הוספה או הסרה של גבולות עבור תיבות טקסט, תמונות וצורות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

נעשה שימוש לעתים רחוקות, גבולות הן דרך נהדרת כדי לקבל את תשומת לב. כך ניתן להוסיף קו, תבנית או גבול מותאם אישית של תיבת טקסט, תמונות ואובייקטים אחרים ב- Word, PowerPoint, או ב- Excel for mac.

הערה: אם לא תוסיף על הגבול הצורה, תיבת טקסט, תמונה או אובייקט אחר ב- Mac Office, אין באפשרותך לשנות או להסיר את הגבול עבור האובייקט.

הוספה או הסרה של גבול עבור בצורה או בתיבת טקסט

 1. בחר את הצורה או תיבת הטקסט שאליה ברצונך להוסיף או להסיר גבול.

 2. לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על החץ לצד מיתאר צורה.

  Clcik סמל מיתאר צורה

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  להוסיף או לשנות את צבע הגבול

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעי מיתאר נוספים.

  להוסיף או לשנות את עובי הגבול

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  להוסיף או לשנות את סגנון הגבול

  הצבע על מקפים ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

  להסיר את הגבול הצורה או תיבת הטקסט

  לחץ על לא מיתאר.

הוספה או הסרה של גבול תמונה

 1. בחר את התמונה שבה ברצונך להוסיף או להסיר גבול.

 2. לחץ על עיצוב תמונה ולאחר מכן לחץ על החץ לצד גבול תמונה.

  לחץ על סמל חלוקה לרמות של תמונה

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  להוסיף או לשנות את צבע הגבול

  לחץ על הצבע שהרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעי מיתאר נוספים.

  להוסיף או לשנות את עובי הגבול

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו שהרצוי.

  להוסיף או לשנות את סגנון הגבול

  הצבע על מקפים ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו שהרצוי.

  הסר את הגבול מהתמונה

  לחץ על לא מיתאר.

הוספה או הסרה של גבול עבור בצורה או בתיבת טקסט

 1. בחר את הצורה או תיבת הטקסט שאליה ברצונך להוסיף או להסיר גבול.

 2. לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על החץ לצד מיתאר צורה .

  לחץ על סמל מיתאר צורה

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  להוסיף או לשנות את צבע הגבול

  לחץ על הצבע שהרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעי מיתאר נוספים.

  להוסיף או לשנות את עובי הגבול

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו שהרצוי.

  להוסיף או לשנות את סגנון הגבול

  הצבע על מקפים ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו שהרצוי.

  להסיר את הגבול הצורה או תיבת הטקסט

  לחץ על לא מיתאר.

הוספה או הסרה של גבול תמונה

 1. בחר את התמונה שאת הגבול שלו ברצונך להוסיף או להסיר.

 2. לחץ על עיצוב תמונה ולאחר מכן לחץ על החץ לצד גבול תמונה.

  לחץ על סמל חלוקה לרמות של תמונה

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  להוסיף או לשנות את צבע הגבול

  לחץ על הצבע שהרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעי מיתאר נוספים.

  הוסף או שנה את עובי הגבול.

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו שהרצוי.

  להוסיף או לשנות את סגנון הגבול

  הצבע על מקפים ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו שהרצוי.

  הסר את הגבול מהתמונה

  לחץ על לא מיתאר.

הוספה או הסרה של גבול עבור בצורה או בתיבת טקסט

 1. בחר את הצורה או תיבת הטקסט שאליה ברצונך להוסיף או להסיר גבול.

 2. לחץ על עיצוב צורה, ולאחר מכן לחץ על החץ לצד מיתאר צורה.

  לחץ על סמל מיתאר צורה

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  להוסיף או לשנות את צבע הגבול

  לחץ על הצבע שהרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעי מיתאר נוספים.

  להוסיף או לשנות את עובי הגבול

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו שהרצוי.

  להוסיף או לשנות את סגנון הגבול

  הצבע על מקפים ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו שהרצוי.

  להסיר את הגבול הצורה או תיבת הטקסט

  לחץ על לא מיתאר.

הוספה או הסרה של גבול תמונה

 1. בחר את התמונה שאת הגבול שלו ברצונך להוסיף או להסיר.

