הוספה או מחיקה של גליון עבודה

הוספה או מחיקה של גליון עבודה

Excel מספק שלושה גליונות עבודה בחוברת עבודה, אך באפשרותך להוסיף גליונות עבודה נוספים (וסוגים אחרים של גליונות, כגון גליון תרשים, גליון מאקרו או גליון דו-שיח), לשנות את שמותיהם או למחוק אותם לפי הצורך.

השם (או הכותרת) של גליון עבודה מופיע בלשונית הגיליון שלו בתחתית המסך. כברירת מחדל, השם הוא גיליון1, גיליון2 וכן הלאה, אך באפשרותך לתת לכל גליון עבודה שם מתאים יותר.

הערה: לשוניות גליונות מוצגות כברירת מחדל. אם אינך רואה אותן, לחץ על אפשרויות > מתקדם > אפשרויות תצוגה עבור חוברת עבודה זו > הצג לשוניות גיליון.

כדי להוסיף גליון עבודה חדש, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על לחצן גיליון חדש בחלק התחתון של המסך.

  לחץ על לחצן 'גיליון חדש'

 • כדי להוסיף גליון עבודה חדש לפני גליון עבודה קיים, בחר את גליון העבודה הקיים ולאחר מכן לחץ על בית ‏> הוספה‏ > הוסף גיליון.

  לחץ על 'הוסף גיליון' תחת 'הוספה' בכרטיסיה 'בית'

כדי לשנות את סדר גליונות העבודה בחוברת עבודה, לחץ על לשונית גליון העבודה שברצונך להעביר ולאחר מכן גרור אותה למיקום המבוקש.

איזו פעולה נוספת ברצונך לבצע?

הוספת גליונות עבודה מרובים בבת אחת

שינוי מספר גליונות העבודה המוצגים כברירת מחדל בחוברת עבודה חדשה

שינוי שם של גליון עבודה

מחיקת גליון עבודה אחד או יותר

הוספת גליונות עבודה מרובים בבת אחת

 1. החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן בחר מספר זהה של לשוניות גיליון קיימות של גליונות העבודה שברצונך להוסיף בחוברת העבודה הפתוחה. לדוגמה, כדי להוסיף שלושה גליונות עבודה, בחר שלוש לשוניות גיליון קיימות.

 2. לחץ על בית ‏> הוספה ‏> הוסף גיליון.

  לחץ על 'הוסף גיליון' תחת 'הוספה' בכרטיסיה 'בית'

כדי לשנות את סדר גליונות העבודה בחוברת עבודה, לחץ על לשונית גליון העבודה שברצונך להעביר ולאחר מכן גרור אותה למיקום המבוקש.

שינוי מספר ברירת המחדל של גליונות העבודה בחוברת עבודה חדשה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על אפשרויות.

 3. בקטגוריה כללי, תחת בעת יצירת חוברות עבודה חדשות, בתיבה כלול מספר זה של גליונות, הזן את מספר הגליונות שברצונך לכלול כברירת מחדל בעת יצירת חוברת עבודה חדשה.

שינוי שם של גליון עבודה

 1. בסרגל לשונית גיליון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגליון שברצונך לשנות את שמה ולאחר מכן לחץ על שנה שם.

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון ולאחר מכן לחץ על 'שנה שם'

 2. בחר בשם הנוכחי ולאחר מכן הקלד את השם החדש.

מחיקת גליון עבודה אחד או יותר

 1. בחר את גליון העבודה או את גליונות העבודה שברצונך למחוק.

 2. לחץ על בית, לחץ על החץ תחת מחק‎ ולאחר מכן לחץ על מחק גיליון.

  לחץ על החץ תחת 'מחק' ולאחר מכן לחץ על 'מחק גיליון'

באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון של גליון עבודה או על לשונית הגיליון של כל גליון עבודה שנבחר אשר ברצונך למחוק ולאחר מכן ללחוץ על מחק גיליון.

עצות: 

 • לשוניות גיליון מופיעות באופן אוטומטי. אם אינך רואה אותן, לחץ על קובץ > אפשרויות ‏> מתקדם > הצג לשוניות גיליון.

 • בעת בחירה בכמה גליונות עבודה, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של כמה גליונות עבודה בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 • באפשרותך לכלול את שם הגיליון בעת הדפסת גליון העבודה.

  1. לחץ על הוספה ‏> כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  2. בתצוגת פריסת עמוד, לחץ על המיקום שבו ברצונך ששם הגיליון יופיע.

  3. בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על שם גיליון תמונת לחצן .

הערה: לשוניות גליונות מוצגות כברירת מחדל. אם אינך רואה אותן, לחץ על אפשרויות > מתקדם > אפשרויות תצוגה עבור חוברת עבודה זו > הצג לשוניות גיליון.

כדי להוסיף גליון עבודה חדש, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להוסיף במהירות גליון עבודה חדש בסוף גליונות העבודה הקיימים, לחץ על הלשונית הוסף גליון עבודה בתחתית המסך.

