבור אפשרות, לחץ על לחצן עזרה (?) ולאחר מכן לחץ על האפשרות.

מטבע

21.75

מספר, כפול

123.00%

מספר, כפול

3.46E+03

מספר, כפול


לראש הדף

הגדרת סוגי נתונים שאינם מוסקים בתצוגת גליון נתונים

כברירת מחדל, לא ניתן לבצע כמה משימות באמצעות תצוגת גליון נתונים:

 • לא ניתן להגדיר את סוגי הנתונים קובץ מצורף או אובייקט OLE על-ידי הדבקת נתונים לתוך תא ריק.

 • לא ניתן להפעיל עריכה של טקסט עשיר עבור שדה תזכיר על-ידי הדבקת נתונים. כדי להפעיל את התמיכה טקסט עשיר, עליך להגדיר אפשרות עבור השדה בתצוגת עיצוב.

השלבים בסעיף זה מסבירים כיצד לבצע משימות אלה

לקבלת מידע מפורט יותר אודות כל משימה, עיין במאמר פתיחת גליון נתונים ריק.

הגדרת סוגי נתונים של אובייקט OLE או קובץ מצורף

 1. אם עדיין לא נבחרה, בחר בעמודה הריקה (מודבקת התווית הוסף שדה חדש ) בגליון הנתונים שלך.

 2. לחץ על שורת הנתונים הריקה הראשונה מתחת לכותרת.

 3. בכרטיסיה גליון נתונים, בקבוצה סוג נתונים ועיצוב, לחץ על החץ ברשימה הנפתחת לצד סוג נתונים ולאחר מכן בחר סוג נתונים.

  רשימת סוגי הנתונים

 4. שמור את השינויים שערכת.

לראש הדף

הפיכת עריכה של טקסט עשיר עבור שדה תזכיר

באפשרותך להשתמש בתצוגת גליון נתונים כדי להוסיף שדה תזכיר לטבלה, אך עליך להשתמש בתצוגת עיצוב כדי לאפשר עריכה של טקסט עשיר של שדה תזכיר זה. השלבים הבאים מסבירים כיצד לבצע את שתי המשימות.

הוספת שדה תזכיר לטבלה

 1. אם עדיין לא נבחרה, בחר בעמודה הריקה (מודבקת התווית הוסף שדה חדש ) בגליון הנתונים שלך.

 2. לחץ על שורת הנתונים הריקה הראשונה מתחת לכותרת.

 3. בכרטיסיה גליון נתונים, בשדה הקבוצה סוג נתונים ועיצוב, לחץ חץ הרשימה הנפתחת הבא כדי לפרט סוג נתונים ולאחר מכן בחר סוג נתונים

 4. שמור את השינויים שערכת והמשך לפרוצדורה הבאה, שבה אתה תאפשר עריכה של טקסט עשיר.

הפיכת עריכה של טקסט עשיר עבור שדה תזכיר

 1. העבר טבלה מתצוגת גליון נתונים לתצוגת עיצוב. Access מספק כמה דרכים לעשות זאת:

  אם אתה משתמש לשוניות אובייקטים, באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גליון הנתונים הפתוח ולחץ על תצוגת עיצוב.

  -או-

  בשורת המצב של Access, לחץ על תצוגת עיצוב.

  -או-

  בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שאת כבסיס לגליון הנתונים ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. בתצוגת עיצוב, בחר את שדה התזכיר.

 3. בחלונית מאפייני שדה, בכרטיסיה כללי, לחץ על החץ בתא ליד תבנית טקסט ולאחר מכן בחר טקסט עשיר מהרשימה.

  מופיעה הודעת אישור, השואלת אותך אם ברצונך להמיר את העמודה לטקסט עשיר. לחץ על כן כדי להמיר את העמודה.

 4. שמור את השינויים שערכת.

לראש הדף

המרת עמודה לשדה בדיקת מידע

כברירת מחדל, לא ניתן להשתמש בתצוגת גליון נתונים כדי להמיר עמודה חדשה לשדה בדיקת מידע. אם אתה משתמש חדש ב- Access, שדה בדיקת מידע מציג נתונים ממקור אחר — טבלה או רשימה של פריטים — ברשימה. כברירת מחדל, Access משתמש רשימה נפתחת כדי להציג נתוני בדיקת מידע, אך באפשרותך גם להשתמש בתיבת רשימה (רשימה שאינה לפתוח או לסגור) טופס.

