הוספה או מחיקה של מילוי, מיתאר או אפקט לטקסט או WordArt

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך לשנות את המראה של טקסט או של WordArt על-ידי שינוי המילוי, שינוי המיתאר או הוספת אפקטים, כגון צללים, השתקפויות, זוהר, או סיבובים תלת-ממדי (3-D) או מסגרות משופעות. ב- PowerPoint, באפשרותך גם לבצע שינויים אלה לטקסט בשקופית.

מהו מילוי, מיתאר או אפקט צורה?

מילוי הוא החלק הפנימי של אותיות טקסט WordArt או בטקסט בשקופית של PowerPoint. כאשר אתה משנה את צבע המילוי של טקסט, באפשרותך גם להוסיף מילוי הדרגתי, תמונה או מרקם למילוי. הדרגה היא התקדמות הדרגתית של צבעים וצללים, בדרך כלל מצבע אחד לצבע אחר, או מכל אחד לצל אחר באותו צבע.

גרפיקת SmartArt עם צורות עם מילוי מלא ומילוי הדרגתי

חלוקה לרמות הוא הגבול החיצוני מסביב לכל תו של טקסט או WordArt. כאשר אתה משנה את המיתאר של טקסט, באפשרותך גם להתאים את הצבע, העובי וסגנון של הקו.

אפקט מוסיף עומק או הדגשה לטקסט ב- WordArt או הטקסט בשקופית. באפשרותך להוסיף שילוב של אפקטים ייחודיים לטקסט שלך ב- Excel, Outlook, Word ו- PowerPoint.

באפשרותך גם לעצב טקסט ב- WordArt או בשקופית שלך באמצעות האפשרויות בקבוצה גופן בכרטיסיה בית או עבור Outlook, האפשרויות בקבוצה טקסט בסיסי בכרטיסיה הודעה.

לקבלת מידע נוסף, בחר אפשרות מהרשימה הנפתחת הבאה.

 1. בחר את הטקסט ב- WordArt שברצונך להוסיף מילוי.

  חשוב: כדי להוסיף WordArt לגליון עבודה של Excel, עליך להוסיף תחילה תיבת טקסט. כדי להוסיף תיבת טקסט, בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט ולאחר מכן גרור כדי לצייר את תיבת הטקסט. הקלד את הטקסט בתוך תיבת הטקסט ולאחר מכן בצע את השלבים המופיעים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על החץ שלצד מילוי טקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות.

  הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי ציור'

  הערות: 

  • אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור או עיצוב, ודא שבחרת את הטקסט ב- WordArt. ייתכן שיהיה עליך לחץ פעמיים על הטקסט כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב.

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מילוי, לחץ על הצבע הרצוי. כדי לבחור באפשרות ללא צבע, לחץ על לא מילוי.
   אם תלחץ על לא מילוי, הטקסט שלך לא יהיה גלוי אלא אם הוספת בעבר חלוקה לרמות על הטקסט.
   כדי לשנות לצבע שאינו מופיע צבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים, ולאחר מכן באפשרות לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך על התאמה אישית ועל הצבעים רגיל הכרטיסיה לא יתעדכנו אם תשנה את המסמך ערכת נושא מאוחר יותר.

  • כדי להוסיף או לשנות תמונת מילוי, לחץ על תמונה, אתר התיקיה המכילה את התמונה שבה ברצונך להשתמש, לחץ על קובץ התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.
   אם תבחר חלקי טקסט שאינם רציפים ולאחר החלת מילוי תמונה, כל קטע נבחר בודד יתמלא בתמונה כולה. התמונה אינו מתפרס על קטעי טקסט נבחרים.

  • כדי להוסיף או לשנות מילוי הדרגתי, הצבע על הדרגתי ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההדרגה הרצויה.
   כדי להתאים אישית את המילוי ההדרגתי, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות מרקם מילוי, הצבע על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם הרצוי.
   כדי להתאים אישית את המרקם, לחץ על מרקמים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

הערה: מילוי תמונה ומרקם עבור WordArt אינן זמינות ב- Word.

לראש הדף

 1. בחר את הטקסט ב- WordArt שברצונך להוסיף מיתאר.
  כדי להוסיף מיתאר זהה לטקסט במקומות מרובים, בחר את קטע הראשון של הטקסט, ולאחר מכן הקש ווהחזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת קטעי הטקסט האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על החץ לצד מיתאר טקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי ציור'
  אם אינך רואה את כלי ציור או הכרטיסיות עיצוב, ודא שבחרת את הטקסט ב- WordArt. ייתכן שיהיה עליך באמצעות לחצן העכבר הימני על ה-WordArt כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב.