  לשוניות גליונות

 • כדי להוסיף גליון עבודה חדש לפני גליון עבודה קיים, בחר את גליון העבודה ולאחר מכן לחץ על הוסף בקבוצה תאים שבכרטיסיה בית ולאחר מכן לחץ על הוסף גיליון.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  עצה: באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גליון עבודה קיים ולאחר מכן ללחוץ על הוספה. בכרטיסיה כללי, לחץ על גליון עבודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: כדי לשנות את סדר גליונות העבודה בחוברת עבודה, לחץ על לשונית גליון העבודה שברצונך להעביר ולאחר מכן גרור אותה למיקום המבוקש.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת גליונות עבודה מרובים בבת אחת

שינוי מספר גליונות העבודה המוצגים כברירת מחדל בחוברת עבודה חדשה

הוספת גיליון חדש המבוסס על תבנית מותאמת אישית

שינוי שם של גליון עבודה

מחיקת גליון עבודה אחד או יותר

הוספת גליונות עבודה מרובים בבת אחת

 1. החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן בחר מספר זהה של לשוניות גליון קיימות של גליונות העבודה שברצונך להוסיף בחוברת העבודה הפתוחה.

  לדוגמה, אם ברצונך להוסיף שלושה גליונות עבודה חדשים, בחר שלוש לשוניות גליון של גליונות עבודה קיימים.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על הוסף גיליון.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  עצה: כמו כן, באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשוניות הגיליון הנבחרות ולאחר מכן ללחוץ על הוספה. בכרטיסיה כללי, לחץ על גליון עבודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. כדי לשנות את סדר גליונות העבודה בחוברת עבודה, לחץ על לשונית גליון העבודה שברצונך להעביר ולאחר מכן גרור אותה למיקום המבוקש.

שינוי מספר ברירת המחדל של גליונות העבודה בחוברת עבודה חדשה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  מהו לחצן Microsoft Backstage והיכן הוא נמצא?

  לקבלת מידע נוסף אודות לחצן Microsoft Backstage, ראה מהי תצוגת Backstage והיכן היא ממוקמת? (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

 2. תחת Excel, לחץ על אפשרויות.

 3. בקטגוריה כללי, תחת בעת יצירת חוברות עבודה חדשות, בתיבה כלול מספר זה של גליונות, הזן את מספר הגליונות שברצונך לכלול כברירת מחדל בעת יצירת חוברת עבודה חדשה.

 4. לחץ על כל כרטיסיה אחרת כדי לחזור לקובץ.

הוספת גיליון חדש המבוסס על תבנית מותאמת אישית

 1. במידת הצורך, צור את תבנית גליון העבודה שעליה ברצונך לבסס גליון עבודה חדש.

  כיצד ליצור תבנית גליון עבודה

  1. בחר את גליון העבודה שבו ברצונך להשתמש כתבנית.

  2. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  3. תחת מידע, לחץ על שמירה בשם.

  4. בתיבה שם הקובץ, הקלד את השם של תבנית גליון העבודה.

   • כדי ליצור תבנית גיליון מותאמת אישית, הקלד את שם הקובץ שבו ברצונך להשתמש.

   • כדי ליצור את תבנית גליון עבודה המהווה ברירת מחדל, הקלד גיליון.

    הערה: תבניות מותאמות אישית נשמרות באופן אוטומטי בתיקיה תבניות. יש לשמור את תבנית גליון העבודה המשמשת כברירת מחדל, sheet.xltx או sheet.xltm, בתיקיה XLStart, הנמצאת בדרך כלל תחת C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\XLStart.

  5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • במחשב שפועל בו Windows Vista, ברשימה, לחץ על Excel Template או Excel Macro-Enabled Template.

   • במחשב שפועל בו Microsoft Windows XP, בתיבה שמור כסוג, לחץ על Excel Template או Excel Macro-Enabled Template.

  6. לחץ על שמור.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית גיליון של גליון עבודה ולאחר מכן לחץ על הוספה.

 3. לחץ פעמיים על התבנית עבור סוג הגיליון הרצוי.

שינוי שם של גליון עבודה

 1. בסרגל לשונית גיליון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון שברצונך לשנות את שמה ולאחר מכן לחץ על שנה שם גיליון.

  לשוניות גליונות, כאשר 'גיליון2' נבחר

 2. בחר בשם הנוכחי ולאחר מכן הקלד את השם החדש.

  עצה: באפשרותך לכלול את שם הגיליון בעת הדפסת גליון העבודה.

  כיצד להדפיס שמות גליונות

  1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  2. בתצוגת פריסת עמוד, לחץ על המיקום בו ברצונך ששם הגיליון יופיע.

  3. בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על שם גיליון תמונת לחצן .

מחיקת גליון עבודה אחד או יותר

 1. בחר את גליון העבודה או את גליונות העבודה שברצונך למחוק.

  עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על החץ לצד מחק ולאחר מכן לחץ על מחק גיליון.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  עצה: באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון של גליון עבודה או על לשונית הגיליון של כל גליון עבודה שנבחר אשר ברצונך למחוק ולאחר מכן ללחוץ על מחק גיליון.

