הוספה או הסרה של ציר משני בתרשים ב- Excel

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

כאשר המספרים בתרשים שאתה יוצר משתנים בצורה משמעותית בין סדרת נתונים אחת לאחרת, או כשיש לך סוגים שונים של נתונים (לדוגמה, מחיר ונפח), באפשרותך להתוות סידרת נתונים אחת או יותר על ציר אנכי (ערכים) משני. קנה המידה של הציר האנכי המשני מציג את הערכים של סידרת הנתונים המשויכת. ציר משני מתאים מאוד לתרשים המציג שילוב של תרשימי טורים וקו.

תרשים משולב עם ציר משני

ניתן להציג במהירות תרשים כמו התרשים לעיל על-ידי החלפת התרשים בתרשים משולב.

 1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים שברצונך לשנות לתרשים משולב כדי להציג את כלי תרשימים.

  הכרטיסיות 'עיצוב' ו'עיצוב אובייקטים' של 'כלי תרשימים'

 2. לחץ על עיצוב > שנה סוג תרשים.

  הקבוצה 'סוג' בכרטיסיה 'עיצוב'

 3. בכרטיסיה כל התרשימים, בחר משולב ולאחר מכן בחר את התרשים 'טורים מקובצים באשכולות - קו על ציר משני'.

  תרשים משולב עם ציר משני בכרטיסיה 'כל התרשימים'

 4. תחת בחר את סוג התרשים והציר עבור סידרת הנתונים שלך, סמן את התיבה ציר משני עבור כל סידרת נתונים שברצונך להתוות על הציר המשני ולאחר מכן שנה את סוג התרשים שלהן לקו.

 5. ודא שכל סדרות הנתונים האחרות מוצגות בתור טורים מקובצים באשכולות.

  כדי להבהיר מה מותווה בכל ציר אנכי, באפשרותך להוסיף כותרות ציר.

הוספת כותרות ציר לצירים אנכיים

 1. לחץ במקום כלשהו בתרשים ולאחר מכן לחץ על רכיבי תרשים לחצן 'רכיבי תרשים' .

 2. סמן את התיבה כותרות ציר, לחץ על החץ לידה ולאחר מכן סמן את התיבות של כותרות הציר שברצונך להוסיף.

 3. בתרשים, לחץ על כל כותרת ציר בנפרד והקלד כותרת המתארת את הנתונים המותווים לאורך ציר זה.

למידע נוסף

יצירת תרשים מההתחלה עד הסוף

בחירת נתונים עבור תרשים

שינוי תוויות ציר בתרשים

הוספת כותרות ציר לתרשים

קבל מידע נוסף על תרשימים משולבים

כאשר הערכים בתרשים דו-ממדי משתנים בצורה משמעותית בין סדרת נתונים אחת לאחרת, או כשיש לך סוגים שונים של נתונים (לדוגמה, מחיר ונפח), באפשרותך להתוות סידרת נתונים אחת או יותר על ציר אנכי (ערכים) משני. קנה המידה של הציר האנכי המשני משקף את הערכים של סידרת הנתונים המשויכת.

תרשים משולב מעוצב

לאחר הוספת ציר אנכי משני לתרשים דו-ממדי, ניתן להוסיף גם ציר אופקי משני (קטגוריה), שיכול להיות שימושי בתרשים xy (פיזור) או בתרשים בועות.

כדי להבחין בין סדרות הנתונים שמותוות על הציר המשני, ניתן לשנות את סוג התרשים. לדוגמה, בתרשים טורים, ניתן לשנות את סידרת הנתונים על הציר המשני לתרשים קו.

חשוב: כדי להשלים את ההליכים הבאים, דרוש לך תרשים דו-ממדי קיים. צירים משניים אינם נתמכים בתרשימים תלת-ממדיים.

ניתן להתוות נתונים על ציר אנכי משני עם סידרת נתונים אחת בכל פעם. כדי להתוות יותר מסידרת נתונים אחת על הציר האנכי המשני, חזור על הליך זה עבור כל סידרת נתונים שברצונך להציג על הציר האנכי המשני.

 1. בתרשים, לחץ על סידרת הנתונים שברצונך להתוות על ציר אנכי משני או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את סידרת הנתונים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ על התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ בתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על סידרת הנתונים שברצונך להתוות לאורך ציר אנכי משני.

   תמונה של רצועת הכלים

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

  תיבת הדו-שיח עיצוב סידרת נתונים מוצגת.

  הערה: אם מוצגת תיבת דו-שיח אחרת, חזור על שלב 1 והקפד לבחור סידרת נתונים בתרשים.

 3. בכרטיסיה אפשרויות סידרה, תחת התווה סידרה על, לחץ על ציר משני ולאחר מכן לחץ על סגור.

  ציר אנכי משני מוצג בתרשים.

 4. כדי לשנות את התצוגה של הציר האנכי המשני, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה צירים, לחץ על צירים.

