הוספה או הסרה של פעילות גליון זמנים (שורה)

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

כל שורה בגליון זמנים שלך משמשת ללכידת עבודה בפועל שלך עבור תקופת הדיווח שנבחרה. באפשרותך להוסיף שורות לקטגוריות שונות של זמן שברצונך ללכוד, או להסיר שורה אם לא נותר זמן שעליו יש לדווח בפעילות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הוספת פעילות פרוייקט

הוספת פעילות מנהלית

הוספת עבודה אחרת

הסרת פעילות

הוספת פעילות פרוייקט

 1. בהפעלה המהירה, תחת העבודה שלי, לחץ על מרכז גליונות זמנים.

 2. בעמודה שם גליון זמנים, לחץ על גליון הזמנים בו ברצונך להוסיף פעילות.

  אם אינך רואה את גליון הזמנים שברצונך לשנות, השתמש ברשימת בחירת התצוגה בצדו הימני של סרגל הכלים כדי להציג את גליונות הזמנים עבור תקופות זמן שונות.

 3. בדף גליון הזמנים שלי, לחץ על הוסף שורות.

 4. לחץ על בחר מתוך הקצאות קיימות ולאחר מכן בחר בפעילויות המתאימות מתוך התיבה.

  כדי לבחור ביותר מפעילות אחת, החזק את מקש CTRL לחוץ ובמקביל לחץ על כל פעילות שברצונך להוסיף.

 5. בחר קטגוריית עבודה מתוך הרשימה בחר סיווג שורה.

  סיווגים הם קטגוריות שמגדיר הארגון שלך עבור העבודה שאתה מבצע. לדוגמה, הארגון עשוי לקבוע סיווגים שונים עבור עבודה שניתן לחייב בגינה ועבודה שלא ניתן לחייב בגינה.

  הערה: הסיווג שתבחר יוחל על כל השורות שאתה מוסיף בפעם זו. כדי להוסיף שורות בעלות סיווג שונה, סיים להוסיף את ערכת השורות הראשונה ולאחר מכן חזור על שלבים אלה כדי להוסיף שורות נוספות לגליון הזמנים שלך.

 6. בתיבה הערה, הקלד את הערותיך לגבי השורות שאתה מוסיף.

לראש הדף

הוספת פעילות מנהלית

פעילויות מנהליות יכולות לכלול זמן חופשה, חופשה עקב מחלה או קטגוריות נוספות המאושרות על-ידי החברה לדיווח על זמן, כגון זמן השתתפות בפגישות או מענה לדואר אלקטרוני. באפשרותך להוסיף זמן מנהלי לגליון הזמנים שלך בדף מרכז גליונות הזמנים.

 1. בהפעלה המהירה, תחת העבודה שלי, לחץ על מרכז גליונות זמנים.

 2. לחץ על תכנן זמן מנהלי.

 3. בתיבת הדו-שיח זמן מנהלי, בחר בקטגוריה עבור הזמן המנהלי שלך מתוך הרשימה קטגוריה.

 4. בחר סוג עבודה, אם אפשרות זו ישימה.

 5. הקלד תיאור קצר של העבודה המנהלית בתיבה תיאור.

 6. בחר בתקופת הדיווח עבור העבודה המנהלית מתוך הרשימה תקופה.

  היה בטוח שאתה בוחר בתקופת הדיווח הנכונה עבור הזמן המנהלי כדי לוודא שהוא מופיע בגליון הזמנים שלך.

 7. הקלד את שעות העבודה שהקדשת לעבודה או שבהן תכננת לעבוד, או את שני סוגי השעות, בפעילות שאינה של פרוייקט בשורות המתאימות ברשת. באפשרותך גם להזין את שעות העבודה הממשיות או אלה שהוקדשו לעבודה בגליון הזמנים עבור זמן מנהלי.

  • שעות מבוצעות משקפות את הזמן שבו ביצעת עבודה בפעילות ניהולית במהלך תקופת הדיווח. לדוגמה, אם עבדת בכל יום חמישי בפגישות, הקלד ברשת של התאריך המתאים.

  • שעות מתוכננות משקפות את הזמן שברצונך לשמור בלוח הזמנים שלך. לדוגמה, ייתכן שיהיה ברצונך לקחת שבוע חופש בקיץ. מקם את תקופת הדיווח עבור הזמן שברצונך לשמור לחופשה ולאחר מכן הזן את השעות המתוכננות עבור שבוע זה.

   הערות: 

   • פעילויות מנהליות יכולות להתווסף בצורה של קטגוריה אחת בכל פעם. לדוגמה, אם עליך להוסיף שתי קטגוריות של זמן מנהלי לגליון הזמנים שלך כדי לשקף חופשה ופגישות, עליך להוסיף ראשית פעילות מנהלית לחופשה ולאחר מכן לחזור על השלבים כדי להוסיף פעילות מנהלית לזמן פגישות.

   • זמן מתוכנן ניתן לערוך רק בתיבת הדו-שיח זמן מנהלי.

   • אם פעילות מנהלית ללא מאשר שהוקצו, זמן שדווח באופן אוטומטי אושר והוספת למשימה; אם אתה המאשר עבור פעילות, כל עבודה שתשלח של פעילות זו באופן אוטומטי מאושר.

