תרשימים

הוספה או הסרה של כותרות בתרשים

הוספה או הסרה של כותרות בתרשים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

כדי להקל על הבנת תרשים, באפשרותך להוסיף כותרות, כגון כותרת תרשים וכותרות ציר, לכל סוג של תרשים. כותרות ציר זמינות בדרך כלל עבור כל הצירים שניתן להציג בתרשים, כולל צירי עומק (סדרות) בתרשימים תלת-ממדיים. סוגי תרשים מסוימים (כגון תרשימי מכ"ם) כוללים צירים, אך אין באפשרותם להציג כותרות ציר. לא ניתן להוסיף כותרות ציר לתרשימי שאין להם צירים (כגון תרשימי עוגה או טבעת).

תרשים פיזור עם כותרות ציר

תרשים פיזור זה מציג כותרת ממורכזת מעל התרשים ואת כותרת ציר עבור שני ציר אופקי ואנכי.

באפשרותך גם לקשר כותרות תרשים וציר לטקסט תואם בתאים גליון עבודה על-ידי יצירת הפניה לתאים אלה. כותרות מקושרות מתעדכנות באופן אוטומטי בתרשים בעת שינוי הטקסט התואם בגליון העבודה. אם אתה מעוניין עוד להציג את הכותרות, באפשרותך להסיר אותם מהתרשים.

בעת יצירת תרשים, מופיעה תיבה כותרת תרשים מעל התרשים. באפשרותך פשוט בחר בתיבה זו והקלד את הכותרת הרצוי, עיצובו בהתאם לרצונך ולאחר להזיז אותה למקום אחר בתרשים.

 1. לחץ על התיבה כותרת תרשים ולאחר מכן הקלד את הכותרת.

  כדי להתחיל שורה חדשה בכותרת, הקש Alt+Enter.

 2. כדי לשנות את מיקום הכותרת, לחץ על לחצן לחצן 'רכיבי תרשים' של רכיבי תרשים ליד הפינה השמאלית העליונה של התרשים.

 3. לחץ על החץ ליד כותרת תרשים‏ ולאחר מכן לחץ על שכבת-על ממורכזת או לחץ על אפשרויות נוספות לקבלת אפשרויות אחרות.

  התפריט הנשלף 'כותרת תרשים'

  ניתן גם לגרור את תיבת הכותרת למיקום הרצוי.

 4. כדי לעצב את הכותרת, לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על עיצוב כותרת תרשים כדי לבחור באפשרויות העיצוב הרצויות.

 1. לחץ במקום כלשהו בתרשים שברצונך להוסיף בו כותרות ציר.

 2. לחץ על לחצן רכיבי תרשים לחצן 'רכיבי תרשים' ליד הפינה השמאלית העליונה של התרשים.

 3. סמן את התיבה כותרות ציר.

  כותרות של הצירים האופקיים והאנכיים הראשיים מתווספות לתרשים.

 4. אם התרשים הוא תרשים תלת-ממדי, או אם יש לו צירים אופקיים או אנכיים משניים, לחץ על החץ ליד כותרות ציר‎ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות כדי לבחור את כותרות ציר העומק או הצירים המשניים שברצונך להוסיף.

  התפריט הנשלף 'כותרות ציר'

 5. לחץ על כל תיבה של כותרת ציר המופיעה בתרשים, ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי.

  כדי להתחיל שורה חדשה בכותרת, הקש Shift+Enter.

 6. כדי לעצב את כותרות הציר, לחץ עליהן באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על עיצוב כותרת ציר כדי לבחור את אפשרויות העיצוב הרצויות.

אם ברצונך להשתמש בטקסט בגליון העבודה עבור כותרות הציר, תוכל לקשר כותרות ציר לתאי גליון העבודה המכילים את הטקסט. כותרות מקושרות מתעדכנות באופן אוטומטי בתרשים בעת שינוי הטקסט התואם בגליון העבודה.

 1. בתרשים, לחץ על התרשים או על כותרת הציר שברצונך לקשר לתא בגליון עבודה.

 2. בגליון העבודה, לחץ בתוך שורת הנוסחאות ולאחר מכן הקלד סימן שוויון (=).

 3. בחר את תא גליון העבודה המכיל את הטקסט שבו ברצונך להשתמש עבור כותרת הציר.

 4. הקש ENTER.

לחץ כדי לבחור את כותרת התרשים או כותרת הציר שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE. לחלופין, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ במקום כלשהו בתרשים שברצונך להוסיף בו כותרות ציר.

 2. לחץ על לחצן רכיבי תרשים לחצן 'רכיבי תרשים' ליד הפינה השמאלית העליונה של התרשים.