  2. לחץ על ציר אנכי משני ולאחר מכן לחץ על אפשרות התצוגה הרצויה.

 5. כדי לשנות את אפשרויות הציר של הציר האנכי המשני, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הציר האנכי המשני ולאחר מכן לחץ על עיצוב ציר.

  2. תחת אפשרויות ציר, בחר את האפשרויות שבהן ברצונך להשתמש.

כדי להשלים הליך זה, דרוש לך תרשים שמציג ציר אנכי משני. כדי להוסיף ציר אנכי משני, ראה הוספת ציר אנכי משני.

 1. לחץ על תרשים שמציג ציר אנכי משני.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה צירים, לחץ על צירים.

  תמונה של רצועת הכלים

 3. לחץ על ציר אופקי משני ולאחר מכן לחץ על אפשרות התצוגה הרצויה.

 1. בתרשים, לחץ על סידרת הנתונים שברצונך לשנות.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  עצה: ניתן גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סידרת הנתונים, ללחוץ על שינוי סוג תרשים של סידרה ולאחר מכן להמשיך לשלב 3.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג, לחץ על שנה סוג תרשים.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 3. בתיבת הדו-שיח שינוי סוג תרשים, לחץ על סוג התרשים שבו ברצונך להשתמש.

  התיבה הראשונה מציגה רשימה של קטגוריות של סוגי תרשימים והתיבה השנייה מציגה את סוגי התרשימים הזמינים עבור כל קטגוריה של סוג תרשים. לקבלת מידע נוסף אודות סוגי התרשימים שבהם באפשרותך להשתמש, ראה סוגי התרשימים הזמינים.

הערה: ניתן לשנות את סוג התרשים עבור סידרת נתונים אחת בלבד בכל פעם. כדי לשנות את סוג התרשים של יותר מסידרת נתונים אחת בתרשים, חזור על השלבים של הליך זה עבור כל סידרת נתונים שברצונך לשנות.

 1. לחץ על התרשים שמציג את הציר המשני שברצונך להסיר.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה צירים, לחץ על צירים, לחץ על ציר אנכי משני או על ציר אופקי משני ולאחר מכן לחץ על ללא.

  תמונה של רצועת הכלים

עצות: 

 • תוכל גם ללחוץ על הציר המשני שברצונך למחוק ולאחר מכן להקיש DELETE, או ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הציר המשני ולאחר מכן ללחוץ על מחק.

 • כדי להסיר צירים משניים מיד לאחר הוספתם, לחץ על בטל לחצן 'בטל' בסרגל הכלים לגישה מהירה או הקש CTRL+Z.

כאשר הערכים בתרשים משתנים בצורה משמעותית מסדרת נתונים אחת לאחרת, באפשרותך להתוות סידרת נתונים אחת או יותר על ציר משני. ציר משני יכול לשמש גם כחלק מתרשים משולב כאשר יש לך סוגים שונים של נתונים (לדוגמה, מחיר ונפח) באותו תרשים.

בתרשים זה, הציר האנכי הראשי מימין משמש לציון נפח מכירות, ואילו הציר האנכי המשני שמשמאל מיועד לנתוני מחירים.

תרשים עם ציר משני

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת ציר משני

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להתוות על ציר משני ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים בסרט.

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל סמני הנתונים של סדרת נתונים זו.

 2. לחץ על הוסף רכיב תרשים > צירים ובחר אופקי משני או אנכי משני.

הוספת כותרת ציר עבור ציר משני

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להתוות על ציר משני ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים בסרט.

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל סמני הנתונים של סדרת נתונים זו.

 2. לחץ על הוסף רכיב תרשים > כותרות צירים ובחר אופקי משני או אנכי משני.

כאשר הערכים בתרשים משתנים בצורה משמעותית מסדרת נתונים אחת לאחרת, באפשרותך להתוות סידרת נתונים אחת או יותר על ציר משני. ציר משני יכול לשמש גם כחלק מתרשים משולב כאשר יש לך סוגים שונים של נתונים (לדוגמה, מחיר ונפח) באותו תרשים.

בתרשים זה, הציר האנכי הראשי מימין משמש לציון נפח מכירות, ואילו הציר האנכי המשני שמשמאל מיועד לנתוני מחירים.

תרשים עם ציר משני

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת ציר משני

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להתוות על ציר משני ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל סמני הנתונים של סדרת נתונים זו.

 2. תחת הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב בחירה.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי'

 3. בחלונית הניווט, לחץ על ציר.

 4. לחץ על ציר משני ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כדי להוסיף עוד סדרות של נתונים לציר המשני, חזור על הליך זה.

הוספת כותרת ציר עבור ציר משני

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על כותרות צירים, הצבע על כותרת ציר אופקי משני או על כותרת ציר אנכי משני ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. בחר את הטקסט בתיבה כותרת ציר ולאחר מכן הקלד כותרת ציר.

