הוספה או מחיקה של הערה

באפשרותך להוסיף הערה לתוך בלון או תיבה המופיעים בשולי המסמך. ניתן גם להציג או להסתיר הערות מתצוגה.

מה ברצונך לעשות?

 1. בחר את הטקסט או את הפריט שברצונך להוסיף לו הערה, או לחץ בסוף הטקסט.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, בחר הערה חדשה.

  רצועת הכלים של Office 2010

  עצות: אם ברצונך לצפות (להציג) בהערות במהלך ההקלדה, בצע את הפעולות הבאות:

  • ב- Word 2016, בקבוצה הערות, בחר הצגת תוכן. בחר שוב בפריט כדי להסתיר הערות.

  • ב- Word 2013 או Word 2010, בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, ברשימה הצג סימון, בחר הערות וודא שמופיע סימן ביקורת (✔) בתיבה לצד האפשרות. בחר הערות שוב כדי לנקות את סימן הביקורת ולהסתיר את ההערות.

 3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  עבור Word 2016

  • הקלד את ההערה שלך בתיבה.

  עבור Word 2013 או Word 2010

  • הקלד את ההערה בבלון או בחר חלונית סקירה והקלד את ההערה שלך.

עבור Word 2016

 1. בחר את ההערה שברצונך להשיב לה.

  סמל 'תשובה להערה' מסומן

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את הבלון תשובה והקלד את תשובתך.

   הערה עם תגובה מוצגת.

   או

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר תשובה להערה.

עבור Word 2013 ו- Word 2010

 1. לחץ על בלון ההערה שברצונך להשיב לה.

 2. בקבוצה הערות, בחר הערה חדשה,והקלד את תשובתך בבלון ההערה החדשה.

 • לחץ בתוך הבלון או התיבה עבור ההערה שברצונך לערוך ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים.

  עצות: 

  • כדאי לוודא שבאפשרותך להציג את ההערות לפני שתשנה אותן.

  • עבור Word 2016

  • עבור Word 2013 ו- Word 2010

  • בקבוצה הערות, בחר הצגת תוכן. בחר שוב בפריט כדי להסתיר הערות.

  • בקבוצה מעקב, ברשימה הצג סימון, בחר הערות וודא שמופיע סימן ביקורת (✔) בתיבה לצד האפשרות. בחר הערות שוב כדי לנקות את סימן הביקורת ולהסתיר את ההערות.

עבור Word 2013 ו- Word 2010

אם אינך מצליח להציג את כל ההערה שברצונך לערוך, נסה להשתמש בחלונית הסקירה.

 • בקבוצה מעקב, לחץ על חלונית סקירה.

  הערה: כדי להפעיל את חלונית הסקירה בחלק התחתון של המסך ולא בצידו, ברשימה חלונית הסקירה בחר ברשימה חלונית סקירה אופקית.

מחיקת הערה יחידה

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההערה ולאחר מכן בחר מחק הערה.‏

מחיקת כל ההערות

 1. לחץ על הערה במסמך.

 2. ברשימה מחק, בחר מחק את כל ההערות במסמך.

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, בחר הצג סימון.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  עבור Word 2016

  • ברשימה הצג סימון , בחר אנשים ספציפיים ולאחר מכן בחר את השם (ראשי התיבות) של הבודק שאת הערותיו ברצונך למחוק.

  עבור Word 2013 ו- Word 2010

  • ברשימה הצג סימון , בחר בודקים ולאחר מכן בחר את השם (ראשי התיבות) של הבודק שאת הערותיו ברצונך למחוק.

  הערה: מתבצע ניקוי של סימן הביקורת (✔) בתיבה שמופיעה לצד השם (ראשי התיבות) של הבודק הנבחר והסרה של כל הערות הבודק.

בעת ביצוע שינוי בשם או בראשי התיבות שברצונך להשתמש בהם עבור ההערות שלך, רק הערות שתיצור לאחר השינוי מושפעות. הערות שכבר נמצאות במסמך לפני שינוי השם או ראשי התיבות לא יתעדכנו. כמו כן, כל התוכניות של Microsoft Office עושות שימוש בשם ובראשי התיבות שאתה מקליד, לכן כל שינוי שתבצע בהגדרות אלה משפיע על תוכניות Office אחרות.

עבור Word 2016

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, בחר את המפעיל עקוב אחר שינויים.

 2. בתיבת הדו-שיח אפשרויות מעקב אחר שינויים, בחר שינוי שם משתמש.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Word, תחת הגדר אפשרויות אישיות עבור עותק Microsoft Office שלך, שנה את שם המשתמש, ראשי התיבות, או את שניהם ולאחר מכן בחר אישור.

  הערה: אם ברצונך לוודא שתמיד ייעשה שימוש באותם ראשי תיבות, בחר בתיבת הסימון השתמש תמיד בערכים אלה ללא קשר לכניסה ל- Office.

 4. בחר אישור כדי להשלים את השינוי.

עבור Word 2013 ו- Word 2010

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, בחר עקוב אחר שינויים.

  שינוי שם משתמש

 2. ברשימה הנפתחת מעקב אחר שינויים, בחר שינוי שם משתמש.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Word, תחת הגדר אפשרויות אישיות עבור עותק Microsoft Office שלך, שנה את שם המשתמש, ראשי התיבות, או את שניהם ולאחר מכן בחר אישור.

מה ברצונך לעשות?

באפשרותך להקליד הערה. במחשב Tablet PC, ניתן להוסיף הערה קולית או הערה בכתב יד.

 1. בחר את הטקסט או את הפריט שברצונך להוסיף לו הערה, או לחץ בסוף הטקסט.

