הוספה או הסרה של כותרות עליונות או כותרות תחתונות

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באמצעות הכלי ' כותרת עליונה וכותרת תחתונה ' ב- Publisher, באפשרותך ליצור כותרות עליונות וכותרות תחתונות בכל עמוד בסיס. כותרות עליונות וכותרות תחתונות יכולות לכלול מספרי עמודים אוטומטיים, התאריך הנוכחי ואת תצוגת הזמן, אובייקטים בתוך השורה ולאחר כל טקסט שתרצה, כגון כותרות פרקים או כרזות ידיעונים.

הוספת כותרת עליונה או כותרת תחתונה לעמוד בסיס עמוד בודד

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

  Publisher יעבור לעמוד בסיס בו יופיעו תיבות טקסט כותרת עליונה וכותרת תחתונה, יחד עם סרגל הכלים כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 2. בחר באפשרויות שהרצויות מסרגל הכלים, הקלד את הכותרת או טקסט כותרת תחתונה הרצויה ולאחר מכן החל את הגופן ואת הגדרות הפיסקה שהרצויות על הטקסט כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 3. בסרגל הכלים כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על סגור עמוד בסיס.

להוסיף כותרות עליונות או כותרות תחתונות עבור עמוד בסיס בן שני עמודים

באפשרותך להוסיף כותרות עליונות וכותרות תחתונות בעמודי ספר על-ידי הוספתן לעמוד בסיס עמוד בודד ולאחר מכן שינוי הדף הראשי של עמוד בודד לעמוד בסיס בן שני עמודים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על עמוד בסיס.

 2. בחלונית המשימות עריכת עמודי בסיס, לחץ על החץ לצד עמוד הבסיס הבודד שבו ברצונך ליצור כותרות עליונות וכותרות תחתונות הפונה ולאחר מכן לחץ על הצג כותרת עליונה/כותרת תחתונה.

  תיבות טקסט של כותרת עליונה וכותרת תחתונה יופיעו בעמוד הבסיס, יחד עם סרגל הכלים כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 3. בחר באפשרויות שהרצויות מסרגל הכלים, הקלד את טקסט הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה הרצוי ולאחר מכן החל את הגדרות הפיסקה שהרצויות על הטקסט כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 4. בקבוצה עמוד בסיס, לחץ על שני עמוד בסיס.

  כעת באפשרותך לערוך את הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות בשני העמודים של עמוד הבסיס בן שני עמודים.

הסתרה של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בעמוד כלשהו

באפשרותך להסתיר כותרת עליונה או כותרת תחתונה בעמוד כלשהו על-ידי ביצוע השלבים הבאים הראשי: שלב 1 - יצירת דף ראשי כפולים, שלב 2 - למחוק את הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה, לבין שלב 3 - החל את עמוד הבסיס המשוכפל על העמוד בפרסום בו ברצונך להסתיר את הכותרת העליונה או התחתונה.

שלב 1: יצירת דף ראשי כפולים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על עמוד בסיס.

 2. בחלונית המשימות עריכת עמודי בסיס, בחר את עמוד הבסיס שברצונך לשכפל ולאחר מכן לחץ על כפולים בקבוצה עמוד בסיס.

 3. בתיבת הדו-שיח שכפול עמוד בסיס, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • ב- מזהה עמוד (תו אחד) תיבה, הקלד מזהה בן תו אחד עבור עמוד הבסיס החדש. הדבר יכול להיות כל תו Unicode בודד.

  • בתיבה תיאור, הקלד תיאור קצר של עמוד הבסיס החדש.

   הערה: הערה: התצוגה של תיאור זה מוגבל ל- 40 תווים.

   צילום מסך מציג את תיבת הדו-שיח שכפול עמוד בסיס.

שלב 2: מחיקת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה

 • מחק את התוכן של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בעמוד הבסיס כפולים.

שלב 3: החלת הדף הראשי כפולים אל דף פרסום

 1. בכרטיסיה עיצוב עמוד, לחץ על עמודי בסיס > עריכת עמודי בסיס.

 2. באמצעות לחצן העכבר הימני על הדף שבו ברצונך להחיל את עמוד הבסיס ולאחר מכן בחר עמודי בסיס.

  צילום מסך מראה אפשרות תפריט הקיצור שנבחרו עבור עמודי בסיס עם דף הבסיס של האפשרויות הזמינות.