 3. נקה את תיבת הסימון עבור כל כותרת שברצונך למחוק.

 1. לחץ במקום כלשהו בתרשים שברצונך להוסיף לו כותרת.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרת תרשים.

  תמונה של רצועת הכלים

 3. לחץ על כותרת שכבת-על ממורכזת או על מעל התרשים.

 4. בתיבת הטקסט כותרת תרשים המופיעה בתרשים, הקלד את הטקסט הרצוי.

  כדי להתחיל שורה חדשה, הקש ENTER. כדי להוסיף מעבר שורה, לחץ כדי למקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף מעבר השורה ולאחר מכן הקש ENTER.

 5. כדי לעצב את הטקסט בתיבה כותרת, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ בתיבה כותרת, ולאחר מכן בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

  2. בסרגל הכלים המצומצם, לחץ על אפשרויות העיצוב הרצויות.

   באפשרותך גם להשתמש בלחצני העיצוב ברצועת הכלים (הכרטיסיהבית, הקבוצה גופן ). כדי לעצב את הכותרת כולה, באפשרותך ללחוץ עליו לחיצה ימנית, לחץ על עיצוב כותרת תרשים ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

 • גודל התיבה כותרת משתנה לגודל הטקסט. ניתן לשנות את הגודל של התיבה כותרת ולאחר לבלתי נחתך הטקסט אם היא אינה מתאימה את הגודל המרבי.

 • באפשרותך להוסיף רק כותרת אחד לתרשים. אם ברצונך להשתמש השניה כותרת או כותרת משנה, באפשרותך לצייר את תיבת הטקסט בתרשים ולאחר להזיז אותה למיקום הרצוי (כלי תרשימים, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה הוספה, תיבת טקסט ).

 • באפשרותך להעביר את הכותרת למיקום אחר באופן ידני על-ידי גרירת תיבת הכותרת למיקום הרצוי.

 1. לחץ במקום כלשהו בתרשים שברצונך להוסיף בו כותרות ציר.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרות צירים.

  תמונה של רצועת הכלים

 3. בצע פעולה כלשהי מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף כותרת לציר אופקי ראשי (קטגוריות), לחץ על כותרת ציר אופקי ראשי ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

   אם התרשים מכיל ציר אופקי משני, באפשרותך ללחוץ גם על כותרת ציר אופקי משני.

  • כדי להוסיף כותרת לציר אנכי ראשי (ערך), לחץ על כותרת ציר אנכי ראשי או כותרת ציר אנכי משני ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

   אם התרשים מכיל ציר אנכי משני, באפשרותך ללחוץ גם על כותרת ציר אנכי משני.

  • כדי להוסיף כותרת לציר עומק (סדרות), לחץ על כותרת ציר עומק ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

   אפשרות זו זמינה רק כאשר התרשים שנבחר הוא תרשים תלת-ממדי אמיתי, כגון תרשים טורים תלת-ממדי.

 4. בתיבת הטקסט כותרת ציר המופיעה בתרשים, הקלד את הטקסט הרצוי.

  כדי להתחיל שורה חדשה, הקש ENTER. כדי להוסיף מעבר שורה, לחץ כדי למקם את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף מעבר השורה ולאחר מכן הקש ENTER.

 5. כדי לעצב את הטקסט בתיבה כותרת, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ בתיבה כותרת, ולאחר מכן בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

  2. בסרגל הכלים המצומצם, לחץ על אפשרויות העיצוב הרצויות.

   באפשרותך גם להשתמש בלחצני העיצוב ברצועת הכלים (הכרטיסיהבית, הקבוצה ' גופן '. כדי לעצב את הכותרת כולה, באפשרותך ללחוץ עליו לחיצה ימנית, לחץ על עיצוב כותרת ציר ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

   הערות: 

   • אם אתה מחליף את סוג התרשים לסוג שאינו תומך בכותרות צירים (כגון תרשים עוגה), כותרות הצירים לא יוצגו עוד. הכותרות יוצגו שוב כאשר תחליף את סוג התרשים בחזרה לסוג תרשים שתומך בכותרות צירים.

   • כותרות צירים המוצגות עבור צירים משניים יאבדו כאשר תחליף את סוג התרשים לסוג שאינו מציג צירים משניים.

 1. בתרשים, לחץ על כותרת התרשים או כותרת הציר שברצונך לקשר לתא בגליון עבודה.

 2. בגליון העבודה, לחץ בתוך שורת הנוסחאות ולאחר מכן הקלד סימן שוויון (=).

 3. בחר את התא בגליון העבודה שמכיל את הנתונים או את הטקסט שברצונך להציג בתרשים.