באפשרותך ליצור שני סוגים של שדות בדיקת מידע-רשימות מבוססות טבלה ורשימות ערכים. רשימה מבוססת טבלה נעשה שימוש בשאילתה כדי לאחזר נתונים מטבלה אחרת ומציג רשימת ערכים בקבוצת ערכים קשיח. ההליך הבא מסביר כיצד ליצור שני סוגים של רשימות.

הוספת שדה בדיקת מידע

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שאת לגליון הנתונים החדש ולחץ על תצוגת עיצוב.

  -או-

  בשורת המצב של Access, לחץ על תצוגת עיצוב.

  הטבלה נפתחת בתצוגת עיצוב.

 2. בחר בשדה שברצונך להמיר.

  -לחלופין-

  בחר שורה ריקה בעמודה שם שדה והזן שם עבור השדה החדש.

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על עמודת בדיקת מידע.

  -או-

  בתצוגת עיצוב, בעמודה סוג נתונים, לחץ על החץ למטה ובחר אשף בדיקת מידע.

  אשף בדיקת המידע מופעל.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • יצירת רשימה מבוססת טבלה   

   1. בחר ברצוני שעמודת בדיקת מידע תחפש את הערכים מטבלה או משאילתה ולחץ על הבא.

   2. תחת תצוגה, בחר אפשרות, בחר טבלה או שאילתה מהרשימה ולאחר מכן לחץ על הבא.
    לדוגמה, אם ברצונך להשתמש בערכים מטבלה בשדה בדיקת המידע, לחץ על טבלאות. אם ברצונך להשתמש בשאילתה, לחץ על שאילתות. כדי לראות רשימה של כל הטבלאות והשאילתות במסד הנתונים, לחץ על שני.

   3. הזז את השדות שברצונך שיופיע ברשימת בדיקת המידע מהחלונית שדות זמינים לחלונית שדות שנבחרו ולאחר מכן לחץ על הבא.

   4. אופציונלית, בחר אפשרות מיון אחת או יותר עבור השדות שבחרת בשלב הקודם ולאחר מכן לחץ על הבא.

   5. אופציונלית, התאם את הרוחב של כל עמודה ברשימת בדיקת המידע ולאחר מכן לחץ על הבא.

   6. אופציונלית, תחת איזו תווית ברצונך להקצות לעמודת בדיקת המידע שלך, הזן שם בתיבת הטקסט.

   7. באופן אופציונלי, בחר בתיבת הסימון אפשר ערכים מרובים.
    בחירה באפשרות זו מאפשרת לך לבחור ולאחסן יותר מפריט אחד מהרשימה.

   8. לחץ על סיום. אם Access יבקש ממך לשמור את הטבלה, לחץ על כן.
    Access מוסיף את שאילתת בדיקת המידע לטבלה החדשה. כברירת מחדל, השאילתה מאחזרת את השדות שאתה מציין, בנוסף לערכי המפתח הראשי עבור טבלת המקור. לאחר מכן, access מגדיר את סוג הנתונים עבור שדה בדיקת המידע כדי להתאים את הגדרת סוג הנתונים עבור שדה המפתח הראשי בטבלת המקור. לדוגמה, אם שדה המפתח הראשי בטבלת המקור משתמש בסוג הנתונים מספור אוטומטי, Access מגדיר את סוג הנתונים עבור שדה בדיקת המידע לסוג נתונים מספר.

   9. חזור לתצוגת גליון נתונים, מעבר אל שדה בדיקת המידע ובחר פריט מתוך הרשימה.

    לחלופין

 5. יצירת רשימה מבוססת ערכים   

  1. לחץ על אני אקליד את הערכים הרצויים לי ולאחר מכן לחץ על הבא.

  2. בתיבה מספר עמודות, הזן את מספר העמודות שברצונך שיופיעו ברשימה, ולאחר מכן עבור אל התא הריק הראשון והזן ערך.

   כאשר אתה מזין את הערך הראשון שלך, תא ריק נוסף מופיע מתחת לתא הנוכחי.

  3. לאחר שתסיים להזין את הערך הראשון, השתמש TAB או חץ למטה כדי להעביר את המוקד לתא הבא והזן ערך שני.

  4. חזור על שלבים 2 ו- 3 עד שתסיים ליצור את הרשימה שלך ולאחר מכן לחץ על הבא.

  5. אופציונלית, הזן שם עבור השדה החדש ולאחר מכן לחץ על סיום.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×