הוספת תווית ציר עבור ציר משני

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על ציר אופקי משני או על ציר אנכי משני ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

כאשר הערכים בתרשים משתנים בצורה משמעותית מסדרת נתונים אחת לאחרת, באפשרותך להתוות סידרת נתונים אחת או יותר על ציר משני. ציר משני יכול לשמש גם כחלק מתרשים משולב כאשר יש לך סוגים שונים של נתונים (לדוגמה, מחיר ונפח) באותו תרשים.

בתרשים זה, הציר האנכי הראשי מימין משמש לציון נפח מכירות, ואילו הציר האנכי המשני שמשמאל מיועד לנתוני מחירים.

תרשים עם ציר משני

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת ציר משני

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להתוות על ציר משני ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל סמני הנתונים של סדרת נתונים זו.

 2. תחת הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב בחירה.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי'

 3. בחלונית הניווט, לחץ על ציר.

 4. לחץ על ציר משני ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כדי להוסיף עוד סדרות של נתונים לציר המשני, חזור על הליך זה.

הוספת כותרת ציר עבור ציר משני

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על כותרות צירים, הצבע על כותרת ציר אופקי משני או על כותרת ציר אנכי משני ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. בחר את הטקסט בתיבה כותרת ציר ולאחר מכן הקלד כותרת ציר.

הוספת תווית ציר עבור ציר משני

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על ציר אופקי משני או על ציר אנכי משני ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

כאשר הערכים בתרשים משתנים בצורה משמעותית מסדרת נתונים אחת לאחרת, באפשרותך להתוות סידרת נתונים אחת או יותר על ציר משני. ציר משני יכול לשמש גם כחלק מתרשים משולב כאשר יש לך סוגים שונים של נתונים (לדוגמה, מחיר ונפח) באותו תרשים.

בתרשים זה, הציר האנכי הראשי מימין משמש לציון נפח מכירות, ואילו הציר האנכי המשני שמשמאל מיועד לנתוני מחירים.

תרשים עם ציר משני

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת ציר משני

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להתוות על ציר משני ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

  לדוגמה, בתרשים קו, לחץ על אחד מהקווים בתרשים. פעולה זו תגרום לבחירת כל סמני הנתונים של סדרת נתונים זו.

 3. תחת הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב בחירה.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'הקטע הנבחר הנוכחי'

 4. בחלונית הניווט, לחץ על ציר.

 5. לחץ על ציר משני ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כדי להוסיף עוד סדרות של נתונים לציר המשני, חזור על הליך זה.

הוספת כותרת ציר עבור ציר משני

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת תוויות, לחץ על כותרות צירים, הצבע על כותרת ציר אופקי משני או על כותרת ציר אנכי משני ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 4. בחר את הטקסט בתיבה כותרת ציר ולאחר מכן הקלד כותרת ציר.

הוספת תווית ציר עבור ציר משני

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת צירים, לחץ על צירים, הצבע על ציר אופקי משני או על ציר אנכי משני ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'צירים'

כאשר הערכים בתרשים משתנים בצורה משמעותית מסדרת נתונים אחת לאחרת, באפשרותך להתוות סידרת נתונים אחת או יותר על ציר משני. ציר משני יכול לשמש גם כחלק מתרשים משולב כאשר יש לך סוגים שונים של נתונים (לדוגמה, מחיר ונפח) באותו תרשים.

בתרשים זה, הציר האנכי הראשי מימין משמש לציון נפח מכירות, ואילו הציר האנכי המשני שמשמאל מיועד לנתוני מחירים.

תרשים עם ציר משני

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת ציר משני

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להתוות על ציר משני ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים בסרט.

 2. לחץ על הוסף רכיב תרשים > צירים ובחר אופקי משני או אנכי משני.

הוספת כותרת ציר עבור ציר משני

 1. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להתוות על ציר משני ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים בסרט.

 2. לחץ על הוסף רכיב תרשים > כותרות צירים ובחר אופקי משני או אנכי משני.

כאשר הערכים בתרשים משתנים בצורה משמעותית מסדרת נתונים אחת לאחרת, באפשרותך להתוות סידרת נתונים אחת או יותר על ציר משני. ציר משני יכול לשמש גם כחלק מתרשים משולב כאשר יש לך סוגים שונים של נתונים (לדוגמה, מחיר ונפח) באותו תרשים.

בתרשים זה, הציר האנכי הראשי מימין משמש לציון נפח מכירות, ואילו הציר האנכי המשני שמשמאל מיועד לנתוני מחירים.

תרשים עם ציר משני

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת ציר משני

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להתוות על ציר משני ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים בסרט.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים > צירים ובחר אופקי משני או אנכי משני.

הוספת כותרת ציר עבור ציר משני

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בתרשים, בחר את סידרת הנתונים שברצונך להתוות על ציר משני ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים בסרט.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים > כותרות צירים ובחר אופקי משני או אנכי משני.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×