הוספה או הסרה של תוויות נתונים בתרשים

כדי לזהות במהירות סדרת נתונים בתרשים, באפשרותך להוסיף תוויות נתונים לנקודות נתונים של התרשים. כברירת מחדל, תוויות הנתונים מקושרות לערכים בגליון העבודה ומתעדכנות באופן אוטומטי כאשר מתבצעים שינויים בערכים אלה.

תוויות נתונים הופכות תרשים לקל יותר להבנה משום שהן מציגות פרטים אודות סידרת הנתונים או נקודות הנתונים הבודדות שלו. לדוגמה, בתרשים העוגה שלהלן, ללא תוויות הנתונים היה קשה לקבוע שהקפה היווה 38% מסך כל המכירות. בהתאם למה שברצונך לסמן בתרשים, באפשרותך להוסיף תוויות לסידרה אחת, לכל הסדרות (התרשים כולו), או לנקודת נתונים אחת.

תרשים עוגה עם תוויות נתונים המעוצבות כאחוזים

הערה: ההליכים הבאים חלים על Office 2013 וגירסאות חדשות יותר. מחפש שלבים של Office 2010?

הוספת תוויות נתונים לתרשים

 1. לחץ על סידרת הנתונים או התרשים. כדי לסמן בתווית נקודת נתונים אחת, לאחר הלחיצה על הסידרה, לחץ על נקודת נתונים זו.

 2. בפינה השמאלית העליונה, לצד התרשים, לחץ על הוסף רכיב תרשים לחצן 'רכיבי תרשים' תוויות נתוניםשל >.

  רכיבי תרשים > ‏תוויות נתונים > אפשרויות תווית
 3. כדי לשנות את המיקום, לחץ על החץ ובחר אפשרות.

 4. אם ברצונך להציג את תווית הנתונים שלך בתוך צורה של בועת טקסט, לחץ על הסבר עבור נתונים.

  תרשים עוגה עם הסברים עבור נתונים

כדי להפוך את תוויות הנתונים לקלות יותר לקריאה, באפשרותך להעביר אותן לתוך נקודות הנתונים או אפילו מחוץ לתרשים. כדי להזיז תווית נתונים, גרור אותה אל המיקום הרצוי.

אם החלטת שהתוויות הופכות את התרשים לעמוס מדי, באפשרותך להסיר כל אחת מהן, או את כולן, על-ידי לחיצה על תוויות הנתונים ולאחר מכן הקשה על Delete.

עצה: אם הטקסט בתוך תוויות הנתונים קשה מדי לקריאה, שנה את גודל תוויות הנתונים על-ידי לחיצה עליהן וגרירתן לגודל הרצוי.

שינוי המראה של תוויות נתונים

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סידרת הנתונים או תווית הנתונים כדי להציג נתונים נוספים ולאחר מכן לחץ על עיצוב תוויות נתונים.

 2. לחץ על אפשרויות תווית ותחת תווית מכילה, בחר את האפשרויות הרצויות.

  החלק 'אפשרויות תווית' בחלונית 'עיצוב תווית נתונים'

שימוש בערכי תא כתוויות נתונים

באפשרותך להשתמש בערכי תא כתוויות נתונים עבור התרשים.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סידרת הנתונים או תווית הנתונים כדי להציג נתונים נוספים ולאחר מכן לחץ על עיצוב תוויות נתונים.

 2. לחץ על אפשרויות תווית ותחת תווית מכילה, בחר את תיבת הסימון ערכים מהתאים .

 3. כאשר תיבת הדו טווח תוויות נתונים מופיעה, חזור לגיליון האלקטרוני ובחר את הטווח שעבורו ברצונך שערכי התא יוצגו כתוויות נתונים. כאשר תעשה זאת, הטווח שנבחר יופיע בתיבת הדו טווח תוויות נתונים . לאחר מכן לחץ על OK.

  תיבת הדו ' טווח תוויות נתונים '

  ערכי התא יוצגו כעת כתוויות נתונים בתרשים שלך.

שינוי הטקסט המוצג בתוויות הנתונים

 1. לחץ על תווית הנתונים המכילה את הטקסט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ עליה שוב, כדי שזו תהיה תווית הנתונים היחידה שנבחרת.

 2. בחר את הטקסט הקיים ולאחר מכן הקלד את הטקסט החלופי.

 3. לחץ במקום כלשהו מחוץ לתווית הנתונים.

עצה: אם ברצונך להוסיף הערה לגבי התרשים או שיש לך רק תווית נתונים אחת, באפשרותך להשתמש בתיבת טקסט.

הסרת תוויות נתונים מתרשים

 1. לחץ על התרשים שממנו ברצונך להסיר תוויות נתונים.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים, תוך הוספת הכרטיסיות עיצוב ועיצוב אובייקטים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה עיצוב , בקבוצה פריסות תרשים , לחץ על הוסף רכיב תרשים, בחר תוויות נתוניםולאחר מכן לחץ על ללא.

  • לחץ על תווית נתונים פעם אחת כדי לבחור את כל תוויות הנתונים בסידרת נתונים או פעמיים כדי לבחור תווית נתונים אחת בלבד שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תווית נתונים ולאחר מכן לחץ על מחק.

