הוספה או הסרה של רקע גיליון

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

ב- Microsoft Excel, באפשרותך להשתמש בתמונה בתור רקע גיליון לצרכי תצוגה בלבד. רקע גיליון אינו מודפס והוא אינו נשמר בתור גליון עבודה נפרד או בפריט שנשמר כדף אינטרנט.

מאחר רקע גיליון אינו מודפס, אין אפשרות להשתמש כסימן מים. עם זאת, באפשרותך לחקות סימן מים שיודפס על-ידי הוספת פריט גרפיקה בכותרת עליונה או כותרת תחתונה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת רקע גיליון

הסרה של רקע גיליון

חיקוי של סימן מים ב- Excel

שימוש בתמונה בכותרת עליונה או תחתונה לחיקוי סימן מים

השתמש ב- WordArt לחיקוי סימן מים

הוספת רקע גיליון

 1. לחץ על גליון העבודה שברצונך להציג עם רקע גיליון. ודא שגליון עבודה אחד בלבד נבחר.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על רקע.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בחר את התמונה שבה ברצונך להשתמש עבור רקע הגיליון ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  התמונה שנבחרה חוזרת על עצמה כדי למלא את הגיליון.

 • כדי לשפר את הקריאות, באפשרותך להסתיר את קווי הרשת של התאים ולהחיל הצללה צבעונית אחידה על התאים שמכילים נתונים.

 • רקע הגיליון נשמר עם נתוני גליון העבודה בעת שמירת חוברת העבודה.

כדי להשתמש בצבע אחיד בתור רקע גיליון, באפשרותך להחיל הצללה על כל התאים בגליון העבודה.

לראש הדף

הסרת רקע גיליון

 1. לחץ על גליון העבודה שמוצג עם רקע גיליון. ודא שגליון עבודה אחד בלבד נבחר.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מחק רקע.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

  האפשרות מחק רקע זמינה רק כאשר גליון עבודה מכיל רקע גיליון.

לראש הדף

חיקוי של סימן מים ב- Excel

פונקציונליות של סימן מים אינה זמינה ב- Microsoft Excel. עם זאת, ניתן לחקות סימן מים באחת משתי דרכים.

באפשרותך להציג פרטי סימן מים בכל עמוד מודפס — לדוגמה, כדי לציין שנתוני גליון העבודה חסויים או שהם עותק טיוטה — על-ידי הוספת תמונה שמכילה פרטי סימן מים לכותרת עליונה או לכותרת תחתונה. התמונה תופיע מאחורי נתוני גליון העבודה, החל מחלקו העליון או התחתון של כל עמוד. באפשרותך גם לשנות את הגודל או את קנה המידה של התמונה כדי למלא את העמוד כולו.

בנוסף, באפשרותך להשתמש באובייקט WordArt על-גבי נתוני גליון העבודה כדי לציין שהנתונים חסויים או שמדובר בעותק טיוטה.

שימוש בכותרת עליונה או בכותרת תחתונה לחיקוי סימן מים

 1. בתוכנית שרטוט כגון הצייר, צור תמונה שבה תרצה להשתמש בתור סימן מים.

 2. ב- Excel, לחץ על גליון העבודה שבו ברצונך להציג את סימן המים.

  הערה: ודא שגליון עבודה אחד בלבד נבחר.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 4. תחת כותרת עליונה, לחץ על תיבת הבחירה של הכותרת העליונה השמאלית, המרכזית או הימנית.

 5. בכרטיסיה עיצוב של כותרת עליונה וכותרת תחתונה כלים, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה רכיבים, לחץ על התמונה לחצן 'הרחב' ולאחר מכן חפש את התמונה שברצונך להוסיף.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 6. לחץ פעמיים על התמונה. הכיתוב ‎&[Picture]‎ יופיע בתיבת הבחירה של הכותרת העליונה.

 7. לחץ בגליון העבודה. התמונה שבחרת תופיע במקום ‎&[Picture]‎.

 8. כדי לשנות את הגודל או את קנה המידה של התמונה, לחץ על תיבת הבחירה של הכותרת העליונה המכילה את התמונה, לחץ על עיצוב תמונה בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח עיצוב תמונה, בחר באפשרויות הרצויות בכרטיסיה גודל.