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מיתאר, לחץ על הצבע הרצוי. כדי לבחור באפשרות ללא צבע, לחץ על לא מיתאר.
   כדי לשנות לצבע שאינו מופיע צבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מיתאר נוספים ולאחר מכן באפשרות לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בלוח הצבעים התאמה אישית רגיל הכרטיסיה לא יתעדכנו אם תשנה את המסמך ערכת נושא מאוחר יותר.

  • כדי להוסיף או לשנות את עובי המיתאר, הצבע על עובי ולאחר מכן לחץ על העובי הרצוי.
   כדי להתאים אישית את העובי, לחץ על קווים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות את המיתאר לנקודות או למקפים, הצבע על מקפים ולאחר מכן לחץ על הסגנון הרצוי.
   כדי להתאים אישית את הסגנון, לחץ על קווים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

לראש הדף

 1. בחר את הטקסט ב- WordArt שברצונך להוסיף לה אפקט.
  כדי להוסיף אפקט זהה לטקסט במקומות מרובים, בחר את קטע הראשון של הטקסט, ולאחר מכן הקש ווהחזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת קטעי הטקסט האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על אפקטי טקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי ציור'
  אם אינך רואה את העיצוב של כלי ציור כרטיסיות, ודא שבחרת את הטקסט ב- WordArt. ייתכן שיהיה עליך באמצעות לחצן העכבר הימני על ה-WordArt כדי לפתוח הכרטיסיה ' עיצוב '.

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.
   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההשתקפות הרצויה.

  • כדי להוסיף או לשנות זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על וריאציית הזוהר הרצויה.
   כדי להתאים אישית את צבעי הזוהר, לחץ על צבעי זוהר נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי. כדי לשנות לצבע שאינו מופיע צבעי ערכת נושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן באפשרות לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית של צבעים מותאמים אישית והם צבעים בכרטיסיה רגיל לא ניתן לעדכן אם תשנה את המסמך ערכת נושא מאוחר יותר.

  • כדי להעניק לטקסט שלך המראה של עומק על-ידי הוספה או שינוי של קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על המסגרת המשופעת הרצויה.
   כדי להתאים אישית את המסגרת המשופעת, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי, ולאחר מכן לחץ על סיבוב תלת-ממדי הרצוי.
   כדי להתאים אישית את סיבוב תלת-ממדי, לחץ על אפשרויות סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות את הפיתול או הנתיב של הטקסט, הצבע על המרה ולאחר מכן לחץ על הפיתול או הנתיב הרצוי.

הערה: כדי ליצור אפקט מותאם אישית על-ידי הוספת אפקטים נפרדים מרובים, חזור על שלב 2.

לראש הדף

 1. בחר את הטקסט ב- WordArt שברצונך למחוק מילוי.
  כדי למחוק מילוי זהה ממספר קטעי טקסט, לחץ על קטע הראשון של הטקסט, ולאחר מכן הקש ווהחזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על קטעי טקסט אחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על החץ שלצד מילוי טקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי ציור'
  אם אינך רואה את כלי ציור או עיצוב כרטיסיות, ודא שבחרת את הטקסט ב- WordArt. ייתכן שיהיה עליך באמצעות לחצן העכבר הימני על ה-WordArt כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב.

  • כדי למחוק צבע מילוי, תמונה או מרקם, בחר סוג מילוי אחר.
   אם תלחץ על לא מילוי, הטקסט שלך לא יהיה גלוי אלא אם הוספת בעבר חלוקה לרמות על הטקסט.

  • כדי למחוק מילוי הדרגתי, הצבע על הדרגתי ולאחר מכן לחץ על לא הדרגה.

לראש הדף

 1. בחר את הטקסט ב- WordArt שברצונך למחוק חלוקה לרמות מתוך.
  כדי למחוק מיתאר זהה ממספר קטעי טקסט, לחץ על קטע הראשון של הטקסט, ולאחר מכן הקש ווהחזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על קטעי טקסט אחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על החץ לצד מיתאר טקסט ולאחר מכן לחץ על לא מיתאר.
  הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי ציור'
  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי ציור או עיצוב, ודא שבחרת את הטקסט ב- WordArt. ייתכן שיהיה עליך באמצעות לחצן העכבר הימני על ה-WordArt כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב.