   הערה: פעולה זו מסירה את כל תוויות הנתונים מסידרת נתונים.

 3. באפשרותך גם להסיר תוויות נתונים מיד לאחר הוספתן על-ידי לחיצה על בטל תמונת לחצן בסרגל הכלים לגישה מהירה, או על-ידי הקשה על CTRL + Z.

הוספה או הסרה של תוויות נתונים בתרשים ב-Office 2010

 1. בתרשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תווית נתונים לכל נקודות הנתונים של כל סדרות הנתונים, לחץ על אזור תרשים.

  • כדי להוסיף תווית נתונים לכל נקודות הנתונים של סידרת נתונים, לחץ על פעם אחת כדי לבחור את סידרת הנתונים שברצונך להוסיף לה תווית.

  • כדי להוסיף תווית נתונים לנקודת נתונים אחת בסידרת נתונים, לחץ על סידרת הנתונים המכילה את נקודת הנתונים שברצונך להוסיף לה תווית ולאחר מכן לחץ שוב על נקודת הנתונים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן לחץ על אפשרות התצוגה הרצויה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  בהתאם לסוג התרשים שבו השתמשת, יהיו זמינות אפשרויות שונות של תוויות נתונים.

 1. בתרשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג ערכי תוויות נוספים עבור כל נקודות הנתונים של סידרה, לחץ על תווית נתונים פעם אחת כדי לבחור את כל תוויות הנתונים של סידרת הנתונים.

  • כדי להציג ערכי תווית נוספים עבור נקודת נתונים אחת, לחץ על תווית הנתונים בנקודת הנתונים שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ שוב על תווית הנתונים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקטים.

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התווית או התוויות שנבחרו בתרשים ולאחר מכן ללחוץ על עיצוב תווית נתונים או לעצב תוויות נתונים.

 3. לחץ על אפשרויות תווית אם היא לא נבחרה ולאחר מכן, תחת מכיל תווית, בחר את תיבת הסימון עבור ערכי התוויות שברצונך להוסיף.

  אפשרויות התווית הזמינות תלויות בסוג התרשים של התרשים שלך. לדוגמה, בתרשים עוגה, תוויות נתונים יכולות להכיל אחוזים וקווים מסלולים.

 4. כדי לשנות את המפריד בין ערכי תוויות הנתונים, בחר את המפריד שבו ברצונך להשתמש או הקלד מפריד מותאם אישית בתיבה מפריד .

 5. כדי לכוונן את מיקום התווית כדי להציג בצורה טובה יותר את הטקסט הנוסף, בחר את האפשרות הרצויה תחת מיקום התווית.

אם הזנת טקסט תווית מותאם אישית, אך ברצונך להציג את ערכי תוויות הנתונים המקושרים לערכי גליון עבודה שוב, באפשרותך ללחוץ על איפוס טקסט תווית.

 1. בתרשים, לחץ על תווית הנתונים בנקודת הנתונים שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ שוב על תווית הנתונים כדי לבחור רק תווית זו.

 2. לחץ בתוך התיבה תווית נתונים כדי להתחיל במצב עריכה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להזין טקסט חדש, גרור כדי לבחור את הטקסט שברצונך לשנות ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי.

  • כדי לקשר תווית נתונים לטקסט או לערכים בגליון העבודה, גרור כדי לבחור את הטקסט שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע את הפעולות הבאות:

   1. בגליון העבודה, לחץ בתוך שורת הנוסחאות ולאחר מכן הקלד סימן שוויון (=).

   2. בחר את התא בגליון העבודה שמכיל את הנתונים או את הטקסט שברצונך להציג בתרשים.

    באפשרותך גם להקליד את ההפניה לתא גליון העבודה בשורת הנוסחאות. כלול סימן שוויון, שם הגיליון, ולאחר מכן סימן קריאה; לדוגמה, = גיליון1! F2

   3. הקש ENTER.

    עצה: באפשרותך להשתמש בכל אחת מהשיטות כדי להזין אחוזים – באופן ידני אם אתה יודע מה הם, או על-ידי קישור לאחוזים בגליון העבודה. אחוזים אינם מחושבים בתרשים, אך באפשרותך לחשב אחוזים בגליון העבודה באמצעות כמות המשוואה/סך = אחוז. לדוגמה, אם אתה מחשב את 10/100 = 0.1ולאחר מכן מעצב את 0.1 כאחוז, המספר יוצג כראוי כ- 10%. לקבלת מידע נוסף אודות חישוב אחוזים, ראה חישוב אחוזים.

גודל התיבה של תווית הנתונים משתנה לגודל הטקסט. לא ניתן לשנות את הגודל של התיבה תווית נתונים, והטקסט עשוי להיחתך אם הוא אינו מתאים לגודל המרבי. כדי להתאים טקסט נוסף, ייתכן שתרצה להשתמש בתיבת טקסט במקום זאת. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת תיבת טקסט לתרשים.