הערה: לשוניות גליונות מוצגות כברירת מחדל. אם אינך רואה אותן, לחץ על אפשרויות Excel > מתקדם > אפשרויות תצוגה עבור חוברת עבודה זו > הצג לשוניות גיליון.

כדי להוסיף גליון עבודה חדש, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי להוסיף במהירות גליון עבודה חדש בסוף גליונות העבודה הקיימים, לחץ על הלשונית הוסף גליון עבודה בתחתית המסך.

  לשוניות גליונות

 • כדי להוסיף גליון עבודה חדש לפני גליון עבודה קיים, בחר את גליון העבודה ולאחר מכן לחץ על הוסף בקבוצה תאים שבכרטיסיה בית ולאחר מכן לחץ על הוסף גיליון.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  עצה: באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גליון עבודה קיים ולאחר מכן ללחוץ על הוספה. בכרטיסיה כללי, לחץ על גליון עבודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת גליונות עבודה מרובים בבת אחת

שינוי מספר גליונות העבודה המוצגים כברירת מחדל בחוברת עבודה חדשה

הוספת גיליון חדש המבוסס על תבנית מותאמת אישית

שינוי שם של גליון עבודה

מחיקת גליון עבודה אחד או יותר

הוספת גליונות עבודה מרובים בבת אחת

 1. החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן בחר מספר זהה של לשוניות גליון קיימות של גליונות העבודה שברצונך להוסיף בחוברת העבודה הפתוחה.

  לדוגמה, אם ברצונך להוסיף שלושה גליונות עבודה חדשים, בחר שלוש לשוניות גליון של גליונות עבודה קיימים.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על הוסף גיליון.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  עצה: כמו כן, באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשוניות הגיליון הנבחרות ולאחר מכן ללחוץ על הוספה. בכרטיסיה כללי, לחץ על גליון עבודה ולאחר מכן לחץ על אישור.

שינוי מספר גליונות העבודה המוצגים כברירת מחדל בחוברת עבודה חדשה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office > אפשרויות Excel.

 2. בקטגוריה נפוץ, תחת בעת יצירת חוברות עבודה חדשות, בתיבה כלול מספר זה של גליונות, הזן את מספר הגליונות שברצונך לכלול כברירת מחדל בעת יצירת חוברת עבודה חדשה.

לראש הדף

הוספת גיליון חדש המבוסס על תבנית מותאמת אישית

 1. במידת הצורך, צור את תבנית גליון העבודה שעליה ברצונך לבסס גליון עבודה חדש.

  כיצד ליצור תבנית גליון עבודה

  1. בחר את גליון העבודה שבו ברצונך להשתמש כתבנית.

  2. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על שמירה בשם.

  3. בתיבה שם הקובץ, הקלד את השם של תבנית גליון העבודה.

   • כדי ליצור תבנית גיליון מותאמת אישית, הקלד את שם הקובץ שבו ברצונך להשתמש.

   • כדי ליצור את תבנית גליון עבודה המהווה ברירת מחדל, הקלד גיליון.

    הערה: תבניות מותאמות אישית נשמרות באופן אוטומטי בתיקיה תבניות. תבנית גליון העבודה המשמשת כברירת מחדל, sheet.xltx או sheet.xltm, צריכה להישמר בתיקיה XLStart, הנמצאת בדרך כלל תחת C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLStart.

  4. במחשב שבו פועל Windows Vista    

   • ברשימה, לחץ על Excel Template או Excel Macro-Enabled Template.

    במחשב שבו פועל Microsoft Windows XP    

    • בתיבה שמור כסוג לחץ על Excel Template או Excel Macro-Enabled Template.

  5. לחץ על שמור.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית גיליון של גליון עבודה ולאחר מכן לחץ על הוספה.

 3. לחץ פעמיים על התבנית עבור סוג הגיליון הרצוי.

שינוי שם של גליון עבודה

 1. בסרגל לשונית גיליון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגליון שברצונך לשנות את שמה ולאחר מכן לחץ על שנה שם.

  לשוניות גליונות, כאשר 'גיליון2' נבחר

 2. בחר בשם הנוכחי ולאחר מכן הקלד את השם החדש.

  עצה: באפשרותך לכלול את שם הגיליון בעת הדפסת גליון העבודה.

  כיצד להדפיס שמות גליונות

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 2. בתצוגת פריסת עמוד, לחץ על המיקום בו ברצונך ששם הגיליון יופיע.

 3. בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על שם גיליון תמונת לחצן .

מחיקת גליון עבודה אחד או יותר

 1. בחר את גליון העבודה או את גליונות העבודה שברצונך למחוק.

  עצה: כשמספר גליונות עבודה נבחרים, הכיתוב [קבוצה] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אין גיליון גלוי שלא נבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות בתפריט הקיצור.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה תאים, לחץ על החץ לצד מחק ולאחר מכן לחץ על מחק גיליון.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  עצה: באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית הגיליון של גליון העבודה או על לשונית הגיליון של כל גליון עבודה שנבחר אשר ברצונך למחוק ולאחר מכן ללחוץ על מחק.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×