לראש הדף

 1. בחר את הטקסט ב- WordArt שברצונך למחוק את האפקט.
  כדי למחוק אפקט זהה ממספר קטעי טקסט, לחץ על קטע הראשון של הטקסט, ולאחר מכן הקש ולאחר והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על קטעי טקסט אחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על החץ לצד אפקטי טקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט' תחת 'כלי ציור'
  אם אינך רואה את כלי ציור או הכרטיסיות עיצוב, ודא שבחרת את הטקסט ב- WordArt. ייתכן שיהיה עליך באמצעות לחצן העכבר הימני על ה-WordArt כדי לפתוח את הכרטיסיה עיצוב.

  • כדי למחוק צל מהטקסט, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על לא צל.

  • כדי למחוק השתקפות מהטקסט, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על לא השתקפות.

  • כדי למחוק זוהר מהטקסט, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על לא זוהר.

  • כדי למחוק קצה מהטקסט, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על לא מסגרת משופעת.

  • כדי למחוק סיבוב תלת-ממדי מהטקסט, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על לא סיבוב.

  • כדי למחוק נתיב או עיקום מהטקסט, הצבע על המרה ולאחר מכן לחץ על לא המרה.

   הערות: 

   • אם הוספת אפקטים נפרדים מרובים, חזור על שלב 2 כדי למחוק את כל האפקטים.

   • כדי למחוק את כל האפקטים בבת אחת, תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על לחצן עוד לחצן 'עוד' ולאחר מכן לחץ על נקה WordArt.

לראש הדף

 • בחר את ה-WordArt שברצונך להסיר ולאחר מכן הקש DELETE.

  עצה: הקפד לבחור את האובייקט WordArt כולו, ולא רק על הטקסט שבתוך האובייקט WordArt. אם בחרת את אובייקט WordArt כולו, אותו מוקפת קו גבול מלא. כאשר הטקסט שבתוך האובייקט WordArt נבחר, הגבול הוא קו מקווקו.

לראש הדף

לקבלת מידע נוסף, בחר אפשרות מהרשימה הנפתחת הבאה.

אם אתה משתמש ב- Excel או ב- PowerPoint

 1. בחר את הטקסט ב- WordArt או בשקופית PowerPoint שבה ברצונך להוסיף מילוי.

  כדי להוסיף מילוי זהה לטקסט במקומות מרובים, בחר את קטע הראשון של הטקסט, ולאחר מכן הקש ולאחר והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת קטעי הטקסט האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על החץ שלצד מילוי טקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות.

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מילוי, לחץ על הצבע הרצוי. כדי לבחור באפשרות ללא צבע, לחץ על לא מילוי.

   אם תלחץ על לא מילוי, הטקסט שלך לא יהיה גלוי אלא אם הוספת בעבר חלוקה לרמות על הטקסט.

   כדי להחליף לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יעודכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא של המסמך.

  • כדי להוסיף או לשנות תמונת מילוי, לחץ על תמונה, אתר את התיקיה המכילה את התמונה שבה ברצונך להשתמש, לחץ על קובץ התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

   אם תבחר חלקי טקסט לא רציפים ולאחר החלת מילוי תמונה, כל קטע נבחר בודד יתמלא התמונה כולה. התמונה אינו מתפרס על קטעי טקסט נבחרים.

  • כדי להוסיף או לשנות מילוי הדרגתי, הצבע על הדרגתי ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההדרגה הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המילוי ההדרגתי, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות מרקם מילוי, הצבע על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם הרצוי.

   כדי להתאים אישית את המרקם, לחץ על מרקמים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

אם אתה משתמש ב- Word או ב- Outlook

 1. לחץ על ה-WordArt שברצונך להוסיף מילוי.

 2. תחת כלי WordArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על מילוי צורה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות.

  תמונת הכרטיסיה 'עיצוב' ב'כלי WordArt'

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מילוי, לחץ על הצבע הרצוי. כדי לבחור באפשרות ללא צבע, לחץ על לא מילוי.

   אם תלחץ על לא מילוי, הטקסט שלך לא יהיה גלוי אלא אם הוספת בעבר חלוקה לרמות על הטקסט.

   כדי להחליף לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מילוי נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יעודכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא של המסמך.

  • כדי להוסיף או לשנות תמונת מילוי, לחץ על תמונה, אתר את התיקיה המכילה את התמונה שבה ברצונך להשתמש, לחץ על קובץ התמונה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

   אם תבחר חלקי טקסט לא רציפים ולאחר החלת מילוי תמונה, כל קטע נבחר בודד יתמלא התמונה כולה. התמונה אינו מתפרס על קטעי טקסט נבחרים.

