הוספה או הסרה של גבולות עבור תיבות טקסט, תמונות וצורות

כך ניתן להוסיף קו, תבנית או גבול מותאם אישית לתיבת טקסט, לתמונה ולאובייקטים אחרים ב-Word, ב-PowerPoint או ב-Excel עבור Mac.

הערה: אם לא הוספת את הגבול לצורה, לתיבת הטקסט, לתמונה או לאובייקט אחר ב-Mac Office, אין באפשרותך לשנות או להסיר את הגבול עבור האובייקט.

הוספה או הסרה של גבול עבור צורה או תיבת טקסט

 1. בחר את הצורה או את תיבת הטקסט שאליה ברצונך להוסיף, לשנות או להסיר גבול.

 2. לחץ על עיצוב צורהולאחר מכן לחץ על החץ לצד מיתאר צורה.

  סמל מיתאר הצורה Clcik

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספה או שינוי של צבע הגבול

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעי מיתאר נוספים.

  הוספה או שינוי של עובי הגבול

  הצבע על עוביולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספה או שינוי של סגנון הגבול

  הצבע על מקפים ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

  הסרת הגבול מהצורה או מתיבת הטקסט

  לחץ על ללא מיתאר.

הוספה או הסרה של גבול תמונה

 1. בחר את התמונה שאליה ברצונך להוסיף, לשנות או להסיר גבול.

 2. לחץ על תבנית תמונהולאחר מכן לחץ על החץ לצד גבול תמונה.

  לחץ על סמל חלוקה לרמות של תמונה

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספה או שינוי של צבע הגבול

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעי מיתאר נוספים.

  הוספה או שינוי של עובי הגבול

  הצבע על עוביולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספה או שינוי של סגנון הגבול

  הצבע על מקפים ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

  הסרת הגבול מהתמונה

  לחץ על ללא מיתאר.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת גבול לצורה או תיבת טקסט

 1. בחר את הצורה או תיבת הטקסט שברצונך להוסיף להם גבול.

 2. בכרטיסיה עיצוב, תחת סגנונות צורה, לחץ על קו.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  הצבע על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

הוספת גבולות לטבלה

 1. בחר את הטבלה שברצונך להוסיף לה גבולות.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  בכרטיסיה טבלאות, תחת סגנונות טבלה, לחץ על החץ לצד קווים, ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  בכרטיסיה טבלאות , תחת שרטוט גבולות, לחץ על התפריט המוקפץ עובי קו עובי קוובחר את העובי הרצוי עבור הגבולות. 

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  בכרטיסיה טבלאות , תחת ' שרטוט גבולות', לחץ על התפריט המוקפץ ' סגנון קו' סגנון קו ' ובחר את סגנון הקו הרצוי עבור הגבולות. 

 3. בכרטיסיה טבלאות , תחת שרטוט גבולות, לחץ על החץ לצד גבולות  לחצן 'גבולות' ולאחר מכן בחר או נקה את גבולות הטבלה הרצויים.

  הכרטיסיה 'טבלאות', הקבוצה 'צייר גבולות'

הוספת גבול לתמונה

 1. בחר את התמונה שברצונך להוסיף לה גבול.

 2. בכרטיסיה עיצוב תמונה , תחת סגנונות תמונה, לחץ על החץ לצד לחצן 'גבולות' גבול

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  הצבע על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת גבול לצורה או תיבת טקסט

 1. בחר את הצורה או תיבת הטקסט שברצונך להוסיף להם גבול.

 2. בכרטיסיה עיצוב, תחת סגנונות צורה, לחץ על קו.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  הצבע על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

הוספת גבולות לטבלה

 1. בחר את הטבלה שברצונך להוסיף לה גבולות.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  בכרטיסיה טבלאות, תחת סגנונות טבלה, לחץ על החץ לצד קווים, ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  בכרטיסיה טבלאות , תחת שרטוט גבולות, לחץ על התפריט המוקפץ עובי קו עובי קוובחר את העובי הרצוי עבור הגבולות. 

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  בכרטיסיה טבלאות , תחת ' שרטוט גבולות', לחץ על התפריט המוקפץ ' סגנון קו' סגנון קו ' ובחר את סגנון הקו הרצוי עבור הגבולות. 

 3. בכרטיסיה טבלאות , תחת שרטוט גבולות, לחץ על החץ לצד גבולות  לחצן 'גבולות' ולאחר מכן בחר או נקה את גבולות הטבלה הרצויים.

  הכרטיסיה 'טבלאות PowerPoint', הקבוצה 'צייר גבולות'

הוספת גבול לתמונה

 1. בחר את התמונה שברצונך להוסיף לה גבול.

 2. בכרטיסיה עיצוב תמונה , תחת סגנונות תמונה, לחץ על החץ לצד לחצן 'גבולות' גבול

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  הצבע על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת גבול לצורה או תיבת טקסט

 1. בחר את הצורה או תיבת הטקסט שברצונך להוסיף להם גבול.

 2. בכרטיסיה עיצוב, תחת סגנונות צורה, לחץ על קו.

  הכרטיסיה 'עיצוב', הקבוצה 'סגנונות צורה'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  הצבע על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

הוספת גבול לתמונה

 1. בחר את התמונה שברצונך להוסיף לה גבול.

 2. בכרטיסיה עיצוב תמונה , תחת סגנונות תמונה, לחץ על החץ לצד לחצן 'גבולות' גבול

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  כדי לבצע

  בצע פעולה זו

  הוספת גבול צבעוני

  לחץ על הצבע הרצוי, או ערבב צבע משלך על-ידי לחיצה על צבעים נוספים.

  הוספת גבול בעל עובי ספציפי

  הצבע על עובי ולאחר מכן בחר את עובי הקו הרצוי.

  הוספת גבול בעל סגנון ספציפי

  הצבע על מקווקו ולאחר מכן לחץ על סגנון הקו הרצוי.

למידע נוסף

הוספת גבול עמוד

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×