 3. אם הדף הראשי שבו ברצונך להשתמש מופיע, בחר אותו. אם לא, בחר החל עמוד בסיס. בתיבת הדו-שיח החלת עמוד בסיס , בחר את עמוד הבסיס שברצונך להחיל מתוך בחר עמוד בסיס.

  צילום מסך מציג את תיבת הדו-שיח החלת עמוד בסיס.

 4. תחת החל על, בחר בדפים שהרצויים מוחלת על הדף הראשי.

 5. לחץ על אישור.

הוספת כותרת עליונה או כותרת תחתונה לעמוד בסיס עמוד בודד

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  Publisher יעבור לעמוד בסיס בו יופיעו תיבות טקסט כותרת עליונה וכותרת תחתונה, יחד עם סרגל הכלים כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 2. בחר באפשרויות שהרצויות מסרגל הכלים, הקלד את הכותרת או טקסט כותרת תחתונה הרצויה ולאחר מכן החל את הגופן ואת הגדרות הפיסקה שהרצויות על הטקסט כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 3. בסרגל הכלים כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על סגור.

להוסיף כותרות עליונות או כותרות תחתונות עבור עמוד בסיס בן שני עמודים

באפשרותך להוסיף כותרות עליונות וכותרות תחתונות בעמודי ספר על-ידי הוספתן לעמוד בסיס עמוד בודד ולאחר מכן שינוי הדף הראשי של עמוד בודד לעמוד בסיס בן שני עמודים.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על עמוד בסיס.

 2. בחלונית המשימות עריכת עמודי בסיס, לחץ על החץ לצד עמוד הבסיס הבודד שבו ברצונך ליצור כותרות עליונות וכותרות תחתונות הפונה ולאחר מכן לחץ על ערוך.

 3. בתפריט תצוגה, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  תיבות טקסט של כותרת עליונה וכותרת תחתונה יופיעו בעמוד הבסיס, יחד עם כותרת עליונה וכותרת תחתונהסרגל כלים.

 4. בחר באפשרויות שהרצויות מסרגל הכלים, הקלד את טקסט הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה הרצוי ולאחר מכן החל את הגדרות הפיסקה שהרצויות על הטקסט כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 5. בחלונית המשימות עריכת עמודי בסיס, לחץ על החץ לצד עמוד הבסיס עורך ולאחר מכן לחץ על שנה לשני עמודים.

  כעת באפשרותך לערוך את הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות בשני העמודים של עמוד הבסיס בן שני עמודים.

 6. בסרגל הכלים עריכת עמודי בסיס, לחץ על סגור תצוגת תבנית בסיס.

הסתרה של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בעמוד כלשהו

באפשרותך להסתיר כותרת עליונה או כותרת תחתונה בעמוד כלשהו על-ידי יצירת עמוד בסיס משוכפל, מחיקת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולאחר מכן החלה על העמוד בפרסום שבו אתה מעוניין בכותרת העליונה או התחתונה מוסתרים.

 1. יצירת עמוד בסיס משוכפל המכיל את הכותרת העליונה והכותרת התחתונה שברצונך להסתיר.

  כיצד?

  1. בתפריט תצוגה, לחץ על עמוד בסיס.

  2. בחלונית המשימות עריכת עמודי בסיס, לחץ על החץ לצד עמוד הבסיס שברצונך לשכפל ולאחר מכן לחץ על שכפל.

  3. בתיבת הדו-שיח שכפול עמוד בסיס, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

   • ב- מזהה עמוד (תו אחד) תיבה, הקלד מזהה בן תו אחד עבור עמוד הבסיס החדש. זה יכול להיות כל תו יחיד Unicode.

   • בתיבה תיאור, הקלד תיאור קצר של עמוד הבסיס החדש.

    הערה: התצוגה של תיאור זה מוגבל ל- 40 תווים.

   • לחץ על אישור.

 2. מחק את התוכן של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בעמוד הבסיס כפולים.

 3. החל את עמוד הבסיס המשוכפל על העמוד בפרסום.

  כיצד?

  1. בחלונית המשימות עריכת עמודי בסיס, לחץ על הצג לעמודי פרסום.

   חלונית המשימות תשתנה להחלת עמוד בסיס.

  2. נווט אל הדף שבו ברצונך להחיל את עמוד הבסיס.

  3. בחלונית המשימות החלת עמוד בסיס, בתיבה שמתחת לסמל העמוד, בחר את עמוד הבסיס שברצונך להחיל.

למידע נוסף

יצירה ועריכה של דפים ראשיים

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×