  • כדי להוסיף או לשנות מילוי הדרגתי, הצבע על הדרגתי ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההדרגה הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המילוי ההדרגתי, לחץ על הדרגתיים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות מרקם מילוי, הצבע על מרקם ולאחר מכן לחץ על המרקם הרצוי.

   כדי להתאים אישית את המרקם, לחץ על מרקמים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות תבנית, לחץ על תבנית ולאחר מכן לחץ על האפשרויות הרצויות.

לראש הדף

אם אתה משתמש ב- Excel או ב- PowerPoint

 1. בחר את הטקסט ב- WordArt או בשקופית PowerPoint שברצונך להוסיף מיתאר.

  כדי להוסיף מיתאר זהה לטקסט במקומות מרובים, בחר את קטע הראשון של הטקסט, ולאחר מכן הקש ולאחר והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת קטעי הטקסט האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על החץ לצד מיתאר טקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מיתאר, לחץ על הצבע הרצוי. כדי לבחור באפשרות ללא צבע, לחץ על לא מיתאר.

   כדי להחליף לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מיתאר נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יעודכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא של המסמך.

  • כדי להוסיף או לשנות את עובי המיתאר, הצבע על עובי ולאחר מכן לחץ על העובי הרצוי.

   כדי להתאים אישית את העובי, לחץ על קווים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות את המיתאר לנקודות או למקפים, הצבע על מקפים ולאחר מכן לחץ על הסגנון הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הסגנון, לחץ על קווים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

אם אתה משתמש ב- Word או ב- Outlook

 1. לחץ על ה-WordArt שברצונך להוסיף מיתאר.

 2. תחת כלי WordArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על מיתאר צורה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  תמונת הכרטיסיה 'עיצוב' ב'כלי WordArt'

  • כדי להוסיף או לשנות צבע מיתאר, לחץ על הצבע הרצוי. כדי לבחור באפשרות ללא צבע, לחץ על לא מיתאר.

   כדי להחליף לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי מיתאר נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים מותאמים אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל לא יעודכנו אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא של המסמך.

  • כדי להוסיף או לשנות את עובי המיתאר, הצבע על עובי ולאחר מכן לחץ על העובי הרצוי.

   כדי להתאים אישית את העובי, לחץ על קווים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות את המיתאר לנקודות או למקפים, הצבע על מקפים ולאחר מכן לחץ על הסגנון הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הסגנון, לחץ על קווים נוספים ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות את התבנית, לחץ על תבנית ולאחר מכן לחץ על האפשרויות הרצויות.

לראש הדף

אם אתה משתמש ב- Excel או ב- PowerPoint

 1. בחר את הטקסט ב- WordArt או בשקופית PowerPoint שברצונך להוסיף לה אפקט.

  כדי להוסיף אפקט זהה לטקסט במקומות מרובים, בחר את קטע הראשון של הטקסט, ולאחר מכן הקש ולאחר והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת קטעי הטקסט האחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על אפקטי טקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההשתקפות הרצויה.

  • כדי להוסיף או לשנות זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על וריאציית הזוהר הרצויה.

   כדי להתאים אישית את צבעי הזוהר, לחץ על צבעי זוהר נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי. כדי לשנות לצבע שאינו מופיע צבעי ערכת נושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן באפשרות לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית של צבעים מותאמים אישית והם צבעים בכרטיסיה רגיל לא ניתן לעדכן אם תשנה את המסמך ערכת נושא מאוחר יותר.

  • כדי להעניק לטקסט שלך המראה של עומק על-ידי הוספה או שינוי של קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על המסגרת המשופעת הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המסגרת המשופעת, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי, ולאחר מכן לחץ על סיבוב תלת-ממדי הרצוי.

   כדי להתאים אישית את סיבוב תלת-ממדי, לחץ על אפשרויות סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות את הפיתול או הנתיב של הטקסט, הצבע על המרה ולאחר מכן לחץ על הפיתול או הנתיב הרצוי.

הערה: כדי ליצור אפקט מותאם אישית על-ידי הוספת אפקטים נפרדים מרובים, חזור על שלב 2.

אם אתה משתמש ב- Word או ב- Outlook

 1. לחץ על ה-WordArt שברצונך להוסיף לה אפקט.