לראש הדף

הוספת עבודה אחרת

ייתכן שפעילויות מסוימות הן לא חלק מפרוייקט, אבל לא ניתן לסווג אותן לקטגוריה של זמן מנהלי בארגון. לדוגמה, ייתכן שיש לך ארוחת צהריים עסקית חשובה עם מנהל באתר לקוח או שהשתתפת בוועידה. הארגון שלך לא יכול לעקוב אחר פעילויות אלה כזמן מנהלי מאחר שהן מתרחשות לעתים נדירות. באפשרותך להוסיף בקלות זמן שאינו של פרוייקט לגליון הזמנים שלך בדף מרכז גליונות הזמנים.

עצה: אם לעתים קרובות אתה מדווח על זמן שאינו משויך לפרוייקט קיים או לסיווג זמן מנהלי, ייתכן שהארגון שלך ירצה להוסיף סיווג חדש עבור הפעילות.

 1. בהפעלה המהירה, תחת העבודה שלי, לחץ על מרכז גליונות זמנים.

 2. בעמודה שם גליון זמנים, לחץ על גליון הזמנים בו ברצונך להוסיף פעילות.

  אם אינך רואה את גליון השעות שברצונך ליצור, השתמש ברשימת בחירת התצוגה בצדו הימני של סרגל הכלים כדי להציג את גליונות הזמנים עבור תקופות זמן שונות.

 3. בגליון הזמנים שלי, לחץ על הוסף שורות.

 4. לחץ על הקלד שם עבור השורות החדשות של גליון הזמנים ולאחר מכן הקלד את השם עבור שורת גליון הזמנים החדשה בתיבה. באפשרותך להקליד שורות מרובות בכל זמן נתון המופרדות על-ידי החזרת גררה.

  השתמש באפשרות זו כדי ללכוד את הזמן שבילית בעבודה אשר אינו קשור לפעילויות ולפרוייקטים שיש אחריהם מעקב ב- Microsoft Office Project 2007.

 5. בחר קטגוריית עבודה מתוך הרשימה בחר סיווג שורה.

  סיווגים הם קטגוריות שמגדיר הארגון שלך עבור העבודה שאתה מבצע. לדוגמה, הארגון עשוי לקבוע סיווגים שונים עבור עבודה שניתן לחייב בגינה ועבודה שלא ניתן לחייב בגינה.

  הערה: הסיווג שבו תבחר יוחל על כל השורות שתוסיף בפעם זו. כדי להוסיף שורות בעלות סיווג שונה, סיים להוסיף את ערכת השורות הראשונה ולאחר מכן חזור על שלבים אלה כדי להוסיף שורות נוספות לגליון הזמנים.

 6. בתיבה הערה, הקלד את הערותיך לגבי השורות שאתה מוסיף.

לראש הדף

הסרת פעילות

ייתכן שתצטרך לבצע משימות בגליון הזמנים שלך שברצונך לראות "תיעלם." לדוגמה, גליון הזמנים שלך עשוי לכלול שורה כדי ללכוד מחלה המתוכנן עבור רופא אצל, אך ייתכן שלא שהקדשת מחלה במהלך תקופת הדיווח. אם יש לך זמן לדווח על פעילות, ואם אתה טרם שלחת את גליון הזמנים שלך, באפשרותך למחוק את הפעילות מגליון הזמנים שלך במקום להשתמש באפשרות תכנן זמן מנהלי כדי לשנות את החופשה המתוכננת. אפשרות זו שימושית גם עבור זמן הדורש אישור המנהל שלך, שבו הבקשה נדחתה, או עבור סיבות אחרות הקשורות בזמן עדיין לא אושר.

 1. בגליון הזמנים שלי, בחר בתיבת הסימון לצד כל משימה שברצונך להסיר מגליון הזמנים שלך.

 2. לחץ על מחק שורות.

הערה: 

 • הסרת פעילות מגליון הזמנים שלך אינה מסירה אותה מהפרוייקט ואינה מסירה את הקצאת הפעילות שלך.

 • אם הסרת פעילות בטעות, באפשרותך להוסיף אותה בחזרה לגליון הזמנים שלך על-ידי ביצוע שלבי הוספת זמן פרוייקט, זמן מנהלי או זמן של עבודה אחרת לגליון הזמנים שלך. כל זמן שהזנת ברשת עבור הפעילות צריך להיות מוזן שוב.

 • אם עליך להסיר פעילות מגליון הזמנים שלך לאחר שליחתו, באפשרותך לאחזר את גליון הזמנים שלך ולבצע את התיקון אם הוא טרם אושר על-ידי המאשר הסופי. אם המאשר הסופי אישר את לוח הזמנים שלך, אין באפשרותך להסיר את הפעילות.

מדוע אין באפשרותי לבצע פעולות מסוימות ב- Microsoft Office Project Web Access ?

בהתאם להגדרות הרשאות שבו השתמשת כדי להיכנס ל- Project Web Access, לא תוכל לראות או להשתמש בתכונות מסוימות. כמו כן, למה שאתה רואה דפים מסוימים עשויות להיות שונות מאלה שמתועדים אם מנהל השרת שלך התאמה אישית של Project Web Access ו- תבצע התאמה אישית של העזרה בהתאם.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×