 2. לחץ על עיצוב תמונה ולאחר מכן לחץ על החץ לצד גבול תמונה.

  לחץ על סמל ' גבול תמונה

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  להוסיף או לשנות את צבע הגבול

  לחץ על הצבע שהרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעי מיתאר נוספים.

  להוסיף או לשנות את עובי הגבול

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו שהרצוי.

  להוסיף או לשנות את סגנון הגבול

  הצבע על מקפים ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו שהרצוי.

  הסר את הגבול מהתמונה

  לחץ על לא מיתאר.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת גבול לצורה או תיבת טקסט

 1. בחר את הצורה או תיבת הטקסט שברצונך להוסיף להם גבול.

 2. בכרטיסיה עיצוב, תחת סגנונות צורה, לחץ על קו.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  הצבע על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

הוספת גבולות לטבלה

 1. בחר את הטבלה שברצונך להוסיף לה גבולות.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  בכרטיסיה טבלאות, תחת סגנונות טבלה, לחץ על החץ לצד קווים, ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  בכרטיסיה טבלאות, תחת ציור גבולות, לחץ על התפריט המוקפץ עובי קו עובי קו ובחר את העובי הרצוי עבור הגבולות.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  בכרטיסיה טבלאות, תחת ציור גבולות, לחץ על התפריט המוקפץ סגנון קו סגנון קו ובחר את סגנון הקו הרצוי עבור הגבולות.

 3. בכרטיסיה טבלאות, תחת ציור גבולות, לחץ על החץ לצד גבולות לחצן 'גבולות' ולאחר מכן בחר או נקה את גבולות הטבלה הרצויים.

  הכרטיסיה 'טבלאות', הקבוצה 'צייר גבולות'

הוספת גבול לתמונה

 1. בחר את התמונה שברצונך להוסיף לה גבול.

 2. בכרטיסיה עיצוב תמונה, תחת סגנונות תמונה, לחץ על החץ לצד גבול לחצן 'גבולות' .

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  הצבע על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת גבול לצורה או תיבת טקסט

 1. בחר את הצורה או תיבת הטקסט שברצונך להוסיף להם גבול.

 2. בכרטיסיה עיצוב, תחת סגנונות צורה, לחץ על קו.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  הצבע על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

הוספת גבולות לטבלה

 1. בחר את הטבלה שברצונך להוסיף לה גבולות.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  בכרטיסיה טבלאות, תחת סגנונות טבלה, לחץ על החץ לצד קווים, ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  בכרטיסיה טבלאות, תחת ציור גבולות, לחץ על התפריט המוקפץ עובי קו עובי קו ובחר את העובי הרצוי עבור הגבולות.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  בכרטיסיה טבלאות, תחת ציור גבולות, לחץ על התפריט המוקפץ סגנון קו סגנון קו ובחר את סגנון הקו הרצוי עבור הגבולות.

 3. בכרטיסיה טבלאות, תחת ציור גבולות, לחץ על החץ לצד גבולות לחצן 'גבולות' ולאחר מכן בחר או נקה את גבולות הטבלה הרצויים.

  הכרטיסיה 'טבלאות PowerPoint', הקבוצה 'צייר גבולות'

הוספת גבול לתמונה

 1. בחר את התמונה שברצונך להוסיף לה גבול.

 2. בכרטיסיה עיצוב תמונה, תחת סגנונות תמונה, לחץ על החץ לצד גבול לחצן 'גבולות' .

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  הצבע על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת גבול לצורה או תיבת טקסט

 1. בחר את הצורה או תיבת הטקסט שברצונך להוסיף להם גבול.

 2. בכרטיסיה עיצוב, תחת סגנונות צורה, לחץ על קו.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  הצבע על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

הוספת גבול לתמונה

 1. בחר את התמונה שברצונך להוסיף לה גבול.

 2. בכרטיסיה עיצוב תמונה, תחת סגנונות תמונה, לחץ על החץ לצד גבול לחצן 'גבולות' .

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  הצבע על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

למידע נוסף

הוספה, שינוי או הסרה של גבול עמוד

שינוי או הסרה של גבולות מתיבות טקסט או צורות

שינוי או הסרה של גבולות מתמונות

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×