 2. תחת כלי WordArt, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  תמונות הקבוצות 'אפקטי צל' ו'אפקטים תלת-ממדיים'

  • כדי להוסיף או לשנות צל, בקבוצה אפקטי צל, לחץ על אפקטי צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את צבע הצל, הצבע על צבע צל ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי.

   כדי לשנות לצבע שאינו מופיע צבעי ערכת נושא, לחץ על צבעי זוהר נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל, או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית וצבעים בכרטיסיה רגיל הכרטיסיה לא יתעדכנו אם תשנה את המסמך ערכת נושא מאוחר יותר.

  • כדי להוסיף אפקט תלת-ממדי, לחץ על אפקטי תלת-ממדי, לחץ על אפקטים תלת-ממדיים השניה ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

לראש הדף

אם אתה משתמש ב- Excel או ב- PowerPoint

 1. בחר את הטקסט ב- WordArt או בשקופית PowerPoint שברצונך למחוק מילוי.

  כדי למחוק מילוי זהה ממספר קטעי טקסט, לחץ על קטע הראשון של הטקסט, ולאחר מכן הקש ולאחר והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על קטעי טקסט אחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על החץ שלצד מילוי טקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי למחוק צבע מילוי, תמונה או מרקם, בחר סוג מילוי אחר.

   אם תלחץ על לא מילוי, הטקסט שלך לא יהיה גלוי אלא אם הוספת בעבר חלוקה לרמות על הטקסט.

  • כדי למחוק מילוי הדרגתי, הצבע על הדרגתי ולאחר מכן לחץ על לא הדרגה.

אם אתה משתמש ב- Word או ב- Outlook

 1. לחץ על ה-WordArt שברצונך למחוק מילוי.

 2. תחת כלי WordArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על מילוי צורה ולאחר מכן לחץ על לא מילוי.

  תמונת הכרטיסיה 'עיצוב' ב'כלי WordArt'

לראש הדף

אם אתה משתמש ב- Excel או ב- PowerPoint

 1. בחר את הטקסט ב- WordArt או בשקופית PowerPoint שברצונך למחוק חלוקה לרמות מתוך.

  כדי למחוק מיתאר זהה ממספר קטעי טקסט, לחץ על קטע הראשון של הטקסט, ולאחר מכן הקש ולאחר והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על קטעי טקסט אחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על החץ לצד מיתאר טקסט ולאחר מכן לחץ על לא מיתאר.

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

אם אתה משתמש ב- Word או ב- Outlook

 1. לחץ על ה-WordArt שברצונך למחוק חלוקה לרמות מתוך.

 2. תחת כלי WordArt, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על מיתאר צורה ולאחר מכן לחץ על לא מיתאר.

  תמונת הכרטיסיה 'עיצוב' ב'כלי WordArt'

לראש הדף

אם אתה משתמש ב- Excel או ב- PowerPoint

 1. בחר את הטקסט ב- WordArt או בשקופית PowerPoint שברצונך למחוק את האפקט.

  כדי למחוק אפקט זהה ממספר קטעי טקסט, לחץ על קטע הראשון של הטקסט, ולאחר מכן הקש ולאחר והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על קטעי טקסט אחרים.

 2. תחת כלי ציור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על החץ לצד אפקטי טקסט ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  'כלי ציור', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

  • כדי למחוק צל מהטקסט, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על לא צל.

  • כדי למחוק השתקפות מהטקסט, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על לא השתקפות.

  • כדי למחוק זוהר מהטקסט, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על לא זוהר.

  • כדי למחוק קצה מהטקסט, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על לא מסגרת משופעת.

  • כדי למחוק סיבוב תלת-ממדי מהטקסט, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על לא סיבוב.

  • כדי למחוק נתיב או עיקום מהטקסט, הצבע על המרה ולאחר מכן לחץ על לא המרה.

הערה: אם הוספת אפקטים נפרדים מרובים, חזור על שלב 2 כדי למחוק את כל האפקטים.

אם אתה משתמש ב- Word או ב- Outlook

 1. לחץ על ה-WordArt שברצונך למחוק אפקט.

 2. תחת כלי WordArt, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  תמונות הקבוצות 'אפקטי צל' ו'אפקטים תלת-ממדיים'

  • כדי למחוק צל, בקבוצה אפקטי צל, לחץ על אפקטי צל ולאחר מכן לחץ על לא אפקט צל.

  • כדי למחוק אפקט תלת-ממדי, לחץ על אפקטי תלת-ממדי, לחץ על אפקטים תלת-ממדיים השניה ולאחר מכן לחץ על לא אפקט תלת-ממדי.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×