באפשרותך לשנות את המיקום של תווית נתונים יחידה על-ידי גרירתה. באפשרותך גם למקם תוויות נתונים במיקום רגיל ביחס לסמני הנתונים שלהם. בהתאם לסוג התרשים, באפשרותך לבחור מתוך מגוון אפשרויות מיקום.

 1. בתרשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למקם מחדש את כל תוויות הנתונים עבור סידרת נתונים שלמה, לחץ על תווית נתונים פעם אחת כדי לבחור את סידרת הנתונים.

  • כדי למקם מחדש תווית נתונים ספציפית, לחץ על תווית נתונים זו פעמיים כדי לבחור אותה.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקטים.

 2. בכרטיסיה פריסה , בקבוצה תוויות , לחץ על תוויות נתוניםולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  לקבלת אפשרויות נוספות של תווית נתונים, לחץ על אפשרויות נוספות של תווית נתונים, לחץ על אפשרויות תווית אם היא לא נבחרה ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

 1. לחץ על התרשים שממנו ברצונך להסיר תוויות נתונים.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקטים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בכרטיסיה פריסה , בקבוצה תוויות , לחץ על תוויות נתוניםולאחר מכן לחץ על ללא.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

  • לחץ על תווית נתונים פעם אחת כדי לבחור את כל תוויות הנתונים בסידרת נתונים או פעמיים כדי לבחור תווית נתונים אחת בלבד שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תווית נתונים ולאחר מכן לחץ על מחק.

   הערה: פעולה זו מסירה את כל תוויות הנתונים מסידרת נתונים.

 3. באפשרותך גם להסיר תוויות נתונים מיד לאחר הוספתן על-ידי לחיצה על בטל תמונת לחצן בסרגל הכלים לגישה מהירה, או על-ידי הקשה על CTRL + Z.

תוויות נתונים הופכות תרשים לקל יותר להבנה משום שהן מציגות פרטים אודות סידרת הנתונים או נקודות הנתונים הבודדות שלו. לדוגמה, בתרשים העוגה שלהלן, ללא תוויות הנתונים היה קשה לקבוע שהקפה היווה 38% מסך כל המכירות. בהתאם למה שברצונך לסמן בתרשים, באפשרותך להוסיף תוויות לסידרה אחת, לכל הסדרות (התרשים כולו), או לנקודת נתונים אחת.

הוספת תוויות נתונים

ניתן להוסיף תוויות נתונים כדי להציג את ערכי נקודות הנתונים מגיליון Excel בתרשים.

 1. שלב זה חל על Word for Mac בלבד: בתפריט תצוגה , לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים ובחר תוויות נתוניםולאחר מכן בחר מיקום עבור האפשרות תווית נתונים.

  הערה: האפשרויות יהיו שונות בהתאם לסוג התרשים שלך.

 4. אם ברצונך להציג את תווית הנתונים שלך בתוך צורה של בועת טקסט, לחץ על הסבר עבור נתונים.

  תרשים עוגה עם הסברים עבור נתונים

  כדי להפוך את תוויות הנתונים לקלות יותר לקריאה, באפשרותך להעביר אותן לתוך נקודות הנתונים או אפילו מחוץ לתרשים. כדי להזיז תווית נתונים, גרור אותה אל המיקום הרצוי.

  הערה: אם הטקסט בתוך תוויות הנתונים קשה מדי לקריאה, שנה את גודל תוויות הנתונים על-ידי לחיצה עליהן וגרירתן לגודל הרצוי.

לחץ על אפשרויות נוספות של תווית נתונים כדי לשנות את המראה של תוויות הנתונים.

שינוי המראה של תוויות הנתונים

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תווית נתונים כלשהי ובחר עיצוב תוויות נתונים.

 2. לחץ על אפשרויות תווית ותחת תווית מכילה, בחר את האפשרויות הרצויות.

שינוי הטקסט המוצג בתוויות הנתונים

 1. לחץ על תווית הנתונים המכילה את הטקסט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ עליה שוב, כדי שזו תהיה תווית הנתונים היחידה שנבחרת.

 2. בחר את הטקסט הקיים ולאחר מכן הקלד את הטקסט החלופי.

 3. לחץ במקום כלשהו מחוץ לתווית הנתונים.

עצה: אם ברצונך להוסיף הערה לגבי התרשים שלך או לכלול תווית נתונים אחת בלבד, באפשרותך להשתמש בתיבת טקסט.

הסרת תוויות נתונים

אם תחליט שהתוויות הופכות את התרשים לעמוס מדי, באפשרותך להסיר כל אחת מהן או את כולן על-ידי לחיצה על תוויות הנתונים ולאחר מכן הקשה על Delete.

הערה: פעולה זו מסירה את כל תוויות הנתונים מסידרת נתונים.

שימוש בערכי תא כתוויות נתונים

ל-Excel עבור Mac אין כעת אפשרות להשתמש בערכי תא כתוויות נתונים. עם זאת, יש הליך VBA (Visual Basic for Applications) שיאפשר לך לעשות זאת. לקבלת מידע נוסף, ראה: הגדרת תוויות נתונים מותאמות אישית בתרשים.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×