 2. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, לחץ על הערה חדשה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

  הערה: אם ברצונך לצפות (להציג) בהערות במהלך ההקלדה, בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, ברשימה הצג סימון, בחר הערות וודא שמופיע סימן ביקורת (✔) בתיבה לצד האפשרות. בחר שוב בהערות כדי להסתיר הערות.

 3. הקלד את טקסט ההערה בבלון הערה או בתיבה, או בחלונית הסקירה.

 1. לחץ על בלון ההערה או התיבה הנוכחיים.

 2. בקבוצה הערות, בחר הערה חדשה והקלד את תשובתך בבלון ההערה או בתיבה החדשה.

אם המחשב שלך הוא Tablet PC, באפשרותך להקליט הערות קוליות. הערות קוליות מתווספות כאובייקטי צליל בתוך בלוני הערות.

הוספת פקודה לסרגל הכלים לגישה מהירה

לפני שתוכל להוסיף הערה קולית בפעם הראשונה, עליך להוסיף את הפקודה הוסף קול לסרגל הכלים לגישה מהירה.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Word > התאמה אישית.

 2. ברשימה תחת בחר פקודות מתוך, בחר כל הפקודות.

 3. ברשימת הפקודות, בחר הוסף קול > הוספה.

הוספת הערה קולית

 1. בסרגל הכלים לגישה מהירה, לחץ על הוסף קול תמונת לחצן .

 2. בתיבת הדו-שיח שנפתחת, לחץ על לחצן התחל והקלט את ההערה הקולית.

 3. כשתסיים להקליט את ההערה, הקש על לחצן עצור וסגור את תיבת הדו-שיח.

 4. אם Microsoft Office Word מציג הודעה השואלת אם ברצונך לעדכן את אובייקט הצליל, לחץ על כן.

האזנה להערה מוקלטת

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בלון ההערה, הצבע על Sound Recorder Document Object ולאחר מכן לחץ על הפעל.

הערה: לקבלת מידע נוסף אודות הקלטה ועריכה של אובייקט צליל, עיין בתיעוד עבור כרטיס הקול והמיקרופון שלך.

אם המחשב שלך הוא Tablet PC, באפשרותך להוסיף הערות בכתב יד למסמך. הדיו נוסף ומוצג בתוך בלוני הערות.

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה הערות, לחץ על הערה חדשה.

  תמונת רצועת הכלים של Word

 2. כתוב את ההערה בבלון ההערות.

אם ההערות אינן גלויות על המסך, לחץ על הצג סימון בקבוצה מעקב בכרטיסיה סקירה.

תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 1. לחץ בתוך הבלון של ההערה שברצונך לערוך.

 2. בצע את השינויים הרצויים.

 • אם הבלונים מוסתרים או אם רק חלק מההערה מוצג, ניתן לשנות את ההערה בחלונית הסקירה. כדי להציג את חלונית הסקירה, בקבוצה מעקב, לחץ על חלונית סקירה. כדי להפעיל את חלונית הסקירה בתחתית המסך ולא בצידי המסך, לחץ על החץ לצד חלונית הסקירה ולאחר מכן לחץ על חלונית סקירה אופקית.

 • כדי להשיב להערה, לחץ על הבלון שלה ולאחר מכן לחץ על הערה חדשה בקבוצה הערות. הקלד את תשובתך בבלון ההערה החדשה.

 • כדי למחוק במהירות הערה יחידה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ההערה ולאחר מכן לחץ על מחק הערה.

 • כדי למחוק במהירות את כל ההערות במסמך, לחץ על הערה במסמך. בכרטיסיה הערות, בקבוצה הערות, לחץ על החץ מתחת למחק ולאחר מכן לחץ על מחק את כל ההערות במסמך.

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, לחץ על החץ ליד הצג סימון.

  תמונה של רצועת הכלים ב-Word

 2. כדי לנקות את תיבות הסימון עבור כל הבודקים, הצבע על בודקים ולאחר מכן לחץ על כל הבודקים.

 3. לחץ על החץ לצד הצג סימון שוב, הצבע על בודקים ולאחר מכן לחץ על שם הבודק שאת ההערות שלך ברצונך למחוק.

 4. בקבוצה הערות, לחץ על החץ מתחת למחק תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על מחק את כל ההערות המוצגות.

  הערה: הליך זה מוחק את כל ההערות של הבודק שבחרת, כולל הערות במסמך כולו.

עצה: ניתן גם לסקור ולמחוק הערות באמצעות חלונית הסקירה. כדי להציג או להסתיר את חלונית הסקירה, לחץ על חלונית סקירה בקבוצה מעקב. כדי להעביר את חלונית הסקירה לתחתית המסך, לחץ על החץ לצד חלונית הסקירה ולאחר מכן לחץ על חלונית סקירה אופקית.

בעת ביצוע שינוי בשם או בראשי התיבות שברצונך להשתמש בהם עבור ההערות שלך, רק הערות שתיצור לאחר השינוי מושפעות. הערות שכבר נמצאות במסמך לפני שינוי השם או ראשי התיבות לא יתעדכנו. כמו כן, כל התוכניות של Microsoft Office עושות שימוש בשם ובראשי התיבות שאתה מקליד, לכן כל שינוי שתבצע בהגדרות אלה משפיע על תוכניות Office אחרות.

 1. בכרטיסיה סקירה, בקבוצה מעקב, לחץ על החץ לצד מעקב אחר שינויים ולאחר מכן לחץ על שינוי שם משתמש.

  שינוי שם משתמש

 2. לחץ על התאמה אישית.

 3. תחת התאם אישית את העותק של Office, שנה את השם או את ראשי התיבות שברצונך להשתמש בהם בהערות שלך.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×