  באפשרותך גם להקליד את ההפניה לתא בגליון העבודה בשורת הנוסחאות. כלול סימן שוויון, את שם הגיליון ולאחריו סימן קריאה; לדוגמה, ‎=Sheet1!F2.

 4. הקש ENTER.

 1. לחץ במקום כלשהו בתוך התרשים.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסיר כותרת תרשים, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן לחץ על לא.

   תמונה של רצועת הכלים

  • כדי להסיר כותרת ציר, בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרת ציר, לחץ על סוג כותרת הציר שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על לא.

  • כדי להסיר במהירות כותרת תרשים או ציר, לחץ על הכותרת ולאחר מכן הקש DELETE. באפשרותך גם באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת התרשים או הציר ולאחר מכן לחץ על מחק.

  • כדי להסיר כותרות תרשים או ציר מיד לאחר הוספתן, באפשרותך ללחוץ על בטל בסרגל הכלים לגישה מהירה, או להקיש CTRL + Z.

באפשרותך גם להוסיף כותרת לתרשים שלך.

תרשים עם כותרת וכותרות ציר

הסבר 1 כותרת תרשים

כותרות של צירים

 1. שלב זה חל על Word 2016 עבור Mac בלבד: בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים > כותרת תרשים, ולאחר מכן לחץ על האפשרות הכותרת הרצויה.

 4. הקלד את הכותרת בתיבה כותרת תרשים.

  כדי לעצב את הכותרת, בחר את הטקסט בתיבת הכותרת ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, תחת גופן, בחר את העיצוב הרצוי.

ניתן גם להוסיף כותרת לכל ציר בתרשים. כותרות צירים זמינות בדרך כלל עבור כל הצירים שניתן להציג בתרשים, כולל צירי עומק (סדרות) בתרשימים תלת-ממדיים.

חלק מסוגי התרשימים (כגון תרשימי מכ"ם) כוללים צירים, אך לא ניתן להציג בהם כותרות צירים. גם בסוגי תרשימים ללא צירים (כגון תרשימי עוגה וטבעת) לא ניתן להציג כותרות צירים.

תרשים עם כותרת וכותרות ציר

הסבר 1 כותרת תרשים

כותרות של צירים

 1. שלב זה חל על Word 2016 עבור Mac בלבד: בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עיצוב תרשים.

 3. לחץ על הוסף רכיב תרשים > כותרות צירים, ולאחר מכן בחר באפשרות כותרת ציר.

 4. הקלד את הטקסט בתיבה כותרת ציר.

  כדי לעצב את הכותרת, בחר את הטקסט בתיבת הכותרת ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, תחת גופן, בחר את העיצוב הרצוי.

באפשרותך גם להוסיף כותרת לתרשים שלך.

תרשים עם כותרת וכותרות ציר

הסבר 1 כותרת תרשים

כותרות של צירים

בצע שלבים אלה כדי להוסיף כותרת התרשים שלך ב- Excel או ב- Mac 2011, Word for Mac 2011 ו- PowerPoint for Mac 2011.

 1. שלב זה חל על Word for Mac 2011 בלבד: בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת תוויות, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן לחץ על הכותרת הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 4. בחר את הטקסט בתיבה כותרת תרשים ולאחר מכן הקלד כותרת תרשים.

  כדי לעצב את הכותרת, בחר את הטקסט בתיבת הכותרת ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, תחת גופן, בחר את העיצוב הרצוי.

ניתן גם להוסיף כותרת לכל ציר בתרשים. כותרות צירים זמינות בדרך כלל עבור כל הצירים שניתן להציג בתרשים, כולל צירי עומק (סדרות) בתרשימים תלת-ממדיים.

חלק מסוגי התרשימים (כגון תרשימי מכ"ם) כוללים צירים, אך לא ניתן להציג בהם כותרות צירים. גם בסוגי תרשימים ללא צירים (כגון תרשימי עוגה וטבעת) לא ניתן להציג כותרות צירים.

תרשים עם כותרת וכותרות ציר

הסבר 1 כותרת תרשים

כותרות של צירים

 1. שלב זה חל על Word for Mac 2011 בלבד: בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת תוויות, לחץ על כותרות ציר, הצבע על הציר שברצונך להוסיף לו כותרות, ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 4. בחר את הטקסט בתיבה כותרת ציר ולאחר מכן הקלד כותרת ציר.

  כדי לעצב את הכותרת, בחר את הטקסט בתיבת הכותרת ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, תחת גופן, בחר את העיצוב הרצוי.

למידע נוסף

שינוי המיקום של כותרות בתרשים

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×