 • שינויים בתמונה או בתבנית התמונה נכנסים לתוקף באופן מיידי ולא ניתן לבטלם.

 • אם ברצונך להוסיף שטח ריק מעל או מתחת לתמונה, בתיבת הבחירה של הכותרת העליונה שמכילה את התמונה, לחץ לפני או אחרי ‎&[Picture]‎ ולאחר מכן הקש ENTER כדי להתחיל שורה חדשה.

 • כדי להחליף תמונה בתיבת המקטע של הכותרת העליונה המכילה את התמונה, בחר & [Picture], לחץ על התמונה לחצן 'הרחב' ולאחר מכן לחץ על החלף.

 • לפני ההדפסה, ודא שהשוליים של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה מכילים די שטח עבור הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה המותאמות אישית.

 • כדי למחוק תמונה בתיבת המקטע של הכותרת העליונה המכילה את התמונה, בחר ב- ‎&[Picture]‎, הקש DELETE ולאחר מכן לחץ בגליון העבודה.

 • כדי לעבור מתצוגת פריסת עמוד לתצוגה רגילה, בחר תא כלשהו, לחץ על הכרטיסיה תצוגה ולאחר מכן, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על רגילה.

לראש הדף

שימוש ב- WordArt לחיקוי סימן מים

 1. לחץ על מיקום גליון העבודה שבו ברצונך להציג את סימן המים.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על WordArt.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. לחץ על סגנון ה- WordArt שבו ברצונך להשתמש.

  לדוגמה, השתמש במילוי - לבן, הטלת צל, מילוי - טקסט 1, צל פנימי או מילוי - לבן, מסגרת משופעת בגוון מאט חם.

 4. הקלד את הטקסט שבו ברצונך להשתמש בסימן המים.

 5. כדי לשנות את גודל ה- WordArt, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על ה- WordArt.

  2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה גודל, בתיבות גובה צורה ורוחב צורה, הזן את הגודל הרצוי. שים לב שפעולה זו משנה רק את גודל התיבה שמכילה את ה- WordArt.

   באפשרותך גם לגרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל שב- WordArt לגודל הרצוי.

  3. בחר את הטקסט שבתוך ה- WordArt ולאחר מכן בכרטיסיה בית, בקבוצה גופן, בחר את הגודל הרצוי בתיבה גודל גופן.

   תמונת רצועת הכלים של excel

 6. כדי להוסיף שקיפות כדי שתוכל לראות את נתוני גליון העבודה שמתחת ל- WordArt, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ה- WordArt ולחץ על עיצוב צורה.

  2. בקטגוריה מילוי, תחת מילוי, לחץ על מילוי מלא.

  3. גרור את מחוון שקיפות לאחוז השקיפות הרצוי, או הזן אחוז בתיבה שקיפות.

 7. אם ברצונך לסובב את ה- WordArt, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על ה- WordArt.

  2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סדר, לחץ על סובב.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

  3. לחץ על אפשרויות סיבוב נוספות.

  4. בכרטיסיה גודל, תחת שינוי גודל וסיבוב, בתיבה סיבוב, הזן את שיעור הסיבוב הרצוי במעלות.

  5. לחץ על סגור.

   ניתן גם לגרור את נקודת אחיזה לסיבוב בכיוון הרצוי כדי לסובב את ה- WordArt.

הערה: לא ניתן להשתמש WordArt בכותרת עליונה או כותרת תחתונה כדי להציגה ברקע. עם זאת, אם אתה יוצר את ה-WordArt בגליון עבודה ריק שאינו מציג קווי רשת (נקה את תיבת הסימון ' קווי רשת ' בקבוצה ' הצג/הסתר ' בכרטיסיה ' תצוגה '), אתה יכול הקש PRINT SCREEN כדי ללכוד את ה-WordArt ולאחר מכן הדבק את הלכודה WordArt לתוך בתוכנית ציור. לאחר מכן באפשרותך להוסיף תמונה שיצרת בתוכנית ציור לתוך כותרת עליונה וכותרת תחתונה, כפי שמתואר בשימוש בכותרת עליונה או תחתונה לחיקוי סימן מים.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×